อยากได้ข้อสอบเอนทรานซ์ แก๊สในอุดมคติค่ะ ด่วนมากกกกก

ใครพอจะมีข้อสอบเอนทรานซ์ เรื่อง แก๊สในอุดมคติบ้างคะ คือว่าต้องการด่วนมากเลยอ่ะค่ะ ใครพอจะมีก็ช่วยโพสให้ด้วยนะคะ หาไม่เจอจริงๆ ขอบคุณค่ะความคิดเห็นที่ 2

แงซาย
20 ก.ค. 2550 11:35
 1. แบบฝึกหัด สมบัติของแก๊ส - เป็นข้อสอบเอนทรานส์นะครับ

  1. แก๊สอาร์กอนปริมาตร 1×10-3 ลูกบาศก์เมตร ที่ 27 องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศ ขยายตัวจนกระทั่งมีปริมาตร 1.5×10-3 ลูกบาศก์เมตร ความดัน 1.1 บรรยากาศ อุณหภูมิสุดท้ายจะมีค่ากี่องศาเซลเซียส (222)


  2. ภาชนะปิดปริมาตร 4.15 ลูกบาศก์เมตร บรรจุก๊าซที่ความดัน 6×10+4 นิวตันต่อตารางเมตร ที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส ถ้าปล่อยให้ก๊าซรั่วออกจากภาชนะจนความดันเหลือ 1/4 ของความดันเดิม ที่อุณหภูมิเท่าเดิม จงหาจำนวนโมลของก๊าซที่รั่วออก (กำหนดให้ค่าคงที่ของก๊าซเท่ากับ 8.3 จูล/โมล-เคลวิน)


  3. ถ้าความดันบรรยากาศเท่ากับ 10+5 นิวตันต่อตารางเมตร เมื่อสูบอากาศเข้าไปในยางรถยนต์คันหนึ่ง พบว่ามิเตอร์วัดความดันเกจ อ่านค่าได้ 2×10+5 นิวตันต่อตารางเมตร อุณหภูมิอากาศในยางขณะนั้นเท่ากับ 27 องศาเซลเซียส ถ้าอุณหภูมิเปลี่ยนไปเป็น 87 องศาเซลเซียส เมื่อนำมิเตอร์มาวัดอีกครั้งจะอ่านค่าใดเท่าไร


  4. ภาชนะเปิดใบหนึ่งมีปริมาตร 25 cm3 เริ่มต้นมีอากาศอยู่ในนั้นจำนวนหนึ่งที่อุณหภูมิ 270C จะต้องทำให้อากาศภายในร้อนขึ้นกี่องศาเซลเซียส จำนวนโมลของอากาศในภาชนะจึงจะลดลงเหลือ 3/4 ของจำนวนโมลเดิม (127)


  5. แก๊สในถังมีความดัน 2×10+6 พาสคัล อุณหภูมิ 100C พบว่ามวลของแก๊สมีค่า 15 กิโลกรัม ถ้านำถังใบนี้ไปหามวลของแก๊สที่อุณหภูมิ 300C จะหาได้กี่กิโลกรัม (14)


  6. ถ้าความหนาแน่นของก๊าซที่อุณหภูมิ 127 องศาเซลเซียส ความดัน 2 บรรยากาศ มีค่าเท่ากับ 1.5 kg/m3 จงหาความหนาแน่นของก๊าซที่อุณหภูมิ 227 องศาเซลเซียส ความดัน 3 บรรยากาศ


  7. ก๊าซฮีเลียมบรรจุในถังสองใบซึ่งเชื่อมต่อกันผ่านวาล์ว ถังแรกมีความดัน 5 บรรยากาศ ปริมาตร 20 ลิตร ถังที่สองมีความดัน 3 บรรยากาศ ปริมาตร 30 ลิตร ถ้าเปิดวาล์วให้ก๊าซรวมกันโดยไม่มีการสูญเสียความร้อนออกจากระบบ ความดันของก๊าซผสมจะเป็นกี่บรรยากาศ


  8. แก๊ส 3 ชนิดประกอบด้วย ออกซิเจน 1 โมล อุณหภูมิ 60 0C, ไนโตรเจน 2 โมล อุณหภูมิ 40 0C และไฮโดรเจน 2 โมล อุณหภูมิ 20 0C ถูกอัดเข้าไปในถัง ปริมาตร 50 ลูกบาศก์เมตร แก๊สผสมจะมีอุณหภูมิกี่องศาเซลเซียสและความดันกี่พาสคัล (36, 2.57×10+5)


  9. ถังเก็บก๊าซสองใบ ถัง ก มีอุณหภูมิ 300 เคลวิน ความดัน 5×10+5 พาสคัล ปริมาตร 1 ลูกบาศก์เมตร ถัง ข มีอุณหภูมิ 400 เคลวิน ความดัน 1×10+5 พาสคัล ปริมาตร 4 ลูกบาศก์เมตร ถังทั้งสองเชื่อมต่อกันผ่านวาล์ว เมื่อเปิดวาล์วให้แก๊สทั้งสองถังผสมกัน โดยทำให้อุณหภูมิของทั้งสองถังคงเดิม จงหาว่าถัง ข จะมีก๊าซกี่โมล (250)ความคิดเห็นที่ 3

แงซาย
20 ก.ค. 2550 11:43
 1. โจทย์ฝึกประสบการ (จากข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย)

  1. แก๊สจำนวน 100 โมเลกุล มีความเร็วเท่า ๆ กัน ที่ 10 เมตร/วินาที อยู่ในภาชนะทรงกลมปริมาตร 1 ลูกบาศก์เมตร ถ้าแต่ละโมกุลมีมวล 3×10-20 กิโลกรัม ความดันของแก๊สขณะนั้นมีค่ากี่นิวตัน/ตารางเมตร (10-16)

  2. แก๊สอะตอมเดี่ยวความดัน 10+5 นิวตันต่อตารางเมตร จะมีพลังงานจลน์ต่อหนึ่งหน่วยปริมาตรเท่าใด (1.5×10+5)

  3. เมื่อให้ความร้อนแก่แก๊สในกระบอกสูบพบว่า ของแก๊สเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า และปริมาตรเพิ่มขึ้นเป็น 3 เท่า ความดันของแก๊สจะเป็นกี่เท่าของความดันเดิม (4/3)

  4. แก๊สฮีเลียม 1 โมล บรรจุในภาชนะปิดที่แข็งแรงมาก อยากทราบว่าเมื่อให้ความร้อนเข้าไป 600 จูล ความดันของแก๊สจะเพิ่มขึ้นเทาใด ถ้าถังมีปริมาตร 0.5 ลูกบาศก์เมตร (800)

  5. เมื่อให้ความร้อน 69.9 จูล แก่แก๊ส 1 โมล ที่บรรจุในกระบอกสูบ แก๊สจะทำงาน 20 จูล โดยทำให้ลูกสูบเคลื่อนที่ อุณหภูมิของแก๊สจะเพิ่มขึ้นกี่เคลวิน (4)

  6. แก๊สในกระบอกสูบ มีความดัน 100 Pa ปริมาตร 2 m3 ถ้าแก๊สนี้ได้รับความร้อน 10 J จนมีความดันเพิ่มขึ้น 200 Pa และปริมาตร 4 m3 จงหางานที่ทำโดยแก๊สในกระบวนการนี้ (-800)

  7. แก๊สฮีเลียม 2 โมล บรรจุในกระบอกสูบ ถ้าตอนแรกอุณหภูมิของแก๊สอยู่ที่ 27 องศาเซลเซียส ต่อมาให้พลังงานความร้อนแก่แก๊สทำให้ ของโมเลกุลเพิ่มขึ้น 20% โดยความดันของแก๊สคงที่ จงหาพลังงานความร้อนที่ให้ (5478)

  8. แก๊สจำนวนหนึ่งถูกบรรจุไว้ในกระบอกสูบที่มีพื้นที่หน้าตัด 0.5 ตารางเมตร ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ความดัน 2×10+5 นิวตันต่อตารางเมตร ถ้าให้พลังงานความร้อน 40 กิโลจูล แก่แก๊ส มีผลทำให้อุณหภูมิของแก๊สเพิ่มขึ้นเป็น 50 องศาเซลเซียส โดยความดันของก๊าซคงที่ จงคำนวณหาระยะทางที่ลูกสูบเลื่อนออกไปมีค่ากี่เซนติเมตร (16)

  9. แก๊สมวล 0.25 กิโลกรัม บรรจุในกระบอกสูบที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 100 กิโลพาสคัล เมื่อถ่ายเทความร้อนให้แก่แก๊ส ทำให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นเป็น 75 องศาเซลเซียส โดยความดันคงที่ ถ้าพลังงานภายในเปลี่ยนแปลงไป 5 กิโลจูล จงคำนวณหางานที่เกิดจากการขยายตัวของแก๊สในหน่วยจูล กำหนดความร้อนจำเพาะของแก๊สเท่ากับ 1005 จูล/กิโลกรัม-เคลวิน (756.2.5)ความคิดเห็นที่ 4

แงซาย
20 ก.ค. 2550 11:45
 1. แบบฝึกหัดทดสอบความเข้าใจ - สมบัติของแก๊ส
  1. แก๊ส A และ B มีพลังงานจลน์เฉลี่ยต่อหน่วยความดันเป็น 3 และ 9 J-m2/N ตามลำดับ จงหาอัตราส่วนระหว่างปริมาตรของกแก๊ส A ต่อแก๊ส B (1/3)

  2. ถ้าอุณหภูมิของแก๊สอุดมคติเพิ่มขึ้นจาก 127 องศาเซลเซียส เป็น 227 องศาเซลเซียสพลังงานจลเฉลี่ยของแก๊สเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์

  อัตราเร็วโมเลกุล
  จำนวนโมเลกุล
  3. โมเลกุล 5 โมเลกุล แต่ละโมเลกุลมีอัตราเร็วดังตาราง จงคำนวณหาอัตราเร็วรากที่สองของกำลังสองเฉลี่ยของโมเลกุลชุดนี้ (3.9)

  4. ถ้าสมมุติอิเล็กตอนที่นำไฟฟ้าในโลหะประพฤติตัวเหมือนแก๊สจงหาความเร็วของอิเล็กตอน ในหน่วยกิโลเมตร/วินาที ในยณะที่โลหะมีอุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส กำหนดค่าคงที่ของโบลซมานน์ (kB) เท่ากับ 1.6×10-23 จูล/เคลวิน และมวลของอิเล็กตอนเท่ากับ 9×10-31 กิโลกรัม (400)

  5. ถ้าอัตราส่วนของอัตราเร็วรากที่สองของกำลังสองเฉลี่ยของก๊าซออกซิเจนต่อก๊าซไนโตรเจนเป็น 3 ต่อ 2 และก๊าซออกซิเจนมีความดันเป็น 2 เท่าของก๊าซไนโตรเจน อัตรส่วนของความหนาแน่นของก๊าซออกซิเจนต่อความหนาแน่นของก๊าซไนโตรเจนเป็นเท่าใด (8/9)

  6. ในการอัดแก๊สอาร์กอนจากปริมาตร 20 ลูกบาศก์เมตร ความดัน 10+5 พาสคัล ให้ปริมาตรลดลงเหลือ 10 ลูกบาศก์เมตร โดยความดันคงที่ งานในการอัดแก๊สมีค่ากี่จูล (10+6)

  7. ถ้าทำให้แก๊สอีเลียม 1 โมล ร้อนขึ้นจาก 0 องศาเซลเซียส เป็น 100 องศาเซลเซียส ภายใต้ความดันคงที่ 1×10+5 พาสคัล พลังงานภายในของแก๊สฮีเลียมจะเพิ่มขึ้นเท่าใด (1245)

  8. จะต้องให้พลังงานความร้อนเท่าใดแก่แก๊สฮีเลียม 1 โมล ที่บรรจุในกระบอกสูบ แล้วทำให้แก๊สดันลูกสูบเกิดงาน 20 จูล โดยอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 10 เคลวิน (144.5)
ความคิดเห็นที่ 5

ยีเ นรลขมย (Guest)
5 พ.ย. 2551 17:14
 1. แสดงวิธีทำด้วย
ความคิดเห็นที่ 1

waen_jatuporn@hotmail.com (Guest)
20 ก.ค. 2550 10:45
 1. อยากได้ข้อสอบเรื่องกฎแก๊สในอุดมคติค่ะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น