ใครรู้เรื่อง ของเทคนิค ICP-MS บ้างช่วยบอกทางสว่างให้หน่อนนะ

อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับเทคนิค ICP-MS ว่าหลักการมันเป็นยังไงแล้วต่างจาก thermolysis-AAยังไงใครรู้ช่วยตอบหน่อย


ความคิดเห็นที่ 11 

enu_jarm97@hotmail.com (Guest)
6 มิ.ย. 2551 16:03
 1. <P>อยากทราบการทำงานของเครื่องICP คะ</P>

  <P>ช่วยส่งเข้าทางเมลให้ด้วยนะคะ</P>

  <P>ที่ขายICP มีหลายบรริษัทคะแต่ที่คุณภาพดีก็</P>

  <P>Perkin นะคะ</P>ความคิดเห็นที่ 12

481021068@tsu.ac.th (Guest)
16 ก.ค. 2551 11:34
 1. อยากทราบเกี่ยวกับหลักการ ICP-MS ค่ะ ช่วยตอบที

  A Thermo Elemental X7CCT series with PlasmaLab software and without a dynamic reaction cell คืออะไรค่ะ ช่วยตอบทีน่ะค่ะ จะสัมมนา ขอบคุณมากค่ะความคิดเห็นที่ 13

CN~
16 ก.ค. 2551 16:43
 1. หลักการของ ICP-MS โดยย่อตามความเห็นที่ 1 ครับ

  ส่วน Thermo Elemental X7CCT นั้นเป็น Quadrupole ICP-MS รุ่นหนึ่งของทาง Thermo ครับ ซึ่งในปัจจุบันจะเป็น Thermo Scientific X Series2

  สำหรับ CCT ย่อมาจาก Collision Cell Technology ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมของส่วน Mass Spectrometer โดยจะใช้แก๊สชนิดต่าง ๆ เข้าไปทำปฏิกิริยาเพื่อกำจัดสารรบกวนต่าง ๆ ในสารตัวอย่าง

  ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาค้นจาก www.thermo.com/traceความคิดเห็นที่ 14

481021068@tsu.ac.th (Guest)
18 ก.ค. 2551 16:37
 1. Quadrupole คืออะไรค่ะ

  ICP-MS ใช mass Spectrometer เป็น Detector ใช่รึเปล่าค่ะความคิดเห็นที่ 15

481021068@tsu.ac.th (Guest)
18 ก.ค. 2551 16:40
 1. อยากให้อธิบายความแตกต่างระหว่าง intra-assay กับ inter-assay หน่อยค่ะ ขอบคุณมากค่ะความคิดเห็นที่ 16

481021068@tsu.ac.th (Guest)
18 ก.ค. 2551 16:46
 1. The urine sample results were corrected for enzymatic creatinine determination

  หมายความว่าอะไรค่ะความคิดเห็นที่ 17

481021068@tsu.ac.th (Guest)
18 ก.ค. 2551 17:00
 1. According to the French Society of Clinical Biology [18]

  each element has to show linearity (from limit of detection to

  25 ng/ml or to 250 ng/ml depending on the metal) with a

  correlation coefficient higher than 0.99. The intra-assay and

  inter-assay inaccuracies, measured as the variation coefficient,

  should be below 5 and 10% respectively. Global

  performance was assessed using a quality control program.

  Our laboratory is a registered participant of the Institut

  National de Sante´ Publique du Que´bec (Sainte-Foy, Canada)

  inter-laboratory comparison program for whole blood, urine,

  and beard hair of non-occupationally exposed individuals

  spiked with selected elements.ใครเข้าใจบ้าง ช่วยตอบที ขอบคุณมากค่ะความคิดเห็นที่ 18

CN~
21 ก.ค. 2551 10:18
 1. Mass Spectrometer เป็นเครื่องมือที่ใช้แยกและวัดมวลของไอออนด้วยการใช้อัตราส่วนของมวลต่อประจุ

  Quadrupole เป็นส่วนที่ใช้วิเคราะห์มวล (Mass Analyzer) แบบหนึ่ง

  ส่วนตัวตรวจวัด (Detector) ของ MS ที่ใช้กันมักจะเป็น Electron Multiplierความคิดเห็นที่ 19

CN~
21 ก.ค. 2551 10:29
 1. ข้อความในความเห็นที่ 16 อาจจะหมายความว่า ผลการตรวจวัดตัวอย่างปัสสาวะถูกปรับแก้ให้ถูกต้องด้วยการตรวจสอบค่าครีเอตินีน

  โดยปกติในการวิเคราะห์ทางคลินิกเพื่อหาค่าต่าง ๆ ในปัสสาวะ มักจะตรวจสอบหาค่าครีเอตินีนด้วย ทั้งนี้เพื่อตรวจดูการทำงานของไต ดังนั้นในการรายงานผลจึงมักจะรายงานในรูปน้ำหนักของสารที่สนใจต่อน้ำหนักของครีเอตินีน โดยมักจะมีหน่วยเป็น กรัม/กรัม ครีเอตินีนความคิดเห็นที่ 20

CN~
21 ก.ค. 2551 11:01
 1. ข้อความในความเห็นที่ 17 น่าจะหมายความว่า จากข้อมูลอ้างอิงของสมาคมฯ แต่ละธาตุจะแสดงความเป็นเส้นตรงที่ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มากกว่า 0.99 โดยมีค่าการตรวจวัดต่ำสุดที่ 25 หรือ 250 นาโนกรัม/มิลลิลิตร ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของโลหะ

  ในการตรวจสอบความผิดพลาดภายในและระหว่างของปฏิบัติการ พบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนต่ำกว่าร้อยละ 5 และ 10 ตามลำดับ

  การตรวจสอบประสิทธิภาพทั้งหมดจะถูกประเมินโดยใช้โปรแกรมควบคุมคุณภาพ

  ห้องปฏิบัติการของเราได้ลงทะเบียนกับสถาบันฯ เพื่อเข้าร่วมโปรแกรมการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ โดยทั้งนี้จะมีการตรวจวัดตัวอย่างเลือด ปัสสาวะ และเส้นผม ของผู้ที่ไม่ได้สัมผัสสารจากการทำงานแล้วนำมาเติมธาตุที่สนใจ

  (สรุปก็คือ เขาต้องการสื่อสารว่า การทดลองของเขามีความถูกต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้)ความคิดเห็นที่ 21

481021068@tsu.ac.th (Guest)
27 ก.ค. 2551 14:39
 1. ในการตรวจสอบความผิดพลาดภายในและระหว่างของปฏิบัติการ จากประโยคนี้หนูไม่เข้าใจค่ะว่า ภายในกับระหว่างหมายถึงอะไรค่ะ
ความคิดเห็นที่ 22

CN~
28 ก.ค. 2551 13:44
 1. ในโปรแกรมการทดสอบประสิทธิภาพของห้องปฏิบัติการโดยทั่วไป เขาจะจัดส่งสารตัวอย่างที่ทราบค่าแน่นอนไปให้แต่ละห้องปฏิบัติการเพื่อทำการวิเคราะห์หาปริมาณธาตุที่กำหนด
  เมื่อแต่ละห้องปฏิบัติการได้ผลการวิเคราะห์แล้ว ก็จะรายงานผลไปยังผู้จัดโปรแกรมการทดสอบฯ ซึ่งเขาจะนำค่าที่วิเคราะห์ได้มาประมวลผลด้วยวิธีการทางสถิติโดยเปรียบเทียบกับค่าที่ถูกต้อง
  การหาค่าความผิดพลาดภายในห้องปฏิบัติการ เป็นการนำผลการวิเคราะห์ที่ได้จากแล็บของตนเองไปเทียบกับค่าที่ถูกต้อง
  ส่วนการหาค่าความผิดพลาดระหว่างห้องปฏิบัติการ เป็นการนำผลการวิเคราะห์ที่ได้จากแล็บของตนเองไปเทียบกับแล็บอื่น ๆ ที่เข้าร่วมในโปรแกรมทดสอบเดียวกัน
ความคิดเห็นที่ 23

481021068@tsu.ac.th (Guest)
2 ส.ค. 2551 16:06
 1. ขอบคุณพี่ๆที่ช่วยตอบคำถามของหนูมากๆเลยน่ะค่ะ ถ้ามีอะไรสงสัยเดี๋ยวมาถามอีกค่ะ
ความคิดเห็นที่ 24

481021068@tsu.ac.th (Guest)
2 ส.ค. 2551 16:24
 1.  

  The urine dilution was 1:10 or 1:5. To avoid a 24 h urine collection, the micturition results were corrected for enzymatic creatinine determination. For hair, after warm water and acetone decontamination, 25 mg of hair was mineralized with 0.25 ml nitric acid at 70

  8 C for 1 h. 0.1 ml of this solution is diluted into 3.9 ml [0.5% (v/v) butanol, 0.65% (w/v) nitric acid, 0.01% (v/v) triton with Rh (1 ppb) as internal standard].
  จากประโยคนี้แปลว่าอะไรค่ะ  ขอบคุณค่ะ
ความคิดเห็นที่ 25

CN~
4 ส.ค. 2551 11:24
 1. ตัวอย่างปัสสาวะจะถูกทำให้เจือจางในอัตราส่วน 1:10 หรือ 1:5 โดยผลของการขับปัสสาวะจะถูกปรับแก้ค่าใหถูกต้องด้วยการตรวจสอบค่าครีเอตินีน ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการเก็บตัวอย่างปัสสาวะตลอด 24 ชั่วโมง
  สำหรับตัวอย่างเส้นผมนั้น ภายหลังจากการกำจัดสิ่งปนเปื้อนด้วยน้ำอุ่นและอะซีโตนแล้ว จึงนำตัวอย่างมา 25 มก. เติมกรดไนตริก 0.25 มล. และทำการย่อยสลายที่อุณหภูมิ 70 o ซ. เป็นเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นจึงนำสารละลายนี้มา 0.1 มล. เจือจางด้วยสารผสม... 3.9 มล.
ความคิดเห็นที่ 26

481021068@tsu.ac.th (Guest)
6 ส.ค. 2551 14:44
 1. ค่าที่ได้จากการวิเคราะห์โลหะหนักในเลือดด้วยเทคนิค ICP-MS สามารถนำผลที่ได้เปรียบเทียบกับค่าที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค AAS ได้มั้ยค่ะ แล้วจะมีความแตกต่างกันมากมั้ยค่ะ
ความคิดเห็นที่ 27

481021068@tsu.ac.th (Guest)
6 ส.ค. 2551 14:49
 1. หนูอยากทราบค่ามาตรฐานของโลหะหนักในเลือดคน (Pb, Cr, Cu, Ni, Zn, Mn) ใครทราบบ้างค่ะ ช่วยตอบที(ขอหน่วยเป็น mg/L)
ความคิดเห็นที่ 28

481021068@tsu.ac.th (Guest)
6 ส.ค. 2551 15:13
 1. การหาค่า LOD และ LOQ จากเทคนิค ICP-OES หาอย่างไรค่ะ ใครทราบช่วยตอบหน่อยค่ะ
ความคิดเห็นที่ 29

ผู้ใช้ PerkinElmer ICP-MS (Guest)
14 เม.ย. 2552 01:17
 1. ICP-MS หมายถึง Inductively Coupled plasma mass spectrometer เป็นหลักการวัดปริมาณประจุต่อมวลของโลหะหนักที่ต้องการวิเคราะห์ โดยระดับการวิเคราะห์สามารถวิเคราะห์ได้ในระดับต่ำมาก(ระดับ ppt) โดย ใน part แรก คือทำให้เกิดการ inonize ของธาตุ โดยใช้ Argon plasma ( 10,000 K) เมื่อได้ ต่อจากนั้น ion จะผ่านเข้าไปใน mass spectometer ซึ่งภายในมี Quadropule เป็น Mass analyzer เพื่อแยกประจุ/มวลของธาตุ ที่ต้องการวัด ได้ยินว่า ทาง PerkinElmer มีระบบ ICP-MS ที่ดีทีสุดมี เทคโนโลยี Dynamic Reaction cell ซึ่งเปรียบเสมือน mini quadropole มาเพิ่มเพื่อขจัดปัญหา polyatomic interference ในเมืองไทยมีใช้อยู่หลายรายเช่นสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ สถาบันอาหาร SGS กรมวิทยาศาสตร์บริการ นอกจากนี้ ทาง Perkin ยังสามารถมีเทคนิค HPLC / ICP-MS เพื่อจุดประสงค์ในการหา As3+, As5+, Cr3+,Cr6+ ซึ่งเรืยกว่่า Inorganic speciation มีใช้แล้วหลายที่
ความคิดเห็นที่ 30

areerat.p@hotmail.com (Guest)
6 ต.ค. 2552 10:58
 1. มีที่ไหนฝึกอบรมการใช้เครื่อง ICP บ้างคะ อยากรู้ทั้งหลักการทำงาน และวิธีการใช้งาน รบกวนบอกด้วยนะคะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น