วิชาการดอทคอม ptt logo

จงเขียน flow chart และโปรแกรมภาษาซี แสดงค่ามากค่าน้อย

โพสต์เมื่อ: 01:20 วันที่ 7 พ.ค. 2550         ชมแล้ว: 284,337 ตอบแล้ว: 176
วิชาการ >> กระทู้ >> โปรแกรมมิ่ง

ทำให้ด้วยคับ ทำไม่ได้จริงๆๆ ส่งไฟล์มาให้ด้วยนะครับเพ่น้อง birth_Seagram@hotmail.com
จงเขียน flow chart และโปรแกรมภาษาซี
-รับค่าตัวเลข 3 ตัว และแสดง ค่ามาก,ค่าน้อย
เงื่อนไข วนloop (ใช้อะเรก็ได้)
-รับค่า input ตัวที่1:…..ตัวแปล a
input ตัวที่2:…..ตัวแปล b
input ตัวที่3:…..ตัวแปล c
-แสดง max =เท่าไหร่
min = เท่าไหร่

ตัวอย่าง เมื่อใส่ค่า3ค่าอะไรก็ได้ เช่น 3,1และ2
ให้ max=0 ก่อน แล้ววน ลูป ตัวสอบทั้ง3ค่า ทีละค่า 3มีค่ามากกว่า max=3
กรณีเดียวกัน
ให้ min=0 ก่อน แล้ววน ลูป ตัวสอบทั้ง3ค่า ทีละค่า1มีค่าน้อยกว่า min=1
ประมาณนี้นะคับ เวลา1อาทิตย์คับ ว่างแล้วช่วยทำด้วยคับ ขอบคุณคับseagram
ร่วมแบ่งปัน4 ครั้ง - ดาว 150 ดวง

จำนวน 170 ความเห็น, หน้าที่ | 1| -2-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 75 6 ก.ค. 2553 (12:31)
ช่วยหน่อยคร๊าบคิดไม่ออกเลย ขอบคุณคร๊าฟฟฟฟฟฟฟ


1. แสงที่มองเห็นได้ จะมีความยาวคลื่นอย่่ในช่วง 0.4 – 0.7 ไมโครเมตร ซึ่งจะมีสีต่างกัน ดังแสดงในตารางที่ 1 จง
เขียนโปรแกรมรับ input เป็นความยาวคลื่น แล้วแสดงข้อความบอกสีของแสงดังกล่าว ถ้าความยาวคลื่นสั้นกว่า 0.4
ไมโครเมตร หรือ ยาวกว่า 0.7 ไมโครเมตร ให้แสดงข้อความบอกว่า ความยาวคลื่นอย่่นอกช่วงที่มองเห็น (Wavelength
outside visual range) ในกรณีที่ input เป็นเลขเดียวกับขอบเขตบนและขอบเขตล่าง ให้เลือกสีที่มีความยาวคลื่นน้อย
กว่า เช่น ความยาวคลื่น 0.424 ไมโครเมตร ให้ตอบว่าสมี ม่วง (violet)
ตารางที่ 1
Color Approximate wavelength range
(microns)
Violet 0.400 – 0.424
Blue 0.424 – 0.491
Green 0.491 – 0.575
Yellow 0.575 – 0.585
Orange 0.585 – 0.647
Red 0.647 – 0.700
potato___125@hotmail.com (IP:117.47.6.70)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 76 11 ก.ค. 2553 (17:35)
เรียนภาษาซีไม่เข้าใจเลย ช่วยแนะนำวิธีการเรียนให้เข้าใจหน่อยค่ะ เรียนไม่เข้าใจจะทำการบ้านไม่ได้เลย
Rohanee/itui2009@hotmail.com (IP:124.122.251.158)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 77 22 ก.ค. 2553 (10:11)
รับค่าชื่อ อายุ เพศ คะแนนจากผู้ใช้จำนวน3 รอบ หลัง จากรับค่าต่างๆ ปล้วให้แสดงผลทันที่และรับค่าใหม่ จนกง่าจะครบและในแต่ละครั้งให้นำผลคะแนนที่ผู้ใช่กรอก มาทำการ ประเมินค่าอยู่ในระดับใด ดังตัวอย่าง หน้าจอoutput
ต้น (IP:125.25.248.253)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 78 22 ก.ค. 2553 (12:59)
การเขียนโปรแกรมหาค่ามากและค่าน้อย(เทอร์โบซี)
pen-yu@hotmail.com (IP:182.52.121.233)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 79 22 ก.ค. 2553 (13:46)
#include
#include
void main(void)
{
int s1,s2, s3,av;
printf("Enter score 1 : ");
scanf("%d",&s1);
printf("Enter score 2 : ");
scanf("%d",&s2);
printf("Enter score 3 : ");
scanf("%d",&s3);
av = (s1+s2+s3)/3;
printf("Average score = %d\n",av);
if(av>=86)
printf("Grade 4 \n");
else if(av>=87)
printf("Grade 3.5 \n");
else if(av>=66)
printf("Grade 3 \n");
else if(av>=56)
printf("Grade 2.5 \n");
else if(av>=46)
printf("Grade 2 \n");
else if(av>=36)
printf("Grade 1.5 \n");
else if(av>=26)
printf("Grade 1 \n");
else
printf("Grade 0\n");
}


การตัดเกรด
pen-yu@hotmail.com (IP:182.52.121.233)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 80 22 ก.ค. 2553 (13:50)
ตัวนี้เป็นการเขียนโปรแกรมหาเงินเดือนของพนักงาน6คนละแต่ละเพศ


#include
#include
void main(void)
{
int salary,counter=1;
long sum1=0,sum2=0;
char name[20],gender;
while (counter
pen-yu@hotmail.com (IP:182.52.121.233)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 81 25 ก.ค. 2553 (11:10)
การเขียนโปรแกรมด้วยการรับค่าเป็น ค.ศ. แล้วแปลงเป็น พ.ศ.

เขียนโปรแกรมประเภทวนรอบ โดยทำการบวกเลข เริ่มจากเลข 0 ไปจนถึงค่าที่ผู้ใช้กำหนดเข้ามาจากทางแป้นพิมพ์ เช่น ถ้านักศึกษารับค่าให้กับโปรแกรมเป็น 20 โปรแกรมจะทำการบวกเลขตั้งแต่ 0 จนถึง 20 (0+1+2+3+...+19+20) แล้วให้แสดงผลบวกทางจอภาพ

จงเขียนโปรแกรมประเภทวนรอบ โดยทำการหาค่าเฉลี่ยของตัวเลข 10 ตัว ที่รับเข้ามากจากทางแป้นพิมพ์ เช่น ถ้านักศึกษารับค่า 20,55,66,...,13,7,91 แล้วให้แสดงค่าเฉลี่ยของตัวเลขทางจอภาพ
จงเขียนโปรแกรมทำการหาค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด ค่าเฉลี่ยและผลรวมของคะแนน ในรายวิชาการโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1 โดยให้ทำการรับค่าคะแนนจากทางแป้นพิมพ์จำนวน 50 คน และให้แสดงผลลัพธ์ทางจอภาพ
kitty_fay-2533@hotmail.com (IP:117.47.227.140)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 82 27 ส.ค. 2553 (20:16)
ช่วยเขียนภาษาซีหน่อยครับ
โจทย์คือ จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับค่าตัวเลขจากผู้ใช้ 10 ตัวเลขพร้อมกับบอกให้ได้ว่ามากสุดเป็นเท่าไร น้อยสุดเป็นเท่าไร ขอเร็วๆๆหน่อยคับ
ud-ud2202@hotmail.com (IP:203.158.160.28)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 83 28 ส.ค. 2553 (16:01)
ตอบคุณud-ud2202@hotmail.com ตามนี้ vb6-mobile-control.blogspot.com/
oop (IP:61.7.174.238)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 84 23 พ.ย. 2553 (20:25)
2. จงเขียน Flowchart สำหรับวนรอบรับค่าตัวเลข แล้วแสดงค่าตัวเลขที่รับเข้ามาออกทางจอภาพ โดยที่เมื่อรับค่าตัวเลขเป็น -999 จะสิ้นสุดการวนรอบและจบโปรแกรม

3.จงเขียน Flowchart สำหรับวนรอบรับค่าตัวเลข และในระหว่างรับให้หาผลรวมของตัวเลขที่รับเข้ามา โปรแกรมจะหยุดรับค่าเมื่อใส่ตัวเลข -999 และจะแสดงผลรวมของตัวเลขทั้งหมดที่รับเข้ามาและหยุดทำงาน


เขียนไงอ่าคับช่วยด้วยยย !
ACS66 (IP:125.27.70.18)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 85 16 ธ.ค. 2553 (16:50)
ช่วยด้วย ตายแน่ ๆๆๆ

ให้นักศึกษาเขียนอัลกอริทึมหรือวิธีคิดและนำไปพัฒนาเป็นโปรแกรมภาษาซี โดยกำหนดให้ส่งตามรูปแบบต่อไปนี้

ไฟล์: รหัสนักศึกษา.doc คือ อัลกอรึทึหรือวิธีคิดของโปรแกรม

ไฟล์: รหัสนักศึกษา.c คือ Source Code ภาษาซี

==========================================================

กำหนดให้เขียนโปรแกรมรับค่าข้อมูลจาก User ทาง Keyboard เป็นเลขจำนวนเต็ม 10 จำนวน โดยกำหนดให้แสดงผลลัพธืทางหน้าจอดังต่อไปนี้

ให้แสดงตัวเลขทั้งหมดตามลำดับที่รับเข้ามาในโปรแกรม และให้แสดงค่าเฉลี่ยของเลขมีค่าน้อยที่สุดเป็นอันดับ 2, 3 และ 4 ทางหน้าจอ
ใหม่คับ (IP:203.209.48.176)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 87 10 ก.พ. 2554 (20:34)
ช่วยหน่อยน่ะค่ะ จะส่งจันทร์หน้าแล้วยังทำไม่ได้เลย


ช่วยหา code ภาษาซีพร้อมกับ Flowchart ของcodeนั้น

ช่วยบอกหน่อยนะค่ะว่า

1.หน้าที่การทำงานของโปรแกรมใช้ทำอะไร
2.อธิบายการทำงานของโปรแกรม เช่นฟังก์ชันต่างๆ
3.Codeโปรแกรมที่หามาได้เกี่ยวกับอะไร

ช่วยส่งมาที่เมลล์

pron_2537@hotmail.com

ขอบคุณน่ะค่ะ
oil (IP:110.49.50.101)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 88 6 เม.ย. 2554 (23:58)
1.เขียนโปรแกรมเพื่อหาค่า ค.ร.น. ของตัวเลขที่ป้อนเข้าไป 3 ค่า

2.เขียนโปรแกรมเพื่อแสดงตัวอักษรไล่ตามลำดับจากค่าอักษรเริ่มต้นและอักษรสุดท้ายที่ป้อนเข้าไป เช่น ป้อน ‘d’ และ ‘h’ จะแสดงผลลัพธ์เป็น ‘d’, ‘e’, ‘f’, ‘g’, ‘h’


ช่วยหน่อย น่ะข๊ะ
ด่วนๆๆๆๆ
ขอบคุณมาก เลย๘
jujub (IP:49.48.98.128)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 89 9 พ.ค. 2554 (21:19)
flowchart แสดงจำนวนวันที่หอยทากสามารถปีนได้ถึงปากบ่อ เมื่อบ่อลึก h เมตร และหอยทากใช้เวลาขึ้นจากก้นบ่อตอนกลางวัน
ได้ 1 เมตร แต่จะลื่นตกลงไปอีก 0.5 เมตรตอนกลางคืน
wasanak3@gmail.com (IP:49.229.77.213)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 90 10 พ.ค. 2554 (16:47)
1.เขียนโปรมแกรมคำนวณเงินเดือนพนักงานให้หน่อยนะคะ
2.เขียนโปรแกรมหาผลรวมของจำนวน 2 จำนวนด้วย
ขอบคุณล่วงหน้านะคะ..ช่วยหน่อยจะจบแล้ว
kalaked_@hotmail.com (IP:182.53.207.228)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 91 13 ก.ค. 2554 (12:11)

ขอความช่วยเหลือ ทำไม่เป็นจริงๆๆๆ

1. จงเขียนผังงาน+โปรแกรม ให้รับค่าตัวเลข 1 ค่า แล้วให้ตรวจสอบว่าเลขที่ป้อนมาน​ั้นเป็น เลขคู่ หรือ เลขคี่ (if..else)
2. จงเขียนผังงาน+โปรแกรม ให้แสดงเมนูดังนี้ (if...else)
กด 1 หาค่าพื้นที่สี่เหลี่ยม
กด 2 หาค่าพื้นที่วงกลม
จากเมนูด้านบนให้ผู้ใช้กด 1 ให้คำนวณหาค่าพื้นที่สี่เหลี่ยม
3. จงเขียนผังงาน+โปรแกรม ให้รับค่า 2 ค่า สำหรับค่าที่ 1 ให้ใส่เลขอะไรก็ได้ แต่ค่าที่ 2 เลขต้องไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0
ถ้า น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0 ให้จบโปรแกรมเลย
ถ้า มากกว่า 0 ให้คำนวณ โดยการนำ เอาค่าแรกมาหารด้วยค่าที่สอง (a/b) แล้วให้แสดงคำตอบ
wit 999 (IP:61.90.13.22)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 93 6 ส.ค. 2554 (13:22)
ช่วยเขียน Flowchatr ขั้นตอนการทำานให้หน่อยครับ
ขัอ 1
#include
#include
int main()
{
int a,b;
for(a=0;a0;b--)
{
printf("*");
}
printf("\n");
}
for(a=8;a>=0;a--)
{
for(b=9-a;b!=0;b--)
{
printf(" ");
}
for(b=0;b!=a;b++){
printf("*");
}
if(a==0)printf("*");
else printf("%d",a);
for(b=a;b>0;b--)
{
printf("*");
}
printf("\n");
}
printf("\n\ninput anything and press ENTER to Exit..");
scanf("%d");
return 0;
getch();
}
anupong_531@hotmail.com (IP:118.172.84.78)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 94 11 ส.ค. 2554 (14:02)
โจทย์นะค่ะ ไม้ซุงประเภทไม้สัก มีการซื้อขาย 3 เกรด คือ เกรด A ราคา ลบ.ม. ละ 15000 บาท เกรด B ราคา ลบ.ม. ละ 12500 บาท เกรด C ราคา ลบ.ม.ละ 10000 บาท และไม้ไม่ได้ขนาด ลบ.ม.ละ 5000 บาท โดยที่ ไม้เกรด A คือไม้ที่ยาว >5 เมตร เส้นรอบวง มากกว่า 300 ซม. ไม้เกรด B คือไม้ที่ยาว> 5 เมตร เส้นรอบวง 150-300 ซม. ไม้เกรด C คือไม้ที่ยาว> 5 เมตร เส้นรอบวงน้อยกว่า 150 ซม. และไม้ไม่ได้ขนาดคือไม้ที่มีความยาวน้อยกว่า 5 เมตร "จงนำเข้าข้อมูลความยาวไม้และขนาดเส้นรอบวงของซุง และคำนวณหาข้อมูลค่าไม้" โดยปริมาตร เท่ากับพื้นที่หน้าตัดคูณความยาวของซุง

มันยากมากเลยค่ะคิดแล้วก้อคิดไม่ออก ครูเขาให้ส่งวันจันทร์นี้แล้วค่ะ
ช่วยหน่อยนะค่ะ
may_benjarat@hotmail.com (IP:223.206.114.49)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 95 12 ส.ค. 2554 (23:29)
โจทย์นะค่ะ ไม้ซุงประเภทไม้สัก มีการซื้อขาย 3 เกรด คือ เกรด A ราคา ลบ.ม. ละ 15000 บาท เกรด B ราคา ลบ.ม. ละ 12500 บาท เกรด C ราคา ลบ.ม.ละ 10000 บาท และไม้ไม่ได้ขนาด ลบ.ม.ละ 5000 บาท โดยที่ ไม้เกรด A คือไม้ที่ยาว >5 เมตร เส้นรอบวง มากกว่า 300 ซม. ไม้เกรด B คือไม้ที่ยาว> 5 เมตร เส้นรอบวง 150-300 ซม. ไม้เกรด C คือไม้ที่ยาว> 5 เมตร เส้นรอบวงน้อยกว่า 150 ซม. และไม้ไม่ได้ขนาดคือไม้ที่มีความยาวน้อยกว่า 5 เมตร "จงนำเข้าข้อมูลความยาวไม้และขนาดเส้นรอบวงของซุง และคำนวณหาข้อมูลค่าไม้" โดยปริมาตร เท่ากับพื้นที่หน้าตัดคูณความยาวของซุง

มันยากมากเลยค่ะคิดแล้วก้อคิดไม่ออก ครูเขาให้ส่งวันจันทร์นี้แล้วค่ะ
ช่วยหน่อยนะค่ะ
53170076@live.buu.ac.th (IP:202.28.78.170)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 96 16 ส.ค. 2554 (15:45)

แหม  ว่าจะลองดูสักตั้ง
พอเห็น "  ครูเขาให้ส่งวันจันทร์นี้แล้วค่ะ ช่วยหน่อยนะค่ะ "
เลยต้องหยุดไว้ก่อน


ถามการบ้าน เพื่อจะลอกส่ง  ถ้าบอกแล้ว กลัวบาป


NpEd
ร่วมแบ่งปัน749 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 97 24 ส.ค. 2554 (07:44)
ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อหาค่าสูงสุดของจำนวนตัวเลขที่รับค่าทางแป้นพิมพ์โดยรับค่าจนกว่าจะรับค่าเป็นเลข 0ิจึงแสดงค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดและจบการทำงานโปรแกรม ใช้ loop for หรือ while ก็ได้

output Screen

Key Number:.................(รับค่าตัวเลข)
................
................ ( รับค่าไปเรื่อยๆ จนกว่าจะเป็นเลข 0)
------------------------------------------------
Max number:....................(แสดงค่าเลขสูงสุด)
Min number:....................(แสดงค่าเลขต่ำสุด)
star2011131@hotmail.com (IP:49.230.203.33)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 98 3 พ.ย. 2554 (18:11)
กรุณา ช่วยที่คะ
คือต้องการทำ โฟชาต์ของข้อความต่อไปนี้ ใครทำได้ช่วยทำให้ที
1. ให้หาผลลัพธ์ตัวเลขจำนวนเต็มหนึ่งจำนวน ว่าเป็นเลขคู่หรือคี่ (แสดงผลด้วยข้อความว่า "เป็นเลขคู่" หรือ "เป็นเลขคี่")
2. .ให้หาผลลัพธ์การคำนวณการพื้นที่วงกลมโดยค่าตัวแปรรศัมีต้องไม่เท่ากับ 0
สองข้อคะ ทำโฟชาต์ให้ที
nufazaa@hotmail.com (IP:180.183.158.52)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 99 3 พ.ย. 2554 (18:36)

2. .ให้หาผลลัพธ์การคำนวณการพื้นที่วงกลมโดยค่าตัวแปรรศัมีต้องไม่เท่ากับ 0
สองข้อคะ ทำโฟชาต์ให้ทีความเห็นเพิ่มเติมที่ 31 6 ก.ค. 2551 (18:53) แจ้งลบ

100983

พื้นที่วงกลม

siriwat เก็บเข้า Contact List ส่ง vSMS
ร่วมแบ่งปัน137 ครั้ง - ดาว 165 ดวง - โหวตเพิ่มดาว
นกแสก
ร่วมแบ่งปัน5657 ครั้ง - ดาว 251 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 100 3 พ.ย. 2554 (18:47)

1. ให้หาผลลัพธ์ตัวเลขจำนวนเต็มหนึ่งจำนวน ว่าเป็นเลขคู่หรือคี่ (แสดงผลด้วยข้อความว่า "เป็นเลขคู่" หรือ "เป็นเลขคี่")

              "เลขคู่"  คือ  เลขที่หารด้วย  2  ได้ลงตัว  เช่น  2, 4, 6, 8, ....


              "เลขคี่"  คือ  เลขที่หารด้วย  2  ไม่ลงตัว  เช่น  3, 5, 7, 9, ....


       ดังนั้น  เลขจำนวนเต็มหนึ่งจำนวน  สมมติให้เป็น  x  หารด้วย  2  ถ้าลงตัว  แสดงว่า  "เป็นเลขคู่"


                                                                                   ถ้าไม่ลงตัว  แสดงว่า  "เป็นเลขคี่"


  


 


 


 


นกแสก
ร่วมแบ่งปัน5657 ครั้ง - ดาว 251 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 101 11 พ.ย. 2554 (15:23)
ช่วยหน่อยนะคะ ช่วยเขียนโค้ด
คำนวนอัตราค่าบริการร้านอินเน็ตโดยวิธีการคิดค่าบริการมีดังนี้

ชั่วโมงแรกคิด ชั่วโมงละ 15 บาท
ชั่วโมงที่ 2-4 คิดชั่วโมงละ 10 บาท
ชั่วโมงที่ 5-9 คิดชั่วโมงละ 8 บาท
10 ชั่วโมงขึ้นไปคิด ชั่วโมงละ 5 บาท
โดยจะต้องบวกกับชั่วโมงแรกเสมอ เช่น ถ้าเล่น จำนวน 4 ชั่วโมง คิดเป็นเงิน 15+30=45 บาท
ใครทำได้ก้อช่วยหน่อยนะคะ พอดีว่าต้องส่งแล้ว มันยากอ่ะค่ะ ขอบคุนค่ะ
poapea_pp@hotmail.com (IP:49.49.132.172)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 102 11 พ.ย. 2554 (18:44)

ช่วยหน่อยนะคะ ช่วยเขียนโค้ด
คำนวนอัตราค่าบริการร้านอินเน็ตโดยวิธีการคิดค่าบริการมีดังนี้

ชั่วโมงแรกคิด ชั่วโมงละ 15 บาท
ชั่วโมงที่ 2-4 คิดชั่วโมงละ 10 บาท
ชั่วโมงที่ 5-9 คิดชั่วโมงละ 8 บาท
10 ชั่วโมงขึ้นไปคิด ชั่วโมงละ 5 บาท
โดยจะต้องบวกกับชั่วโมงแรกเสมอ เช่น ถ้าเล่น จำนวน 4 ชั่วโมง คิดเป็นเงิน 15+30=45 บาท
ใครทำได้ก้อช่วยหน่อยนะคะ พอดีว่าต้องส่งแล้ว มันยากอ่ะค่ะ ขอบคุนค่ะ

วิธีทำ         สามารถเขียนเป็นนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ได้ว่า

          ชั่วโมงที่  2-4

                จำนวนอัตราค่าบริการ  =  จำนวนชั่วโมง × 10  บาท + 15  บาท

          ชั่วโมงที่  5-9 

                จำนวนอัตราค่าบริการ  =  จำนวนชั่วโมง × 8  บาท + 15  บาท

          ชั่วดมงที่  10  ขึ้นไป

                จำนวนอัตราค่าบริการ  =  จำนวนชั่วโมง × 5  บาท + 15  บาท


นกแสก
ร่วมแบ่งปัน5657 ครั้ง - ดาว 251 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 103 9 ก.พ. 2555 (14:25)
จงเขียนโปรแแกรมเรียงลำดับข้อมูลซึ่งรับจาก user ทาง keyboard เป็นเลขจำนวนเต็มทั้งหมด 10 ชุด โดยหลังจากรับข้อมูลครบให้แสดงผลออกทางหน้าจอเรียงลำดับจากน้อยไปหามาก

หมายเหตุ กำหนดให้ใช้ Stack ขนาด 10 เป็นตัวเก็บข้อมูลไม่เกิน 2 เท่านั้น

ช่วยหน่อยค่ะ
carabao_96@hotmail.com (IP:203.209.48.168)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 104 3 มิ.ย. 2555 (10:20)
พี่คะ ช่วยนู๋หน่อยค่ะ อาจารย์เค้าให้หา
โจทย์แผนผัง Flowchart เองและคำนวณหาค่าสูตรที่ใช้ในเอ็กเซ็ลด้วย
เช่น คำนวณหาค่า sum if ค่าอะไรประมาณเนี้ยค่ะ...((ช่วยหน่อยนะคะ))...
ตูน (t_toon_toon@windowslive.com (IP:202.29.9.12)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 105 6 มิ.ย. 2555 (09:57)

สูตรเอ็กเซ็ล


http://www.mesutstudent.com/board/attachment.php?aid=445


http://www.crma38.com/images/1196124318/Excel____...xls


http://www.crma38.com/images/1196124318/Excel_Training__small_version_(1).xls


http://www.dek-ac.com/UserFiles/File/excel/Excel%20Equation.rar


http://office.microsoft.com/th-th/excel-help/CH006252803.aspx


นกแสก
ร่วมแบ่งปัน5657 ครั้ง - ดาว 251 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 106 2 ก.ค. 2555 (14:15)
เขียนโพร์ที่ครับ


#include
int main(void){

int iA, iB, iC, iMax,iMin;

printf(" Number 1 = "); scanf(" %i",&iA);

printf(" Number 2 = "); scanf(" %i",&iB);

printf(" Number 3 = "); scanf(" %i",&iC);

iMax = iA;
iMin = iA;
if(iMax < iB)
iMax = iB;
if(iMin > iB)
iMin = iB;

if(iMax < iC)
iMax = iC;
if(iMin > iC)
iMin = iC;

printf(" Max = %d",iMax);
printf(" Min = %d",iMin);


return 0;

}
naminter555@gmail.com (IP:61.19.153.117)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 107 2 ก.ค. 2555 (20:47)

ผังงาน
นกแสก
ร่วมแบ่งปัน5657 ครั้ง - ดาว 251 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 108 2 ก.ค. 2555 (20:54)
ขอบคุณครับ พี่ๆที่ใจดี
naminter555@gmail.com (IP:125.25.194.28)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 109 11 ก.ค. 2555 (02:55)
อยากได้ที่เป็นเรียงอ่าครับ A B C D ถ้าได้นะครับจะขอบคุณมากๆๆ เลย^^
Nanbu (IP:182.52.29.73)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 110 18 ก.ค. 2555 (09:51)
ช่วยหาโค้ดภาษาซี แล้วเขียนflowchart อธิบายโปรแกรมให้หน่อยนะค่ะ
ช่วยส่งให้หน่อยนะค่ะ junjira_juen@hotmail.co.th

ขอบคุณค่ะ

ิิbie (IP:110.77.234.119)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 111 7 ก.ค. 2556 (10:03)
ให้เขียนโปรแกรมการรับค่าเกรดเฉลี่ย (GPA) ของนักศึกษา
ทั้งหมด 10 คน ผ่านทางคีย์บอร์ด โดยแสดงข้อความออกทางจอภาพ ตามที่กำหนดให้แล้วหาค่าของเกรดเฉลี่ย (CLASS GPA) ทั้ง 10 คนโดยใช้คำสั่งแบบวนลูปในการรับค่าและแสดงค่า โดยมีรูปแบบของการแสดงผลดังต่อไปนี้

STUDENT[ 1 ] GPA = ป้อนค่าเกรดเฉลี่ยของนักศึกษาคนที่ 1
STUDENT[ 2 ] GPA = ป้อนค่าเกรดเฉลี่ยของนักศึกษาคนที่ 2
.
.
STUDENT[ 10 ] GPA = ป้อนค่าเกรดเฉลี่ยของนักศึกษาคนที่ 10
CLASS GPA = …………..

ช่วย แนะนำ ขอนี้ด้วยครับ
ting.sfc@gmail.com (IP:202.44.70.49)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 112 8 ก.ค. 2556 (09:10)

แล้วเขาคิดเกรดเฉลี่ย  CLASS GPA  กันยังไง  ต้องมีหน่วยกิตป่ะ


สูตร  CGPA


http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CDsQFjAC&url=http%3A%2F%2Faster.spu.ac.th%2Ffile%2Fuser%2F81%2F81%2Fupload%2Fpsy%2Fgrad.pdf&ei=ziXaUY_XO4uIrAfr24DQDw&usg=AFQjCNECvKPvMbyfD6miJTWpOGaWj7s89g&sig2=OKaLnp0E1s6ybnLBKNWzSw&bvm=bv.48705608,d.bmk&cad=rja


นกแสก
ร่วมแบ่งปัน5657 ครั้ง - ดาว 251 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 113 8 ก.ค. 2556 (10:11)

โปรแกรมการรับค่าเกรดเฉลี่ย (GPA) ของนักศึกษา
ทั้งหมด 10 คน ผ่านทางคีย์บอร์ด โดยแสดงข้อความออกทางจอภาพ ตามที่กำหนดให้แล้วหาค่าของเกรดเฉลี่ย (CLASS GPA) ทั้ง 10 คนโดยใช้คำสั่งแบบวนลูปในการรับค่าและแสดงค่า


#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main()

  int i; 
  float score1[10];
  float score2[10];
  float CGPA;
 
  for(i = 0;i < 10;i++){
  printf("STUDENT[%d] GPA Term 1 = ",i+1);
  scanf("%f",&score1[i]);
  printf("STUDENT[%d] GPA Term 2 = ",i+1);
  scanf("%f",&score2[i]);

  CGPA = (score1[i] + score2[i])/2;
 
  printf("CLASS GPA = %f
",CGPA);
}
   getch();
}


นกแสก
ร่วมแบ่งปัน5657 ครั้ง - ดาว 251 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 114 8 ก.ค. 2556 (10:12)
โปรแกรมการรับค่าเกรดเฉลี่ย (GPA) ของนักศึกษาทั้งหมด 10 คน ผ่านทางคีย์บอร์ด โดยแสดงข้อความออกทางจอภาพ ตามที่กำหนดให้แล้วหาค่าของเกรดเฉลี่ย (CLASS GPA) ทั้ง 10 คนโดยใช้คำสั่งแบบวนลูปในการรับค่าและแสดงค่า


นกแสก
ร่วมแบ่งปัน5657 ครั้ง - ดาว 251 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 115 8 ก.ค. 2556 (10:15)


ผลรัน 

264700

นกแสก
ร่วมแบ่งปัน5657 ครั้ง - ดาว 251 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 116 11 ก.ค. 2556 (09:11)
เขียนผังงานและโปรแกรม เพื่อรับค่าตัวเลข 5 จ านวน แล้วแสดงค่าตัวเลขที่น้อยที่สุด
ทางจอภาพ
ตัวอย่างผลรัน
Input number : 10
Input number : 7
Input number : 8
Input number : 15
Input number : 14
Min = 7

ช่วยด้วยครับ
ole (IP:202.29.30.208)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 117 12 ก.ค. 2556 (08:31)


#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <conio.h>

int main()

{   int n,j;  float num[20],min;  char numstring[20];  

     printf("Enter the number of data that you want to find the minimum :");

     n = atoi(gets(numstring));                /* เพื่อกำหนดจำนวนตัวเลขที่จะใช้ในการหาค่าต่ำสุด */

     for ( j=0;j<n;j++)

{

     printf("Enter data no. =%d :",j+1);

     num[j] = atof(gets(numstring));             /* เปลี่ยนข้อความเป็นเลขทศนิยมเก็บไว้ในตัวแปร num[j] */

}

     min = num[0];                         /* กำหนดตัวแปร min  สำหรับเก็บค่าต่ำสุด */

     for (j=0;j<n;j++)                                       /* ขั้นตอนการหาค่าต่ำสุด */

     if  ( num[j]  <  min )   min = num[j];                        /* จบ if  และจบ for  */

     j=0;    while (j<n)  {  printf(" num [%d]  = %6.2f",j,num[j]); j++;  }         /* แสดงตัวเลขทั้งหมด */

     printf(" Minimum value = %6.2f",min);

getch();

}


นกแสก
ร่วมแบ่งปัน5657 ครั้ง - ดาว 251 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 118 12 ก.ค. 2556 (08:32)


ที่มา : http://www.vcharkarn.com/vcafe/195672


นกแสก
ร่วมแบ่งปัน5657 ครั้ง - ดาว 251 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 119 13 ก.ค. 2556 (20:43)


ผังงานโปรแกรม เพื่อรับค่าตัวเลข 5 จ านวน แล้วแสดงค่าตัวเลขที่น้อยที่สุด

ทางจอภาพ 


นกแสก
ร่วมแบ่งปัน5657 ครั้ง - ดาว 251 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 120 15 ก.ค. 2556 (14:34)
จงเขียน Flowchart ด้วย Dia เพื่อรวมจำนวนเต็มจากค่าน้อยถึงค่ามากที่ผู้ใช้ป้อนทาง Keyboard ทำไงคร๊
forever0826@hotmail.com (IP:202.12.73.193)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 121 16 ก.ค. 2556 (15:51)

โฟลชาร์ตโปรแกรมรวมจำนวนเต็มจากค่าน้อยถึงค่ามากที่ผู้ใช้ป้อนทาง  Keyboardนกแสก
ร่วมแบ่งปัน5657 ครั้ง - ดาว 251 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 122 16 ก.ค. 2556 (16:07)


โฟลชาร์ตโปรแกรมรวมจำนวนเต็มจากค่าน้อยถึงค่ามากที่ผู้ใช้ป้อนทาง  Keyboard


นกแสก
ร่วมแบ่งปัน5657 ครั้ง - ดาว 251 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 123 17 ก.ค. 2556 (23:30)
ขอบคุณคร๊ เข้าใจง่ายขึ้นเยอะเรย ^^
forever0826@hotmail.com (IP:202.12.73.1)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 124 3 ส.ค. 2556 (15:25)
กำหนดให้ array ของเลขจำนวนเต็มชุดหนึ่งมีเลขดังกล่าวต่อไปนี้ 10,20,9,5,23,44,18,14,7 ให้เขียนโปรแกรมหาผลรวมของตัวเลขเหล่านี้ใน array
ting.sfc@gmail.com (IP:124.120.235.99)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 125 4 ส.ค. 2556 (09:02)


กำหนดให้ array ของเลขจำนวนเต็มชุดหนึ่งมีเลขดังกล่าวต่อไปนี้ 10,20,9,5,23,44,18,14,7 ให้เขียนโปรแกรมหาผลรวมของตัวเลขเหล่านี้ใน array 


นกแสก
ร่วมแบ่งปัน5657 ครั้ง - ดาว 251 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 126 4 ส.ค. 2556 (09:05)


ผลรัน

265145

นกแสก
ร่วมแบ่งปัน5657 ครั้ง - ดาว 251 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 127 5 ส.ค. 2556 (14:20)
หนูถามถามหน่อยน่ะค่ะรับ 2 คำ แล้วหา add subtact,multipy และ divide :: get 2 value and use command add , subtract multipy divide
sirawannoey@hotmail.com (IP:49.231.10.52)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 128 5 ส.ค. 2556 (16:08)


#include <stdio.h>

#include <conio.h>

 

float Sum(float n,float m){                      

        float t;

        t=n+m;

        printf("\nTotal [%.2f + %.2f] = %.2f",n,m,t);

}

 

float Sub(float n,float m){                      

         float t; t=n-m;

         printf("\nTotal [%.2f - %.2f] = %.2f",n,m,t);

}

 

float Mul(float n,float m){                       

         float t;

         t=n*m;

         printf("\nTotal [%.2f * %.2f] = %.2f",n,m,t);

}

 

float Div(float n,float m){                      

         float t;

         t=n/m;

         printf("\nTotal [%.2f / %.2f] = %.2f",n,m,t);

}

 

int main(){                                     

       float num1,num2;

       int key;

       printf("******** Calculators *******\n\n");

       printf("Enter num1:"); scanf("%f",&num1);

       printf("Enter num2:");  scanf("%f",&num2);

       printf("\n1.Sum\n2.Sub\n3.Mul\n4.Div\n");

       printf("Select:");scanf("%d",&key);

 

if(key==1)

       Sum(num1,num2);

else if(key==2)

        Sub(num1,num2);

else if(key==3)

        Mul(num1,num2);

else if(key==4)

       Div(num1,num2);

getch();

}


นกแสก
ร่วมแบ่งปัน5657 ครั้ง - ดาว 251 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 129 5 ส.ค. 2556 (16:11)


ผลรัน 

265327

นกแสก
ร่วมแบ่งปัน5657 ครั้ง - ดาว 251 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 130 6 ก.ย. 2556 (11:08)
โจทย์ โรงเรียนแห่งหนึ่งต้องการโปรแกรมที่ใช้ในการค้ดเลือกผู้รับทุน โดยที่โรงเรียนมีทุนเพียง1 ทุนเท่านั้นและผู้ที่ได้รับทุนต้องมีคะแนนมากที่สุด และจะต้องแสดงผลว่านักเรียนลำดับที่เท่าไหร่ได้รับทันและมีคะแนนเท่าไหร่
fon_mickey15@hotmail.com (IP:203.158.200.165)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 131 15 ก.ย. 2556 (20:46)
ช่วย เขียนflowchart ของการทำงานฟังก์ชั่น choose ในเอ็กเซลให้หน่อยค่ะ
แล้วก้เขียนโค้ด โดยใช้ ภาษาC++ ค่ะ
PP (IP:27.55.25.253)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 132 15 ก.ย. 2556 (20:48)
ช่วย เขียนflowchart ของการทำงานฟังก์ชั่น choose ในเอ็กเซลให้หน่อยค่ะ
แล้วก้เขียนโค้ด โดยใช้ ภาษาC++ ค่ะ
u55118020060@gmail.com (IP:27.55.25.253)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 133 16 ก.ย. 2556 (10:42)
นำเข้าตัวเลข 3 จำนวน แล้วแสดงชุดของจำนวนดังกล่าว โดยที่
จำนวนแรก เป็นจุดเริ่มต้นของชุดจำนวน
จำนวนที่สอง เป็นจุดสิ้นสุดของชุดจำนวน
จำนวนที่สาม เป็นจำนวนที่จะไม่ถูกแสดงในชุดจำนวนดังกล่าว
bim15509@gmail.com (IP:202.29.14.245)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 134 16 ก.ย. 2556 (15:22)


ช่วย เขียนflowchart ของการทำงานฟังก์ชั่น choose ในเอ็กเซลให้หน่อยค่ะ

แล้วก้เขียนโค้ด โดยใช้ ภาษาC++ ค่ะ#include <stdio.h>

#include <conio.h>    struct index_num

    {

      char name[20];

    };

    

    int main()

    {

      int n;

      index_num Equipment[4] = {{"Nail"},{"Screwdriver"},{"Nut"},{"Bolt"}};

      

      printf("\n\nChoose number of choice menu: \n1. Nail \n2. Screwdriver \n3. Nut \n4. Bolt\n\n");

      scanf("%d",&n);

      

      if(n >= 1 && n <= 4)

      printf("%s",Equipment[n-1].name);

      

      else

      printf("EROR");

      

      getch();

   }


นกแสก
ร่วมแบ่งปัน5657 ครั้ง - ดาว 251 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 135 16 ก.ย. 2556 (15:30)


ผลรัน 

265809

นกแสก
ร่วมแบ่งปัน5657 ครั้ง - ดาว 251 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 136 16 ก.ย. 2556 (22:11)
ขอบคุนมากๆ เลยค่ะ
u55118020060@gmail.com (IP:27.55.26.38)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 137 17 ก.ย. 2556 (12:36)
พี่ครับช่วยทำโคสฟังชั่น c++ ของ ฟังชั่น TBILLYIELD ตั๋วเงินคลัง ให้ทีค่ะพี่ๆค่ะ^^
u55118020060@gmail.com (IP:202.29.83.75)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 138 17 ก.ย. 2556 (13:31)
พี่ค่ะช่วยทำโค้ดภาษา C++ ฟังก์ชั่น Mid ให้หน่อยค่ะ
maximum.break55@gmail.com (IP:202.29.83.75)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 139 17 ก.ย. 2556 (13:39)
ช่วยหนูทำ โคด RIGHT ของ excel เป็นภาษา C ให้ทีน้ะค้าา ช่วยด้วยค้ะะะ
TolvlTo_@hotmail.com (IP:202.29.83.75)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 140 19 ก.ย. 2556 (20:38)
พี่คะช่วยทำflowchartให้ทีคะ
ขอบคุนคะ
#include
#define x 24
using namespace std;
float hour(float h)
{
int total;
total= (h/x);
return (total);
}
float result, h;
main()
{
cout
db_qploy@hotmail.co.th (IP:110.49.240.157)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 141 20 ก.ย. 2556 (15:34)
ภาษาซี ให้เขียนโปรแกรมเรียงลำดับตัวเลขจำนวนเต็ม10จำนวนที่ผู้ใช้กรอกเข้ามา โดยหาค่าจำนวนที่มีค่าน้อยที่สุดแสดงผลทางจอภาพ ใครเก่งบ้างช่วยหน่อยส่งวันนี้ด้วย
nuntiya_2010@hotmail.com (IP:223.205.80.6)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 142 21 ก.ย. 2556 (01:20)
พี่ๆ ค่ะ ใครใจดี เก่งเรื่องการเขียน ผังงาน ช่วยหน่อยน่ะค่ะ
โจทย์ 9 หารด้วย 7 ในผังงานให้แสดง ผลหารและเศษเหลือด้วย เขียนผังงานให้หนูหน่อยน่ะค่ะ ^^
pimsuda_1994@hotmail.com (IP:180.183.78.117)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 143 9 ต.ค. 2556 (13:15)
จงเขียนโปรแกรม คำนวณรายได้สุทธิ (เงินเดือนรวมโบนัส) ของพนักงานพร้อมแสดง รหัสพนักงาน ชื่อพนักงาน โดยรับค่ารหัสพนักงาน ชื่อพนักงาน เงินเดือนพนักงาน เงื่อนไข เงินเดือนระหว่าง 0 - 15000 บาท ไม่ได้รับเงินโบนัส เงินเดือนระหว่าง 15001 - 20000 บาท ได้รับโบนัส 7% ของเงินเดือน เงินเดือนตั้งแต่ 20001 บาทขึ้นไป ได้รับโบนัส 10% ของเงินเดือน
#include
#include
int main()
{
float code,x,y,z;
char name[10];
printf("Enter Code: ");
scanf("%s",&code);
printf("Enter Name: ");
scanf("%s",&name);
printf("Enter Salary: ");
scanf("%f",&x);
y=x*7/100;
z=x*10/100;
if(x=15000&&x=20000)
printf("%f
",z);
getch();
}
พี่ค่ะเขียน flowchart ให้หน่อยค่ะ
moonuchza@hotmail.com (IP:111.84.226.108)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 144 9 ต.ค. 2556 (16:48)


โฟลชาร์ตโปรแกรม คำนวณรายได้สุทธิ (เงินเดือนรวมโบนัส) ของพนักงาน  


นกแสก
ร่วมแบ่งปัน5657 ครั้ง - ดาว 251 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 145 9 ต.ค. 2556 (16:58)


โฟลชาร์ตโปรแกรม คำนวณรายได้สุทธิ (เงินเดือนรวมโบนัส) ของพนักงาน 


นกแสก
ร่วมแบ่งปัน5657 ครั้ง - ดาว 251 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 146 16 พ.ย. 2556 (20:14)
ให้ผู้เรียนเขียนโปรแกรมเพื่อรับจำนวนเต็มซึ่งเป็นค่าของเวลาในหน่วยวินาที แล้วคำนวณและแสดงผลลัพธ์ที่มีค่าเทียบเท่ากันในหน่วยชั่วโมง นาที และวินาที ตามลำดับ

ช่วยเขียนโปรแกรมนี้ให้ทีได้ไมค่ะ ทำไม่ได้จริงๆ
lovenutty001@hotmail.com (IP:171.4.228.218)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 147 17 พ.ย. 2556 (09:04)

// the modulus operator example. Inputs a number of seconds, and converts to hours, minutes and seconds.

#include <iostream>
#include <conio.h>

using namespace std;

 

// define constants

#define SECS_PER_MIN 60

#define SECS_PER_HOUR 3600

 

int main()

{

unsigned int seconds, minutes, hours, secs_left, mins_left;

 

// prompting user to input the number of seconds

cout<<"Enter number of seconds: ";

// read and store the number

cin>>seconds;

 

// do some calculations using modulus operator

hours = seconds / SECS_PER_HOUR;

minutes = seconds / SECS_PER_MIN;

mins_left = minutes % SECS_PER_MIN;

secs_left = seconds % SECS_PER_MIN;

// print the result

cout<
 

getch();

}


ที่มาของโปรแกรม : http://www.tenouk.com/cpluscodesnippet/cpluscalculatetime.html
นกแสก
ร่วมแบ่งปัน5657 ครั้ง - ดาว 251 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 148 17 พ.ย. 2556 (09:13)


ผลรัน
นกแสก
ร่วมแบ่งปัน5657 ครั้ง - ดาว 251 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 149 17 พ.ย. 2556 (09:24)


นี่เจ้าเรียนวิชาอะไร  อยู่ชั้นไหน  โรงเรียนอะไร


นกแสก
ร่วมแบ่งปัน5657 ครั้ง - ดาว 251 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 150 22 ม.ค. 2557 (20:37)
พี่ค่ะช่วยทีค่ะขอด่วยน่ิยนะค่ะ ขอบคุนนะค่ะ
โจทย์
ไฃให้เขียนโปรแกรมรับค่าจำนวน N ค่า จากคีย์บอร์ด N รอบๆ ละหนึ่งค่า (X) เพื่อเปรียนเทียบ เพื่อหาค่าที่มากที่สุด(Maximum), ค่าน้อยที่สุด(Minimum), และค่าเฉลี่ย(Mean)

เช่น
Enter N = 5
#1:25
#2:34
#3:5
#4:99
#5:10

Maximum = 99
Minimum = 5
Mean = 34.6
Chocolate21@msn.com (IP:171.6.12.153)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 151 23 ม.ค. 2557 (12:02)

#include <stdio.h>

 

#include <conio.h>

 

#include <math.h>

 

int main()

 

{

 

   int i,n;

 

   int x[500];

 

   float avg;

 

   int max,min;

 

   float sum = 0;

 

   float sum1 = 0;

 

   

 

   printf("Enter N = ");

 

   scanf("%d",&n);

 

    for(i = 0; i < n; i++){

 

   printf("#[%d]:",i+1);

 

   scanf("%d",&x[i]);

 

   }

 

   max = x[0];

 

   min = x[0];

 

   

 

   for(i = 0; i < n; i++)

 

    {

 

          if (x[i]>max)

 

                 {

 

                       max=x[i];

 

                 }

 

          if(x[i]<min)

                 {

 

                      min=x[i];

 

                 }

    

          sum += x[i];

    

    }

    

    avg = sum/n;

 

   printf("\n***********Maximun***********\n");

 

   printf("\nMaximun = %d",max);

 

   printf("\n\n***********Minimun***********\n");

 

   printf("\nMinimun = %d\n",min);

 

   printf("\nMean = %f\n",avg);

   

   getch();

 

}

 
นกแสก
ร่วมแบ่งปัน5657 ครั้ง - ดาว 251 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 152 23 ม.ค. 2557 (12:05)


ผลรัน

266810

นกแสก
ร่วมแบ่งปัน5657 ครั้ง - ดาว 251 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 153 26 ม.ค. 2557 (17:37)
โจทย์
แสดงค่าอุณหภูมิเซลเซียส (CELCIUS) องศาฟาเรนไฮท์ (FAREN HITE) และ องศาโรเมอร์ (ROMER) โดยที่ องศาเซลเซียส / 100 = (องศาฟาเรนไฮท์ - 32) / 180 และ องศาเซลเซียส / 100 = องศาโรเมอร์ / 80 โดยที่ องศาเซลเซียสมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 100 โดยเพิ่มค่าขึ้นทีละ 5
blenred_285@hotmail.com (IP:183.89.64.59)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 154 26 ม.ค. 2557 (17:40)
ช่วยเขียนโปรแกรมนี้หน่อยนะครับ
blenred_285@hotmail.com (IP:183.89.64.59)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 155 28 ม.ค. 2557 (08:30)


#include <stdio.h>

#include <conio.h>

int main()

{

    float c,f,r;

    

    printf("Enter C degree value: ");

    scanf("%f",&c);

    printf("Enter F degree value: ");

    scanf("%f",&f);

    printf("Enter R degree value: ");

    scanf("%f",&r);      c = 5/9*(f - 32);

      f = (9/5*c) + 32;

      r = c*0.8;

      

    printf("\n\nThe value C degree = %f",c);

    printf("\n\nThe value F degree = %f",f);

    printf("\n\nThe value R degree = %f",r);

    getch();

}

     


นกแสก
ร่วมแบ่งปัน5657 ครั้ง - ดาว 251 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 156 28 ม.ค. 2557 (08:38)


#include <stdio.h>

#include <conio.h>

int main()

{

    float c,f,r;

    

    printf("Enter C degree value: ");

    scanf("%f",&c);

    printf("Enter F degree value: ");

    scanf("%f",&f);

    printf("Enter R degree value: ");

    scanf("%f",&r);      c = 5/9*(f - 32);

      f = (9/5*c) + 32;

      r = c*0.8;

      

    printf("\n\nConvert from degrees Fahrenheit to degrees Celsius = %f",c);

    printf("\n\nConvert from degrees Celsius to degrees Fahrenheit = %f",f);

    printf("\n\nConvert from degrees Celsius to degrees Romer = %f",r);

    getch();

}

     


นกแสก
ร่วมแบ่งปัน5657 ครั้ง - ดาว 251 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 157 28 ม.ค. 2557 (08:41)


ผลรัน

266843

นกแสก
ร่วมแบ่งปัน5657 ครั้ง - ดาว 251 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 158 28 ม.ค. 2557 (21:21)
ช่าวหน่อยครับเขียนโค้ดภาษาซี
ให้เขียนโปรแกรมที่ให้เลือกรายการสินค้า จากนั้นให้ใส่จานวนเงิน แล้วโปรแกรมจะคานวณเงินทอนให้ตามราคาของสินค้า
1) เริ่มต้น ให้แสดงรายการสินค้าออกทางหน้าจอดังนี้
1. Orange Juice 10 Bahts
2. Lemon Juice 12 Bahts
3. Apple Juice 20 Bahts
4. Graph Juice 22 Bahts
Enter number :
2) รับค่าตัวเลขจานวนเต็ม โดยให้กรอกตัวเลข 1-4 แล้วกด Enter
3) แสดงข้อความดังนี้
Enter money :
4) รับค่าจานวนเงินที่เสมือนว่ามีการหยอดเงินเข้ามาในตู้ โดยให้กรอกจานวนเงิน แล้วกด Enter
5) ใช้คาสั่งเงื่อนไขแบบ switch-case ในการคานวณเงินทอน
6) แสดงผลลัพธ์การทอนเงินออกทางหน้าจอ โดยสมมติว่าเลือกรายการ 3 และใส่เงิน 30 จะแสดงผลลัพธ์ดังนี้
Change = 10 Bahts
arnon623@gmail.com (IP:49.231.30.94)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 159 28 ม.ค. 2557 (22:23)
เจอข้อนี้ไป
ใครทำได้โคตรเทพอ่ะ
arnonnato1994@hotmail.com (IP:61.19.231.97)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 160 29 ม.ค. 2557 (13:05)

#include <stdio.h>

#include <conio.h>

#include <stdlib.h>

int main()

{

    int i,j,k,p,q,r,s,t;

    int x,y,m,a,b,c,d,e,f,g,h;

    int n,l,o,u;

    int Orange_juice = 10;

    int Lemon_juice = 12;

    int Apple_juice = 20;

    int Graph_juice = 22;

    int choice;

 

loop: 

      printf("\n");   

      printf("\n\n***-------Minimarket program-------***\n\n");

      printf("Main Menu\n");

      printf("\n\nSelect choice menu: \n1. Orange Juice 10 Bahts \n2. Lemon Juice 12 Bahts \n3. Apple Juice 20 Bahts \n4. Graph Juice 22 Bahts \n5. Exit\n\n");

      scanf("%d",&choice);

 

      switch(choice)

 

      {case 5:exit(0);}

 

      switch(choice)

      {

 

case 1: printf("\n\n1. Orange Juice 10 Bahts");

        printf("\n\nEnter number of products: ");

        scanf("%d",&p);

        printf("Enter amount of money: ");

        scanf("%d",&n);

 

           i = p*Orange_juice;

 

        printf("\n\nThe total number of items = %d",p);

        printf("\n\nThe total amount of money = %d Baht",i);

 

           m=n-i;

 

        printf("\n\nTorn = %d Baht \n\n",m);

 

            a=m/1000;

 

        printf("\nBank 1,000 = %d ",a);

 

            b=m%1000;

            c=b/100;

 

        if (c>=5)

        {

 

        printf("\nBank 500 = %d ",1);

 

            c=c-5;

        }

        else

        {

        }

        printf("\nBank 100 = %d ",c);

 

           d=m%100;

           e=d/10;

 

        if (e>=5)

        {

        printf("\nBank 50 = %d ",1);

 

           e=e-5;

        }

        else

        {

        }

 

           f=e/2;

 

        printf("\nBank 20 = %d ",f);

 

           g=e%2;

 

        printf("\nCoin 10 = %d ",g);

 

           h=m%10;

 

        if (h>=5)

        {

        printf("\nCoin 5 = %d ",1);

 

           h=h-5;

        }

        else

        {

        }

        printf("\nCoin 1 = %d ",h);

 

        break;

 

case 2: printf("\n\n2. Lemon Juice 12 Bahts");

        printf("\n\nEnter number of products: ");

        scanf("%d",&q);

        printf("\n\nEnter amount of money: ");

        scanf("%d",&l);

 

          j = q*Lemon_juice;

 

        printf("\n\nThe total number of items = %d",q);

        printf("\n\nThe total amount of money = %d Baht",j);

 

           m=l-j;

 

        printf("\n\nTorn = %d Baht \n\n",m);

 

           a=m/1000;

 

        printf("\nBank 1,000 = %d ",a);

 

            b=m%1000;

            c=b/100;

 

        if (c>=5)

        {

        printf("\nBank 500 = %d ",1);

 

            c=c-5;

        }

        else

        {

        }

        printf("\nBank 100 = %d ",c);

 

           d=m%100;

           e=d/10;

 

        if (e>=5)

        {

        printf("\nBank 50 = %d ",1);

 

           e=e-5;

        }

        else

        {

        }

           f=e/2;

 

        printf("\nBank 20 = %d ",f);

 

           g=e%2;

 

        printf("\nCoin 10 = %d ",g);

 

           h=m%10;

 

        if (h>=5)

        {

        printf("\nCoin 5 = %d ",1);

 

           h=h-5;

        }

        else

        {

        }

        printf("\nCoin 1 = %d ",h);

 

        break;            

 

case 3: printf("\n\n3. Apple Juice 20 Bahts");

        printf("\n\nEnter number of products: ");

        scanf("%d",&r);

        printf("\n\nEnter amount of money: ");

        scanf("%d",&o);

 

          k = r*Apple_juice;

 

        printf("\n\nThe total number of items = %d",r);

        printf("\n\nThe total amount of money = %d Baht",k);

 

          m=o-k;

 

        printf("\n\nTorn = %d Baht \n\n",m);

 

            a=m/1000;

 

        printf("\nBank 1,000 = %d ",a);

 

            b=m%1000;

            c=b/100;

 

        if (c>=5)

        {

        printf("\nBank 500 = %d ",1);

 

            c=c-5;

        }

        else

        {

        }

        printf("\nBank 100 = %d ",c);

 

           d=m%100;

           e=d/10;

 

        if (e>=5)

        {

        printf("\nBank 50 = %d ",1);

 

           e=e-5;

        }

        else

        {

        }

 

           f=e/2;

 

        printf("\nBank 20 = %d ",f);

 

           g=e%2;

 

        printf("\nCoin 10 = %d ",g);

 

           h=m%10;

 

        if (h>=5)

        {

        printf("\nCoin 5 = %d ",1);

 

           h=h-5;

        }

        else

        {

        }

        printf("\nCoin 1 = %d ",h);

 

        break;

        

case 4: printf("\n\n3. Graph Juice 22 Bahts");

        printf("\n\nEnter number of products: ");

        scanf("%d",&s);

        printf("\n\nEnter amount of money: ");

        scanf("%d",&u);

 

          t = s*Graph_juice;

 

        printf("\n\nThe total number of items = %d",s);

        printf("\n\nThe total amount of money = %d Baht",t);

        

          m = u - t;

          

        printf("\n\nTorn = %d Baht \n\n",m);

 

            a=m/1000;

 

        printf("\nBank 1,000 = %d ",a);

 

            b=m%1000;

            c=b/100;

 

        if (c>=5)

        {

        printf("\nBank 500 = %d ",1);

 

            c=c-5;

        }

        else

        {

        }

        printf("\nBank 100 = %d ",c);

 

           d=m%100;

           e=d/10;

 

        if (e>=5)

        {

        printf("\nBank 50 = %d ",1);

 

           e=e-5;

        }

        else

        {

        }

 

           f=e/2;

 

        printf("\nBank 20 = %d ",f);

 

           g=e%2;

 

        printf("\nCoin 10 = %d ",g);

 

           h=m%10;

 

        if (h>=5)

        {

        printf("\nCoin 5 = %d ",1);

 

           h=h-5;

        }

        else

        {

        }

        printf("\nCoin 1 = %d ",h);

        }

        goto loop;

        getch();

}

 
นกแสก
ร่วมแบ่งปัน5657 ครั้ง - ดาว 251 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 161 29 ม.ค. 2557 (13:51)

งงจังครับ เลือกสินค้าข้อ 3 ราคา 20 บาท แล้วทำไมต้องใส่เงินให้เกินด้วยครับ (30บาท) แล้วค่อยมารับเงินทอนคืน 10 บาท  ทำไมไม่ใส่เงินแค่ 20 บาทไปเลยครับ แล้วไม่ต้องทอน (โจทย์ข้อนี้เป็นโจทย์ตรรกะ เหมือนที่ ไอสไตน์ ถามว่า คน 2 คน เข้าไปในปล่องควัน  อีกคนเปื้อน อีกคนไม่เปื้อน แล้วถามว่าใครควรอาบน้ำก่อน ซึ่งเรื่องนี้ มันเป็นไปไม่ได้)


นี่คือคำตอบของข้อความนี้ หรือเปล่า 


เจอข้อนี้ไป 
ใครทำได้โคตรเทพอ่ะ 


QC_RiceSeeds
ร่วมแบ่งปัน430 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 162 3 ก.พ. 2557 (13:54)
โจทย์น่ะค่ะ จงเขียนโปรแกรมหาค่าต่ำสุด สูงสุด ผลบวก คี่าเฉลี่ยของจำนวนเต็มสามจำนวนที่รับจากผู้ป้อน
ทดสอบ ป้อน 10 2 3
min=2,max=10,avg=5,sum=15 วิเคราะห์โจทย์ Flowchart Algorithim ค่ะ
lay_1208@hotmail.com (IP:202.29.176.155)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 163 3 ก.พ. 2557 (14:29)

Algorithm   Result 


BEGIN


         Dim v() as int =array{10,2,3}


         Dim min ,max,sum as int


         Dim avg as float


         Writeln ("Min is:" &minValue(v))


         Writeln ("Max is:" &maxValue(v))


         Writeln ("Avg is:" &AvgValue(v))


         Writeln ("Sum is:" &SumValue(v))


END PROGRAM


 


Module minValue( a() as int) as int


BEGIN


      Dim rst as int=0


     For i=0 to a.size-1


         if v(i)


             rst=v(i)


         end if


      Next


      return rst


END Module


Module maxValue( a() as int) as int


BEGIN


     Dim rst as int=0


     For i=0 to a.size-1


         if v(i)>rst then


             rst=v(i)


         end if


      Next


      return rst


END Module


Module AvgValue( a() as int) as float


BEGIN


         Dim rst as float


         rst= SumValue( a())/3


         return rst


END Module


Module SumValue( a() as int) as int


BEGIN


      Dim rst as int=0


       For i=0 to a.size-1


          rst=rst+a(i)


       Next


      return rst


END Module


 

 


QC_RiceSeeds
ร่วมแบ่งปัน430 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 164 3 ก.พ. 2557 (19:31)


#include <stdio.h>#include <conio.h>#include <math.h>int main(){   int i,n;   int x[500];   float z,t;   int max,min,indexmax,indexmin,y;   int sum = 0;   float sum1 = 0;    printf("Enter size of number: ");   scanf("%d",&n);    for(i = 0; i < n; i++){   printf("Enter Namber [%d]:",i+1);   scanf("%d",&x[i]);   }    max = x[0];   min = x[0];    for(i = 0; i < n; i++)    {          if (x[i]>max)                 {                       max=x[i];                 }          if(x[i]<min)

                 {                      min=x[i];                 }      sum += x[i];             }      z = sum/n;

   printf("\n***********Maximun***********\n");   printf("\nMaximun :%d",max);   printf("\n\n***********Minimun***********\n");   printf("\nMinimun :%d\n",min);

   

   printf("\nSum = %d\n",sum);   printf("\nAverage = %f\n",z);   getch();}


นกแสก
ร่วมแบ่งปัน5657 ครั้ง - ดาว 251 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 165 3 ก.พ. 2557 (19:32)


ผลรัน

266900

นกแสก
ร่วมแบ่งปัน5657 ครั้ง - ดาว 251 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 166 9 ก.พ. 2557 (21:17)
ช่วยเขียนการแก้ปัญหาการวิเคราะห์โจทย์ จงเขียนโปรแกรมหาค่าต่ำสุด สูงสุด ผลบวก ค่าเฉลี่ยของจำนวนเต็มสามจำนวนที่รับจากผู้ป้อน ทดสอบป้อน 10 2 3
min =2,max=10 ,avg =5, sum=15
kaewsoki5@gmail.con (IP:49.230.69.89)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 167 17 ก.พ. 2557 (09:05)
อยากได้โปรแกรมภาษาซีที่เกี่ยวข้องกับสาขาสถิติ มีบ้างมั๊ยค่ะ
เช่นการหามัธยฐาน ฐานนิยม หรือความแปรปรวนอะไรแบบนี้อ่ะคะ
suwanna2008@hotmail.com (IP:202.12.73.1)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 168 17 ก.พ. 2557 (10:58)


พอจะมีบ้าง


นกแสก
ร่วมแบ่งปัน5657 ครั้ง - ดาว 251 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 169 2 ก.ค. 2557 (14:42)
ช่วยเขียนโฟล์ชาร์ต และโค้ดโปรแกรม ของการหา ค.ร.น. ของจำนวนเต็ม 2 จำนวนให้หน่อยนะคะ
teem_9839@hotmail.co.th (IP:202.29.179.186)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 170 2 ก.ค. 2557 (21:40)


#include <stdio.h>

#include <conio.h>

int main (){

   int a,b,max,min,r,max_1,clm;

   

   printf("Enter number A:");

   scanf("%d",&a);

   printf("Enter number B:");

   scanf("%d",&b);

   if (a>b){

   max=a;

   min=b;

   }else{

   max=b;

   min=a;

   }

   max_1=max;

   r=max%min;

   while(r!=0){

   max=max+max_1;

   r=max%min;

   }

   clm=max;

   printf("Least common Multiple=%d",clm);

   getch();

}


นกแสก
ร่วมแบ่งปัน5657 ครั้ง - ดาว 251 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 171 2 ก.ค. 2557 (21:43)


โปรแกรม หาค่า ค.ร.นที่มาของโปรแกรม : http://ccodeprograming.blogspot.com/2011/07/blog-post_17.html


นกแสก
ร่วมแบ่งปัน5657 ครั้ง - ดาว 251 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 172 2 ก.ค. 2557 (21:45)


ผลรัน

268372

นกแสก
ร่วมแบ่งปัน5657 ครั้ง - ดาว 251 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 173 1 ส.ค. 2557 (08:59)
จงเขียนค่าเฉลี่ยตัวเลข4 จำนวน ที่รับค่าจากแป้นพิมพ์
waraisara00pook2540@gmail.com (IP:202.29.243.173)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 174 2 ส.ค. 2557 (08:14)

#include <stdio.h>

#include <conio.h>

int main()

{

   int i;

   float num[5];

   float sum = 0;

   float avg;

   

   char choice;

   do{

   

   for(i = 0; i < 4; i++)

   {

     printf("\n\n Enter a number[%d]: ",i+1);

scanf("%f" ,&num[i]);

  

   sum += num[i];

   }

   avg = sum/4;

   

   printf("\n\n The average of total 4 Number = %.2f \n" ,avg);

   printf("\nSelect Continue (0=no,1=yes) ");

   printf("\n");

   choice=getche(); 

   }

   while(choice != '0'); 

}

 
นกแสก
ร่วมแบ่งปัน5657 ครั้ง - ดาว 251 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 175 2 ส.ค. 2557 (08:17)


ผลรัน

268733

นกแสก
ร่วมแบ่งปัน5657 ครั้ง - ดาว 251 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 176 2 ส.ค. 2557 (08:23)

#include <stdio.h>

#include <conio.h>

int main()

{

   int i;

   float num[5];

   float sum = 0;

   float avg;

   

   char choice;

   do{

   

   for(i = 0; i < 4; i++)

   {

     printf("\n\n Enter a number[%d]: ",i+1);

scanf("%f" ,&num[i]);

  

   sum += num[i];

   }

   avg = sum/4;

   

   printf("\n\n The Sum of all 4 Number = %.2f \n" ,sum);

   printf("\n\n The average of total 4 Number = %.2f \n" ,avg);

   printf("\nSelect Continue (0=no,1=yes) ");

   printf("\n");

   choice=getche(); 

   }

   while(choice != '0'); 

}

 
นกแสก
ร่วมแบ่งปัน5657 ครั้ง - ดาว 251 ดวง

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม