วิชาการดอทคอมเปิดตัวบทเรียนออนไลน์-คลังข้อสอบใหญ่สุดในประเทศ

โดย ผู้จัดการออนไลน์ 1 กรกฎาคม 2550 15:17 น.
สสวท.-วิชาการดอทคอมเปิดตัวบทเรียนออนไลน์-คลังข้อสอบใหญ่ที่สุดในประเทศ ชี้ไม่ได้มาแทนที่การเรียนในโรงเรียน แต่เสริมโอกาส-ลดช่องว่างทางการศึกษาวิชาการดอทคอม www.vcharkarn.com เว็บไซต์ดีเด่นด้านการศึกษาที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุดในประเทศ และได้รับการรับรองจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เจ้าของรางวัลสื่อมวลชนดีเด่น สาขาสื่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จากกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, และเป็นเว็บไซต์อันดับหนึ่ง ด้านการศึกษาและวิชาการของประเทศไทย ในปี 2547-2549 จาก Truehits ได้เปิดตัวระบบฐานข้อมูลเพื่อการศึกษาที่ได้การสนับสนุนด้านงบประมาณจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยครูอาจารย์และนักเรียนนักศึกษาทั่วประเทศสามารถใช้บริการได้แล้วในขณะนี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆโครงการฐานข้อมูลการศึกษาออนไลน์นี้มีเป้าหมายในการช่วยลดช่องว่างทางการศึกษาเป็นปัญหาสำคัญของการศึกษาไทย ที่นับวันจะเพิ่มความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากต้นทุนทางการศึกษาที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้เด็กนักเรียนในตัวเมืองหรือในโรงเรียนขนาดใหญ่มักจะได้รับโอกาสดีกว่า ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนในโรงเรียนที่มีคุณภาพมากกว่า และโอกาสในการเรียนกวดวิชา ในขณะที่เยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศไม่ได้รับโอกาสนั้นอย่างไรก็ตามด้วยนโยบายของรัฐบาลที่จะให้ทุกโรงเรียนสามารถเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตได้ สื่อการสอนออนไลน์ จึงน่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะเข้ามาช่วยลดปัญหานี้ โดยเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2549 ทางบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จึงได้สนับสนุนให้เว็บไซต์วิชาการดอทคอม จัดสร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมูลการศึกษาออนไลน์ขึ้น โดยจะเป็นการรวบรวม ข้อสอบ แบบฝึกหัด บทเรียน รวมถึงสื่อการสอน ในทุกๆสาขาวิชา มาไว้บนระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อให้นักเรียน และ ครูผู้สอน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทั้งนี้ วิชาการดอทคอมได้จัดทำบทเรียนออนไลน์ในสาขา วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยบทเรียนเหล่านี้เขียนขึ้นมาใหม่ทั้งหมด เพื่อให้เนื้อหามีความทันสมัยและสามารถส่งเสริมการเรียนในห้องเรียนได้ นอกจากบทเรียนแล้วยังจะมีฐานข้อมูลข้อสอบข้อสอบและแบบฝึกหัด พร้อมด้วยเฉลย นักเรียนสามารถเข้าไปทดลองใช้ได้ฟรี ไม่ว่าจะเป็นข้อสอบเอ็นทรานซ์ เอเน็ต โอเน็ต ข้อสอบโอลิมปิกวิชาการวิชาต่าง ๆ ข้อสอบสำหรับสอบเข้าเรียนต่อในโรงเรียนชื่อดังต่าง ๆ ฯลฯ โดยทางโครงการมีเป้าหมายที่จะรวบรวมข้อสอบแบบฝึกหัดให้ได้มากกว่าหนึ่งแสนข้อเลยทีเดียว เรียกได้ว่าถ้าไม่อยากซื้อหนังสือตัวอย่างข้อสอบมาอ่าน ก็คลิกเข้ามาทดลองทำข้อสอบกับวิชาการดอทคอมได้เลยทุกเวลา ซึ่งเฉลยคำตอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่าง ๆดร.อรรถกฤต ฉัตรภูติ จากภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หนึ่งในผู้รับผิดชอบโครงการนี้ กล่าวว่า “โครงการของเราไม่ได้มาแทนการเรียนในโรงเรียน แต่จะเป็นส่วนเสริมสำหรับการเรียนการสอนในห้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราหวังว่า คุณครูโรงเรียนมัธยมทั่วประเทศ จะได้ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลนี้ในการเตรียมการสอน และพัฒนาการสอนของตนเอง”นอกจากนี้ วิชาการดอทคอมมีโครงการจะพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยจะเพิ่มในส่วนของสื่อการสอนออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อชดเชยการขาดแคลนเครื่องมือทดลองในชั้นเรียน นอกจากนี้ยังจะทำการจัดทำฐานข้อมูลสำหรับโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนฝึกการเรียนรู้และแก้ปัญหาด้วยตนเอง ซึ่งโครงการเหล่านี้กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการ“นอกจากเนื้อหาบทเรียนและบททดสอบซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของการศึกษาแล้ว เรายังจะทดลองนำเอาเทคโนโลยีสาระสนเทศหลายๆอย่างเข้ามาช่วยเสริมการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นคลิปวีดีโอสื่อ การสอน และโปรแกรมเสริมการเรียนรุ้อื่นๆ ซึ่งจะทยอยนำออกเผยแพร่ต่อไปครับ” ดร. อรรถกฤต กล่าวนับเป็นเรื่องน่ายินดีที่ไม่เพียงแต่หน่วยงานภาครัฐเท่านั้นที่หันมาให้ความสำคัญกับการศึกษาของชาติ ปัจจุบันภาคเอกชนยังเริ่มที่จะให้ความสำคัญและสนับสนุนกิจกรรมการศึกษามากขึ้น การลงทุนกับการศึกษาของเยาวชนเป็นการสร้างอนาคตของชาติ ซึ่งไม่ควรจะทิ้งให้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลเท่านั้น ทุกภาคส่วนควรจะร่วมมือกันแก้ไขเว็บไซต์ดังกล่าวเกิดขึ้นจากมิตรภาพระหว่างเพื่อนนักเรียนทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) และอดีตนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จำนวน 3 คน ได้แก่ ผศ. ดร. บุญญฤทธิ์ อุยยานนวาระ ดร. อรรถกฤติ ฉัตรภูติ และ ดร. พิเชษฐ กิจธารา ซึ่งปัจจุบันเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ไฟแรงเว็บไซต์วิชาการดอทคอมได้กลายเป็นชุมชนย่อย ๆ ของผู้รักการเรียนรู้ตั้งแต่วัยมัธยมศึกษาขึ้นไปทั้งเด็กวิทย์ เด็กศิลป์ นิสิตนักศึกษา หนุ่มสาววัยทำงานทำงาน ไปจนถึงผู้ใหญ่วัยอาวุโส ในหลากหลายวงการ ทั้งวงการวรรณกรรม การศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การแพทย์ สังคมศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และเศรษฐศาสตร์ ฯลฯ มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กัน ในรูปแบบที่สนุกสนาน ไม่เครียด เป็นกันเอง แตกต่างจากตำราเรียนที่ยึดตายตัวอยู่บนกระดาษ ผู้ที่เข้ามาในวิชาการดอทคอม จึงจัดได้ว่าเป็นผู้ที่ใฝ่รู้จริงๆ ที่นี่จึงเป็นชุมชนของผู้รู้จริง และผู้อยากเรียนจริงๆวิชาการดอทคอมจึงเปรียบเหมือนครอบครัวไทยครอบครัวใหญ่ที่พี่ๆลุงป้าน้าอา ช่วยเหลือกัน แลกเปลี่ยนความรู้ให้กับน้องๆ หลานๆ นับว่าเป็นตัวอย่างของการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์ได้จริง
อ้างอิงจาก http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9500000076384
9 ก.ค. 2550 10:53
6 ความเห็น
1267101 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 6 totosung_o.por@hotmail.com (Guest)

7
1 ก.ค. 2551 19:05

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น