การแพร่และการออสโมซิส

การแพร่และออสโมซิสเป็นยังไงครับ
15 พ.ค. 2550 21:47
60 ความเห็น
162841 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 6 พิมาแก้ว (Guest)

<P>การแพร่คืออะไร</P>

<P>&nbsp;</P>

<P>&nbsp;</P>

<P>&nbsp;</P>

<P>&nbsp;</P>

<P>&nbsp;</P>

<P>&nbsp;</P>

<P>&nbsp;</P>
29 พ.ค. 2551 11:45


ความคิดเห็นที่ 7 ซัม แท จุน (Guest)

<P>ถึงการแพร่และออสโมซิสจะเข้าใจโคตะระง่าย ง่ายมากกกกกกก&nbsp;&nbsp; ก้อยังได้ทำเป็นการบ้าน</P>
4 มิ.ย. 2551 21:37


ความคิดเห็นที่ 8 โดย lด็กlริ่มlรีeu

อะไรที่ช่วยในการลำเลียงสารของพืชค่ะเป็นของเหลวอ่ะค่ะ

13 มิ.ย. 2551 21:49


ความคิดเห็นที่ 10 007 (Guest)

ดีจ้า
29 มิ.ย. 2551 12:34


ความคิดเห็นที่ 11 โดย Darh

การทดลองการแพร่ของสาร� (ลองทำดู)

1.ใส่น้ำ� 50 cm3� ลงในบีกเกอร์

2.หย่อนเกล็ดด่างทับทิม 10-11 เกล็ด ลงในน้ำ� สังเกตการเปลี่ยนแปลงภายใน 5 นาที

จะเห็นด่างทับทิมแพร่จากก้นบีกเกอร์แล้วกระจายไปเรื่อยๆ

30 มิ.ย. 2551 20:39


ความคิดเห็นที่ 12 ssso@ssstmsn.2com (Guest)

หลุ่น ซิ่ง
5 ส.ค. 2551 10:52


ความคิดเห็นที่ 13 1101 (Guest)

ขอบคุณ

มากค่ะ

^o^
11 ส.ค. 2551 15:48


ความคิดเห็นที่ 14 คนรักพลอย (Guest)

ลองทำใข่แฟนซี

นะคะ

*-*
11 ส.ค. 2551 15:50


ความคิดเห็นที่ 15 คนสวยที่โลกรอ (Guest)

การแพร่ (diffusion) ของโมเลกุลของสารเป็นการเคลื่อนที่ของโมเลกุลจากจุดที่มีความเข้มข้นสูงกว่า ไปยังจุดที่มีความเข้มข้นต่ำกว่า การเคลื่อนที่นี้เป็นไปในลักษณะทุกทิศทุกทาง โดยไม่มีทิศทางที่แน่นอนผลจากการเคลื่อนที่อันนี้จะทำให้ความเข้มข้นของโมเลกุลของสารในภาชนะที่มีเนื้อที่จำกัดนั้น มีความเข้มข้นเท่ากันหมดตัวอย่างของการแพร่ที่พบได้เสมอ คือ

ก.การแพร่ของเกลือในน้ำ

ข.การแพร่อขงน้ำหอมในอากาศนอกจาก 2 ตัวอย่างทียกมาให้ดูแล้วยังมีตัวอย่างอีกมากมายที่เราพบได้ในชีวิตประจำวัน เช่น การฉีดดีดีทีฆ่าแมลง การเติมน้ำตาลลงในถ้วยกาแฟ การหยดหรือแต่น้ำหอมตามเสื้อผ้า กลิ่นลูกเหม็นกันแมลง ควันจากท่อไอเสียรถยนต์ เป็นต้นในปีค.ศ. 1828 (พ.ศ. 2371) รอเบิร์ต บราวน์ ได้สังเกตปรากฏการณ์อย่างหนึ่ง โดยพบว่า เมื่อเกสรดอกไม้ตกลงในน้ำ เกสรนั้นจะมีการเคลื่อนที่อย่างไม่มีทิศทางแน่นอนต่อมาจึงเรียกการเคลื่อนที่อย่างไม่มีทิศทางแน่นอนหรือ ไร้ทิศทางนี้ ว่า การเคลื่อนที่แบบบราวเนียน (Brownian movement) และแอลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein) ได้ให้เหตุผลว่า การเคลื่อนที่ของเกสรดอกไม้ที่เรียกว่า การเคลื่อนที่แบบบราวเนียนนั้นเกิดจากโมเลกุลของน้ำเคลื่อนที่เข้าชนเกสรดอกไม้อยู่ตลอดเวลา ทำให้เกสรดอกไม้เคลื่อนที่ได้

ปัจจัยที่มีผลต่อการแพร่

ความเร็วของการแพร่จะมากหรือน้อย เร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับ

1.อุณหภูมิ ในขณะที่อุณหภูมิสูง โมเลกุลของสารมีพลังงานจลน์มากขึ้น ทำให้โมเลกุลเหล่านี้เคลื่อนที่ได้เร็วกว่า เมื่ออุณหภูมิต่ำ การแพร่จึงเกิดขึ้นได้เร็ว

2.ความแตกต่างของความเข้มข้น ถ้าหากมีความเข้มข้นของสาร 2 บริเวณ แตกต่าง แตกต่างกันมากจะทำให้การแพร่เกิดขึ้นได้เร็วขึ้นด้วย เนื่องจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากโมเลกุลมีโอกาสชนและกระแทกกันมากทำให้โมเลกุลกระจายออกไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยกว่าได้เร็วกว่า เมื่อความเข้มข้นใกล้เคียงกัน

3.ขนาดของโมเลกุลสาร สารที่มีขนาดโมเลกุลเล็กจะเกิดการแพร่ได้เร็วกว่าสารโมเลกุลใหญ่ เนื่องจากสารโมเลกุลเล็กสามารถแทรกไประหว่างโมเลกุลของสารตัวกลางได้ดีกว่าสารโมเลกุลใหญ่ สารโมเลกุลเล็กจึงแพร่ได้ดี

4.ความเข้มข้นและชนิดของสารตัวกลาง สารตัวกลางที่มีความเข้มข้นมากจะมีแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลของตัวกลางของตัวกลาง ทำให้โมเลกุลของสารเคลื่อนที่ไปได้ยาก แต่ถ้าหากสารตัวกลางมีความเข้มข้นน้อยโมเลกุลของสารก็จะเคลื่อนที่ได้ดีทำให้การแพร่เกิดขึ้นเร็วด้วยสารต่าง ๆ สามารถผ่านเข้าออกเยื่อเซลล์ได้ในอัตราเร็วที่แตกต่างกัน น้ำเป็นสารที่ผ่านเยื่อเซลล์ได้ดีที่สุดรองลงมาเป็น ก๊าซที่ละลายน้ำ สารอินทรีย์ สารประจุลบ และสารประจุบวก ซึ่งมีอัตราเร็วในการผ่านเยื่อเซลล์ได้น้อยที่สุดออสโมซิส

เป็นการแพร่ของเหลวผ่านเยื่อบาง ๆ ซึ่งตามปกติจะหมายถึง การแพร่ของน้ำผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ (cell membrane) เนื่องจากเยื่อหุ้มเซลล์มีคุณสมบัติในการยอมให้สารบางชนิดเท่านั้นผ่านได้ การแพร่ของน้ำจะแพร่จากบริเวณที่เจือจางกว่า (มีน้ำมาก) ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เข้าสู่บริเวณที่มีความเข้มข้นกว่า (มีน้ำน้อย) ตามปกติการแพร่ของน้ำนี้จะเกิดทั้งสองทิศทาง คือ ทั้งบริเวณเจือจาง และบริเวณเข้มข้น แต่เนื่องจากน้ำบริเวณเจือจางแพร่เข้าสู่บริเวณเข้มข้นมากกว่า จึงมักกล่าวกันสั้น ๆว่า ออสโมซิสเป็นการแพร่ของน้ำจากบริเวณที่มีน้ำมาเข้าไปสู่ในบริเวณที่มีน้ำน้อยกว่าโดยผ่านเยื่อหุ้มเซลล์

แรงดันออสโมติกเกิดจากการแพร่ของน้ำจากบริเวณที่มีน้ำมาก (เจือจาง) เข้าสู่บริเวณที่มีน้ำน้อย (เข้มข้น) แรงดันของน้ำนี้จะดันให้ของเหลวขึ้นไปในหลอดได้ ในขณะที่ยังไม่สมดุลของเหลวก็จะขึ้นไปบนหลอดได้เรื่อย ๆ และเมื่อเกิดการสมดุลระดับของของเหลวในหลอดจะคงที่ แรงดันออสโมติกของสารละลายแต่ละชนิดจะแตกต่างกัน น้ำบริสุทธิ์เป็นของเหลวที่มีแรงดันออสโมติกต่ำสุด

อุ้ย

เอาจากเว็บอื่นมาอ่ะ

แต่เหมือนเลย

ขอโทษนะคะ

@--@
11 ส.ค. 2551 15:53


ความคิดเห็นที่ 16 ฟ้าใส (Guest)

การออสโมซิสคือการแพร่ของของเหลวซึ่งส่วนใหญ่จะหมายถึงการแพร่ของน้ำผ่านเยื้อบางๆซึ่งเยื่อนี้มีคุณสมบัติพิเศษคือยอมให้ของเหลวหรือน้ำแพร่ผ่านเข้าออกได้สะดวก แต่ไม่ยอมให้สารอื่นที่ละลายปนกับของเหลวหรือน้ำผ่านไปได้เยื้อนี้เรียกว่าเยื่อเลือกผ่าน
9 ก.ย. 2551 17:08


ความคิดเห็นที่ 19 แพรว (Guest)

ขอบคุณจร้า

31 พ.ค. 2552 09:11


ความคิดเห็นที่ 20 jamin.123@hotmail.com (Guest)

เอ่ออออ� คือว่า

กระผมม่ะรู้อ่ะครับ

17 มิ.ย. 2552 13:49


ความคิดเห็นที่ 21 ฟรอย (Guest)

เข้าใจค่ะ ดีมากๆเลยค่ะ
29 มิ.ย. 2552 18:20


ความคิดเห็นที่ 22 อยากรู้มากๆๆค่ะ (Guest)

ทำไมต้องมีการแพร่และการออสโมซิส
ช่วยๆกันตอบหน่อยนะค่ะ
ส่งวันพุทธนี้ คุณครูเพิ่สั่งวันนี้
29 มิ.ย. 2552 21:35


ความคิดเห็นที่ 23 งืมๆๆ (Guest)

อืมๆขอบคุณค่ะ
จะพยายามเข้าใจ

9 ก.ค. 2552 22:36


ความคิดเห็นที่ 24 chayanit_angsanan@hotmail.com (Guest)

ขอบคุณมากๆคะ

12 ก.ค. 2552 12:06


ความคิดเห็นที่ 25 gangporza@hotmail.com (Guest)

ปัยเพิ่มเป็นเพื่อนกันนะคะ
ทั้ง hi5 และ เอ็ม เลยนะ
14 ก.ค. 2552 13:17


ความคิดเห็นที่ 26 io (Guest)

.....................................................................
20 ก.ค. 2552 10:32


ความคิดเห็นที่ 27 พลอย ร.ร ชุมพลโพนพิสัย จ.หนองคาย อ.โพนพิ (Guest)

ขอบคุงมากนะค่ะแต่หนูมะเหงเลยกานเเพร่ออโมสิก

เหอๆ

เสียดายเนาะ

แต่ยังไงกะขอบคุงนะคะ

28 ก.ค. 2552 09:52


ความคิดเห็นที่ 28 vadmoo_2009@hotmaik.com (Guest)

ดีคร่าๆ28 ก.ค. 2552 20:43

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น