จงเขียน flow chart และโปรแกรมภาษาซี แสดงค่ามากค่าน้อย

ทำให้ด้วยคับ ทำไม่ได้จริงๆๆ ส่งไฟล์มาให้ด้วยนะครับเพ่น้อง birth_Seagram@hotmail.com

จงเขียน flow chart และโปรแกรมภาษาซี

-รับค่าตัวเลข 3 ตัว และแสดง ค่ามาก,ค่าน้อย

เงื่อนไข วนloop (ใช้อะเรก็ได้)

-รับค่า input ตัวที่1:…..ตัวแปล a

input ตัวที่2:…..ตัวแปล b

input ตัวที่3:…..ตัวแปล c

-แสดง max =เท่าไหร่

min = เท่าไหร่ตัวอย่าง เมื่อใส่ค่า3ค่าอะไรก็ได้ เช่น 3,1และ2

ให้ max=0 ก่อน แล้ววน ลูป ตัวสอบทั้ง3ค่า ทีละค่า 3มีค่ามากกว่า max=3

กรณีเดียวกัน

ให้ min=0 ก่อน แล้ววน ลูป ตัวสอบทั้ง3ค่า ทีละค่า1มีค่าน้อยกว่า min=1

ประมาณนี้นะคับ เวลา1อาทิตย์คับ ว่างแล้วช่วยทำด้วยคับ ขอบคุณคับความคิดเห็นที่ 40

bannog_jung@hotmail.com (Guest)
13 ส.ค. 2551 01:43
 1. วัดดีคับ  ช้วยเขียนโปรแกรม การจัดเรียงตัวเลข หาค่าสูงสุดต่ำสุด หาจุดกึ่งกลางของตัวเลข
  ผลรวมทั้งหมดของตัวเลขและค่าเฉลี่ยของผลรวม โดยรวมใว้ในโปรแกรมเดียวกัน
  และรับขอมูลจากภายนอกด้วย      ก็คือ....  โปรแกรมจะรับการป้อนตัวเลขหลายตัว แล้วแต่ผู้ใช้ แล้วกดคีย์ไดๆก็จะทำการจัดเรียงตัวเลขที่ป้อนเขามาจากน้อยไปหามาก  โดยโชว์ขึ้นหน้าจอ  จากนั้นเมื่อกดคีย์ใดๆอีกก็จะทำงานในคำสั่งต่อไปโดยใช้ตัวเลขชุดเดิม และโชว์ผลบนหน้าจอด้วยทุกคำสั่ง
  ก็คือ จะโชว์ การรับขอมูลจากภายนอก  ตัวเลขที่จัดเรียงแล้ว  ค่าสูงสุดต่ำสุด  จุดกึ่งกลาง  ผลรวม  และค่าเฉลี่ย  อะคับ   แลวเมือกด ESCก็จะออกจากโปรแกรมไม่ว่าจะทำงานเส็จหรือไม่ก็จะออกจากโปรแรมทันที          ช้วยหน่อยนะคับต้องส่งอาทิตย์หน้านี้แล้ว  ขอบคุณใว้ล่วงหน้าก่อนเลยแล้วกันคับ
ความคิดเห็นที่ 41

bannogDeJung
13 ส.ค. 2551 01:47
 1. อ้อลืม   ขอ Flow Chart ด้วยนะคับ   ขอบคุณจิงๆคับ
ความคิดเห็นที่ 37

ไก่ (Guest)
11 ส.ค. 2551 00:33
 1. ข้อ1.3 นะ
  ลองไปวาดรูปเอาเองนะครับ

  start
  input number
  if num<10.59
  print YOU NUMBER(num)
  print Less than Equal to 10.59
  else
  print YOU NUMBER(num)
  print Greater than 10.59
  end
ความคิดเห็นที่ 38

1.1 (Guest)
11 ส.ค. 2551 00:45
 1. 1.1
  start
  problem=[(10+2)*50]/[20-50]
  result (problem)
  end
ความคิดเห็นที่ 39

1.2 (Guest)
11 ส.ค. 2551 00:51
 1. start
  input F
  C =  5/9*(F - 32)
  print (c)
  end
ความคิดเห็นที่ 19

benzcg501@hotmail.com (Guest)
1 ก.พ. 2551 19:26
 1. ช่วยหน่อยคะไม่รู้เรื่องจริงๆจะต้องส่งวันอังคารขอความกรุณาช่วยเขียนให้หน่อยนะคะ

  โจทย์ที่ อ. ให้มา คือ

  ข้อ 1. ให้ผู้ใช้สามารถป้อนข้อมูลตัวเลข 10 จำนวน โดยจัเก็บในรูปแบบ Array จากนั้น ให้แสดงข้อมูลทั้งหมดที่รับเข้ามาและแสดงข้อมูลที่เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย  ข้อ 2. จงเขียนโปรแกรมสำหรับคำนวณค่า GPA ให้ นศ. สามารถระบุเกรดเข้าสู่โปรแกรม จากนั้นให้โปรแกรมคำนวณและแสดงค่า GPA

  โดย

  - จัดเก็บข้อมูลเกรดในรูปแบบ Array

  - สามารถใส่ข้อมูลเกรดได้ 7 รายวิชา

  - การคำนวณเกรด A=4, B=3, C=2, D=1, F=0

  - แต่ละรายวิชามี 3 หน่วยกิต

  - เขียนคอมเม้นแต่ละอย่างด้วย  ใครก็ได้ขอความกรุณาหน่อยนะคะ ไม่รู้เรื่องจริงๆอ่านไงก็ทำไม่ได้ ส่งวันอังคารนี้แล้ว ไงช่วยส่งไฟล์มาให้ตามเมล์นี้ด้วยนะคะ benzcg501@hotmail.com ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งคะความคิดเห็นที่ 46

toonsaa@hotmail.com (Guest)
27 ก.ย. 2551 13:25
 1. พี่ๆๆๆๆ
  ช่วยเรียนโปรแกรม  ที่เกิน 100  บรรทัดให้หน่อยนะคับ
  โปรแกรมอะไรก็ได้ที่เกิน 100 บรรทัด
  ช่วยหน่อยนะคับ
  ขอบคุนคับ
ความคิดเห็นที่ 31

siriwat
6 ก.ค. 2551 18:53
 1. พื้นที่วงกลม
ความคิดเห็นที่ 32

siriwat
6 ก.ค. 2551 19:01
 1. #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  int score;
  main ( )
  {
  clrscr( );
  printf("Input score ==> ");
  scanf("%d",&score);
  if (score >= 80)
  printf("You got An");
  else if (score >= 70)
  printf("You got Bn");
  else if (score >= 60)
  printf("You got Cn");
  else if (score >= 50)
  printf("You got Dn");
  else
  printf("You got Fn");
  printf("The End.");ความคิดเห็นที่ 33

siriwat
6 ก.ค. 2551 19:02
 1. โจทย์ให้มาผิดใช่ไหมข้อ2ความคิดเห็นที่ 43

siriwat (Guest)
14 ส.ค. 2551 10:09
 1. //ช่วยได้แค่นี้นะ
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  int x,y,m,temp,s,o;
  int max=-999,min=999;
  int n,sum=0,average=0;  main(){
        
        
      for(int j=1;j<=10;j++){
         printf("

  ENTER NUMBER LOOP==>");
         scanf ("%d",&n);
         int num[n];
        
        
      
       
        for(int a=0; a<n; a++){
         printf("

  ENTER NUMBER :");
         scanf("%d",&num[a]);
        }
   
         for(x=0; x<n; x++){
         for(y=x+1;y<n;y++){
           if(num[y]<num[x]){
               temp=num[x];
               num[x]=num[y];
               num[y]=temp;
                  
                     }
                     }
                     }
        
           printf("NUMBER IS ");
           for(x=0;x<n;x++){
           printf(" %d",num[x]);
           }
          
        printf("

  Press any key :");
        scanf("%d",&o);  
        if(o!=0){
          printf("NUMBER IS ");
           for(x=0;x<n;x++){
           printf(" %d",num[x]);
           }  
         for(int i=0; i<n; i++){
            if(num[i]>max){
              max=num[i];
              }
              }
              printf("

  MAX IS=%d

  ",max);
        
         for(int b=0; b<n; b++){
            if(num[b]<min){
              min=num[b];
              }
              }
               printf("MIN IS=%d

  ",min);
       
        for(int c=0; c<n; c++){
              sum = sum+num[c];
              }
             printf("SUM IS=%d

  ",sum);
             average=sum/n;
             printf("AVERAGE IS=%d

  ",average);
             
           getch();
           }break;
             
      
           }
           }
ความคิดเห็นที่ 35

ไก่ (Guest)
1 ส.ค. 2551 13:34
 1. มันหมูเกินไป
ความคิดเห็นที่ 29

siriwat
3 ก.ค. 2551 14:13
 1. นี่ครับความคิดเห็นที่ 21

*-* (Guest)
11 ก.พ. 2551 17:32
 1. <P>deja+++++</P>ความคิดเห็นที่ 50

ty-tttum8930@hotmail.com (Guest)
9 ต.ค. 2551 15:15
 1. ช่วยเขียนโปรแกรมการรับค่าpasswordเข้ามาและแสดงค่าออก(วิชาดีสคีต)ครับขอขอบคุณมานะที่นี้คับ
ความคิดเห็นที่ 36

nuntawut0129@live.com (Guest)
2 ส.ค. 2551 02:16
 1. ใครยังไม่มีโปรแกรมภาษาซีติต่อผมได้คับ  แอดมาได้คับ

  วิศวไฟฟ้า  พระจอมเกล้าพระนครเหนือคับ
ความคิดเห็นที่ 54

dermlim@hotmail.com (Guest)
7 ก.พ. 2552 18:30
 1. printf("%c",t[(j+n)%62]);
  ขอช่วยบอกที่คับว่า%62คืออะไรคับ
ความคิดเห็นที่ 22

siriwat
7 มี.ค. 2551 00:22
 1. โฟร์ชาร์ตสำหรับค่าแมกอย่างเดียวนะครับถ้าค่ามีนด้วยไฟล์คงใหญ่คงaddลงไม่ได้
ความคิดเห็นที่ 23

siriwat
7 มี.ค. 2551 00:24
 1. สำหรับคิดเกรดนะถ้าดุจากโฟร์ชาร์ตนี่แล้วคงเขียนได้ไม่ยากครับ ถ้าเขียนไม่ได้จิงๆ โพสถามผมได้ความคิดเห็นที่ 24

siriwat
7 มี.ค. 2551 00:25
 1. input min ไม่ใช่นครับ(ลืมลบ)


แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น