ใครรู้เรื่อง ของเทคนิค ICP-MS บ้างช่วยบอกทางสว่างให้หน่อนนะ

อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับเทคนิค ICP-MS ว่าหลักการมันเป็นยังไงแล้วต่างจาก thermolysis-AAยังไงใครรู้ช่วยตอบหน่อยความคิดเห็นที่ 32


7 ก.ค. 2553 22:21
 1. ที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ก็ มีน่ะ ครับ ทั้ง AAS ICP GC HPLC และเครื่องมือ วิเคราะห์ ทางวิทยาศาสตร์ อีกมากกมาย เลย ครับ ได้ใช้ทุกเครื่อง ด้วยความคิดเห็นที่ 31

CN~
6 ต.ค. 2552 15:53
 1. สถานที่ที่มักจะฝึกอบรมการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ได้แก่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และศูนย์เครื่องมือตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในเรื่องของหลักการนั้นแต่ละแห่งจะไม่แตกต่างกันมากนัก แต่วิธีการใช้เครื่องจะไม่ค่อยเหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าที่นั้น ๆ ใช้เครื่องยี่ห้อใด หากต้องการรู้เฉพาะหลักการ ผมแนะนำให้อ่านหนังสือของอาจารย์แม้นครับ และหากต้องการรู้วิธีการใช้เครื่องโดยเฉพาะ ผมแนะนำให้ติดต่อผู้แทนจำหน่ายเครื่อง ICP แต่ละยี่ห้อจะดีกว่าครับความคิดเห็นที่ 30

6 ต.ค. 2552 10:58
 1. มีที่ไหนฝึกอบรมการใช้เครื่อง ICP บ้างคะ อยากรู้ทั้งหลักการทำงาน และวิธีการใช้งาน รบกวนบอกด้วยนะคะความคิดเห็นที่ 1

6 มิ.ย. 2550 23:07
 1. ICP-MS ย่อมาจาก Inductively-coupled plasma-mass spectrometry นะครับ เอาสั้นๆพอเข้าใจนะครับ plasma คือ hot ionized gas ซึ่งจะมีอุณหภูมิสูงมากถึง 7500 เคลวิน พอสารที่เราต้องการวิเคราะห์เข้าไปถึง plasma บางส่วนจะกลายเป็น atom ของธาตุอิสระและบางส่วนก็กลายเป็นอิออนของธาตุ ยกตัวอย่างนะครับ ถ้าสารละลายที่เราต้องการวิเคราะห์เป็น CuSO4 (ขอพิจารณาแค่ Cu นะครับ) พอสารไปถึง plasma มันก็จะกลายเป็น Cu (atom) บางส่วน Cu+ (อิออน) บางส่วน จากนั้นจะผ่านเข้าไปสู่ส่วน detector ซึ่งเป็น mass spectometer (ส่วนวิเคราะห์ mass/charge ซึ่งจะวัดเฉพาะที่เป็นอิออน(Cu+)) ก็จะได้สัญญาณของ Cu+ ออกมาแสดงผลที่หน้าจอ ซึ่งถ้าเราเทียบกับสารมาตรฐาน(standard) ก็จะทำให้ทราบปริมาณของ Cu ในสารตัวอย่างได้ จริงๆมีรายละเอียดมากกว่านี้นะครับ แต่ไม่แน่ใจว่าต้องการทราบละเอียดแค่ไหน ถ้าอยากรู้อะไรมากกว่านี้ก็เมลมาถามได้นะครับความคิดเห็นที่ 20

CN~
21 ก.ค. 2551 11:01
 1. ข้อความในความเห็นที่ 17 น่าจะหมายความว่า จากข้อมูลอ้างอิงของสมาคมฯ แต่ละธาตุจะแสดงความเป็นเส้นตรงที่ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มากกว่า 0.99 โดยมีค่าการตรวจวัดต่ำสุดที่ 25 หรือ 250 นาโนกรัม/มิลลิลิตร ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของโลหะ ในการตรวจสอบความผิดพลาดภายในและระหว่างของปฏิบัติการ พบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนต่ำกว่าร้อยละ 5 และ 10 ตามลำดับ การตรวจสอบประสิทธิภาพทั้งหมดจะถูกประเมินโดยใช้โปรแกรมควบคุมคุณภาพ ห้องปฏิบัติการของเราได้ลงทะเบียนกับสถาบันฯ เพื่อเข้าร่วมโปรแกรมการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ โดยทั้งนี้จะมีการตรวจวัดตัวอย่างเลือด ปัสสาวะ และเส้นผม ของผู้ที่ไม่ได้สัมผัสสารจากการทำงานแล้วนำมาเติมธาตุที่สนใจ (สรุปก็คือ เขาต้องการสื่อสารว่า การทดลองของเขามีความถูกต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้)ความคิดเห็นที่ 19

CN~
21 ก.ค. 2551 10:29
 1. ข้อความในความเห็นที่ 16 อาจจะหมายความว่า ผลการตรวจวัดตัวอย่างปัสสาวะถูกปรับแก้ให้ถูกต้องด้วยการตรวจสอบค่าครีเอตินีน โดยปกติในการวิเคราะห์ทางคลินิกเพื่อหาค่าต่าง ๆ ในปัสสาวะ มักจะตรวจสอบหาค่าครีเอตินีนด้วย ทั้งนี้เพื่อตรวจดูการทำงานของไต ดังนั้นในการรายงานผลจึงมักจะรายงานในรูปน้ำหนักของสารที่สนใจต่อน้ำหนักของครีเอตินีน โดยมักจะมีหน่วยเป็น กรัม/กรัม ครีเอตินีนความคิดเห็นที่ 18

CN~
21 ก.ค. 2551 10:18
 1. Mass Spectrometer เป็นเครื่องมือที่ใช้แยกและวัดมวลของไอออนด้วยการใช้อัตราส่วนของมวลต่อประจุ Quadrupole เป็นส่วนที่ใช้วิเคราะห์มวล (Mass Analyzer) แบบหนึ่ง ส่วนตัวตรวจวัด (Detector) ของ MS ที่ใช้กันมักจะเป็น Electron Multiplierความคิดเห็นที่ 25

CN~
4 ส.ค. 2551 11:24
 1. ตัวอย่างปัสสาวะจะถูกทำให้เจือจางในอัตราส่วน 1:10 หรือ 1:5 โดยผลของการขับปัสสาวะจะถูกปรับแก้ค่าใหถูกต้องด้วยการตรวจสอบค่าครีเอตินีน ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการเก็บตัวอย่างปัสสาวะตลอด 24 ชั่วโมงสำหรับตัวอย่างเส้นผมนั้น ภายหลังจากการกำจัดสิ่งปนเปื้อนด้วยน้ำอุ่นและอะซีโตนแล้ว จึงนำตัวอย่างมา 25 มก. เติมกรดไนตริก 0.25 มล. และทำการย่อยสลายที่อุณหภูมิ 70 o ซ. เป็นเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นจึงนำสารละลายนี้มา 0.1 มล. เจือจางด้วยสารผสม... 3.9 มล.
ความคิดเห็นที่ 13

CN~
16 ก.ค. 2551 16:43
 1. หลักการของ ICP-MS โดยย่อตามความเห็นที่ 1 ครับ ส่วน Thermo Elemental X7CCT นั้นเป็น Quadrupole ICP-MS รุ่นหนึ่งของทาง Thermo ครับ ซึ่งในปัจจุบันจะเป็น Thermo Scientific X Series2 สำหรับ CCT ย่อมาจาก Collision Cell Technology ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมของส่วน Mass Spectrometer โดยจะใช้แก๊สชนิดต่าง ๆ เข้าไปทำปฏิกิริยาเพื่อกำจัดสารรบกวนต่าง ๆ ในสารตัวอย่าง ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาค้นจาก www.thermo.com/traceความคิดเห็นที่ 22

CN~
28 ก.ค. 2551 13:44
 1. ในโปรแกรมการทดสอบประสิทธิภาพของห้องปฏิบัติการโดยทั่วไป เขาจะจัดส่งสารตัวอย่างที่ทราบค่าแน่นอนไปให้แต่ละห้องปฏิบัติการเพื่อทำการวิเคราะห์หาปริมาณธาตุที่กำหนดเมื่อแต่ละห้องปฏิบัติการได้ผลการวิเคราะห์แล้ว ก็จะรายงานผลไปยังผู้จัดโปรแกรมการทดสอบฯ ซึ่งเขาจะนำค่าที่วิเคราะห์ได้มาประมวลผลด้วยวิธีการทางสถิติโดยเปรียบเทียบกับค่าที่ถูกต้องการหาค่าความผิดพลาดภายในห้องปฏิบัติการ เป็นการนำผลการวิเคราะห์ที่ได้จากแล็บของตนเองไปเทียบกับค่าที่ถูกต้องส่วนการหาค่าความผิดพลาดระหว่างห้องปฏิบัติการ เป็นการนำผลการวิเคราะห์ที่ได้จากแล็บของตนเองไปเทียบกับแล็บอื่น ๆ ที่เข้าร่วมในโปรแกรมทดสอบเดียวกัน
ความคิดเห็นที่ 29

14 เม.ย. 2552 01:17
 1. ICP-MS หมายถึง Inductively Coupled plasma mass spectrometer เป็นหลักการวัดปริมาณประจุต่อมวลของโลหะหนักที่ต้องการวิเคราะห์ โดยระดับการวิเคราะห์สามารถวิเคราะห์ได้ในระดับต่ำมาก(ระดับ ppt) โดย ใน part แรก คือทำให้เกิดการ inonize ของธาตุ โดยใช้ Argon plasma ( 10,000 K) เมื่อได้ ต่อจากนั้น ion จะผ่านเข้าไปใน mass spectometer ซึ่งภายในมี Quadropule เป็น Mass analyzer เพื่อแยกประจุ/มวลของธาตุ ที่ต้องการวัด ได้ยินว่า ทาง PerkinElmer มีระบบ ICP-MS ที่ดีทีสุดมี เทคโนโลยี Dynamic Reaction cell ซึ่งเปรียบเสมือน mini quadropole มาเพิ่มเพื่อขจัดปัญหา polyatomic interference ในเมืองไทยมีใช้อยู่หลายรายเช่นสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ สถาบันอาหาร SGS กรมวิทยาศาสตร์บริการ นอกจากนี้ ทาง Perkin ยังสามารถมีเทคนิค HPLC / ICP-MS เพื่อจุดประสงค์ในการหา As3+, As5+, Cr3+,Cr6+ ซึ่งเรืยกว่่า Inorganic speciation มีใช้แล้วหลายที่
ความคิดเห็นที่ 10

19 พ.ย. 2550 16:30
 1. ICP-MS ตอนนี้มีหลายที่คะ นอกจากนี้ PerkinElmer ก็มีเครื่อง ICP-MS ด้วยนะคะความคิดเห็นที่ 5

16 ส.ค. 2550 16:19
 1. ความรู้เกี่ยวกับการหาลำดับกรดอะมิโนโดยวิธีการสลายแบบเอ็ดมาน (Edman degradation) ช่วยตอบทาง mail ด้วยครับความคิดเห็นที่ 4

16 ส.ค. 2550 16:16
 1. อยากทราบรายละเอียดของการศึกษาโครงสร้างโดยใช้ NMR และ MS หลักการ ช่วยตอบทาง mail ด้วยครับความคิดเห็นที่ 3

15 ก.ค. 2550 12:52
 1. คือว่า ผมอยากได้รายละเอียด และหลักการทำงาน การใช้งาน ของเครื่อง ICP ครับรบกวนส่งให้ด้วนนะครับ หรือแนะนำเวบก็ได้ ผมไม่มีข้อมูลและความรู้กี่ยวกับเครื่องนี้เลยรบกวนด้วยนะครับ ขอบคุณล่วงหน้านะครับ ส่งมาที่เมลล์ก็ดีนะครับความคิดเห็นที่ 8

24 ต.ค. 2550 12:42
 1. ถ้าอยากรู้เรื่องเครื่อง ICP ลองติดต่อไปที่ บ.พาราไซแอนติฟิค ดูนะได้ข้อมูลเพียบเลย และยังมีข้อมูลของเครื่องมือวิทย์อื่นๆ อีกเพียบ T 02-6324300 ลองดิความคิดเห็นที่ 9

30 ต.ค. 2550 13:40
 1. เครื่องมือจำพวกวิเคราะห์ขั้นสูงแบบนี้ผมว่าน่าจะปรึกษากับบริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส ดูนะ เครื่องมือเค้าเยอะมาก อีกอย่างผมเคยใช้อยู่ด้วยครับความคิดเห็นที่ 28

6 ส.ค. 2551 15:13
 1. การหาค่า LOD และ LOQ จากเทคนิค ICP-OES หาอย่างไรค่ะ ใครทราบช่วยตอบหน่อยค่ะ
ความคิดเห็นที่ 27

6 ส.ค. 2551 14:49
 1. หนูอยากทราบค่ามาตรฐานของโลหะหนักในเลือดคน (Pb, Cr, Cu, Ni, Zn, Mn) ใครทราบบ้างค่ะ ช่วยตอบที(ขอหน่วยเป็น mg/L)
ความคิดเห็นที่ 26

6 ส.ค. 2551 14:44
 1. ค่าที่ได้จากการวิเคราะห์โลหะหนักในเลือดด้วยเทคนิค ICP-MS สามารถนำผลที่ได้เปรียบเทียบกับค่าที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค AAS ได้มั้ยค่ะ แล้วจะมีความแตกต่างกันมากมั้ยค่ะ


แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น