อยากได้ข้อมูลของทวีปเอเชีย

อยากได้ข้อมูลของทวีปเอเชียเหนือ กลาง ตะวันออก ตะวันออกเฉียงใต้ ใต้ ตะวันตกเฉียงใต้ให้ทันก่อนวันที่ 4 มิถุนา อ่าค่ะ ช่วยๆกันหน่อยนะค่ะ ต้องเอาไปส่งอาจารย์ให้ทัน >/<


ความคิดเห็นที่ 5


11 มิ.ย. 2551 19:29
 1. ทวีปเอเชียเหนือน่าสนใจนะ&nbsp; ได้แก่ประเทศอะไรบ้างเอ่ย

ความคิดเห็นที่ 7

10 ก.ค. 2551 12:25
 1. คิดถึงทวีปเอเชียตอด

ความคิดเห็นที่ 8

23 ก.ค. 2551 12:01
 1. อยากได้ข้อมูลเอเชียเหนือ

ความคิดเห็นที่ 11

14 ส.ค. 2551 21:29
 1. เซ้งหาอยากโครต ส่งจารย์ไม่ทันแน่เซ้งวุ้ย


ความคิดเห็นที่ 12

28 ก.ย. 2551 11:08
 1. เซ็ง....หายากจังว่ะ

ความคิดเห็นที่ 13

crazy_na_kub
28 ก.ย. 2551 11:38
 1. [[111760]]

  สมัยพี่ทำนั่งอ่านกันก่อนเป็นตีหนึ่ง ตีสองเพราะถ้ามีการ copy มาตกหมดโหะๆๆตอนนั้นได้เอเชียกลางรู้สึกว่า ใน วิกิพีเดี่ย ก้อมีแต่แนะให้ search เป็นชื่อประเทศจะดีกว่าถ้าเอเชียกลางเนี่ยไม่แน่ใจว่า 7-8 ประเทศอุซเบ (ทาชเคนซ์) ,คาซัค ,อาเซอร์ไบจาน ,จอร์เจีย ,...ความรู้ไม่ฝึกฝนบ่อยๆ ก้อลืม เหอๆๆๆแต่ประเทศในระเเวกนี้ก้อจะถูกแยกออกมาจากสหภาพโซเวียตมีพวก สิ่งทอ เป็นสินค้าหลักแต่ในอุซเบ หนะมีอะไรน่าทึ่งนะนั่นคือ ทะเลสาบปิดที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกยอดมาก จ๋วยจุดๆๆ{#emotions_dlg.a2}


ความคิดเห็นที่ 14

4 มิ.ย. 2552 19:31
 1. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชีย

   

  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ เอเชียอาคเนย์ เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งในทวีปเอเชีย ตั้งอยู่บนรอยต่อของแผ่นทวีป ซึ่งยังมีการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกและการปะทุของภูเขาไฟอยู่อย่างต่อเนื่อง

  ประกอบด้วยดินแดนและหมู่เกาะด้านตะวันออกและตัวออกเฉียงใต้ของเอเชียแผ่นดินใหญ่ และแม้ว่าโดยทางการเมืองแล้ว หมู่เกาะอันดามันจะเป็นของอินเดีย แต่ทางภูมิศาสตร์แล้วถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เดิมทีเดียวเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ยังหมายรวมอาณาเขตที่กว้างกว่านั้น รวมไปถึง ตอนใต้ของจีน ฮ่องกง และไต้หวันด้วย แต่เนื่องจากระยะหลังใช้หลักการแบ่งทางการเมือง ทำให้ส่วนดังกล่าวถูกรวมเข้ากับบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ

  รายชื่อประเทศ

  ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ประเทศกัมพูชา ประเทศติมอร์ตะวันออก ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศลาว ประเทศมาเลเซีย ประเทศพม่า ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศไทย ประเทศเวียดนาม

  ลักษณะภูมิศาสตร์ทางกายภาพ

  ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แบ่งตามภูมิศาสตร์ได้เป็นสองภูมิภาค คือ คาบสมุทรอินโดจีน (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้บนแผ่นดินใหญ่ - mainland Southeast Asia) และ หมู่เกาะอินเดียตะวันออก (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในทะเล - maritime Southeast Asia)

  ผืนแผ่นดินใหญ่ของหมู่เกาะตะวันออกเฉียงใต้ ที่แบ่งเขตมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกออกจากกัน โดยมีช่องแคบเล็กๆ 4 แห่ง เป็นทางติดต่อระหว่างมหาสมุทรทั้งสอง คือ ช่องแคบมะละกา ช่องแคบซุนดา ช่องแคบลอมบอก และช่องแคบมาคัสซาร์

  นอกจากนี้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังเปรียบเสมือนสะพานเชื่อมระหว่างทวีปเอเชียและออสเตรเลียอีกด้วย

  ลักษณะภูมิศาสตร์ประกอบด้วย ที่ราบ ภูเขา แม่น้ำ ช่องแคบ ป่าทึบ และเกาะต่างๆ มากมาย ซึ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

  ·         แผ่นดินใหญ่ แผ่นดินใหญ่มีเนื้อที่ประมาณ 807,000 ตารางไมล์ ประกอบด้วย ที่ราบลุ่มแม่น้ำซึ่งอยู่ระหว่างเทือกเขาที่ทอดทางแนวเหนือใต้. เทือกเขาเหล่านี้มีชื่อแตกต่างกัน คือ เทือกเขาอะระกันโย ทางตะวันตกของพม่า, เทือกเขาเปกูโยมา

  ·         หมู่เกาะ ประกอบด้วยหมู่เกาะฟิลิปปินส์ และหมู่เกาะอินโดนีเซีย

  เทือกเขาเปกูโยมาเป็นเทือกเขาเล็กๆ ที่อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และบรูไน จะมีฝนตกตลอดทั้งปี

  ส่วนประเทศที่อยู่ห่างไกลจากเส้นศูนย์สูตร เช่น ประเทศไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และฟิลิปปินส์ จะมีฤดูฝนสลับกับฤดูแล้ง ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากอิทธิพลของ “ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้” ในระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน ลมมรสุมจะพัดผ่านมหาสมุทรอินเดียนำฝนมาตกบนผืนแผ่นดินใหญ่

  นอกจากนี้มี “ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ” อยู่ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม พัดผ่านประเทศจีนมายังภูมิภาคนี้ ทำให้มีอากาศเย็นและแห้งแล้ง ยกเว้นทางใต้ คือ บริเวณภาคใต้ของไทย คาบสมุทรมลายูเกาะสุมาตรา บอร์เนียว ชวา และหมู่เกาะฟิลิปปินส์ซึ่งมีฝนตกชุกตลอดปี

  ดังนั้น ภูมิอากาศโดยทั่วไปจึงมีทั้งร้อนอบอ้าว ฝนตกชุกและชุ่มชื้น

  นอกจากลมประจำทั้ง 2 ฤดูแล้ว ลมอีกประเภทหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อภูมิอากาศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือ “ลมพายุ” ซึ่งจะเกิดขึ้นทุกปีในบริเวณน่านน้ำทางตะวันออก คือ บริเวณทะเลจีนใต้ ลมพายุที่พัดผ่านภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แบ่งออกเป็น 3 ชนิด ตามอัตราความเร็วของลม คือ พายุดีเปรสชัน พายุโซนร้อน และพายุไต้ฝุ่น

  ลมพายุเหล่านี้นอกจากจะทำให้เกิดฝนตกแล้ว ยังทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชากรที่อยู่ในบริเวณที่พายุพัดผ่านเสมอ เช่น ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน ลมแรง เป็นต้น

  ประเทศที่ได้รับความเสียหายมากกว่าประเทศอื่นๆ คือ เวียดนามและฟิลิปปินส์ เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้บริเวณที่เกิดของพายุ และไม่มีสิ่งที่จะช่วยป้องกันได้ทันท่วงทีเมื่อพายุมาถึง

  ภูมิประเทศลักษณะภูมิประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่

  เทือกเขา อาจแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

  ·         เทือกเขารุ่นเก่า และ รุ่นใหม่ โดยเทือกเขารุ่นเก่า ( หมายถึง เทือกเขาที่มีอายุสิบล้านปีขึ้นไป) จะวางตัวในแนวเหนือ-ใต้ ซึ่งโคนของมันอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีน และแยกออกมาเป็น 3 ทาง ได้แก่ ทางพม่า-ไทย ทางไทย-ลาว และทางลาว-เวียดนาม

  ·         เทือกเขารุ่นใหม่ จะเป็นแนวต่อเนื่องจากหิมาลัยลงมายังพม่า แล้วกลับขึ้นมาเป็นหมู่เกาะอินโดนีเซีย เป็นภูเขาไฟที่สงบชั่วคราว

  ที่ราบ ที่ราบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีหลายๆบริเวณต่างกันไป อาจเป็นที่ราบลุ่ม ที่ราบลูกฟูก หรือที่ราบลุ่มแม่น้ำ ซึ่งมีในบริเวณแม่น้ำแดงประเทศเวียดนาม ที่ราบลุ่มแม่น้ำ


ความคิดเห็นที่ 18

26 มิ.ย. 2552 22:45
 1. เอเชียเหนือหายากจัง


ความคิดเห็นที่ 19

30 มิ.ย. 2552 18:29
 1. อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งเดิมของประเทศไทยอยู่ทางตอนกลางของทวีปเอเชีย

ความคิดเห็นที่ 20

2 ก.ค. 2552 19:37
 1. shwmsghhnเหไฟเย้พฟ่ะ/555555


ความคิดเห็นที่ 21

4 ก.ค. 2552 08:38
 1. ไม่ดี

ความคิดเห็นที่ 22

9 ก.ค. 2552 17:31
 1. ช่วยบอกเอเชียตะวันออกทีส่งมาใก้ทาอีเมลนะ

  ponclap1230@hotmail.com

ความคิดเห็นที่ 23

9 ก.ค. 2552 18:29
 1. ไม่เห็นมีไรเลย


ความคิดเห็นที่ 24

13 ก.ค. 2552 16:26
 1. หาให้ดีกว่านี้หน่อยก้อดีนะครับ

ความคิดเห็นที่ 25

20 ก.ค. 2552 11:46
 1. ไมมีอ่ะ


ความคิดเห็นที่ 26

21 ก.ค. 2552 16:04
 1. เอเชียเหนือก็คือรัสเซียทางภูมิศาสตร์แต่ทางการเมืองรัสเซียเป็นส่วนหนึ่งของทวีปยุโรปนั่นเอง ถ้าอยากรู้เรืองเอเชียเหนือก็ต้องไปดูยุโรปแล้วละนะ


ความคิดเห็นที่ 27

28 ก.ค. 2552 14:44
 1. ช่วยทำอะไรให้มันดีกว่านี้น่อย    หาก็ไม่เจอ 


ความคิดเห็นที่ 30

15 ส.ค. 2552 13:58
 1. ไม่เห็นมีอย่างที่จะหาเลยอ่ะ


ความคิดเห็นที่ 32

20 ส.ค. 2552 10:54
 1. สัสกุหา


ความคิดเห็นที่ 33

27 ส.ค. 2552 09:51
 1. อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับทวีปเอเชียเพื่อไปทำโครงงานจังช่วยหน่อยได้ไหม

ความคิดเห็นที่ 34

28 ส.ค. 2552 19:30
 1. ช่วยเพิ่มเติมเนื้อหาด้วยคะ    หาไม่เจอเลยคะ   >_<  ฮือๆๆๆๆๆๆๆๆ


ความคิดเห็นที่ 36

6 พ.ย. 2552 13:02
 1. ข่าวหาอยากจัง

ความคิดเห็นที่ 37

8 พ.ย. 2552 16:32
 1. หายากชิบเปงเยย

ความคิดเห็นที่ 38

22 ธ.ค. 2552 16:33
 1. ไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะ


ความคิดเห็นที่ 39

12 ม.ค. 2553 11:51
 1. อยากเจคนที่ไช่

ความคิดเห็นที่ 40

12 ม.ค. 2553 11:54
 1. 8ogfb,

ความคิดเห็นที่ 45

12 ก.ค. 2553 18:22
 1. อยากได้เอเชียกลาง เว้ยเฮ้ยยยย

ความคิดเห็นที่ 46

5 ส.ค. 2553 20:46
 1. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ เอเชียอาคเนย์ เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งในทวีปเอเชีย ตั้งอยู่บนรอยต่อของแผ่นทวีป ซึ่งยังมีการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกและการปะทุของภูเขาไฟอยู่อย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วยดินแดนและหมู่เกาะด้านตะวันออกและตัวออกเฉียงใต้ของเอเชียแผ่นดินใหญ่ และแม้ว่าโดยทางการเมืองแล้ว หมู่เกาะอันดามันจะเป็นของอินเดีย แต่ทางภูมิศาสตร์แล้วถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เดิมทีเดียวเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ยังหมายรวมอาณาเขตที่กว้างกว่านั้น รวมไปถึง ตอนใต้ของจีน ฮ่องกง และไต้หวันด้วย แต่เนื่องจากระยะหลังใช้หลักการแบ่งทางการเมือง ทำให้ส่วนดังกล่าวถูกรวมเข้ากับบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ รายชื่อประเทศ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ประเทศกัมพูชา ประเทศติมอร์ตะวันออก ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศลาว ประเทศมาเลเซีย ประเทศพม่า ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศไทย ประเทศเวียดนาม ลักษณะภูมิศาสตร์ทางกายภาพ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แบ่งตามภูมิศาสตร์ได้เป็นสองภูมิภาค คือ คาบสมุทรอินโดจีน (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้บนแผ่นดินใหญ่ - mainland Southeast Asia) และ หมู่เกาะอินเดียตะวันออก (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในทะเล - maritime Southeast Asia) ผืนแผ่นดินใหญ่ของหมู่เกาะตะวันออกเฉียงใต้ ที่แบ่งเขตมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกออกจากกัน โดยมีช่องแคบเล็กๆ 4 แห่ง เป็นทางติดต่อระหว่างมหาสมุทรทั้งสอง คือ ช่องแคบมะละกา ช่องแคบซุนดา ช่องแคบลอมบอก และช่องแคบมาคัสซาร์ นอกจากนี้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังเปรียบเสมือนสะพานเชื่อมระหว่างทวีปเอเชียและออสเตรเลียอีกด้วย ลักษณะภูมิศาสตร์ประกอบด้วย ที่ราบ ภูเขา แม่น้ำ ช่องแคบ ป่าทึบ และเกาะต่างๆ มากมาย ซึ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ · แผ่นดินใหญ่ แผ่นดินใหญ่มีเนื้อที่ประมาณ 807,000 ตารางไมล์ ประกอบด้วย ที่ราบลุ่มแม่น้ำซึ่งอยู่ระหว่างเทือกเขาที่ทอดทางแนวเหนือใต้. เทือกเขาเหล่านี้มีชื่อแตกต่างกัน คือ เทือกเขาอะระกันโย ทางตะวันตกของพม่า, เทือกเขาเปกูโยมา · หมู่เกาะ ประกอบด้วยหมู่เกาะฟิลิปปินส์ และหมู่เกาะอินโดนีเซีย เทือกเขาเปกูโยมาเป็นเทือกเขาเล็กๆ ที่อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และบรูไน จะมีฝนตกตลอดทั้งปี ส่วนประเทศที่อยู่ห่างไกลจากเส้นศูนย์สูตร เช่น ประเทศไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และฟิลิปปินส์ จะมีฤดูฝนสลับกับฤดูแล้ง ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากอิทธิพลของ “ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้” ในระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน ลมมรสุมจะพัดผ่านมหาสมุทรอินเดียนำฝนมาตกบนผืนแผ่นดินใหญ่ นอกจากนี้มี “ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ” อยู่ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม พัดผ่านประเทศจีนมายังภูมิภาคนี้ ทำให้มีอากาศเย็นและแห้งแล้ง ยกเว้นทางใต้ คือ บริเวณภาคใต้ของไทย คาบสมุทรมลายูเกาะสุมาตรา บอร์เนียว ชวา และหมู่เกาะฟิลิปปินส์ซึ่งมีฝนตกชุกตลอดปี ดังนั้น ภูมิอากาศโดยทั่วไปจึงมีทั้งร้อนอบอ้าว ฝนตกชุกและชุ่มชื้น นอกจากลมประจำทั้ง 2 ฤดูแล้ว ลมอีกประเภทหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อภูมิอากาศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือ “ลมพายุ” ซึ่งจะเกิดขึ้นทุกปีในบริเวณน่านน้ำทางตะวันออก คือ บริเวณทะเลจีนใต้ ลมพายุที่พัดผ่านภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แบ่งออกเป็น 3 ชนิด ตามอัตราความเร็วของลม คือ พายุดีเปรสชัน พายุโซนร้อน และพายุไต้ฝุ่น ลมพายุเหล่านี้นอกจากจะทำให้เกิดฝนตกแล้ว ยังทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชากรที่อยู่ในบริเวณที่พายุพัดผ่านเสมอ เช่น ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน ลมแรง เป็นต้น ประเทศที่ได้รับความเสียหายมากกว่าประเทศอื่นๆ คือ เวียดนามและฟิลิปปินส์ เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้บริเวณที่เกิดของพายุ และไม่มีสิ่งที่จะช่วยป้องกันได้ทันท่วงทีเมื่อพายุมาถึง ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ เทือกเขา อาจแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ · เทือกเขารุ่นเก่า และ รุ่นใหม่ โดยเทือกเขารุ่นเก่า ( หมายถึง เทือกเขาที่มีอายุสิบล้านปีขึ้นไป) จะวางตัวในแนวเหนือ-ใต้ ซึ่งโคนของมันอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีน และแยกออกมาเป็น 3 ทาง ได้แก่ ทางพม่า-ไทย ทางไทย-ลาว และทางลาว-เวียดนาม · เทือกเขารุ่นใหม่ จะเป็นแนวต่อเนื่องจากหิมาลัยลงมายังพม่า แล้วกลับขึ้นมาเป็นหมู่เกาะอินโดนีเซีย เป็นภูเขาไฟที่สงบชั่วคราว ที่ราบ ที่ราบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีหลายๆบริเวณต่างกันไป อาจเป็นที่ราบลุ่ม ที่ราบลูกฟูก หรือที่ราบลุ่มแม่น้ำ ซึ่งมีในบริเวณแม่น้ำแดงประเทศเวียดนาม ที่ราบลุ่มแม่น้ำ

ความคิดเห็นที่ 51

2 ธ.ค. 2553 15:35
 1. อย่าทำเป็นนักแรง-เด็กใต้ครับผม

ความคิดเห็นที่ 55

13 ม.ค. 2554 19:03
 1. ขอบคุณครับ ขอบคุณ (ไม่โดนด่าแล้ววุ้ย)

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น