การแพร่และการออสโมซิส

การแพร่และออสโมซิสเป็นยังไงครับ


ความคิดเห็นที่ 6

พิมาแก้ว (Guest)
29 พ.ค. 2551 11:45
 1. <P>การแพร่คืออะไร</P>

  <P>&nbsp;</P>

  <P>&nbsp;</P>

  <P>&nbsp;</P>

  <P>&nbsp;</P>

  <P>&nbsp;</P>

  <P>&nbsp;</P>

  <P>&nbsp;</P>ความคิดเห็นที่ 7

ซัม แท จุน (Guest)
4 มิ.ย. 2551 21:37
 1. <P>ถึงการแพร่และออสโมซิสจะเข้าใจโคตะระง่าย ง่ายมากกกกกกก&nbsp;&nbsp; ก้อยังได้ทำเป็นการบ้าน</P>ความคิดเห็นที่ 8

lด็กlริ่มlรีeu
13 มิ.ย. 2551 21:49
 1. อะไรที่ช่วยในการลำเลียงสารของพืชค่ะ  เป็นของเหลวอ่ะค่ะ
ความคิดเห็นที่ 10

007 (Guest)
29 มิ.ย. 2551 12:34
 1. ดีจ้าความคิดเห็นที่ 11

Darh
30 มิ.ย. 2551 20:39
 1. การทดลองการแพร่ของสาร� (ลองทำดู)

  1.ใส่น้ำ� 50 cm3� ลงในบีกเกอร์

  2.หย่อนเกล็ดด่างทับทิม 10-11 เกล็ด ลงในน้ำ� สังเกตการเปลี่ยนแปลงภายใน 5 นาที

  จะเห็นด่างทับทิมแพร่จากก้นบีกเกอร์แล้วกระจายไปเรื่อยๆ
ความคิดเห็นที่ 12

ssso@ssstmsn.2com (Guest)
5 ส.ค. 2551 10:52
 1. หลุ่น ซิ่งความคิดเห็นที่ 13

1101 (Guest)
11 ส.ค. 2551 15:48
 1. ขอบคุณ

  มากค่ะ

  ^o^ความคิดเห็นที่ 14

คนรักพลอย (Guest)
11 ส.ค. 2551 15:50
 1. ลองทำใข่แฟนซี

  นะคะ

  *-*ความคิดเห็นที่ 15

คนสวยที่โลกรอ (Guest)
11 ส.ค. 2551 15:53
 1. การแพร่ (diffusion) ของโมเลกุลของสารเป็นการเคลื่อนที่ของโมเลกุลจากจุดที่มีความเข้มข้นสูงกว่า ไปยังจุดที่มีความเข้มข้นต่ำกว่า การเคลื่อนที่นี้เป็นไปในลักษณะทุกทิศทุกทาง โดยไม่มีทิศทางที่แน่นอนผลจากการเคลื่อนที่อันนี้จะทำให้ความเข้มข้นของโมเลกุลของสารในภาชนะที่มีเนื้อที่จำกัดนั้น มีความเข้มข้นเท่ากันหมดตัวอย่างของการแพร่ที่พบได้เสมอ คือ

  ก.การแพร่ของเกลือในน้ำ

  ข.การแพร่อขงน้ำหอมในอากาศ  นอกจาก 2 ตัวอย่างทียกมาให้ดูแล้วยังมีตัวอย่างอีกมากมายที่เราพบได้ในชีวิตประจำวัน เช่น การฉีดดีดีทีฆ่าแมลง การเติมน้ำตาลลงในถ้วยกาแฟ การหยดหรือแต่น้ำหอมตามเสื้อผ้า กลิ่นลูกเหม็นกันแมลง ควันจากท่อไอเสียรถยนต์ เป็นต้น  ในปีค.ศ. 1828 (พ.ศ. 2371) รอเบิร์ต บราวน์ ได้สังเกตปรากฏการณ์อย่างหนึ่ง โดยพบว่า เมื่อเกสรดอกไม้ตกลงในน้ำ เกสรนั้นจะมีการเคลื่อนที่อย่างไม่มีทิศทางแน่นอนต่อมาจึงเรียกการเคลื่อนที่อย่างไม่มีทิศทางแน่นอนหรือ ไร้ทิศทางนี้ ว่า การเคลื่อนที่แบบบราวเนียน (Brownian movement) และแอลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein) ได้ให้เหตุผลว่า การเคลื่อนที่ของเกสรดอกไม้ที่เรียกว่า การเคลื่อนที่แบบบราวเนียนนั้นเกิดจากโมเลกุลของน้ำเคลื่อนที่เข้าชนเกสรดอกไม้อยู่ตลอดเวลา ทำให้เกสรดอกไม้เคลื่อนที่ได้

  ปัจจัยที่มีผลต่อการแพร่

  ความเร็วของการแพร่จะมากหรือน้อย เร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับ

  1.อุณหภูมิ ในขณะที่อุณหภูมิสูง โมเลกุลของสารมีพลังงานจลน์มากขึ้น ทำให้โมเลกุลเหล่านี้เคลื่อนที่ได้เร็วกว่า เมื่ออุณหภูมิต่ำ การแพร่จึงเกิดขึ้นได้เร็ว

  2.ความแตกต่างของความเข้มข้น ถ้าหากมีความเข้มข้นของสาร 2 บริเวณ แตกต่าง แตกต่างกันมากจะทำให้การแพร่เกิดขึ้นได้เร็วขึ้นด้วย เนื่องจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากโมเลกุลมีโอกาสชนและกระแทกกันมากทำให้โมเลกุลกระจายออกไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยกว่าได้เร็วกว่า เมื่อความเข้มข้นใกล้เคียงกัน

  3.ขนาดของโมเลกุลสาร สารที่มีขนาดโมเลกุลเล็กจะเกิดการแพร่ได้เร็วกว่าสารโมเลกุลใหญ่ เนื่องจากสารโมเลกุลเล็กสามารถแทรกไประหว่างโมเลกุลของสารตัวกลางได้ดีกว่าสารโมเลกุลใหญ่ สารโมเลกุลเล็กจึงแพร่ได้ดี

  4.ความเข้มข้นและชนิดของสารตัวกลาง สารตัวกลางที่มีความเข้มข้นมากจะมีแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลของตัวกลางของตัวกลาง ทำให้โมเลกุลของสารเคลื่อนที่ไปได้ยาก แต่ถ้าหากสารตัวกลางมีความเข้มข้นน้อยโมเลกุลของสารก็จะเคลื่อนที่ได้ดีทำให้การแพร่เกิดขึ้นเร็วด้วยสารต่าง ๆ สามารถผ่านเข้าออกเยื่อเซลล์ได้ในอัตราเร็วที่แตกต่างกัน น้ำเป็นสารที่ผ่านเยื่อเซลล์ได้ดีที่สุดรองลงมาเป็น ก๊าซที่ละลายน้ำ สารอินทรีย์ สารประจุลบ และสารประจุบวก ซึ่งมีอัตราเร็วในการผ่านเยื่อเซลล์ได้น้อยที่สุด  ออสโมซิส

  เป็นการแพร่ของเหลวผ่านเยื่อบาง ๆ ซึ่งตามปกติจะหมายถึง การแพร่ของน้ำผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ (cell membrane) เนื่องจากเยื่อหุ้มเซลล์มีคุณสมบัติในการยอมให้สารบางชนิดเท่านั้นผ่านได้ การแพร่ของน้ำจะแพร่จากบริเวณที่เจือจางกว่า (มีน้ำมาก) ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เข้าสู่บริเวณที่มีความเข้มข้นกว่า (มีน้ำน้อย) ตามปกติการแพร่ของน้ำนี้จะเกิดทั้งสองทิศทาง คือ ทั้งบริเวณเจือจาง และบริเวณเข้มข้น แต่เนื่องจากน้ำบริเวณเจือจางแพร่เข้าสู่บริเวณเข้มข้นมากกว่า จึงมักกล่าวกันสั้น ๆว่า ออสโมซิสเป็นการแพร่ของน้ำจากบริเวณที่มีน้ำมาเข้าไปสู่ในบริเวณที่มีน้ำน้อยกว่าโดยผ่านเยื่อหุ้มเซลล์

  แรงดันออสโมติกเกิดจากการแพร่ของน้ำจากบริเวณที่มีน้ำมาก (เจือจาง) เข้าสู่บริเวณที่มีน้ำน้อย (เข้มข้น) แรงดันของน้ำนี้จะดันให้ของเหลวขึ้นไปในหลอดได้ ในขณะที่ยังไม่สมดุลของเหลวก็จะขึ้นไปบนหลอดได้เรื่อย ๆ และเมื่อเกิดการสมดุลระดับของของเหลวในหลอดจะคงที่ แรงดันออสโมติกของสารละลายแต่ละชนิดจะแตกต่างกัน น้ำบริสุทธิ์เป็นของเหลวที่มีแรงดันออสโมติกต่ำสุด

  อุ้ย

  เอาจากเว็บอื่นมาอ่ะ

  แต่เหมือนเลย

  ขอโทษนะคะ

  @--@ความคิดเห็นที่ 16

ฟ้าใส (Guest)
9 ก.ย. 2551 17:08
 1. การออสโมซิสคือการแพร่ของของเหลวซึ่งส่วนใหญ่จะหมายถึงการแพร่ของน้ำผ่านเยื้อบางๆซึ่งเยื่อนี้มีคุณสมบัติพิเศษคือยอมให้ของเหลวหรือน้ำแพร่ผ่านเข้าออกได้สะดวก แต่ไม่ยอมให้สารอื่นที่ละลายปนกับของเหลวหรือน้ำผ่านไปได้เยื้อนี้เรียกว่าเยื่อเลือกผ่านความคิดเห็นที่ 19

แพรว (Guest)
31 พ.ค. 2552 09:11
 1. ขอบคุณจร้า
ความคิดเห็นที่ 20

jamin.123@hotmail.com (Guest)
17 มิ.ย. 2552 13:49
 1. เอ่ออออ� คือว่า

  กระผมม่ะรู้อ่ะครับ
ความคิดเห็นที่ 21

ฟรอย (Guest)
29 มิ.ย. 2552 18:20
 1. เข้าใจค่ะ ดีมากๆเลยค่ะความคิดเห็นที่ 22

อยากรู้มากๆๆค่ะ (Guest)
29 มิ.ย. 2552 21:35
 1. ทำไมต้องมีการแพร่และการออสโมซิส
  ช่วยๆกันตอบหน่อยนะค่ะ
  ส่งวันพุทธนี้ คุณครูเพิ่สั่งวันนี้ความคิดเห็นที่ 23

งืมๆๆ (Guest)
9 ก.ค. 2552 22:36
 1. อืมๆขอบคุณค่ะ
  จะพยายามเข้าใจ
ความคิดเห็นที่ 24

chayanit_angsanan@hotmail.com (Guest)
12 ก.ค. 2552 12:06
 1. ขอบคุณมากๆคะ
ความคิดเห็นที่ 25

gangporza@hotmail.com (Guest)
14 ก.ค. 2552 13:17
 1. ปัยเพิ่มเป็นเพื่อนกันนะคะ
  ทั้ง hi5 และ เอ็ม เลยนะความคิดเห็นที่ 26

io (Guest)
20 ก.ค. 2552 10:32
 1. .....................................................................ความคิดเห็นที่ 27

พลอย ร.ร ชุมพลโพนพิสัย จ.หนองคาย อ.โพนพิ (Guest)
28 ก.ค. 2552 09:52
 1. ขอบคุงมากนะค่ะแต่หนูมะเหงเลยกานเเพร่ออโมสิก

  เหอๆ

  เสียดายเนาะ

  แต่ยังไงกะขอบคุงนะคะ
ความคิดเห็นที่ 28

vadmoo_2009@hotmaik.com (Guest)
28 ก.ค. 2552 20:43
 1. ดีคร่าๆ
แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น