ประโยชน์และโทษของมิวเทชัน

ใครที่มีความสามารถเกี่ยวกับข้อมูลเรื่อง มิวเทชันบ้าง อยากทราบว่า โทษและประโยชน์ของมิวเทชันด่วนมากจะทำรายงานส่งอาจารย์เร็ว ๆนี้ความคิดเห็นที่ 27


24 ธ.ค. 2551 10:00
 1. อยากได้ข้อมูล เรื่องประโยชน์และโทษของมิวเทชันมากกว่านี้มากกว่านี้
ความคิดเห็นที่ 26

8 ธ.ค. 2551 10:25
 1. มิวเทชัน (mutation)

  หมายถึง การเปลี่ยนแปลงสภาพของสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเปลี่ยนแปลงของยีน ทำให้สิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นมาใหม่มีลักษณะแตกต่างจากกลุ่มปกติ
ความคิดเห็นที่ 20

13 ก.ย. 2551 15:09
 1. อยากดูรูปภาพค่ะและความหมายความคิดเห็นที่ 21

17 ก.ย. 2551 08:53
 1. อยากได้รายละเอียดมากกว่านี้ความคิดเห็นที่ 23

29 ก.ย. 2551 12:44
 1. ไม่รู้เรื่องมิวเทชันเลยอยากได้ความหมายที่ชัดเจนถ้ามีรู้ภาพก็ดีคะความคิดเห็นที่ 11

31 ม.ค. 2551 17:55
 1. การ เกิดมิวเทชันจะมีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างกันไป เช่นถ้าบังเอิญ ยีนที่แสดงสีตาเปลี่ยนไปจาก
  สีดำเป็นสีฟ้าตั้งแต่ยังเป็นไซโกต จำทำให้เติบโตขึ้นมามีตาสีฟ้าแทนที่จะเป็นตาสีดำการที่มีตาสีฟ้าย่อมไม่ทำให้การดำรงชีวิตแตกต่างไปจากคนที่มีตาเป็นสีดำ แต่ถ้าบังเอิญ เป็น
  ยีนที่ควบคนลี้นของหัวใจ เช่น ขนาดของลิ้นหัวใจผิดปกติ ย่อมมีสุขภาพไม่สมบูรณ์ (ความผิดปกติจะมีผลดี หรือผลร้ายขึ้นอยู่กับตำแหน่งและชนิดของกรดอะมิโนที่เปลี่ยนไป)ถ้าเราพบต้นพุทราต้นหนึ่งออกผลแต่ไม่มีเมล็ด ซึ่งอาจเป็นผลจากการเปลี่ยนของยีน เราคงจะพอเข้าใจเพราะกินพุทราได้สะดวก เราอาจขยายพันธุ์โดยการตอนกิ่ง หรือต่อกิ่งแต่ถ้าบังเอิญต้นพุทราต้นนี้อยู่ในป่าลึก ไม่มีใครเข้าไป่ถึง พุทราต้นนี้คงจะตายไปโดยไม่ได้ทิ้งลูกหลานไว้ให้สืบพันธุ์มิวเทชันในกรณีนี้อาจมีประโยชน์ต่อมนุษย์ แต่อาจเป็นอันตรายต่อการขยายพันธุ์ของพืชแต่อย่างไรก็ตามยีนที่เกิดมิวเทชัน มักจะเป็นยีนด้อยและเมื่อเป็นเฮเทอโรไซกัสส่วนใหญ่ก็จะไม่แสดงฟีโนไทป์ให้เห็นความคิดเห็นที่ 5

TM
17 ก.ค. 2550 16:21
 1. มันอยู่ที่ว่า อวัยวะหรือเซลล์ที่ mutate ไป มันบังเอิญเหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมนั้น ๆ ไหม ถ้าบังเอิญเหมาะมันก็จะช่วยให้ชีวิตนั้นอยู่รอดได้ ถ้าไม่เหมาะก็สูญหายไป มนุษย์เป็นตัวแทรกแซงการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตอย่างร้ายกาจโดยอาศัยเทคโนโลยีบิดเบือนกฏของธรรมชาติ ตอนนี้มนุษย์กำลังใช้กรรมนั้นอยู่และอาจสูญพันธุ์ในไม่ช้านี้ ยกตัวอย่าง มะขามเทศใบด่าง ใบด่างเกิดจากมิวเตชั่นที่ chrolophyll บริเวณใบบางจุดเกิดตายไป ถ้าปล่อยไว้ตามธรรมชาติ มะขามเทศต้นนี้จะตายไปเพราะสังเคราะห์แสงสู้มะขามเทศปกติไม่ได้ แต่มนุษย์พยายามเลี้ยงมันไว้ (เพราะแปลกดีสำหรับมนุษย์) จึงพยายามรักษาพันธุ์ไว้ เมื่อไหร่ที่มนุษย์หยุดประคบประหงมมัน มันก็จะตายไปและสูญหายไปในที่สุด ดังนั้น มิวเตชั่นเป็นส่วนเล็กน้อยในกระบวนการวิวัฒนาการ ขณะที่การกลายพันธุ์จากการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเป็นตัวจักรสำคัญของกระบวนการวิวัฒนาการความคิดเห็นที่ 3

วาซาบิหวาน
29 มิ.ย. 2550 16:24
 1. อยากทราบเฉพาะประโยชน์แลโทษของมิวเทชันเท่านั้นความคิดเห็นที่ 8

23 ก.ค. 2550 17:43
 1. กลุขอประโยชน์มิวเทชันเฟร้ยความคิดเห็นที่ 18

3 ก.ย. 2551 09:33
 1. ขอบคุณมากๆน่ะค่ะที่แบ่งปันข้อมูล
  ขอบมากๆค่ะความคิดเห็นที่ 22

25 ก.ย. 2551 13:36
 1. อยากได้รายเอียดมากกว่านี้
ความคิดเห็นที่ 10

15 ก.ย. 2550 13:05
 1. อยากได้ประโยชน์มากกว่านี้ความคิดเห็นที่ 9

8 ก.ย. 2550 19:12
 1. ประโยชน์และโทษของมิวเทชันมีอะไรบ้างความคิดเห็นที่ 17

6 ส.ค. 2551 17:58
 1. ตัวอย่างของการเกิดมิวเทชันมีรัยมั่งอ่ะคะ ??
ความคิดเห็นที่ 14

22 ก.ค. 2551 18:59
 1. ไปตายไปห่าไม่เห็นบอกโทดและประโยชน์ของกรดเลย
ความคิดเห็นที่ 1

23 มิ.ย. 2550 09:35
 1. การเกิดมิวเทชั่นมี 2 ลักษระ คือ1.มิวเทชั่นของเซลล์ร่างกาย เป้นการ
  เปลี่ยนแปลงของลักษณะต่าง ๆ ไม่มีการถ่ายทอดไปสู่ลูกหลาน แต่อาจไปในร่างกายได้ เช่น การพบโปรตีน ในเลือดคั่ง การเป้นหมัน
  การเป้นมะเร็งที่ผิวหนัง 2. มิวเทชั่นของเซลล์สืบพันธุ์ ทำให้ยีนในเซลล์สืบพันธุ์ผิดปกติ จึงถ่ายทอดไปสู่ลูกหลานได้ เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงของ DNA มี 2 ระดับคือ ระดับโครโมโซมและระดับนิวคลีโอไทด์ความคิดเห็นที่ 2

23 มิ.ย. 2550 09:39
 1. วิวัฒนาการงัยคับ ไม่งั้นก็คงไม่มีเราท่านในปัจจุบันนี้หรอก
  ช่วยให้เกิดความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
  ้เกิดในพืชมักจะดีกว่าในสัตว์คับเช่น ดาวเรืองยักษ์ แต่พวกนี้มักจะสืบพันธ์ไม่ได้อะคับ

  ส่วนปัจจัยที่ทำให้เกิดมิวเตชั่นก็น่าจะมาจากหลายสาเหตุ
  สาเหตุแรกน่าจะัมาจากการจับคู่เบสที่ผิดพลาดของสาย Anticoding ในการ Replication ของสายDNA และต้องเกิดในการแบ่ง Gamete Cell เซลล์สืบพันธุ์ด้วยคับ ถ้าเกิดกะเซลล์ร่างกาย
  จะไม่ถ่ายถอดจึงไม่ถือว่าเป็นการMutation(มั้ง)ครับ
  อาจรวมไปถึงการได้รับสารเคมีหรือรังสีบางอย่างที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนตำแหน่งของลำดับคู่เบส
  และอาจเกิดจากการแบ่่งเซลล์สืบพันธุ์ผิดพลาด อาจแบ่งได้เซลล์ที่ไม่มีสารพันธุกรรม หรือเซลล์สืบพันธุ์อาจเหมือนกับเซลล์ร่างกายที่ไม่ได้ถูกแบ่งเลยก็ได้(2n)
  เมื่อปฏิสนธิรวมกับเซลล์ไข่จะมีจำนวนโครโมโซมเกินไป(3n) กลายเป็นโรคประเภท...... อะไรก้อช่างหัวมันเถอะครับ ประมาณนี้แหละคับความคิดเห็นที่ 24

16 พ.ย. 2551 14:12
 1. มิวเทชันคืออะไร
ความคิดเห็นที่ 25

16 พ.ย. 2551 14:13
 1. ใครรู้ช้วยบอกด้วยคับ
  หาไม่ได้เลย
  ช้วยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆด้วยคับ
ความคิดเห็นที่ 15

3 ส.ค. 2551 11:49
 1. อยากทราบประโยชน์ของมิวเทชัน

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น