ฝนเทียม

การทำฝนเทียมเขาทำกันอย่างไรครับ เกี่ยวข้องกับศาสตร์ใดบ้าง มีงานวิจัยมากน้อยแค่ไหนครับ


ความคิดเห็นที่ 31


9 เม.ย. 2554 22:35
 1. คนที่คิดค้นฝนเทียมคนแรกจริงๆก็คือ เออร์วิง แลงมัวร์ (Irving Langmuir) เมื่อ ค.ศ. 1928 จ๊ะ^^

ความคิดเห็นที่ 30

numay123
15 ม.ค. 2551 11:04
 1. *-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-125

ความคิดเห็นที่ 29

numay123
15 ม.ค. 2551 10:51
 1. เบื่อเซง

ความคิดเห็นที่ 25

1 ก.ย. 2549 13:35
 1. อยากทราบว่าฝนเทียมเกี่ยวข้องอย่างไรกับThermodinamic

ความคิดเห็นที่ 24

22 ก.ค. 2549 14:32
 1. 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 610 987 1597

ความคิดเห็นที่ 23

20 ก.ค. 2549 12:32
 1. ผมอยากได้รายละเอีอดเกี่ยวกับฝนเทียมจะทำรายงานใครมีส่งมาที name_50@hotmail.com

ความคิดเห็นที่ 22

4 ก.ค. 2549 19:39
 1. ฝนเทียมเป็นโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ความคิดเห็นที่ 19

Dang
27 มิ.ย. 2549 20:00
 1. ****** 36 แผนที่ชีวิตของพ่อหลวงไทยทรงครองราชย์ 60 ปี ****** 1.ขอบคุณข้าวทุกเม็ด น้ำทุกหยด อาหารทุกจานอย่างจริงใจ 2.อย่าสวดมนต์เพื่อขอสิ่งใด นอกจาก “ ปัญญา ” และ “ ความกล้าหาญ ” 3.“ เพื่อนใหม่ ” คือของขวัญที่ให้กับตัวเอง ...... ส่วน “ เพื่อนเก่า - มิตร” คืออัญมณีที่นับวันจะเพิ่มคุณค่า 4.อ่านหนังสือ ธรรมะ ปีละเล่ม 5.ปฏิบัติต่อคนอื่นเช่นเดียวกับที่ต้องการให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อเรา 6.พูดคำว่า “ ขอบคุณ ” ให้มาก ๆ 7.รักษา “ ความลับ ” ให้เป็น 8.ประเมินคุณค่าของการให้ “ อภัย ” ให้สูง 9.ฟังให้มากแล้วจะได้คู่สนทนาที่ดี 10.ยอมรับความผิดพลาดของตัวเอง หากมีใครตำหนิและรู้แก่ใจว่าเป็นจริง 11.หากล้มลง จงอย่ากลัวกับการลุกขึ้นใหม่ 12.เมื่อเผชิญหน้ากับงานหนักคิดเสมอว่า เป็นไปไม่ได้ที่จะล้มเหลว 13.อย่าถกเถียงธุรกิจภายในลิฟต์ 14.ใช้บัตรเครดิตเพื่อความสะดวก อย่าใช้เพื่อก่อหนี้สิน 15.อย่าหยิ่งหากจะกลว่าวว่า “ ขอโทษ ” 16.อย่าอายหากจะบอกใครว่า “ ไม่รู้ ” 17.ระยะทางนับพันกิโลเมตร แน่นอนมันไม่ราบรื่นตลอดทาง 18.เมื่อไม่มีใครเกิดมาแล้ววิ่งได้จึงควรทำสิ่งต่างๆอย่างค่อยเป็นค่อยไป 19.การประหยัดเป็นบ่อเกิดแห่งความร่ำรวยเป็นต้นทางแห่งความไม่ประมาท 20.คนไม่รักเงิน คือ คนไม่รักชีวิต ไม่รักอนาคต 21.ยามทะเลาะกัน ผู้ที่เงียบก่อนคือผู้ที่มีการอบรมสั่งสอนที่ดี 22.ชีวิตนี้ฉันไม่เคยได้ทำงานเลยสักวัน ทุกวันเป็นวันสนุกหมด 23.จงใช้จุดแข็ง อย่าเอาชนะ จุดอ่อน 24.เป็นหน้าที่ของเราที่จะพูดให้คนอื่นเข้าใจไม่ใช่หน้าที่ของคนอื่นที่จะทำความเข้าใจในสิ่งที่เราพูด 25.เหรียญเดียวมี 2 หน้า ความสำเร็จ กับ ล้มเหลว 26.อย่าตามใจตัวเอง เรื่องยุ่งๆเกิดขึ้นล้วนตามใจตัวเองทั้งสิ้น 27.ฟันร่วงเพราะมันแข็ง ส่วนลิ้นยังอยู่เพราะมันอ่อน 28.อย่าดึงต้นกล้าให้โตไว ๆ ( อย่าใจร้อน ) 29.ระลึกถึงความตายวันละ 3 ครั้ง ชีวิตจะมีสุข มีอภัย มีให้ 30.ถ้าติดกระดุมเม็ดแรกผิด กระดุมเม็ดต่อๆไปก็ผิดหมด 31.ทุกชิ้นงานจะต้องกำหนดวันเวลาแล้วเสร็จ 32.จงเป็นน้ำครึ่งแก้วตลอดชีวิต เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมได้ตลอด 33.ดาวและเดือนที่อยู่สูงอยากได้ต้องปีน “บันไดสูง” 34.มนุษย์ทุกคนมีชิ้นงานมากมายในชีวิต จงทำชิ้นงานที่สำคัญที่สุดก่อนเสมอ 35.หนังสือเป็นศูนย์รวมปัญญาของโลก จงอ่านหนังสือเดือนละเล่ม 36.ระเบียบวินัย คือ คุณสมบัติที่สำคัญในการดำเนินชีวิต *** 5 ธันวา วันพ่อ ก่อเกิดสุข สร้างเสริมลูก เผ่าไทย ขยายผล ลูกขอกราบ แทบเท้า เอามงคล ลูกทุกคน รักพ่อ ขอแทนคุณ งานพ่อหนัก ลูกประจักษ์ ในดวงจิต ขออุทิศ กายใจ สนับสนุน ลูกทุกคน รักพ่อ พร้อมเทิดทูน ขอเนื้อบุญ จงบันดาล ผสานใจ ทั่วแผ่นดิน ถิ่นแคว้น แดนเหนือใต้ ทรงห่วงใย เสริมสร้าง ทางสดใส ให้รักษ์น้ำ รักษ์ดิน ตราบสิ้นใจ ขาดสิ่งใด ก็ไร้ค่า พาเศร้าตรม เมื่อดินดำ น้ำชุ่ม ไม่กลุ้มจิต สร้างชีวิต เสริมชีวา พาสุขสม สุขภาพดี ถ้วนหน้า ธันวาคม ท่านดั่งพรหม ผดุงไทย เกรียงไกรเอย *** 60 ปี มหาราช ฉัตรปกเกล้า ไทยทุกเผ่า ร้อยรัก สมัครสมาน ทศพิต ราชธรรม น้อมนำกาล พระทรงงาน ยอดยิ่ง มิ่งเมืองไทย เป็นแบบอย่าง ทางถูก ให้ลูกหลาน ก่อเกิดการ งานหลัก จากวิสัย ให้รักษ์น้ำ รักษ์ดิน คู่ถิ่นไทย น้ำพระทัย มหาราช ของชาติไทย เศรษฐกิจ พอเพียง เลี้ยงชีวิต ทรงอุทิศ เวลา เงินตราให้ พระตรากตรำ ทำเอง จากจิตใจ ต้องการให้ เห็นจริง ทุกสิ่งงาน ความสำเร็จ เสร็จสม อารมณ์หวัง เสริมพลัง สร้างความคิด ลิขิตขาน พระทรงชัย ไตร่ตรอง มองเหตุการณ์ เพื่อลูกหลาน รุ่งเรือง เมืองไทยงาม *** 60 ปี ชนชาวไทย น้อมใจภักดิ์ ร้อยรวมรัก สมัครจิต อุทิศผล ด้วยผองไทย ใจมนุษย์ สูงสุดชน มหามงคล เถลิงราชย์ องค์ภูมี ขอทวยไท้ เทวดา มาสถิต ฉลองกิจ เฉลิมกาล สานราศี หลายล้านใจ ถักทอ ก่อกรรมดี บารมี ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ *** พระทรงเป็น ยิ่งกว่า มหากษัตริย์ พระทรงเป็น นักปฏิบัติ สืบค้นหา พระทรงเป็น นักคิด พิจารณา พระทรงเป็น นักพัฒนา คู่ฟ้าไทย พระทรงธรรม น้อมนำ ธรรมชาติ พระเปรื่องปราชญ์ ชัดแจ้ง แถลงไข พระทรงสร้าง ทางถูก ให้ลูกไทย พระทรงชัย ครองใจ ไทยทุกดวง *** ขอบุญบารมีของพระสยามเทวาธิราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 3 โลก ที่ชนชาวไทยเคารพบูชา จงดลบันดาลให้ในหลวงของไทยเรามีสุขภาพกายใจแข็งแรงสมบูรณ์และพระชนมายุยืนยาวเป็นร้อยปี เพื่อเป็นมิ่งขวัญและหลักชัยของไทยทั้งประเทศ ***** ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ***** คนไทยทั้งประเทศ ต้องรู้รักสามัคคีและปรารถนาดีต่อกันจากใจจริง พร้อมเลือกสรรคนมีดีที่เต็มใจอาสาเข้ามารับใช้บ้านเมืองประเทศชาติและประชาชน โดยให้ปฏิบัติงานพัฒนาชาติบ้านเมืองด้วยคุณธรรมและมีจริยธรรมควบคู่กัน

ความคิดเห็นที่ 17

17 มิ.ย. 2549 18:11
 1. ฝนเทียมทำอย่างไรคะ

ความคิดเห็นที่ 16

17 มิ.ย. 2549 17:14
 1. ไม่เคยไปที่เมืองทองไงฮะ(ทุกคนเลยที่ถาม)

ความคิดเห็นที่ 15

14 มิ.ย. 2549 18:59
 1. โครงการฝนเทียมเป็นการช่วยเกษตรตะกรด้วย

ความคิดเห็นที่ 14

14 มิ.ย. 2549 18:57
 1. โครงการฝนเทียมเป็นโครงการที่ในหลวงคิดค้นมาและทำให้เวลาขาดนําก็จะมีฝนเทียมในหลวงที่จะช่วยตลอด

ความคิดเห็นที่ 11

1 มิ.ย. 2549 20:22
 1. 45456435+68+974+989++8200+60148510.

ความคิดเห็นที่ 7

24 ม.ค. 2549 10:10
 1. ไม่เห็นจะมีอะไรให้ดูเลย

ความคิดเห็นที่ 6

22 ธ.ค. 2548 17:10
 1. อยากรู้วิธีทำฝนเทียม่ะ

ความคิดเห็นที่ 5

13 ธ.ค. 2548 09:10
 1. ผนเทียมทำอย่างไร

ความคิดเห็นที่ 3

2 ธ.ค. 2548 12:02
 1. เคมีที่ใช้คืออะไรครับ

ความคิดเห็นที่ 2

28 ต.ค. 2548 22:36
 1. การทำฝนเทียมเขาทำอย่างไร และใครเป็นผู้คิดและผลิตฝนเทียมเป็นคนแรกคะ

ความคิดเห็นที่ 1

27 มี.ค. 2544 01:37
 1. อ่านรายละเอียดได้ที่ http://kanchanapisek.or.th/kp9/hmk-IT/hmk-rain.th.html

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น