ความหมายของโครงงานวิทย์

ใครรู้บอกทีนะ
16 พ.ค. 2550 20:21
56 ความเห็น
133389 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 15  ยังรักกันอยู่ใช่หมัย (Guest)

แอบรักนายอยู่รู้หมัย
22 ม.ค. 2551 15:03


ความคิดเห็นที่ 16 คันชิด (Guest)

ไม่เบื่อแต่ไอยากทำ
23 ม.ค. 2551 13:25


ความคิดเห็นที่ 17 คันชิด (Guest)

หาโครงงานยากมากคับ

ไม่ยากทำที่สุดคือโครงงานคับ
23 ม.ค. 2551 13:26


ความคิดเห็นที่ 18 kan-tipi๑saoonk (Guest)

เกลียดการทำโครงงานมากที่สุด เลยโว้ย หาก้อยาก ม่ายทามมันแล้ว
24 ม.ค. 2551 15:00


ความคิดเห็นที่ 24 อนุสิษฐ์ วัฒนาชัยทัศน์ (Guest)

<P>รักจัง</P>
21 พ.ค. 2551 09:46


ความคิดเห็นที่ 26 ปัส (Guest)

รักพี่ทูเด็กป่าบอนคนที่เป็นทอมนะรักนะจุบ.....
5 มิ.ย. 2551 20:12


ความคิดเห็นที่ 27 naysam2550@hotmail.com (Guest)

ก็เราน่ารัก เนย
6 มิ.ย. 2551 09:44


ความคิดเห็นที่ 28 kulmioza@hotmail.com (Guest)

แต่ ก็ มิ ได้ นำ พา
6 มิ.ย. 2551 09:47


ความคิดเห็นที่ 29 pumpuy04040@hotmail.com (Guest)

<P><FONT face="times new roman, times, serif">เราเนยน่ารักป่าวง่ะ</FONT></P>
6 มิ.ย. 2551 09:47


ความคิดเห็นที่ 30 makinoe_num12@hotmail.com (Guest)

หาเจอยากจะตาย
11 มิ.ย. 2551 18:19


ความคิดเห็นที่ 32 erykrhyrh@wefthue.com (Guest)

<P>ž๖ถš}่ใ9าv?"4๛๛––๛––๛</P>
18 มิ.ย. 2551 12:09


ความคิดเห็นที่ 33 ผมไม่มีอีแมว (Guest)

ให้ความหมายไว้ว่าโครงงานวิทยาศาสตร์ คือการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องเดียวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยที่นักเรียนจะต้องเป็นผู้ที่ทำการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะมีครูให้คำแนะนำรวมทั้งให้คำปรึกษาในทุก ๆ เรื่อง  โครงงานวิทยาศาสตร์ ต้องการเน้นให้นักเรียนคิดเอง ทำเอง และแก้ปัญหาด้วยตนเอง เป็นกิจกรรมที่เรียกได้ว่าเป็นการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางได้อย่างหนึ่งเพราะนักเรียนเป็นผู้ที่สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจากการศึกษาปัญหาที่เขาสนใจปัญหาใดปัญหาหนึ่งแล้วตั้งจุดประสงค์ไว้ว่าต้องการจะศึกษาอะไร จะศึกษาอย่างไร โดยมีการวางแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนอย่างเป็นลำดับขั้นตอน เลือกใช้ เลือกหา เครื่องไม้เครื่องมือ ออกแบบการทดลองการสำรวจข้อมูลด้วยตนเอง ลงมือปฏิบัติเองบันทึกผลการปฏิบัติเอง โครงงานวิทยาศาสตร์ ถือเป็นงานวิจัยในระดับนักเรียน เพราะเป็นการศึกษา เรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ ที่นักเรียนสนใจ โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เป็นแนวทางในการศึกษาและแก้ปัญหา มีการวางแผนที่จะศึกษา ภายในขอบเขตของระดับความรู้ ระยะเวลาและอุปกรณ์ที่มีอยู่ และลงมือศึกษา สำรวจ ทดลอง เพื่อรวบรวมข้อมูล แล้วนำมาประมวลผลจนได้ข้อสรุปออกมาเป็นผลงานที่มีความสมบูรณ์ในตัวเอง โครงงาน วิทยาศาสตร์จึงเป็นกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ที่ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ ฝึกฝนการใช้ทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการแก้ปัญหา รวมทั้งการพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร์
4 ก.ค. 2551 14:52


ความคิดเห็นที่ 34 nout2008@hotmail.com. (Guest)

เรื่งปลากัด
10 ก.ค. 2551 13:14


ความคิดเห็นที่ 35 เข้ม (Guest)

ม่ายยู้
25 ก.ค. 2551 08:24


ความคิดเห็นที่ 36 bean (Guest)


20 ส.ค. 2551 12:13


ความคิดเห็นที่ 39 nanlove1990@hotmail.com (Guest)

เรียนเคมีหมดเล่มแล้วจารย์ให้ทำโครงงานวิทย์ด้วยยากโครต

27 ต.ค. 2551 16:50


ความคิดเห็นที่ 41 qwertyuiop000 (Guest)

ชอบมากๆค่ะ

5 ม.ค. 2552 14:27


ความคิดเห็นที่ 42 harrypotterpie (Guest)


19 ก.พ. 2552 15:38


ความคิดเห็นที่ 47 โดย yeed

โครงงานวิทยาศาสตร์ คือการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องเดียวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยที่นักเรียนจะต้องเป็นผู้ที่ทำการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะมีครูให้คำแนะนำรวมทั้งให้คำปรึกษาในทุก ๆ เรื่อง โครงงานวิทยาศาสตร์ ต้องการเน้นให้นักเรียนคิดเอง ทำเอง และแก้ปัญหาด้วยตนเอง เป็นกิจกรรมที่เรียกได้ว่าเป็นการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางได้อย่างหนึ่งเพราะนักเรียนเป็นผู้ที่สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจากการศึกษาปัญหาที่เขาสนใจปัญหาใดปัญหาหนึ่งแล้วตั้งจุดประสงค์ไว้ว่าต้องการจะศึกษาอะไร จะศึกษาอย่างไร โดยมีการวางแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนอย่างเป็นลำดับขั้นตอน เลือกใช้ เลือกหา เครื่องไม้เครื่องมือ ออกแบบการทดลองการสำรวจข้อมูลด้วยตนเอง ลงมือปฏิบัติเองบันทึกผลการปฏิบัติเอง
9 พ.ย. 2552 20:10


ความคิดเห็นที่ 50 hookjools1412@hotmail.com (Guest)

♫_♫ไม่มีไรหลอกอิอิอิ
12 ก.พ. 2553 09:58

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น