สิ่งมีชีวิตคืออะไร ด่วนๆ

อยากหาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตคืออะไร บอกรายละเอียดมากๆ จะเอาไปทำรายงาย เช่นหัวข้อย่อยๆ ด้วย สิ่งมีชีวิตมีการสืบพันธ์เป็นต้น


ความคิดเห็นที่ 3

Package
16 เม.ย. 2551 19:50
 1.   สิ่งมีชีวิต คือ สิ่งที่สามารถแสดงคุณสมบัติในการดำรงชีวิตได้ เช่น มีกระบวนการสืบพันธุ์ (reproduction) มีการเคลื่อนที่ หรือ การเคลื่อนไหว (movement) มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้า (response) มีการเจริญเติบโต (growth) มีการใช้พลังงาน (energy) มีกระบวนการเมตาบอริซึม (metabolism) และมีกระบวนการวิวัฒนาการ (evolution)ความคิดเห็นที่ 4

pawut (Guest)
18 เม.ย. 2551 17:12
 1. <P>เพิ่มเติมครับ การmovementไม่ได้เป็นคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต แต่ การจัดorderต่างหากที่เป็นคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิตครับ</P>ความคิดเห็นที่ 6

parichad_apai@hotmail.com (Guest)
10 ก.ค. 2551 17:45
 1. สิ่งมีชีวิต  คือ โครงสร้างที่เกิดจากเซลล์และผลิตภัณฑ์ของเซลล์  สามารถขยายพันธุ์ได้โดยตัวเอง
ความคิดเห็นที่ 7

aueng
3 ส.ค. 2551 08:00
 1. จากการทำรายงานเรื่องนี้แล้ว ทำให้หนูรู้ว่า ความหมายของสิ่งมีชีวิต ไม่เจาะจงเท่าไหร่ ไม่เหมือนนิยามของทฤษฎีบทต่าง ดังนั้นความหมายของสิ่งมีชีวิตที่สรุปมาได้คือ สิ่งมีชีวิตมีการเรียนรู้ มีวิวัฒนาการ สามาถรขยายพันธ์ได้ด้วยตัวเอง มีการเคลื่อนไหว มีการเจริญเติบโต ตอบสนองต่อสิ่งเร้า และอื่นๆ
ความคิดเห็นที่ 8

aon_wara (Guest)
7 ส.ค. 2551 15:10
 1. ขอบคุณมาก ๆ นะที่ให้กำลังใจ
ความคิดเห็นที่ 9

คนเก่งเด็กเทพ (Guest)
19 พ.ค. 2552 20:50
 1. อยากได้เกี่ยวกับเรื่องสมบัติของสิ่งมีชีวิตจริงจริงอะ เครียดจาตายอยู่แล้วยังหาม่ายเจอเลย
ความคิดเห็นที่ 10

Aroonlak_nuy_309@hotmail.com (Guest)
30 พ.ค. 2552 14:59
 1. life is life
  สั้นๆ ง่ายๆ เพราะว่าสิ่งมีชีวิตก็คือสิ่งมีชีวิต ไม่ได้ตอบกวนนะ
  (ถามคุณครูมาแล้ว)
ความคิดเห็นที่ 11

สุภนิดา (Guest)
10 เม.ย. 2553 12:49
 1. สิ่งมีชีวิต หมายถึง สิ่งที่มีตัวตน สามารถเคลื่อนที่ได้ ต้องการอาหาร ต้องการที่อยู่ และสามารถที่จะสืบพันธุ์ได้
  ต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิต
  สิ่งมีชีวิตมีคุณลักษณะ ที่ไม่พบในสิ่งมีชีวิต อันได้แก่ความสามารถในการใช้สสารและพลังงานเป็นสำคัญ
  นักวิทยาศาสตร์ได้มีการจัดกลุ่มของสิ่งมีชีวิตออกเป็น 5 กลุ่ม หรือ 5 อาณาจักร คือ อาณาจักรมอเนอรา อาณาโพรทิสตา อาณาจักรเห็ดรา อาณาจักรพืช และอาณาจักรสัตว์ความคิดเห็นที่ 12

รุ้งลิฏา (Guest)
16 พ.ค. 2553 16:07
 1. ขอบคุณมากๆความคิดเห็นที่ 13

gik (Guest)
17 พ.ค. 2553 18:43
 1. งั้นๆๆ ไม่เหนดีความคิดเห็นที่ 14

ป๊อบ (Guest)
25 มิ.ย. 2553 21:01
 1. สิ่งมีชีวิต เป็น สิ่งที่สัมผัสได้ คะความคิดเห็นที่ 15

ไม่ใช่อิจฉา (Guest)
13 ก.ค. 2553 20:09
 1. สิ่งมีชีวิต หมายถึง สิ่งที่มีตัวตน สามารถเคลื่อนที่ได้ ต้องการอาหาร ต้องการที่อยู่ และสามารถที่จะสืบพันธุ์ได้
  ต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิต
  สิ่งมีชีวิตมีคุณลักษณะ ที่ไม่พบในสิ่งมีชีวิต อันได้แก่ความสามารถในการใช้สสารและพลังงานเป็นสำคัญ
  นักวิทยาศาสตร์ได้มีการจัดกลุ่มของสิ่งมีชีวิตออกเป็น 5 กลุ่ม หรือ 5 อาณาจักร คือ อาณาจักรมอเนอรา อาณาโพรทิสตา อาณาจักรเห็ดรา อาณาจักรพืช และอาณาจักรสัตว์ความคิดเห็นที่ 16

tao_6352@hotmail.com (Guest)
21 ก.ค. 2553 12:49
 1. สุดยอดความคิดเห็นที่ 17

ศศิมณฑล (Guest)
11 พ.ค. 2554 10:53
 1. ขอบคุณความคิดเห็นที่ 18

kik_za16999@hotmail.com (Guest)
11 ส.ค. 2554 11:55
 1. ขอบคุณมากค่ะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น