ช่วยคิดทีครับ เรื่องเซต (ขอวิธีคิดด้วยนะ)

1 หมู่บ้านแหงหยึ่งมีครอบครัว 800 ครอบครัว ประกอบอาชีพค้าขายอย่างเดียว10ครอบครัว นอกนั้นทำสวนเงาะ มังคุด ทุเรียน จากการสำรวจเฉพาะชาวสวนที่ปลู๔กผลไม้ตั้งแต่2ชนิดขึ้นไป 110ครอบครัว ปลูกเงาะและมังคุด 70ครอบครัว ปลูกเงาะทุเรียน60ครอบครัว ปลูกมังคุดและทุเรียน50ครอบครัว ไม่ปลูกมังคุดเรย290ครอบครัว จงหาจำนวนคนปลูกมังคุดเพียงอย่างเดียว

2. ในการสอบถามครอบครัว 1000ครัวเรือน เกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน พบว่าแต่ละบ้านมีเครื่องใช้ต่อไปนี้อย่างน้อย1อย่างคือ เตาไฟฟ้า เตารีด ตู้เย็น ปรากฎว่า 400 ครอบครัว ไม่มีตู้เย็น 380ครอบครัวไม่มีเตารีด 532ครอบครัวไม่มีเตาไฟฟ้า 29ครอบครัวมีทั้งเตารีดและเตาไฟฟ้า 277 ครอบครัวมีทั้งเตารีดและตู้เย็น และ190ครอบครัวมีทั้งตู้เย็นและเตาไฟฟ้า จงหาว่ามีครอบครัวที่ใช้ทั้ง3ชนิดกี่ครอบครัว และมีเตารีดอย่างเดียวกี่ครอบครัว

3. จากการสังเกตผู้ลงทะเบียนเรียน84คน มีวิชาที่เปิดสอนคือ คณิต ฟิสิก ชีว ผู้ที่เรียน ฟิสิก จะต้องเรียนคณิตด้วย ผู้ที่เรียนชีวจะไม่เรียนคณิตเรย มีผู้เรียนฟิสิก32คน และผู้เรียนคณิตมากกว่าผู้เรียนชีว 8 คน จงหาว่ามีคนที่เรียนคณิตแต่ไม่เรียนฟิสิกกี่คน

4. ในการประกาศผลสอบของนักเรียนห้องหนึ่งซึ่งมี 60คน โดยประกาศเพียง3วิชา คือ คณิต ไทย อังกฤษ พบว่านักเรียนที่สอบตก3วิชา2คน มีนักเรียนสอบคณิตได้แต่ตกอังกฤษ20คน มีนักเรียนที่สอบไทยได้แต่ตกเลข14คน มีนักเรียนสอบอังกฤษได้แต่ตกไทย16คนและมีนักเรียนสอบเลจตก18คน จงหา

4.1 จำนวนนักเรียนที่สอบได้สามวิชา

4.2 จำนวนนักเรียนที่สอบอังกฤษได้วิชาเดียว

4.3 นักเรียนที่สอบอังกฤษหรือไทยได้แต่ตกคณิต
22 พ.ค. 2550 20:12
1 ความเห็น
5922 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น