บทไหว้ครู

ขอเรียนถามท่านผู้รู้เกี่ยวกับบทไหว้ครูครับคือผมสงสัยว่า ในบทไหว้ครู ตอนจะจบ"ประโยชน์ทวี แก่...และประเทศไทยเทอญ"ในช่องว่างที่เว้นไว้ เป็นคำว่าอะไรครับผมขอเหตุผลด้วยนะครับ ว่าทำไมจึงควรเป็นเช่นนั้น"ปาเจรา จริยา โหนติ คุณุตรานุสาสกา

ข้าขอประณตน้อมสักการ บูรพคณาจารย์ ผู้กอปรเกิดประโยชน์ศึกษา ทั้งท่านผู้ประสาทวิชา อบรมจริยา แก่ข้าในกาลปัจจุบัน ข้าขอเคารพอภิวันท์ ระลึกคุณอนันต์ ด้วยใจนิยมบูชา ขอเดชกตเวทิตา อีกวิริยะพา ปัญญาให้เกิดแตกฉาน ศึกษาสำเร็จทุกประการ อายุยืนนาน อยู่ในศีลธรรมอันดี ให้ได้เป็นเกียรติเป็นศรี ประโยชน์ทวี แก่...และประเทศไทยเทอญ

ปัญญาวุฒิ กเรเตเต ทินโนวาเท นมามิหัง"


ความคิดเห็นที่ 3

minneysky@gmail.com (Guest)
18 มิ.ย. 2551 20:28
 1. <p>&nbsp;&nbsp; ดิฉันว่ามันไม่ค่อยเหมือนอันเก่าเท่าไหร่</p>ความคิดเห็นที่ 4

kit_4can@hotmail.com (Guest)
11 มิ.ย. 2552 06:43
 1. ...ข้า..
ความคิดเห็นที่ 5

korarch_narak@hotmail.com (Guest)
23 เม.ย. 2553 12:46
 1. กระผมคิดว่าน่าจะเป็น แก่ข้า และประเทศไทยเทอญ คับ

  เพราะมนุษย์เรามีความเห็นแก่ตัวมากพอ จึงขอพรจากครูอาจายร์ เพื่อให้ตนประสบสมหวังในสิ่งที่ต้องการ

  นั่นหมายความถึงคำว่า แก่ข้า

  ต่อไปถึงจะเป็นส่วนรวมคับ คือคำว่า และประเทศไทยเทอญ

  คิดว่าคงเป็นเช่นนี้ครับความคิดเห็นที่ 6

ลลิตา ใจอาษา/pairwa2001@hotmail.com (Guest)
12 มิ.ย. 2553 14:30
 1. เห็นด้วยค่ะ แก่ข้าและประเทศไทยเทอญ ค่ะ เพราะโรงเรียนหนูซ้อมบทนี้เหม์อนกันค่ะความคิดเห็นที่ 7

Aphiwat007@hotmail.com (Guest)
13 มิ.ย. 2553 11:15
 1. ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................00..................................00........................................................................................................00..........00.............00..............00..............................................................................................00...............................................00...................................................................................................00......................................00............................................................................................................00.......................00...............................................................................................................................00...00.........................................................................................................................................................................................................................ความคิดเห็นที่ 8

คน (Guest)
30 พ.ค. 2554 17:31
 1. (เเก่ข้า)เเละประเทศไทยเทอญ "นะจ้า"ความคิดเห็นที่ 9

คนอีกแล้ว (Guest)
30 พ.ค. 2554 17:33
 1. กรุณาเขียนให้ (มีระเบียบกว่านี้) จัยนะ มันก็แบบๆน้ะความคิดเห็นที่ 10

เอออีนี่ลำคาน (Guest)
30 พ.ค. 2554 17:36
 1. มันก็แบบๆนั้น

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น