แขนงวิชาต่างๆในสาขาชีววิทยา

อยากจะทราบว่าในวิชาชีววิทยามีแยกออกเป็นกี่สาขา และมีอะไรบ้าง ใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะคะ


ความคิดเห็นที่ 4


22 ก.ค. 2551 15:56
 1. ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 5

4 พ.ย. 2551 14:37
 1. ขอบคุณค่ะ


ความคิดเห็นที่ 6

20 มี.ค. 2552 17:38
 1. ใครที่ ชอบวิชา ชีววิทยานะครับ ช่วยเเอดเมล์ผมหน่อยนะครับ ผมก็ชอบวิชานี้มาก เเต่ไม่เก่งอยากให้ช่วยสอนผมหน่อย ขอบคุณ ครับ จะรอแอดมาครับ

ความคิดเห็นที่ 7

21 มี.ค. 2552 21:11
 1. คุณข้างบน >> ทำไมมะลองอ่านหนังสือ ศึกษาเองดูล่ะ อ่านเยอะๆ หลายๆเล่ม  งงจุดไหนก้อไปหาอ่านจุดนั้น ตำราแพทย์ก้ออ่านได้  เรื่องรอบตัวเราทั้งนั้น  เราเอาการบ้านไบโอไปนั่งทำร้านหนังสือเลยอ่ะ คอมพลีทเลย แหล่มๆ ^^ ไม่มีรัยยากเกินความสามารถเราหรอก


ความคิดเห็นที่ 8

Shadow Hawk
22 มี.ค. 2552 08:29
 1. ผมชอบสาขา Zoology ครับเพราะมันใช้ความจำเยอะ(เป็นคนชอบท่องครับ)


ความคิดเห็นที่ 9

1 เม.ย. 2552 19:44
 1. thanks for your information


ความคิดเห็นที่ 10

3 พ.ค. 2552 15:39
 1. ยากมากๆ


ความคิดเห็นที่ 11

13 พ.ค. 2552 20:08
 1. ขอบคุณมากกกกกกกกเลยคร้า


ความคิดเห็นที่ 12

13 พ.ค. 2552 20:29
 1. ขอบใจ

ความคิดเห็นที่ 13

23 พ.ค. 2552 20:51
 1. ขอบคุณมากคับ...ฝากถึงเพื่อนPKW ผมเอาแล้วน่ะคับ........... จากเด็กห้อง7


ความคิดเห็นที่ 14

24 พ.ค. 2552 14:10
 1. ดี..ดีจังข๊ะ(ขอบคุณเป็นยังมาก)หว๊า...เรียนหนักจัง (((((ฮือ))))))


ความคิดเห็นที่ 15

30 พ.ค. 2552 20:49
 1. จุลินทรีย์ชนิดไหนหรือเชื้อราชนิดไหนที่แปลงมาเป็นเต้าเจี้ยวได้้


ความคิดเห็นที่ 16

30 พ.ค. 2552 20:55
 1. แล้วก็ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ตัวนั้นจากตัวมันเองกลายเป็นอะไรแล้วก็อะไรต่อถึงมาเป็นเต้าเจี้ยวได้ กรุณาช่วยบอกหน่อยค่ะ


ความคิดเห็นที่ 17

19 ก.ค. 2552 17:18
 1. ขอบคุณค่ะ


ความคิดเห็นที่ 19

5 ก.พ. 2553 12:22
 1. อยากเรียนคณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา จังเลยในเรื่องของเซลล์ของสิ่งมีชีวิตน่ะ ช่วยบอกหน่อยต้องทำยังไงบ้าง

ความคิดเห็นที่ 20

3 เม.ย. 2553 18:54
 1. ไงคับ ดีจังเลยคับ จิงนะ ดีดีดีดีดีดี 555555+6 ขอใจนะ

ความคิดเห็นที่ 21

2 มิ.ย. 2553 21:44
 1. กลุ่มวิชาที่ศึกษาสิ่งมีชีวิตแต่ละกลุ่มสิ่งมีชีวิต  สัตววิทยา (zoology) เป็นการศึกษาเรื่องสัตว์ ตั้งแต่พวกสัตว์ชั้นต่ำ ไปจนถึงสัตว์มีกระดูกสันหลัง และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม  พฤกษศาสตร์ (Botany) เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับพืช ศึกษาทั้งในด้านโครงสร้าง การเจริญเติบโต การสืบพันธุ์ กระบวนการสร้างและสลาย (เมแทบอลิซึม) โรค และคุณสมบัติทางเคมีและความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มต่างๆ  จุลชีววิทยา (Microbiology) คือการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตซึ่งมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ซึ่งเรียกว่าจุลินทรีย์ ได้แก่ แบคทีเรีย อาร์เคีย ไวรัส เชื้อรา และ ยีสต์  กีฏวิทยา (Entomology) เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับสัตว์ในกลุ่มของแมลง  ปักษีวิทยา (Ornithology) เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับนก  ราวิทยา (Mycology) เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับรา  เห็ดวิทยา เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับเห็ด กลุ่มวิชาที่ศึกษาจากโครงสร้างหน้าที่และการทำงานของสิ่งมีชีวิต  กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) เป็นการศึกษาโครงสร้างและการจัดเรียงตัวของร่างกายมนุษย์ สาขาวิชาหลักของกายวิภาคศาสตร์ได้แก่  มหกายวิภาคศาสตร์ (Gross anatomy) ซึ่งเกี่ยวข้องกับโครงสร้างที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า  จุลกายวิภาคศาสตร์ หรือมิญชวิทยา หรือวิทยาเนื้อเยื่อ (Histology) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการศึกษากายวิภาคศาสตร์ในระดับจุลภาคซึ่งต้องใช้กล้องจุลทรรศน์  สัณฐานวิทยา (Morphology) ศึกษาโครงสร้างและรูปร่างของสิ่งมีชีวิต  สรีรวิทยา (Physiology) เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการทำงานของระบบต่างๆในสิ่งมีชีวิต ทั้งในด้านกลศาสตร์ ด้านกายภาพ และด้านชีวเคมี แบ่งเป็น 2 สาขาย่อย คือ  สรีรวิทยาของพืช  สรีรวิทยาของสัตว์  พันธุศาสตร์ (Genetics) คือ สาขาแขนงหนึ่งของวิทยาศาสตร์ ซึ่งว่าด้วยการศึกษาหน่วยพันธุกรรม หรือ ยีน, กรรมพันธุ์ (heredity) , และวิวัฒนาการในสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ  นิเวศวิทยา (Ecology) คือ วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับถิ่นที่อยู่และสิ่งแวดล้อม  คัพภวิทยา หรือ วิทยาเอ็มบริโอ (Embryology) เป็นการศึกษาการเจริญของเอ็มบริโอ เอ็มบริโอคือขั้นหนึ่งของการเจริญของสิ่งมีชีวิตก่อนคลอดหรือออกจากไข่ หรือในพืชคือในระยะก่อนการงอก (germination)  ปรสิตวิทยา (Parasitology) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับปรสิต ซึ่งมีรูปแบบการดำรงชีพโดยเป็นตัวเบียนของสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น เช่น พยาธิตัวกลม พยาธิตัวแบน  ชีววิทยาของเซลล์ (cell biology) หรือ วิทยาเซลล์ (cytology) เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับเซลล์ ทั้งในด้านคุณสมบัติทางสรีรวิทยา, โครงสร้าง, ออร์แกเนลล์ที่อยู่ภายใน, ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม, วัฎจักรเซลล์, การแบ่งเซลล์, และการตายของเซลล์  มหพยาธิวิทยา (Gross pathology) หมายถึงลักษณะแสดงในระดับมหัพภาค (หรือระดับตาเปล่า) ของโรคที่เกิดในอวัยวะ, เนื้อเยื่อ และช่องตัว ศัพท์ดังกล่าวใช้กันทั่วไปในวิชาพยาธิกายวิภาค (anatomical pathology) เพื่อหมายถึงการตรวจเพื่อวินิจฉัยหาข้อมูลในชิ้นเนื้อตัวอย่างหรือการชันสูตรพลิกศพ (autopsy) กล่มวิชาที่ศึกษาเรื่องราวของสิ่งมีชีวิต  อนุกรมวิธาน (Taxonomy)หมายถึงการจัดกลุ่มและหมวดหมู่สปีชีส์ของสิ่งมีชีวิต ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่สูญพันธุ์ไปแล้ว  วิวัฒนาการ (Evolution)  บรรพชีวินวิทยา (Human Paleontology) วิชานี้จะทำหน้าที่วิเคราะห์ซากโครงกระดูก และชิ้นส่วนกระดูกที่ค้นพบ (fossil remains) โดยจะทำงานร่วมกับนักโบราณคดี นักธรณีวิทยา และนักกายวิภาคศาสตร์ด้วยการออกไปขุดค้นและค้นหาอวัยวะที่หลงเหลือ (ส่วนใหญ่จะเป็นกระดูก) ตามส่วนต่าง ๆ ของโลกเพื่อนำซากเหล่านั้นมาคำนวณอายุ วัดขนาด และพยายามสร้างเป็นรูปร่างจำลองเป็นต้น

ความคิดเห็นที่ 22

22 ก.ค. 2553 20:38
 1. 谢谢

ความคิดเห็นที่ 23

30 พ.ค. 2554 21:23
 1. ชีววิทยา มีความหมายว่าอะไรคะตอบด้วย

ความคิดเห็นที่ 24

5 มิ.ย. 2554 10:49
 1. ขอบคุณมากๆๆๆๆๆๆๆค่ะสำหรับความรู้ที่ได้

ความคิดเห็นที่ 25

3 พ.ย. 2554 10:43
 1. ขอบ คุน มาก ครับ

ความคิดเห็นที่ 26

30 พ.ค. 2555 19:12
 1. ขอบคุณค่ะ มีประโยชน์ต่อหนูมากเลย

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น