ความหมายของโครงงานวิทย์

ใครรู้บอกทีนะ


ความคิดเห็นที่ 15 

ยังรักกันอยู่ใช่หมัย (Guest)
22 ม.ค. 2551 15:03
 1. แอบรักนายอยู่รู้หมัยความคิดเห็นที่ 16

คันชิด (Guest)
23 ม.ค. 2551 13:25
 1. ไม่เบื่อแต่ไอยากทำความคิดเห็นที่ 17

คันชิด (Guest)
23 ม.ค. 2551 13:26
 1. หาโครงงานยากมากคับ

  ไม่ยากทำที่สุดคือโครงงานคับความคิดเห็นที่ 18

kan-tipi๑saoonk (Guest)
24 ม.ค. 2551 15:00
 1. เกลียดการทำโครงงานมากที่สุด เลยโว้ย หาก้อยาก ม่ายทามมันแล้วความคิดเห็นที่ 24

อนุสิษฐ์ วัฒนาชัยทัศน์ (Guest)
21 พ.ค. 2551 09:46
 1. <P>รักจัง</P>ความคิดเห็นที่ 26

ปัส (Guest)
5 มิ.ย. 2551 20:12
 1. รักพี่ทูเด็กป่าบอนคนที่เป็นทอมนะรักนะจุบ.....ความคิดเห็นที่ 27

naysam2550@hotmail.com (Guest)
6 มิ.ย. 2551 09:44
 1. ก็เราน่ารัก เนยความคิดเห็นที่ 28

kulmioza@hotmail.com (Guest)
6 มิ.ย. 2551 09:47
 1. แต่ ก็ มิ ได้ นำ พาความคิดเห็นที่ 29

pumpuy04040@hotmail.com (Guest)
6 มิ.ย. 2551 09:47
 1. <P><FONT face="times new roman, times, serif">เราเนยน่ารักป่าวง่ะ</FONT></P>ความคิดเห็นที่ 30

makinoe_num12@hotmail.com (Guest)
11 มิ.ย. 2551 18:19
 1. หาเจอยากจะตายความคิดเห็นที่ 32

erykrhyrh@wefthue.com (Guest)
18 มิ.ย. 2551 12:09
 1. <P>ž๖ถš}่ใ9าv?"4๛๛––๛––๛</P>ความคิดเห็นที่ 33

ผมไม่มีอีแมว (Guest)
4 ก.ค. 2551 14:52
 1. ให้ความหมายไว้ว่าโครงงานวิทยาศาสตร์ คือการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องเดียวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยที่นักเรียนจะต้องเป็นผู้ที่ทำการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะมีครูให้คำแนะนำรวมทั้งให้คำปรึกษาในทุก ๆ เรื่อง  โครงงานวิทยาศาสตร์ ต้องการเน้นให้นักเรียนคิดเอง ทำเอง และแก้ปัญหาด้วยตนเอง เป็นกิจกรรมที่เรียกได้ว่าเป็นการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางได้อย่างหนึ่งเพราะนักเรียนเป็นผู้ที่สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจากการศึกษาปัญหาที่เขาสนใจปัญหาใดปัญหาหนึ่งแล้วตั้งจุดประสงค์ไว้ว่าต้องการจะศึกษาอะไร จะศึกษาอย่างไร โดยมีการวางแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนอย่างเป็นลำดับขั้นตอน เลือกใช้ เลือกหา เครื่องไม้เครื่องมือ ออกแบบการทดลองการสำรวจข้อมูลด้วยตนเอง ลงมือปฏิบัติเองบันทึกผลการปฏิบัติเอง โครงงานวิทยาศาสตร์ ถือเป็นงานวิจัยในระดับนักเรียน เพราะเป็นการศึกษา เรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ ที่นักเรียนสนใจ โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เป็นแนวทางในการศึกษาและแก้ปัญหา มีการวางแผนที่จะศึกษา ภายในขอบเขตของระดับความรู้ ระยะเวลาและอุปกรณ์ที่มีอยู่ และลงมือศึกษา สำรวจ ทดลอง เพื่อรวบรวมข้อมูล แล้วนำมาประมวลผลจนได้ข้อสรุปออกมาเป็นผลงานที่มีความสมบูรณ์ในตัวเอง โครงงาน วิทยาศาสตร์จึงเป็นกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ที่ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ ฝึกฝนการใช้ทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการแก้ปัญหา รวมทั้งการพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ความคิดเห็นที่ 34

nout2008@hotmail.com. (Guest)
10 ก.ค. 2551 13:14
 1. เรื่งปลากัดความคิดเห็นที่ 35

เข้ม (Guest)
25 ก.ค. 2551 08:24
 1. ม่ายยู้ความคิดเห็นที่ 36

bean (Guest)
20 ส.ค. 2551 12:13
 1. 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555ความคิดเห็นที่ 39

nanlove1990@hotmail.com (Guest)
27 ต.ค. 2551 16:50
 1. เรียนเคมีหมดเล่มแล้วจารย์ให้ทำโครงงานวิทย์ด้วยยากโครต
ความคิดเห็นที่ 41

qwertyuiop000 (Guest)
5 ม.ค. 2552 14:27
 1. ชอบมากๆค่ะ
ความคิดเห็นที่ 42

harrypotterpie (Guest)
19 ก.พ. 2552 15:38
ความคิดเห็นที่ 47

yeed
9 พ.ย. 2552 20:10
 1. โครงงานวิทยาศาสตร์ คือการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องเดียวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยที่นักเรียนจะต้องเป็นผู้ที่ทำการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะมีครูให้คำแนะนำรวมทั้งให้คำปรึกษาในทุก ๆ เรื่อง โครงงานวิทยาศาสตร์ ต้องการเน้นให้นักเรียนคิดเอง ทำเอง และแก้ปัญหาด้วยตนเอง เป็นกิจกรรมที่เรียกได้ว่าเป็นการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางได้อย่างหนึ่งเพราะนักเรียนเป็นผู้ที่สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจากการศึกษาปัญหาที่เขาสนใจปัญหาใดปัญหาหนึ่งแล้วตั้งจุดประสงค์ไว้ว่าต้องการจะศึกษาอะไร จะศึกษาอย่างไร โดยมีการวางแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนอย่างเป็นลำดับขั้นตอน เลือกใช้ เลือกหา เครื่องไม้เครื่องมือ ออกแบบการทดลองการสำรวจข้อมูลด้วยตนเอง ลงมือปฏิบัติเองบันทึกผลการปฏิบัติเองความคิดเห็นที่ 50

hookjools1412@hotmail.com (Guest)
12 ก.พ. 2553 09:58
 1. ♫_♫ไม่มีไรหลอกอิอิอิ

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น