อยากได้ข้อมูลของทวีปเอเชีย

อยากได้ข้อมูลของทวีปเอเชียเหนือ กลาง ตะวันออก ตะวันออกเฉียงใต้ ใต้ ตะวันตกเฉียงใต้ให้ทันก่อนวันที่ 4 มิถุนา อ่าค่ะ ช่วยๆกันหน่อยนะค่ะ ต้องเอาไปส่งอาจารย์ให้ทัน >/<
19 พ.ค. 2550 12:03
55 ความเห็น
110097 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 5 ศรีทอง (Guest)

ทวีปเอเชียเหนือน่าสนใจนะ&nbsp; ได้แก่ประเทศอะไรบ้างเอ่ย
11 มิ.ย. 2551 19:29


ความคิดเห็นที่ 7 นางฟ้า (Guest)

คิดถึงทวีปเอเชียตอด
10 ก.ค. 2551 12:25


ความคิดเห็นที่ 8 เต้ย (Guest)

อยากได้ข้อมูลเอเชียเหนือ
23 ก.ค. 2551 12:01


ความคิดเห็นที่ 11 nukhahaha@hotmail.com (Guest)

เซ้งหาอยากโครต ส่งจารย์ไม่ทันแน่เซ้งวุ้ย

14 ส.ค. 2551 21:29


ความคิดเห็นที่ 12 sakura_yo@live.com (Guest)

เซ็ง....หายากจังว่ะ
28 ก.ย. 2551 11:08


ความคิดเห็นที่ 13 โดย crazy_na_kub

สมัยพี่ทำนั่งอ่านกันก่อนเป็นตีหนึ่ง ตีสอง

เพราะถ้ามีการ copy มาตกหมดโหะๆๆ

ตอนนั้นได้เอเชียกลาง

รู้สึกว่า ใน วิกิพีเดี่ย ก้อมี

แต่แนะให้ search เป็นชื่อประเทศจะดีกว่า

ถ้าเอเชียกลางเนี่ยไม่แน่ใจว่า 7-8 ประเทศ

อุซเบ (ทาชเคนซ์) ,คาซัค ,อาเซอร์ไบจาน ,จอร์เจีย ,...

ความรู้ไม่ฝึกฝนบ่อยๆ ก้อลืม เหอๆๆๆ

แต่ประเทศในระเเวกนี้ก้อจะถูกแยกออกมาจากสหภาพโซเวียต

มีพวก สิ่งทอ เป็นสินค้าหลัก

แต่ในอุซเบ หนะมีอะไรน่าทึ่งนะ

นั่นคือ ทะเลสาบปิดที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก

ยอดมาก จ๋วยจุดๆๆ{#emotions_dlg.a2}

28 ก.ย. 2551 11:38


ความคิดเห็นที่ 14 poom (Guest)

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชีย


 


เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ เอเชียอาคเนย์ เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งในทวีปเอเชีย ตั้งอยู่บนรอยต่อของแผ่นทวีป ซึ่งยังมีการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกและการปะทุของภูเขาไฟอยู่อย่างต่อเนื่อง


ประกอบด้วยดินแดนและหมู่เกาะด้านตะวันออกและตัวออกเฉียงใต้ของเอเชียแผ่นดินใหญ่ และแม้ว่าโดยทางการเมืองแล้ว หมู่เกาะอันดามันจะเป็นของอินเดีย แต่ทางภูมิศาสตร์แล้วถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เดิมทีเดียวเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ยังหมายรวมอาณาเขตที่กว้างกว่านั้น รวมไปถึง ตอนใต้ของจีน ฮ่องกง และไต้หวันด้วย แต่เนื่องจากระยะหลังใช้หลักการแบ่งทางการเมือง ทำให้ส่วนดังกล่าวถูกรวมเข้ากับบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ


รายชื่อประเทศ


ประเทศบรูไนดารุสซาลาม
ประเทศกัมพูชา

ประเทศติมอร์ตะวันออก

ประเทศอินโดนีเซีย

ประเทศลาว

ประเทศมาเลเซีย

ประเทศพม่า

ประเทศฟิลิปปินส์

ประเทศสิงคโปร์

ประเทศไทย

ประเทศเวียดนาม


ลักษณะภูมิศาสตร์ทางกายภาพ


ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แบ่งตามภูมิศาสตร์ได้เป็นสองภูมิภาค คือ คาบสมุทรอินโดจีน (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้บนแผ่นดินใหญ่ - mainland Southeast Asia) และ หมู่เกาะอินเดียตะวันออก (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในทะเล - maritime Southeast Asia)


ผืนแผ่นดินใหญ่ของหมู่เกาะตะวันออกเฉียงใต้ ที่แบ่งเขตมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกออกจากกัน โดยมีช่องแคบเล็กๆ 4 แห่ง เป็นทางติดต่อระหว่างมหาสมุทรทั้งสอง คือ ช่องแคบมะละกา ช่องแคบซุนดา ช่องแคบลอมบอก และช่องแคบมาคัสซาร์


นอกจากนี้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังเปรียบเสมือนสะพานเชื่อมระหว่างทวีปเอเชียและออสเตรเลียอีกด้วย


ลักษณะภูมิศาสตร์ประกอบด้วย ที่ราบ ภูเขา แม่น้ำ ช่องแคบ ป่าทึบ และเกาะต่างๆ มากมาย ซึ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ


·         แผ่นดินใหญ่ แผ่นดินใหญ่มีเนื้อที่ประมาณ 807,000 ตารางไมล์ ประกอบด้วย ที่ราบลุ่มแม่น้ำซึ่งอยู่ระหว่างเทือกเขาที่ทอดทางแนวเหนือใต้. เทือกเขาเหล่านี้มีชื่อแตกต่างกัน คือ เทือกเขาอะระกันโย ทางตะวันตกของพม่า, เทือกเขาเปกูโยมา


·         หมู่เกาะ ประกอบด้วยหมู่เกาะฟิลิปปินส์ และหมู่เกาะอินโดนีเซีย


เทือกเขาเปกูโยมาเป็นเทือกเขาเล็กๆ ที่อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และบรูไน จะมีฝนตกตลอดทั้งปี


ส่วนประเทศที่อยู่ห่างไกลจากเส้นศูนย์สูตร เช่น ประเทศไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และฟิลิปปินส์ จะมีฤดูฝนสลับกับฤดูแล้ง ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากอิทธิพลของ “ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้” ในระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน ลมมรสุมจะพัดผ่านมหาสมุทรอินเดียนำฝนมาตกบนผืนแผ่นดินใหญ่


นอกจากนี้มี “ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ” อยู่ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม พัดผ่านประเทศจีนมายังภูมิภาคนี้ ทำให้มีอากาศเย็นและแห้งแล้ง ยกเว้นทางใต้ คือ บริเวณภาคใต้ของไทย คาบสมุทรมลายูเกาะสุมาตรา บอร์เนียว ชวา และหมู่เกาะฟิลิปปินส์ซึ่งมีฝนตกชุกตลอดปี


ดังนั้น ภูมิอากาศโดยทั่วไปจึงมีทั้งร้อนอบอ้าว ฝนตกชุกและชุ่มชื้น


นอกจากลมประจำทั้ง 2 ฤดูแล้ว ลมอีกประเภทหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อภูมิอากาศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือ “ลมพายุ” ซึ่งจะเกิดขึ้นทุกปีในบริเวณน่านน้ำทางตะวันออก คือ บริเวณทะเลจีนใต้ ลมพายุที่พัดผ่านภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แบ่งออกเป็น 3 ชนิด ตามอัตราความเร็วของลม คือ พายุดีเปรสชัน พายุโซนร้อน และพายุไต้ฝุ่น


ลมพายุเหล่านี้นอกจากจะทำให้เกิดฝนตกแล้ว ยังทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชากรที่อยู่ในบริเวณที่พายุพัดผ่านเสมอ เช่น ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน ลมแรง เป็นต้น


ประเทศที่ได้รับความเสียหายมากกว่าประเทศอื่นๆ คือ เวียดนามและฟิลิปปินส์ เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้บริเวณที่เกิดของพายุ และไม่มีสิ่งที่จะช่วยป้องกันได้ทันท่วงทีเมื่อพายุมาถึง


ภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่


เทือกเขา อาจแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่


·         เทือกเขารุ่นเก่า และ รุ่นใหม่ โดยเทือกเขารุ่นเก่า ( หมายถึง เทือกเขาที่มีอายุสิบล้านปีขึ้นไป) จะวางตัวในแนวเหนือ-ใต้ ซึ่งโคนของมันอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีน และแยกออกมาเป็น 3 ทาง ได้แก่ ทางพม่า-ไทย ทางไทย-ลาว และทางลาว-เวียดนาม


·         เทือกเขารุ่นใหม่ จะเป็นแนวต่อเนื่องจากหิมาลัยลงมายังพม่า แล้วกลับขึ้นมาเป็นหมู่เกาะอินโดนีเซีย เป็นภูเขาไฟที่สงบชั่วคราว


ที่ราบ ที่ราบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีหลายๆบริเวณต่างกันไป อาจเป็นที่ราบลุ่ม ที่ราบลูกฟูก หรือที่ราบลุ่มแม่น้ำ ซึ่งมีในบริเวณแม่น้ำแดงประเทศเวียดนาม ที่ราบลุ่มแม่น้ำ

4 มิ.ย. 2552 19:31


ความคิดเห็นที่ 18 Chaosblack_@hotmail.com (Guest)

เอเชียเหนือหายากจัง

26 มิ.ย. 2552 22:45


ความคิดเห็นที่ 19 happy_newyear39@hotmail.com (Guest)

อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งเดิมของประเทศไทยอยู่ทางตอนกลางของทวีปเอเชีย
30 มิ.ย. 2552 18:29


ความคิดเห็นที่ 20 panumas111_@hotmail.com (Guest)

shwmsghhnเหไฟเย้พฟ่ะ/555555

2 ก.ค. 2552 19:37


ความคิดเห็นที่ 21 mild28559 (Guest)

ไม่ดี
4 ก.ค. 2552 08:38


ความคิดเห็นที่ 22 ponclap1230@hotmail.com (Guest)

ช่วยบอกเอเชียตะวันออกที
ส่งมาใก้ทาอีเมลนะ


ponclap1230@hotmail.com
9 ก.ค. 2552 17:31


ความคิดเห็นที่ 23 เปิ้ล......... (Guest)

ไม่เห็นมีไรเลย

9 ก.ค. 2552 18:29


ความคิดเห็นที่ 24 enjoy_flukezza@hotmail.com (Guest)

หาให้ดีกว่านี้หน่อยก้อดีนะครับ
13 ก.ค. 2552 16:26


ความคิดเห็นที่ 25 akira_zaa@hotmail.com (Guest)

ไมมีอ่ะ

20 ก.ค. 2552 11:46


ความคิดเห็นที่ 26 fuse_717@ymail.com (Guest)

เอเชียเหนือก็คือรัสเซียทางภูมิศาสตร์แต่ทางการเมืองรัสเซียเป็นส่วนหนึ่งของทวีปยุโรปนั่นเอง ถ้าอยากรู้เรืองเอเชียเหนือก็ต้องไปดูยุโรปแล้วละนะ

21 ก.ค. 2552 16:04


ความคิดเห็นที่ 27 wan@msn.con (Guest)

ช่วยทำอะไรให้มันดีกว่านี้น่อย    หาก็ไม่เจอ 

28 ก.ค. 2552 14:44


ความคิดเห็นที่ 30 แนน (Guest)

ไม่เห็นมีอย่างที่จะหาเลยอ่ะ

15 ส.ค. 2552 13:58


ความคิดเห็นที่ 32 choy@sound.com (Guest)

สัสกุหา

20 ส.ค. 2552 10:54


ความคิดเห็นที่ 33 ilada_noon@hotmail.com (Guest)

อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับทวีปเอเชียเพื่อไปทำโครงงานจังช่วยหน่อยได้ไหม
27 ส.ค. 2552 09:51

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น