ความหมายของโครงงานวิทย์

ใครรู้บอกทีนะ


ความคิดเห็นที่ 56


25 ม.ค. 2555 20:50
 1. การทำโครงงานวิทย์เป็นสิ่งที่น่าเอือมระอามากๆ

ความคิดเห็นที่ 55

22 ธ.ค. 2554 17:22
 1. ขอบคุงทิ่หั้ยข้อมูนเนอะ

ความคิดเห็นที่ 54

6 พ.ย. 2553 12:46
 1. วิทยาศาสตร์มีความสำคัญต่อคนเรา

ความคิดเห็นที่ 53

9 ต.ค. 2553 14:49
 1. รักตาลน้า

ความคิดเห็นที่ 52

5 มิ.ย. 2553 20:08
 1. "โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะต้องมีลักษณะสำคัญอย่างไรบ้าง" ใครรู้ช่วยตอบที มันหาไม่เจออ่ะ

ความคิดเห็นที่ 50

12 ก.พ. 2553 09:58
 1. ♫_♫ไม่มีไรหลอกอิอิอิ

ความคิดเห็นที่ 47

yeed
9 พ.ย. 2552 20:10
 1. โครงงานวิทยาศาสตร์ คือการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องเดียวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยที่นักเรียนจะต้องเป็นผู้ที่ทำการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะมีครูให้คำแนะนำรวมทั้งให้คำปรึกษาในทุก ๆ เรื่อง โครงงานวิทยาศาสตร์ ต้องการเน้นให้นักเรียนคิดเอง ทำเอง และแก้ปัญหาด้วยตนเอง เป็นกิจกรรมที่เรียกได้ว่าเป็นการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางได้อย่างหนึ่งเพราะนักเรียนเป็นผู้ที่สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจากการศึกษาปัญหาที่เขาสนใจปัญหาใดปัญหาหนึ่งแล้วตั้งจุดประสงค์ไว้ว่าต้องการจะศึกษาอะไร จะศึกษาอย่างไร โดยมีการวางแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนอย่างเป็นลำดับขั้นตอน เลือกใช้ เลือกหา เครื่องไม้เครื่องมือ ออกแบบการทดลองการสำรวจข้อมูลด้วยตนเอง ลงมือปฏิบัติเองบันทึกผลการปฏิบัติเอง

ความคิดเห็นที่ 42

19 ก.พ. 2552 15:38

ความคิดเห็นที่ 41

5 ม.ค. 2552 14:27
 1. ชอบมากๆค่ะ


ความคิดเห็นที่ 39

27 ต.ค. 2551 16:50
 1. เรียนเคมีหมดเล่มแล้วจารย์ให้ทำโครงงานวิทย์ด้วยยากโครต


ความคิดเห็นที่ 36

20 ส.ค. 2551 12:13
 1. 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

ความคิดเห็นที่ 35

25 ก.ค. 2551 08:24
 1. ม่ายยู้

ความคิดเห็นที่ 34

10 ก.ค. 2551 13:14
 1. เรื่งปลากัด

ความคิดเห็นที่ 33

4 ก.ค. 2551 14:52
 1. ให้ความหมายไว้ว่าโครงงานวิทยาศาสตร์ คือการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องเดียวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยที่นักเรียนจะต้องเป็นผู้ที่ทำการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะมีครูให้คำแนะนำรวมทั้งให้คำปรึกษาในทุก ๆ เรื่อง  โครงงานวิทยาศาสตร์ ต้องการเน้นให้นักเรียนคิดเอง ทำเอง และแก้ปัญหาด้วยตนเอง เป็นกิจกรรมที่เรียกได้ว่าเป็นการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางได้อย่างหนึ่งเพราะนักเรียนเป็นผู้ที่สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจากการศึกษาปัญหาที่เขาสนใจปัญหาใดปัญหาหนึ่งแล้วตั้งจุดประสงค์ไว้ว่าต้องการจะศึกษาอะไร จะศึกษาอย่างไร โดยมีการวางแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนอย่างเป็นลำดับขั้นตอน เลือกใช้ เลือกหา เครื่องไม้เครื่องมือ ออกแบบการทดลองการสำรวจข้อมูลด้วยตนเอง ลงมือปฏิบัติเองบันทึกผลการปฏิบัติเอง โครงงานวิทยาศาสตร์ ถือเป็นงานวิจัยในระดับนักเรียน เพราะเป็นการศึกษา เรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ ที่นักเรียนสนใจ โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เป็นแนวทางในการศึกษาและแก้ปัญหา มีการวางแผนที่จะศึกษา ภายในขอบเขตของระดับความรู้ ระยะเวลาและอุปกรณ์ที่มีอยู่ และลงมือศึกษา สำรวจ ทดลอง เพื่อรวบรวมข้อมูล แล้วนำมาประมวลผลจนได้ข้อสรุปออกมาเป็นผลงานที่มีความสมบูรณ์ในตัวเอง โครงงาน วิทยาศาสตร์จึงเป็นกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ที่ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ ฝึกฝนการใช้ทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการแก้ปัญหา รวมทั้งการพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร์

ความคิดเห็นที่ 32

18 มิ.ย. 2551 12:09
 1. <P>ž๖ถš}่ใ9าv?"4๛๛––๛––๛</P>

ความคิดเห็นที่ 30

11 มิ.ย. 2551 18:19
 1. หาเจอยากจะตาย

ความคิดเห็นที่ 29

6 มิ.ย. 2551 09:47
 1. <P><FONT face="times new roman, times, serif">เราเนยน่ารักป่าวง่ะ</FONT></P>

ความคิดเห็นที่ 28

6 มิ.ย. 2551 09:47
 1. แต่ ก็ มิ ได้ นำ พา

ความคิดเห็นที่ 27

6 มิ.ย. 2551 09:44
 1. ก็เราน่ารัก เนย

ความคิดเห็นที่ 26

5 มิ.ย. 2551 20:12
 1. รักพี่ทูเด็กป่าบอนคนที่เป็นทอมนะรักนะจุบ.....

ความคิดเห็นที่ 24

21 พ.ค. 2551 09:46
 1. <P>รักจัง</P>

ความคิดเห็นที่ 18

24 ม.ค. 2551 15:00
 1. เกลียดการทำโครงงานมากที่สุด เลยโว้ย หาก้อยาก ม่ายทามมันแล้ว

ความคิดเห็นที่ 17

23 ม.ค. 2551 13:26
 1. หาโครงงานยากมากคับ ไม่ยากทำที่สุดคือโครงงานคับ

ความคิดเห็นที่ 16

23 ม.ค. 2551 13:25
 1. ไม่เบื่อแต่ไอยากทำ

ความคิดเห็นที่ 15

22 ม.ค. 2551 15:03
 1. แอบรักนายอยู่รู้หมัย

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น