อยากได้ข้อมูลของทวีปเอเชีย

อยากได้ข้อมูลของทวีปเอเชียเหนือ กลาง ตะวันออก ตะวันออกเฉียงใต้ ใต้ ตะวันตกเฉียงใต้ให้ทันก่อนวันที่ 4 มิถุนา อ่าค่ะ ช่วยๆกันหน่อยนะค่ะ ต้องเอาไปส่งอาจารย์ให้ทัน >/<


ความคิดเห็นที่ 5

ศรีทอง (Guest)
11 มิ.ย. 2551 19:29
 1. ทวีปเอเชียเหนือน่าสนใจนะ&nbsp; ได้แก่ประเทศอะไรบ้างเอ่ยความคิดเห็นที่ 7

นางฟ้า (Guest)
10 ก.ค. 2551 12:25
 1. คิดถึงทวีปเอเชียตอดความคิดเห็นที่ 8

เต้ย (Guest)
23 ก.ค. 2551 12:01
 1. อยากได้ข้อมูลเอเชียเหนือความคิดเห็นที่ 11

nukhahaha@hotmail.com (Guest)
14 ส.ค. 2551 21:29
 1. เซ้งหาอยากโครต ส่งจารย์ไม่ทันแน่เซ้งวุ้ย
ความคิดเห็นที่ 12

sakura_yo@live.com (Guest)
28 ก.ย. 2551 11:08
 1. เซ็ง....หายากจังว่ะความคิดเห็นที่ 13

crazy_na_kub
28 ก.ย. 2551 11:38
 1. สมัยพี่ทำนั่งอ่านกันก่อนเป็นตีหนึ่ง ตีสอง

  เพราะถ้ามีการ copy มาตกหมดโหะๆๆ

  ตอนนั้นได้เอเชียกลาง

  รู้สึกว่า ใน วิกิพีเดี่ย ก้อมี

  แต่แนะให้ search เป็นชื่อประเทศจะดีกว่า

  ถ้าเอเชียกลางเนี่ยไม่แน่ใจว่า 7-8 ประเทศ

  อุซเบ (ทาชเคนซ์) ,คาซัค ,อาเซอร์ไบจาน ,จอร์เจีย ,...

  ความรู้ไม่ฝึกฝนบ่อยๆ ก้อลืม เหอๆๆๆ

  แต่ประเทศในระเเวกนี้ก้อจะถูกแยกออกมาจากสหภาพโซเวียต

  มีพวก สิ่งทอ เป็นสินค้าหลัก

  แต่ในอุซเบ หนะมีอะไรน่าทึ่งนะ

  นั่นคือ ทะเลสาบปิดที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก

  ยอดมาก จ๋วยจุดๆๆ{#emotions_dlg.a2}
ความคิดเห็นที่ 14

poom (Guest)
4 มิ.ย. 2552 19:31
 1. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชีย


   


  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ เอเชียอาคเนย์ เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งในทวีปเอเชีย ตั้งอยู่บนรอยต่อของแผ่นทวีป ซึ่งยังมีการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกและการปะทุของภูเขาไฟอยู่อย่างต่อเนื่อง


  ประกอบด้วยดินแดนและหมู่เกาะด้านตะวันออกและตัวออกเฉียงใต้ของเอเชียแผ่นดินใหญ่ และแม้ว่าโดยทางการเมืองแล้ว หมู่เกาะอันดามันจะเป็นของอินเดีย แต่ทางภูมิศาสตร์แล้วถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เดิมทีเดียวเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ยังหมายรวมอาณาเขตที่กว้างกว่านั้น รวมไปถึง ตอนใต้ของจีน ฮ่องกง และไต้หวันด้วย แต่เนื่องจากระยะหลังใช้หลักการแบ่งทางการเมือง ทำให้ส่วนดังกล่าวถูกรวมเข้ากับบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ


  รายชื่อประเทศ


  ประเทศบรูไนดารุสซาลาม
  ประเทศกัมพูชา

  ประเทศติมอร์ตะวันออก

  ประเทศอินโดนีเซีย

  ประเทศลาว

  ประเทศมาเลเซีย

  ประเทศพม่า

  ประเทศฟิลิปปินส์

  ประเทศสิงคโปร์

  ประเทศไทย

  ประเทศเวียดนาม


  ลักษณะภูมิศาสตร์ทางกายภาพ


  ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แบ่งตามภูมิศาสตร์ได้เป็นสองภูมิภาค คือ คาบสมุทรอินโดจีน (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้บนแผ่นดินใหญ่ - mainland Southeast Asia) และ หมู่เกาะอินเดียตะวันออก (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในทะเล - maritime Southeast Asia)


  ผืนแผ่นดินใหญ่ของหมู่เกาะตะวันออกเฉียงใต้ ที่แบ่งเขตมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกออกจากกัน โดยมีช่องแคบเล็กๆ 4 แห่ง เป็นทางติดต่อระหว่างมหาสมุทรทั้งสอง คือ ช่องแคบมะละกา ช่องแคบซุนดา ช่องแคบลอมบอก และช่องแคบมาคัสซาร์


  นอกจากนี้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังเปรียบเสมือนสะพานเชื่อมระหว่างทวีปเอเชียและออสเตรเลียอีกด้วย


  ลักษณะภูมิศาสตร์ประกอบด้วย ที่ราบ ภูเขา แม่น้ำ ช่องแคบ ป่าทึบ และเกาะต่างๆ มากมาย ซึ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ


  ·         แผ่นดินใหญ่ แผ่นดินใหญ่มีเนื้อที่ประมาณ 807,000 ตารางไมล์ ประกอบด้วย ที่ราบลุ่มแม่น้ำซึ่งอยู่ระหว่างเทือกเขาที่ทอดทางแนวเหนือใต้. เทือกเขาเหล่านี้มีชื่อแตกต่างกัน คือ เทือกเขาอะระกันโย ทางตะวันตกของพม่า, เทือกเขาเปกูโยมา


  ·         หมู่เกาะ ประกอบด้วยหมู่เกาะฟิลิปปินส์ และหมู่เกาะอินโดนีเซีย


  เทือกเขาเปกูโยมาเป็นเทือกเขาเล็กๆ ที่อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และบรูไน จะมีฝนตกตลอดทั้งปี


  ส่วนประเทศที่อยู่ห่างไกลจากเส้นศูนย์สูตร เช่น ประเทศไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และฟิลิปปินส์ จะมีฤดูฝนสลับกับฤดูแล้ง ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากอิทธิพลของ “ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้” ในระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน ลมมรสุมจะพัดผ่านมหาสมุทรอินเดียนำฝนมาตกบนผืนแผ่นดินใหญ่


  นอกจากนี้มี “ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ” อยู่ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม พัดผ่านประเทศจีนมายังภูมิภาคนี้ ทำให้มีอากาศเย็นและแห้งแล้ง ยกเว้นทางใต้ คือ บริเวณภาคใต้ของไทย คาบสมุทรมลายูเกาะสุมาตรา บอร์เนียว ชวา และหมู่เกาะฟิลิปปินส์ซึ่งมีฝนตกชุกตลอดปี


  ดังนั้น ภูมิอากาศโดยทั่วไปจึงมีทั้งร้อนอบอ้าว ฝนตกชุกและชุ่มชื้น


  นอกจากลมประจำทั้ง 2 ฤดูแล้ว ลมอีกประเภทหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อภูมิอากาศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือ “ลมพายุ” ซึ่งจะเกิดขึ้นทุกปีในบริเวณน่านน้ำทางตะวันออก คือ บริเวณทะเลจีนใต้ ลมพายุที่พัดผ่านภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แบ่งออกเป็น 3 ชนิด ตามอัตราความเร็วของลม คือ พายุดีเปรสชัน พายุโซนร้อน และพายุไต้ฝุ่น


  ลมพายุเหล่านี้นอกจากจะทำให้เกิดฝนตกแล้ว ยังทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชากรที่อยู่ในบริเวณที่พายุพัดผ่านเสมอ เช่น ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน ลมแรง เป็นต้น


  ประเทศที่ได้รับความเสียหายมากกว่าประเทศอื่นๆ คือ เวียดนามและฟิลิปปินส์ เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้บริเวณที่เกิดของพายุ และไม่มีสิ่งที่จะช่วยป้องกันได้ทันท่วงทีเมื่อพายุมาถึง


  ภูมิประเทศ
  ลักษณะภูมิประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่


  เทือกเขา อาจแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่


  ·         เทือกเขารุ่นเก่า และ รุ่นใหม่ โดยเทือกเขารุ่นเก่า ( หมายถึง เทือกเขาที่มีอายุสิบล้านปีขึ้นไป) จะวางตัวในแนวเหนือ-ใต้ ซึ่งโคนของมันอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีน และแยกออกมาเป็น 3 ทาง ได้แก่ ทางพม่า-ไทย ทางไทย-ลาว และทางลาว-เวียดนาม


  ·         เทือกเขารุ่นใหม่ จะเป็นแนวต่อเนื่องจากหิมาลัยลงมายังพม่า แล้วกลับขึ้นมาเป็นหมู่เกาะอินโดนีเซีย เป็นภูเขาไฟที่สงบชั่วคราว


  ที่ราบ ที่ราบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีหลายๆบริเวณต่างกันไป อาจเป็นที่ราบลุ่ม ที่ราบลูกฟูก หรือที่ราบลุ่มแม่น้ำ ซึ่งมีในบริเวณแม่น้ำแดงประเทศเวียดนาม ที่ราบลุ่มแม่น้ำ
ความคิดเห็นที่ 18

Chaosblack_@hotmail.com (Guest)
26 มิ.ย. 2552 22:45
 1. เอเชียเหนือหายากจัง
ความคิดเห็นที่ 19

happy_newyear39@hotmail.com (Guest)
30 มิ.ย. 2552 18:29
 1. อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งเดิมของประเทศไทยอยู่ทางตอนกลางของทวีปเอเชียความคิดเห็นที่ 20

panumas111_@hotmail.com (Guest)
2 ก.ค. 2552 19:37
 1. shwmsghhnเหไฟเย้พฟ่ะ/555555
ความคิดเห็นที่ 21

mild28559 (Guest)
4 ก.ค. 2552 08:38
 1. ไม่ดีความคิดเห็นที่ 22

ponclap1230@hotmail.com (Guest)
9 ก.ค. 2552 17:31
 1. ช่วยบอกเอเชียตะวันออกที
  ส่งมาใก้ทาอีเมลนะ


  ponclap1230@hotmail.comความคิดเห็นที่ 23

เปิ้ล......... (Guest)
9 ก.ค. 2552 18:29
 1. ไม่เห็นมีไรเลย
ความคิดเห็นที่ 24

enjoy_flukezza@hotmail.com (Guest)
13 ก.ค. 2552 16:26
 1. หาให้ดีกว่านี้หน่อยก้อดีนะครับความคิดเห็นที่ 25

akira_zaa@hotmail.com (Guest)
20 ก.ค. 2552 11:46
 1. ไมมีอ่ะ
ความคิดเห็นที่ 26

fuse_717@ymail.com (Guest)
21 ก.ค. 2552 16:04
 1. เอเชียเหนือก็คือรัสเซียทางภูมิศาสตร์แต่ทางการเมืองรัสเซียเป็นส่วนหนึ่งของทวีปยุโรปนั่นเอง ถ้าอยากรู้เรืองเอเชียเหนือก็ต้องไปดูยุโรปแล้วละนะ
ความคิดเห็นที่ 27

wan@msn.con (Guest)
28 ก.ค. 2552 14:44
 1. ช่วยทำอะไรให้มันดีกว่านี้น่อย    หาก็ไม่เจอ 
ความคิดเห็นที่ 30

แนน (Guest)
15 ส.ค. 2552 13:58
 1. ไม่เห็นมีอย่างที่จะหาเลยอ่ะ
ความคิดเห็นที่ 32

choy@sound.com (Guest)
20 ส.ค. 2552 10:54
 1. สัสกุหา
ความคิดเห็นที่ 33

ilada_noon@hotmail.com (Guest)
27 ส.ค. 2552 09:51
 1. อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับทวีปเอเชียเพื่อไปทำโครงงานจังช่วยหน่อยได้ไหม

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น