สูตรการหาพื้นที่และปริมาตรของรูปเรขาคณิต

เออ...คือว่า หนูอยากจะทราบว่า

สูตรการหาพื้นที่และปริมาตรของรูปเรขาคณิตต่างๆ ( ม. 3 น่ะค่ะ)

มีอะไรบ้างน่ะค่ะ

ช่วยกรุณาบอกมาที่ละอย่างด้วยน่ะค่ะ..................................รบกวนด้วยน่ะค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ


ความคิดเห็นที่ 1


3 ส.ค. 2551 11:03
 1. สำหรับเพื่อนที่ที่กำลังเรียนอยู่ในช่วงมัธยม โดยเฉพาะ ม.ต้น ควรจะท่องสูตรพวกนี้ให้ได้มากที่สุดน่ะครับ จะได้ง่ายต่อการเรียน (จะให้มหดเลย ก็คงไม่ง่าย แต่ก็ไม่ยากนัก สำหรับคนที่ตั้งใจจริง)หมายเหตุ� เครื่องหมาย * = คูณ , / = หาร , รูท = รากวงกลม =22/7 (พาย)*เส้นผ่านศูนย์กลางรูปว่าว = 1/2 * ผลคูนของเส้นทะเเยงมุม=5เหลี่ยมสูตรการหาพื้นที่คือ รูทเศษ 3ส่วนสี่ คูนด้านยกกำลังสองคูน 5 =6เหลี่ยมก็จะเป็นรูทเศษ 3ส่วนสี่ คูนด้านยกกำลังสองคูน 6 แต่ทั้งสองรูปนั้นต้องเป็น 5หรือ 6เหลี่ยมด้านเท่าเท่านั้นน่ะครับสามเหลี่ยม =1/2*ฐาน*สูงพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า = กว้าง*ยาวพื้นที่สี่เหลี่ยมจตุรัส = ด้าน*ด้านพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน = ฐาน*สูงพื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน = 0.5*ผลคูนของเส้นทแยงมุมพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู = 0.5*ผลบวกของด้านคู่ขนาน*สูงพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า หรือ ใดๆ = 0.5*เส้นทแยงมุม*ผลบวกของเส้นกิ่งพื้นที่สี่เหลี่ยมรูปว่าว = 0.5*ผลคูลของเส้นทแยงมุมพื้นที่วงกลม = 3.14* รัศมีกำลังสองปริมาตรทรงกรวย = 1/3*พื้นที่ฐาน*สูงปริมาตรทรงกลม = 4/3 พาย R^3พื้นที่วงแหวน = (R-r)^2พายสี่เหลี่ยมใดๆ = 1/2*ผลคูณเส้นทแยงมุมสามเหลี่ยมใดๆ = 1/2*ฐาน*สูงปริมาตรทรงปริซึม = พื้นที่ฐาน*สูงพีระมิด = (1/3) * พื้นที่ฐาน * สูง * ด้านกำลัง2พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า = เส้นทแยงมุม/2*ผลคูณเส้นกิ่งพื้นที่วงกลม = พายrพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู = 1/2*ผลบวกด้านคู่ขนานคูณสูง3 เหลี่ยมด้านเท่า =� รูท 3/4*ด้านกำลัง 23 เหลี่ยมหน้าจั่ว = ฐาน/4*รูท4*ด้านประกอบมุมยอดกำลัง 2 - ฐานกำลัง23 เหลี่ยมมุมฉาก = 1/2*ผลคุณของด้านประกอบมุมฉากวงกลม = พายrกำลัง2 หรือ 1/4 พายdกำลัง2 เมื่อ r คือรัศมี d คือเส้นผ่านศูนย์กลาง4/3*pi*r3 คือปริมาตรทรงกลม ไม่ใช่พื้นที่4*pi*r2 คือพื้นที่ผิวทรงกลม


ความคิดเห็นที่ 2

21 ส.ค. 2551 15:50
 1. เยอะจัง

ความคิดเห็นที่ 3

2 ก.ย. 2551 15:27
 1. กรวย

ความคิดเห็นที่ 4

7 ก.ย. 2551 18:29
 1. บ่าง่าว


ความคิดเห็นที่ 5

10 ก.ย. 2551 16:48
 1. โครตเลยนะ


ความคิดเห็นที่ 6

11 ก.ย. 2551 19:59
 1. แล้วสูตรการหาพื้นหละค่ะที่หนูเรียนมันจะมีว่า หาพื้นที่ใหญ่ไปเล็ก มันคูณหรือหารแล้วพื้นที่เล็กไปใหญ่ หารหรือคูณเพราะม่ายแน่ใจใกล้สอบด้วยค้ะ


ความคิดเห็นที่ 7

4 พ.ย. 2551 14:14
 1. อยากให้ยกตังอย่งรูปด้วยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 8

18 พ.ย. 2551 18:39
 1. สูตรเยอะจังคับ ดีๆๆ จะได้ทามรายงานส่งครู ขอบคุณครับ


ความคิดเห็นที่ 9

18 พ.ย. 2551 18:43
 1. เป็นกำลังใจให้ครับ สู้ๆๆ


ความคิดเห็นที่ 10

นกแสก
6 ธ.ค. 2551 11:25
 1. {#emotions_dlg.a2}  การเปลี่ยนหน่วย    1  ไร่                          =  4  งาน  หรือ  400  ตารางวา    1  วา                          =  2  เมตร    1  ตารางวา                  =  4  ตารางเมตร    1  ไร่                          =  1,600  ตารางเมตร    1  เมตร                       =  100  เซนติเมตร    1  ตารางเมตร               =  10,000  ตารางเซนติเมตร    1  ลูกบาศก์เมตร            =  1,000,000  ลูกบาศก์เซนติเมตร    1  กิโลเมตร                  =  1,000  เมตร    1  ตารางกิโลเมตร          =  1,000,000  ตารางเมตร    1  ตารางกิโลเมตร          =  625  ไร่    1  เอเคอร์                    =  2.53  ไร่  หรือ  4,046.86  ตารางเมตร    1  เมตร                       =  39.37  นิ้ว    1  ฟุต                         =  30.48  เซนติเมตร    1  หลา                        =  91.44  เซนติเมตร    1  ไมล์                        =  1,609.34  เมตร    1  เฮกตาร์                   =  10,000  ตารางเมตร  =  6.25  ไร่


ความคิดเห็นที่ 11

นกแสก
6 ธ.ค. 2551 11:37
 1. ตัวอย่าง      สมบัติมีที่ดินแปลงหนึ่ง  มีเนื้อที่  180  ตารางวา  ปลูกบ้านในที่ดินแปลงนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง  18  เมตร  ยาว  25  เมตร  จะมีที่เหลืออีกกี่ตารางวาวิธีทํา       พื้นที่ปลูกบ้านกว้าง   18  เมตร    =   9  วา             ยาว  25  เมตร                         =  12.5  วา     เพราะฉะนั้น  พื้นที่                             =  9 × 12.5    ตารางวา                                                         =  112.5        ตารางวา     ดังนั้น  สมบัติมีพื้นที่เหลือ                    =  180 − 112.5    ตารางวา                                                         =  67.5     ตารางวา


ความคิดเห็นที่ 13

18 ม.ค. 2552 16:10
 1. 1� ไร่��������������������������=� 4� งาน� หรือ� 400� ตารางวา��� 1� วา������������������������� =� 2� เมตร����1� ตารางวา������������������=� 4� ตารางเมตร����1� ไร่������������������������� =� 1,600� ตารางเมตร��� 1� เมตร���������������������� =� 100� เซนติเมตร��� 1� ตารางเมตร���������������=� 10,000� ตารางเซนติเมตร��� 1� ลูกบาศก์เมตร����������� =� 1,000,000� ลูกบาศก์เซนติเมตร����1� กิโลเมตร������������������=� 1,000� เมตร��� 1� ตารางกิโลเมตร����������=� 1,000,000� ตารางเมตร��� 1� ตารางกิโลเมตร��������� =� 625� ไร่��� 1� เอเคอร์������������������� =� 2.53� ไร่� หรือ� 4,046.86� ตารางเมตร��� 1� เมตร���������������������� =� 39.37� นิ้ว��� 1� ฟุต������������������������ =� 30.48� เซนติเมตร����1� หลา����������������������� =� 91.44� เซนติเมตร��� 1� ไมล์����������������������� =� 1,609.34� เมตร��� 1� เฮกตาร์�������������������=� 10,000� ตารางเมตร� =� 6.25� ไร่


ความคิดเห็นที่ 14

10 ก.พ. 2552 18:01
 1. อยากหั้ยแก้โจทย์หั้ยหน่อยน่ะค่ะจำนวนสองจำนวนมีห.ร.ม.เป็น6มีค.ร.น.เป็น36จำนวนหนึ่งคือ12อีกจำนวนหนึ่งมากกว่าห.ร.ม.เท่าไร


ความคิดเห็นที่ 16

16 มี.ค. 2552 13:57
 1. นายเราอยากรู้ว่านิ้วทำยังไงให้เป็นตารางนิ้วอะ


ความคิดเห็นที่ 17

25 มี.ค. 2552 18:19
 1. ขอบคุงงับ

ความคิดเห็นที่ 18

lookjeib 8
18 เม.ย. 2552 21:57
 1. ตอนนี้ก็กำลังเรียนเรื่องนี้แหละ  เข้าใจนะ แต่ต้องจำสูตรเยอะสู้ๆๆ ละกาน เปงกะลังใจหั้ย

  [[141681]]

ความคิดเห็นที่ 19

17 พ.ค. 2552 11:08
 1. ควรใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง


ความคิดเห็นที่ 20

18 พ.ค. 2552 18:25
 1. ขอบคุณค่ะ


ความคิดเห็นที่ 21

25 พ.ค. 2552 19:30
 1. ข้อมูลนี้ไห้ความรู้เเยะมากคับขอบคุนมาคับจะได้ทํารายงานส่งครูคับ


ความคิดเห็นที่ 23

22 มิ.ย. 2552 11:52
 1. ขอคุงมากครับ

ความคิดเห็นที่ 24

25 มิ.ย. 2552 09:38
 1. ช่วย บอก สูตร กัน หา พื้น ที่ และ ปิมาตร ของ รุป ทรง เลขา คณิต ด้วย นะ ครับ ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ความคิดเห็นที่ 25

25 มิ.ย. 2552 09:41
 1. เอาสูตรที่มัน+/-/คูนหารคับ

ความคิดเห็นที่ 26

25 มิ.ย. 2552 11:32
 1. 10มิลเมตร      เป็น     1เซนติเมตร


ความคิดเห็นที่ 28

25 มิ.ย. 2552 17:17
 1. ตอนนี้ก็เรียนสูตรนี้อยู่เหมือนกันแต่ต้องจำสูตรเยอะเลยต้องหาเพิ่มเติมไม่งั้นเรียนไม่ ทันเพื่อนแน่ ตอนนี้เลยต้องหาข้อมูลเก็บไว้เยอะๆหน่อยไม่งั้นอาจเรียนไม่ทันเพื่อนได้แน่ เพราะที่โรงเรียนเขาต้องแข่งกันเรียนเพราะมีแต่คนอยากได้ทุนเรียนต่อ บางคนก็อยากได้โคต้าไปเรียนต่อโรงเรียนดีๆ ตอนนี้เลยต้องขยันเรียนกันหน่อย เพื่อนๆก็อย่าลืมหาความรู้เก็บไว้นะค่ะเพื่อนๆ เด็กเพ็ญพัฒนา ลพบุรี

ความคิดเห็นที่ 29

29 มิ.ย. 2552 18:54
 1. 1  ไร่                          =  4  งาน  หรือ  400  ตารางวา    1  วา                          =  2  เมตร    1  ตารางวา                  =  4  ตารางเมตร    1  ไร่                          =  1,600  ตารางเมตร    1  เมตร                       =  100  เซนติเมตร    1  ตารางเมตร               =  10,000  ตารางเซนติเมตร    1  ลูกบาศก์เมตร            =  1,000,000  ลูกบาศก์เซนติเมตร    1  กิโลเมตร                  =  1,000  เมตร    1  ตารางกิโลเมตร          =  1,000,000  ตารางเมตร    1  ตารางกิโลเมตร          =  625  ไร่    1  เอเคอร์                    =  2.53  ไร่  หรือ  4,046.86  ตารางเมตร    1  เมตร                       =  39.37  นิ้ว    1  ฟุต                         =  30.48  เซนติเมตร    1  หลา                        =  91.44  เซนติเมตร    1  ไมล์                        =  1,609.34  เมตร    1  เฮกตาร์                   =  10,000  ตารางเมตร  =  6.25  ไร่

   


ความคิดเห็นที่ 30

3 ก.ค. 2552 16:58
 1. ไม่รู้ดิไม่รู้เลย รูปพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า สูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า = 1/2 x เส้นทแยงมุม x ผลบวกของเส้นกิ่ง รู้แค่เนี่ยละ

ความคิดเห็นที่ 31

4 ก.ค. 2552 20:29
 1. ผมก็จำได้ง่ายนิดเดียวเอง เหอๆๆ อยู่ป.6โรงเรียนบุญสิษฐ์วิทยา ที่จังหวัดพะเยาแต่เกิดที่กรุงเทพ ห้าวง่วงนอนแล้วสิทุกคนอย่านอนเกิน21.00น.นะคร้าบ.... บ๊ายบายคร้าบ.....

ความคิดเห็นที่ 32

5 ก.ค. 2552 06:39
 1. ง่าผม ม2งงเลยงะเรื่องนี้พี่ๆๆๆๆช่วยสอนหน่อยได้มะคับ

ความคิดเห็นที่ 33

7 ก.ค. 2552 20:00
 1. ถึง คห.ที่14ที่ว่า "จำนวนสองจำนวนมีห.ร.ม.เป็น6มีค.ร.น.เป็น36จำนวนหนึ่งคือ12อีกจำนวนหนึ่งมากกว่าห.ร.ม.เท่าไร"วิธีทำแบบนี้ครับห.ร.ม. x ค.ร.น. = จำนวนที่1 x จำนวนที่26 X 36           = 12 x y216               = 12y216/12          = y18                 = yเพราะฉะนั้นโจทย์ถามว่า อีกจำนวนหนึ่งมากกว่า ห.ร.ม.เท่าไหร่=18-6=12ครับคำตอบคือ12ครับ


ความคิดเห็นที่ 34

4 ส.ค. 2552 21:33

ความคิดเห็นที่ 35

9 ส.ค. 2552 19:05
 1. ขอบคุณนะค่ะสำหรับข้อมูลการหาสูตร

ความคิดเห็นที่ 36

20 ส.ค. 2552 16:50
 1. พรุ่งนี้จะสอบการหาพื้นที่แล้วช่วยบวกสูตรหน่อยนะ


ความคิดเห็นที่ 37

26 ส.ค. 2552 18:55
 1. ว่าไม่รู้ 555+


ความคิดเห็นที่ 39

27 ส.ค. 2552 21:51
 1. หนุกดี

ความคิดเห็นที่ 40

นกแสก
27 ส.ค. 2552 22:47
 1. พื้นที่ = 1 นิ้ว × 1 นิ้ว       =  1  ตารางนิ้ว  หรือ  นิ้ว2ข้อควรจำหน่วยของพื้นที่  คือ  ตาราง (มิลลิเมตร, เซนติเมตร, เมตร, นิ้ว, หุน, วา, ศอก, หลา...ฯลฯ)หน่วยของความยาว  คือ  มิลลิเมตร, เซนติเมตร, เมตร, นิ้ว, วา, ศอก, หลา, ฟุต, กิโลเมตร, ไมล์...ฯลฯ)


ความคิดเห็นที่ 42

6 ก.ย. 2552 10:03
 1. รู้หมดแล้ว


ความคิดเห็นที่ 43

10 ก.ย. 2552 15:39
 1. สูตรการหาพื้นที่

  หมายเหตุ  เครื่องหมาย * = คูณ , / = หาร , รูท = ราก

   

  วงกลม =22/7 (พาย)*เส้นผ่านศูนย์กลาง

  รูปว่าว = 1/2 * ผลคูนของเส้นทะเเยงมุม

  =5เหลี่ยมสูตรการหาพื้นที่คือ รูทเศษ 3ส่วนสี่ คูนด้านยกกำลังสองคูน 5

  =6เหลี่ยมก็จะเป็นรูทเศษ 3ส่วนสี่ คูนด้านยกกำลังสองคูน 6 แต่ทั้งสองรูปนั้นต้องเป็น 5หรือ 6เหลี่ยมด้านเท่าเท่านั้น สามเหลี่ยม =1/2*ฐาน*สูง

  พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า = กว้าง*ยาว

  พื้นที่สี่เหลี่ยมจตุรัส = ด้าน*ด้าน

  พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน = ฐาน*สูง

  พื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน = 0.5*ผลคูนของเส้นทแยงมุม

  พื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู = 0.5*ผลบวกของด้านคู่ขนาน*สูง

  พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า หรือ ใดๆ = 0.5*เส้นทแยงมุม*ผลบวกของเส้นกิ่ง

  พื้นที่สี่เหลี่ยมรูปว่าว = 0.5*ผลคูณของเส้นทแยงมุม

  พื้นที่วงกลม = 3.14* รัศมีกำลังสอง

  ปริมาตรทรงกรวย = 1/3*พื้นที่ฐาน*สูง

  ปริมาตรทรงกลม = 4/3 พาย R^3

  พื้นที่วงแหวน = (R-r) ^2พาย

  สี่เหลี่ยมใดๆ = 1/2*ผลคูณเส้นทแยงมุม

  สามเหลี่ยมใดๆ = 1/2*ฐาน*สูง

  ปริมาตรทรงปริซึม = พื้นที่ฐาน*สูง

  พีระมิด = (1/3) * พื้นที่ฐาน * สูง * ด้านกำลัง2

  พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า = เส้นทแยงมุม/2*ผลคูณเส้นกิ่ง

  พื้นที่วงกลม = พายr

  พื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู = 1/2*ผลบวกด้านคู่ขนานคูณสูง

  3 เหลี่ยมด้านเท่า =  รูท 3/4*ด้านกำลัง 2

  3 เหลี่ยมหน้าจั่ว = ฐาน/4*รูท4*ด้านประกอบมุมยอดกำลัง 2 - ฐานกำลัง2

  3 เหลี่ยมมุมฉาก = 1/2*ผลคุณของด้านประกอบมุมฉาก

  วงกลม = พายrกำลัง2 หรือ 1/4 พายdกำลัง2 เมื่อ r คือรัศมี d คือเส้นผ่านศูนย์กลาง

   


ความคิดเห็นที่ 45

14 ก.ย. 2552 19:11
 1. ขอบคุณค่ะ


ความคิดเห็นที่ 50

23 ต.ค. 2552 14:36
 1. ไม่มีของป.6หรอค่ะ


ความคิดเห็นที่ 52

นกแสก
24 ต.ค. 2552 09:06
 1. ร้อยละ       ร้อยละ  คือการเปรียบเทียบจำนวน  2  จำนวน  โดยคิดจำนวนหนึ่ง เป็นจำนวนเต็ม  100  เสมอ  เช่น  นายสมศักดิ์สอบได้ร้อยละ  80  หมายความว่าใน  100  คะแนน  นายสมศักดิ์สอบได้  80  คะแนนตัวอย่าง    จงทำเศษส่วนและทศนิยมต่อไปนี้เป็นรูปร้อยละ1)   [frac{{17}}{{25}}]                  2)   [frac{5}{{12}}]วิธีทำ      1)    [frac{{17}}{{25}}]  =  17 × 4/25 × 4  =  [frac{{68}}{{100}}]  =  ร้อยละ  68            2)    [frac{5}{{12}}]  =  5 × [8frac{1}{3}]/12 × [8frac{1}{3}]  =  [Unparseable or potentially dangerous latex formula. Error 6 ]      


ความคิดเห็นที่ 53

10 พ.ย. 2552 10:42
 1. เด็กเรียนจนมุมแย้ว


ความคิดเห็นที่ 56

7 ธ.ค. 2552 18:19
 1. อืม  ป.6ก้อน่าจะใช้ได้


ความคิดเห็นที่ 57

นกแสก
7 ธ.ค. 2552 20:17
 1. 2)  [frac{5}{{12}}]  [= frac{{5 times 8frac{1}{3}}}{{12 times 8frac{1}{3}}}]  =  ร้อยละ  [41frac{2}{3}]ตัวอย่าง   วินัยจองบ้านพร้อมที่ดินราคา  175,000  บาท  จะต้องเสียค่ามัดจำ  20%  ของราคาบ้านและที่ดิน  เขาจะต้องจ่ายเงินมัดจำจำนวนเท่าใดวิธีทำ       ราคาบ้านและที่ดิน  100%  เป็นเงิน  175,000  บาท             ต้องจ่ายเงินค่ามัดจำ  20%  ของราคาบ้าน             จะเป็นเงิน    175,000 × 20/100  =  35,000  บาท             วินัยจะต้องจ่ายเงินมัดจำเป็นเงิน  35,000  บาท


ความคิดเห็นที่ 58

19 ธ.ค. 2552 14:54
 1. ตัวอย่าง�� วินัยจองบ้านพร้อมที่ดินราคา� 175,000� บาท� จะต้องเสียค่ามัดจำ� 20%� ของราคาบ้านและที่ดิน� เขาจะต้องจ่ายเงินมัดจำจำนวนเท่าใดวิธีทำ������ ราคาบ้านและที่ดิน� 100%� เป็นเงิน� 175,000� บาท�������������ต้องจ่ายเงินค่ามัดจำ� 20%� ของราคาบ้าน������������ จะเป็นเงิน��� 175,000 × 20/100� =� 35,000� บาท�������������วินัยจะต้องจ่ายเงินมัดจำเป็นเงิน� 35,000� บาทวิธีทำ� บ้านราคา 100 บาท มัดจำ 20�บาท�������������������������� "�������� 1��� "���� "����20�� "�������������������������������������� 100����������� "������ 175000 บาท มัดจำ 175000 x 20������������������������������������������������������������100����=35000บาทอันนี้ก็ได้....�


ความคิดเห็นที่ 64

28 มี.ค. 2553 22:26
 1. ถ้ารู้แค่ 4 ด้านอ่ะค่ะจะหายังไงพอดีจะคิดหาที่ดินที่อยู่อ่ะค่ะว่ามีที่ดินกี่ตารางวา ถ้ารู้ช่วยส่งมาที่ sroysuda_37@hotmail.comด้วยน่ะค่ะด่วนค่ะ

ความคิดเห็นที่ 65

นกแสก
29 มี.ค. 2553 10:49
 1. ถ้ารู้แค่สี่ด้านก็คำนวณหาพื้นที่ได้ครับ คือ ถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจุตรัส คือมีด้านทั้ง 4 ยาวเท่ากันหมด ใช้สูตร พื้นที่ = ด้าน × ด้าน ถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า คือ มีด้านกว้าง 2 ด้านยาวเท่ากัน และด้านยาว 2 ด้านยาวเท่ากัน ใช้สูตร พื้นที่ = กว้าง × ยาว ถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมใด ๆ หรือ สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า คือ มีด้านทั้ง 4 ด้านยาวไม่เท่ากันเลย ใช้สูตร พื้นที่ = ½ × เส้นทะแยงมุม × ผลบวกของเส้นกิ่งที่ตั้งฉากกับเส้นทะแยงมุมนั้น ดังรูป

ความคิดเห็นที่ 66

นกแสก
29 มี.ค. 2553 11:32
 1. [[195227]] รูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า

ความคิดเห็นที่ 67

นกแสก
29 มี.ค. 2553 15:50
 1. การเปลี่ยนหน่วย 1 ไร่ = 4 งาน หรือ 400 ตารางวา 1 วา = 2 เมตร 1 ตารางวา = 4 ตารางเมตร 1 ไร่ = 1,600 ตารางเมตร 1 เมตร = 100 เซนติเมตร 1 ตารางเมตร = 10,000 ตารางเซนติเมตร 1 ลูกบาศก์เมตร = 1,000,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร 1 กิโลเมตร = 1,000 เมตร 1 ตารางกิโลเมตร = 1,000,000 ตารางเมตร 1 ตารางกิโลเมตร = 625 ไร่ 1 เอเคอร์ = 2.53 ไร่ หรือ 4,046.86 ตารางเมตร 1 เมตร = 39.37 นิ้ว 1 ฟุต = 30.48 เซนติเมตร 1 หลา = 91.44 เซนติเมตร 1 ไมล์ = 1,609.34 เมตร 1 เฮกตาร์ = 10,000 ตารางเมตร = 6.25 ไร่

ความคิดเห็นที่ 68

นกแสก
29 มี.ค. 2553 15:55
 1. หน่วยการวัดความยาวในมาตราไทย 12 นิ้ว เท่ากับ 1 คืบ 2 คืบ เท่ากับ 1 ศอก 4 ศอก เท่ากับ 1 วา 20 วา เท่ากับ 1 เส้น 400 เส้น เท่ากับ 1 โยชน์ กำหนดการเทียบ 1 วา เท่ากับ 2 เมตร

ความคิดเห็นที่ 69

13 พ.ค. 2553 13:22
 1. 555+อยากรู้สูตรพื้นที้รูปเลขาคณิตทุกรูปนะ^^

ความคิดเห็นที่ 70

นกแสก
13 พ.ค. 2553 21:13
 1. พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมทั่วไป = ½ × ฐาน × สูง

ความคิดเห็นที่ 71

17 พ.ค. 2553 16:19
 1. อยากได้สูตรหาพื้นที่ สี่เหลี่ยมรูปว่าวหน่อยครับ ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 72

นกแสก
17 พ.ค. 2553 20:25
 1. รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว คือ รูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านประชิดกันยาวเท่ากันสองคู่ พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว = ½ × ผลคูณของเส้นทะแยงมุม

ความคิดเห็นที่ 73

18 พ.ค. 2553 16:42
 1. ขอบจัยจร้า

ความคิดเห็นที่ 74

18 พ.ค. 2553 18:15
 1. ขอบคุนคร้าาาาาาาา

ความคิดเห็นที่ 75

19 พ.ค. 2553 22:21
 1. จากความคิดเห็นที่ 16 ตอบได้ว่า นำนิ้วไปยกกำลังสอง เช่น 3 นิ้ว จะได้ 3*3 = 9 ตารางนิ้วค่ะ

ความคิดเห็นที่ 76

19 พ.ค. 2553 22:30
 1. จากโจทย์ข้อนี้ทำยังไงค่ะ ช่วยหน่อยค่ะ 5. สนามหน้าบ้านกว้าง 20 วา ยาว 80 เมตร ต้องการยกพื้นให้สูงขึ้น 40 เซนติเมตร ต้องใช้ดินกี่ ลูกบาศก์เมตร ใครตอบได้ช่วยทีค่ะ หนูอยู่ม.3 เป็นเด็กตั้งใจเรียนค่ะ

ความคิดเห็นที่ 77

19 พ.ค. 2553 22:48
 1. ช่วยตอบหน่อยค่ะ ข้าว 40 ถัง มีกี่ลิตร

ความคิดเห็นที่ 78

19 พ.ค. 2553 23:04
 1. คุณนกแสกเก่งจัง

ความคิดเห็นที่ 79

นกแสก
19 พ.ค. 2553 23:11
 1. 5. สนามหน้าบ้านกว้าง 20 วา ยาว 80 เมตร ต้องการยกพื้นให้สูงขึ้น 40 เซนติเมตร ต้องใช้ดินกี่ ลูกบาศก์เมตร ใช้สูตร ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยม = กว้าง × ยาว × สูง แต่ต้องแปลงหน่วยให้เป็น เมตร ทั้งหมดก่อน จะได้ว่า ด้านกว้าง = 20 วา แปลงให้เป็นหน่วย เมตร จะได้ 1 วา = 2 เมตร ถ้า 20 วา = 20 × 2 = 40 เมตร และด้านสูง = 40 เซนติเมตร แปลงให้เป็นหน่วย เมตร จะได้ 100 เซนติเมตร = 1 เมตร ถ้า 40 เซนติเมตร = 40/100 = 0.4 เมตร ดังนั้น ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยม = กว้าง × ยาว × สูง = 40 × 80 × 0.4 = 1280 ลูกบาศก์เมตร ดังนั้น จะต้องใช้ดินทั้งหมด เท่ากับ 1280 ลูกบาศก์เมตร

ความคิดเห็นที่ 80

นกแสก
19 พ.ค. 2553 23:37
 1. ข้าว 40 ถัง มีกี่ลิตร สูตรความหนาแน่น = มวล/ปริมาตร เมื่อมวลของข้าว = 40 ถัง ข้าวสาร 1 ถัง มีมวล = 15 กิโลกรัม ถ้า 40 ถัง มีมวล = 40 × 15 = 600 กิโลกรัม ถ้ากำหนดให้ ความหนาแน่นของข้าว = 1 กิโลกรัม/1 ลูกบาศก์เมตร = 1 กิโลกรัม/1000 ลิตร เมื่อ 1 ลูกบาศก์เมตร = 1000 ลิตร ดังนั้น เราสามารถเปรียบเทียบได้ว่า ข้าว 1 กิโลกรัม มีปริมาตร = 1000 ลิตร ถ้า ข้าว 600 กิโลกรัม จะมีปริมาตร = 600 × 1000 = 600000 ลิตร ดังนั้น ข้าว 40 ถัง จะเท่ากับ 600000 ลิตร

ความคิดเห็นที่ 82

24 พ.ค. 2553 10:24
 1. ชิว.....ชิว ++ เหอะๆๆ

ความคิดเห็นที่ 85

26 พ.ค. 2553 20:20
 1. เรียนม่ายเก่งท่ามไงอ่ะ โง่ด้วยอิอิ.......... ........................ .......................... ........................

ความคิดเห็นที่ 87

30 พ.ค. 2553 16:47
 1. การหาปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติ มันทำยังไง อะ คับ ผม ทำ ไม่เปน อะ ของ ม.3 งะ ที่ มันมี รูป แล้ว มี บอก ซม. หรือ ม. อะ ใคร รู้ ช่วย สอน หน่อย

ความคิดเห็นที่ 91

29 มิ.ย. 2553 09:27
 1. ยากมากเลย

ความคิดเห็นที่ 94

6 ก.ค. 2553 10:40
 1. มีเยอะมากมายเลยค่ะพี่ สูตรการหาพื้นที่นี้ หนุจดไมไหวเลยค่ะ งง...................................................................ยาวมากมาย บะบายจ๊

ความคิดเห็นที่ 96

11 ก.ค. 2553 13:31
 1. วงกลม =22/7 (พาย)*เส้นผ่านศูนย์กลาง รูปว่าว = 1/2 * ผลคูนของเส้นทะเเยงมุม =5เหลี่ยมสูตรการหาพื้นที่คือ รูทเศษ 3ส่วนสี่ คูนด้านยกกำลังสองคูน 5 =6เหลี่ยมก็จะเป็นรูทเศษ 3ส่วนสี่ คูนด้านยกกำลังสองคูน 6 แต่ทั้งสองรูปนั้นต้องเป็น 5หรือ 6เหลี่ยมด้านเท่าเท่านั้น สามเหลี่ยม =1/2*ฐาน*สูง พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า = กว้าง*ยาว พื้นที่สี่เหลี่ยมจตุรัส = ด้าน*ด้าน พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน = ฐาน*สูง พื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน = 0.5*ผลคูนของเส้นทแยงมุม พื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู = 0.5*ผลบวกของด้านคู่ขนาน*สูง พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า หรือ ใดๆ = 0.5*เส้นทแยงมุม*ผลบวกของเส้นกิ่ง พื้นที่สี่เหลี่ยมรูปว่าว = 0.5*ผลคูณของเส้นทแยงมุม พื้นที่วงกลม = 3.14* รัศมีกำลังสอง ปริมาตรทรงกรวย = 1/3*พื้นที่ฐาน*สูง ปริมาตรทรงกลม = 4/3 พาย R^3 พื้นที่วงแหวน = (R-r) ^2พาย สี่เหลี่ยมใดๆ = 1/2*ผลคูณเส้นทแยงมุม สามเหลี่ยมใดๆ = 1/2*ฐาน*สูง ปริมาตรทรงปริซึม = พื้นที่ฐาน*สูง พีระมิด = (1/3) * พื้นที่ฐาน * สูง * ด้านกำลัง2 พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า = เส้นทแยงมุม/2*ผลคูณเส้นกิ่ง พื้นที่วงกลม = พายr พื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู = 1/2*ผลบวกด้านคู่ขนานคูณสูง 3 เหลี่ยมด้านเท่า = รูท 3/4*ด้านกำลัง 2 3 เหลี่ยมหน้าจั่ว = ฐาน/4*รูท4*ด้านประกอบมุมยอดกำลัง 2 - ฐานกำลัง2 3 เหลี่ยมมุมฉาก = 1/2*ผลคุณของด้านประกอบมุมฉาก วงกลม = พายrกำลัง2 หรือ 1/4 พายdกำลัง2 เมื่อ r คือรัศมี d คือเส้นผ่านศูนย์กลาง

ความคิดเห็นที่ 97

15 ก.ค. 2553 18:43
 1. ช่วยตอบหน่อยน่ะค่ะ ^0^ 1.บริเวณที่เลี้ยงม้าแห่งหนึ่งเป็นรูปสี่เหลียมผืนผ้า มีพื้นที่ 2 ไร่ 50 ตารางวา มีความกว้าง 25 วา ถ้าจะซื้อลวดหนามาล้อมที่ดินแห่งนี้ ลวดหนามที่ใช้ขึง 1 รอบ ต้องยาวเท่าไหร่???? ช่วยหน่อยน่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ..............................

ความคิดเห็นที่ 98

19 ก.ค. 2553 17:00
 1. ขอขอบคุณนะฮะ ที่พวกพี่ให้สูตรผมขอบคุณกาบ

ความคิดเห็นที่ 99

21 ก.ค. 2553 19:19
 1. ช่วยตอบหน่อยค่ะ ลูกบาศก์ x มีปริมาตร 8 ลูกบาศก์เมตร จะมีพื้นที่ผิวด้านนอกกี่ตารางเมตร

ความคิดเห็นที่ 100

21 ก.ค. 2553 19:45
 1. ช่วยตอบหน่อยค่ะ ใครสามารถอธิบายได้ ต้องการคำตอบด่วน ขอบคุณมากๆๆๆ ลูกบาศก์ x มีปริมาตร 8 ลูกบาศก์เมตร จะมีพื้นที่ผิวด้านนอกกี่ตารางเมตร

ความคิดเห็นที่ 102

23 ส.ค. 2553 09:01
 1. notza514_518@hotmail.com ขอบคุณครับ คนที่ทำเว็บนี้ขึ้นมา ขอบคุคร๊าฟ

ความคิดเห็นที่ 104

11 ก.ย. 2553 13:02
 1. ขอบคุณค่ะเข้าจัย ดีมากกกกกกกกก ค่า

ความคิดเห็นที่ 105

13 ก.ย. 2553 12:42
 1. ไม่เข้าใจเลย

ความคิดเห็นที่ 106

15 ก.ย. 2553 18:40
 1. เมื่อยมืออ่ะค่ะ แต่ก็ขอบคุณนะคะ ไม่งั้นไม่มีอะไรเขียนลงไปในรายงานแน่ๆ ขอบคุนนะคะ

ความคิดเห็นที่ 107

15 ก.ย. 2553 22:31
 1. อยากได้เยอะกว่านี้

ความคิดเห็นที่ 108

17 ก.ย. 2553 20:13
 1. เจ็บแล้วจำคือคน เจ็บแล้วทนคือควาย

ความคิดเห็นที่ 109

17 ก.ย. 2553 20:15
 1. อยากได้สูตรการหารูปของปริซึมอ่ะ ช่วยโพสที

ความคิดเห็นที่ 112

8 ต.ค. 2553 13:09
 1. พาย R กำลัง 2 พื้นที่วงกลม (พาย =3.14) 2 พาย R เส้นรอบรูปวงกลม เศษ 1ส่วน2 คูณ ฐาน คูณ สูง พท. สามเหลี่ยม

ความคิดเห็นที่ 113

28 ต.ค. 2553 11:13
 1. หนูอย่ากรู้สมบัติเเละการหาพื้นที่ของเรขาคณิตของป6คะ

ความคิดเห็นที่ 115

17 พ.ย. 2553 20:02
 1. สูตรมาตรฐานของสามเหลี่ยม สามเหลี่ยม=เศษหนึ่งส่วนสอง คูณ สูง คูณ ฐาน ความสูง=2xพท. หาร ฐาน สามเหลี่ยมใดๆ = 1/2*ฐาน*สูง 3 เหลี่ยมด้านเท่า = รูท 3/4*ด้านกำลัง 2 3 เหลี่ยมมุมฉาก = 1/2*ผลคุณของด้านประกอบมุมฉาก 3 เหลี่ยมหน้าจั่ว = ฐาน/4*รูท4*ด้านประกอบมุมยอดกำลัง 2 - ฐานกำลัง2 พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า = เส้นทแยงมุม/2*ผลคูณเส้นกิ่ง เหลี่ยมด้านเท่าเท่านั้น สามเหลี่ยม =1/2*ฐาน*สูง ความยาว=2xพท. หาร สูง สูตรต่างๆของการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยม พื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู = 1/2*ผลบวกด้านคู่ขนานคูณสูง ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมใดใด=ผลบวกของด้านทุกด้าน สี่เหลี่ยมผืนผ้า=กว้าง คูณ ยาว สี่เหลี่ยมจัตุรัส=ด้าน คูณ ด้าน สี่เหลี่ยมด้านขนาน=สูง คูณ ฐาน สี่เหลี่ยมคางหมู=เศษหนึ่งส่วนสอง คูณ ผลบวกด้านคู่ขนาน คูณ สูง สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน=เศษหนึ่งส่วนสอง คูณ ผลคูณของเส้นทแยงมุม สี่เหลี่ยมใดใด=เศษหนึ่งส่วนสอง คูณ เส้นทแยงมุม คูณ ผลบวกของเส้นกิ่ง สี่เหลี่ยมรูปว่าว=เศษหนึ่งส่วนสอง คูณ ผลคูณของ พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า = กว้าง*ยาว พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน = ฐาน*สูง พื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน = 0.5*ผลคูนของเส้นทแยงมุม พื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู = 0.5*ผลบวกของด้านคู่ขนาน*สูง พื้นที่สี่เหลี่ยมจตุรัส = ด้าน*ด้าน พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า หรือ ใดๆ = 0.5*เส้นทแยงมุม*ผลบวกของเส้นกิ่ง พื้นที่สี่เหลี่ยมรูปว่าว = 0.5*ผลคูณของเส้นทแยงมุม สี่เหลี่ยมใดๆ = 1/2*ผลคูณเส้นทแยงมุม สี่เหลี่ยมรูปว่าว = 1/2 * ผลคูนของเส้นทะเเยงมุม รูปทรง ทรงกระบอก=พท.ฐานxสูง ทรงกรวย=1/3xพท.ฐานxสูง ทรงพีระมิด=1/3xพท.ฐานxสูง ทรงปริซึม=1/2xพท.ฐานxสูง เจ 6/2 ปี 2553 อ.น.

ความคิดเห็นที่ 116

นกแสก
18 พ.ย. 2553 16:03
 1. ช่วยตอบหน่อยค่ะ ใครสามารถอธิบายได้ ต้องการคำตอบด่วน ขอบคุณมากๆๆๆลูกบาศก์ x มีปริมาตร 8 ลูกบาศก์เมตร จะมีพื้นที่ผิวด้านนอกกี่ตารางเมตร ลูกบาศก์� X� มีปริมาตร� 8� ลูกบาศก์เมตร� จะมีพื้นที่ผิวด้านนอกเท่ากับใช้สูตร��������� ปริมาตรลูกบาศก์ทรงสี่เหลี่ยม��(ด้านเท่า)� =� กว้าง × ยาว × สูง������������������������������������������������������8� =� กว้าง3����� (......เพราะว่า��กว้าง� =� ยาว� =� สูง)��������������������������������������������������กว้าง� =� ³√8 เมตร����������� (.......รากที่� 3� ของ� 8)ดังนั้น� จะได้������������������������ �พื้นที่ผิวด้านหนึ่ง ๆ� เท่ากับ�� =�� กว้าง ×� ยาว������������� (......เพราะว่า� กว้าง� =� ยาว)ดังนั้น�������������������������� พื้นที่ผิวทั้งหมดซึ่งมีอยู่� 6� ด้าน� =� 6 × ........� ตารางเมตร

  ���


ความคิดเห็นที่ 117

10 ธ.ค. 2553 14:25
 1. ...ควรจะมีรูป กับสูตรด้วย

ความคิดเห็นที่ 118

นกแสก
10 ธ.ค. 2553 15:03
 1. สามเหลี่ยมใด ๆ

  [[222445]]

ความคิดเห็นที่ 119

นกแสก
10 ธ.ค. 2553 15:38
 1. สามเหลี่ยมด้านไม่เท่า  เมื่อทราบด้านทั้ง  3

  [[222446]]

ความคิดเห็นที่ 120

4 ก.พ. 2554 07:37
 1. อยากรู้เรื่องการหาสูตรพื้นที่ คณิตศาสตร์ (พร้อมรูป) ช่วยบอกด้วยนะคะ

ความคิดเห็นที่ 121

12 ก.พ. 2554 12:45
 1. อยากได้ ปริมาตรรุปทรงสี่เหลี่ยมมากกว่าอะ ได้ไม เนี้ยไม่มีอะ ทำไงดี อะ ต้อง ทำงาน ส่ง วัน จัน ด้วย ละ

ความคิดเห็นที่ 122

นกแสก
12 ก.พ. 2554 20:06
 1. ทรงสูงขนาน

          ปริมาตร  =  พื้นที่หน้าตัด × สูง

          พื้นที่ผิว  =  พื้นที่ฐาน + พื้นที่ยอดตัด + พื้นที่รอบทรง

  แท่งสี่เหลี่ยม

          ปริมาตร  =  พื้นที่ฐาน × สูง

          พื้นที่ผิว  =  พื้นที่ฐาน + พื้นที่ยอดตัด + พื้นที่สี่เหลี่ยมทั้ง 4 ด้าน

  แท่งสามเหลี่ยม  

          ปริมาตร  =  พื้นที่สามเหลี่ยมที่เป็นฐาน × สูง  =  «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mfrac»«mn»1«/mn»«mn»2«/mn»«/mfrac»«/math» × ฐาน × สูง (ของรูปสามเหลี่ยม) × สูง

   


ความคิดเห็นที่ 123

14 ก.พ. 2554 12:27
 1. วงกลม =22/7 (พาย)*เส้นผ่านศูนย์กลาง รูปว่าว = 1/2 * ผลคูนของเส้นทะเเยงมุม =5เหลี่ยมสูตรการหาพื้นที่คือ รูทเศษ 3ส่วนสี่ คูนด้านยกกำลังสองคูน 5 =6เหลี่ยมก็จะเป็นรูทเศษ 3ส่วนสี่ คูนด้านยกกำลังสองคูน 6 แต่ทั้งสองรูปนั้นต้องเป็น 5หรือ 6เหลี่ยมด้านเท่าเท่านั้น สามเหลี่ยม =1/2*ฐาน*สูง พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า = กว้าง*ยาว พื้นที่สี่เหลี่ยมจตุรัส = ด้าน*ด้าน พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน = ฐาน*สูง พื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน = 0.5*ผลคูนของเส้นทแยงมุม พื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู = 0.5*ผลบวกของด้านคู่ขนาน*สูง พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า หรือ ใดๆ = 0.5*เส้นทแยงมุม*ผลบวกของเส้นกิ่ง พื้นที่สี่เหลี่ยมรูปว่าว = 0.5*ผลคูณของเส้นทแยงมุม พื้นที่วงกลม = 3.14* รัศมีกำลังสอง ปริมาตรทรงกรวย = 1/3*พื้นที่ฐาน*สูง ปริมาตรทรงกลม = 4/3 พาย R^3 พื้นที่วงแหวน = (R-r) ^2พาย สี่เหลี่ยมใดๆ = 1/2*ผลคูณเส้นทแยงมุม สามเหลี่ยมใดๆ = 1/2*ฐาน*สูง ปริมาตรทรงปริซึม = พื้นที่ฐาน*สูง พีระมิด = (1/3) * พื้นที่ฐาน * สูง * ด้านกำลัง2 พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า = เส้นทแยงมุม/2*ผลคูณเส้นกิ่ง พื้นที่วงกลม = พายr พื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู = 1/2*ผลบวกด้านคู่ขนานคูณสูง 3 เหลี่ยมด้านเท่า = รูท 3/4*ด้านกำลัง 2 3 เหลี่ยมหน้าจั่ว = ฐาน/4*รูท4*ด้านประกอบมุมยอดกำลัง 2 - ฐานกำลัง2 3 เหลี่ยมมุมฉาก = 1/2*ผลคุณของด้านประกอบมุมฉาก วงกลม = พายrกำลัง2 หรือ 1/4 พายdกำลัง2 เมื่อ r คือรัศมี d คือเส้นผ่านศูนย์กลาง

ความคิดเห็นที่ 125

16 ก.พ. 2554 19:24
 1. ของ ป.6 นะคะเป็นสูตรดังนี้(เท่าที่จำได้) สี่เหลี่ยมจัตุรัส = ด้านxด้าน สี่เหลี่ยมผินผ้า = กว้างxยาว สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน= 1/2xผลคูณของเส้นทแยงมุม สี่เหลี่ยมด้านขนาน= จำไม่ได้ สี่เหลี่ยมคางหมู= 1/2xผลบวกด้านคู่ขนานxสูง สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า= 1/2xเส้นทแยงมุมxผลบวกเส้นกิ่ง พื้นที่ สี่เหลี่ยมนะคะ ปริมาตร ปริซึม = พื้นที่หน้าตัดxสูง พี่ระมิด - จำมิได้ ทรงกระบอก - จำมิได้ ลูกบาศก์ = ด้านxด้านxด้าน มุมฉาก = กว้างxยาวxสูง

ความคิดเห็นที่ 126

11 พ.ค. 2554 19:49
 1. ขอบคุณมากค่ะ

ความคิดเห็นที่ 127

11 พ.ค. 2554 20:28
 1. สูตรการหาพื้นที่และปริมาตรต่างๆ 1. สูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส = ด้าน x ด้าน หรือ 1÷2 x ผลคูณของเส้นทแยงมุม 2. สูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า = กว้าง x ยาว 3. สูตรการหาพื้นที่สามเหลี่ยม = 1÷2 x ฐาน x สูง 4. สูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน = ฐาน x สูง หรือ 1÷2 x ผลคูณของเส้นทแยงมุม 5. สูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน = ฐาน x สูง 6. สูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมรูปว่าว = 1÷2 x ผลคูณของเส้นทแยงมุม 7. สูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า = 1÷2 x เส้นทแยงมุม x ผลบวกของเส้นกิ่ง 8. สูตรการหาพื้นที่วงกลม = ¶ x รัศมี2 9. สูตรการหาปริมาตรทรงลูกบาศก์ = ด้าน3 10. สูตรการหาปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก = กว้าง x ยาว x สูง 11. สูตรการหาปริมาตรทรงกลม = 4÷3 x ¶ x รัศมี3 12. สูตรการหาปริมาตรทรงกระบอก = พาย x รัศมี2 x สูง 13. สูตรการหาปริมาตรทรงกรวย = 1÷3 x ¶ x รัศมี2 x สูง 14. สูตรการหาปริมาตรปริซึม = พื้นที่ฐาน x สูง ¶มีค่าเท่ากับ 22/7 หรือ 3.14

ความคิดเห็นที่ 128

20 พ.ค. 2554 19:57
 1. คือผมอยากรู้สูตรการหาพื้นที่และปริมาตรครับอาทิตย์หน้าอาจารย์ให้ทำส่ง(ขอระเอียดยิบเลยนะครับ) ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 129

26 พ.ค. 2554 10:13
 1. 5+5-

ความคิดเห็นที่ 130

7 มิ.ย. 2554 22:50
 1. ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากยาว 20 เมตร กว้าง 12 เมตร ต้องการเก็บน้ำ 1920 ลบ.ม. ระดับน้ำจะสูงจากก้นฐานเท่าไหร่ ใครคิดได้ช่วยหนูหน่อยหนูคิดตั้งนานก็คิดไม่ออก

ความคิดเห็นที่ 132

4 ก.ค. 2554 20:46
 1. วงกลม คือ รูปร่างทางเรขาคณิตรูปแบบหนึ่ง เป็นรูปปิด ไม่มีมุม สามารถวาดได้โดยกำหนดจุดศูนย์กลางขึ้นมา 1 จุด จากนั้นจึงลากเส้นให้มีระยะห่างจากจุดนี้เท่ากันโดยตลอด วนรอบจุดศูนย์กลางจนกลับมาถึงจุดเริ่มต้น โดยระยะห่างจากจุดศูนย์กลางนี้มีชื่อเรียกว่า รัศมี วงกลม สูตรการหาความยาวเส้นรอบวงกลมคือ เส้นรอบวง = สูตรการหาพื้นที่วงกลมคือ พื้นที่วงกลม = ค่าของ pi คือ 3.1415... ซึ่งเป็นผลมาจาก เส้นรอบวง หารด้วยเส้นผ่าศูนย์กลาง (ดูเพิ่มเติมได้ที่ พาย) ผลการวิเคราะห์ พื้นที่จัตุรัสที่แรเงา ใน ระบบโคออร์ดิเนต x-y วงกลมที่มีจุดศูนย์กลาง (a, b) และรัศมี r คือเซ็ตของทุกจุด (x, y) ที่ หากวงกลมมีจุดศูนย์กลางที่จุดกำเนิด (0, 0) แล้ว สูตรนี้สามารถย่อได้ ดังนี้ x2 + y2 = r2 วงกลมที่มีจุดศูนย์กลางที่จุดกำเนิด ที่มีรัศมี 1 หน่วย เรียกว่า วงกลมหนึ่งหน่วย (unit circle) เมื่อแสดงในรูปสมการอิงตัวแปรเสริม (x, y) สามารถเขียนได้โดยใช้ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ไซน์ และโคไซน์ ดังนี้ x = a + r cos(t) y = b + r sin(t),

ความคิดเห็นที่ 133

23 ก.ค. 2554 14:53
 1. อยากรู้ว่า การหาพื้นที่กระถางต้นไม้หายังไงค่ะ

ความคิดเห็นที่ 134

นกแสก
23 ก.ค. 2554 19:25
 1. อยากรู้ว่า การหาพื้นที่กระถางต้นไม้หายังไงค่ะ กระถางต้นไม้ส่วนมากมีลักษณะเหมือน  "ทรงกระบอก"  หรือ  "แก้วน้ำ"  ถ้าพูดว่าหา  "พื้นที่"  จะมีความหมายว่า  เป็นลักษณะของแผ่นแบน ๆ  หรือระนาบ  2  มิติ  ที่มีแต่ความกว้างและความยาว  หรือแผ่นแบนกลม    แต่ถ้าพูดว่าหา  "ปริมาตร"  จะมีลักษณะเป็นรูปทรง  3  มิติ  คือ  มีความกว้าง  ความยาว  และความสูง  ซึ่งมีสูตรคือ           ปริมาตรกระถาง  =  พื้นที่หน้าตัดเฉลี่ยของกระถาง × ความสูงของกระถาง                               =  (พื้นที่หน้าตัดปากบนกระถาง + พื้นที่หน้าตัดก้นกระถาง) ×  ความสูงของกระถาง/2                               =  3.14 × (R2 + r2) × ความสูงของกระถาง/2เมื่อ R  คือ  รัศมีวงกลมของปากขอบบนของกระถางr  คือ  รัศมีวงกลมของก้นกระถาง  


ความคิดเห็นที่ 135

31 ก.ค. 2554 12:59
 1. ตรการหาพื้นที่ หมายเหตุ เครื่องหมาย * = คูณ , / = หาร , รูท = ราก วงกลม =22/7 (พาย)*เส้นผ่านศูนย์กลาง รูปว่าว = 1/2 * ผลคูนของเส้นทะเเยงมุม =5เหลี่ยมสูตรการหาพื้นที่คือ รูทเศษ 3ส่วนสี่ คูนด้านยกกำลังสองคูน 5 =6เหลี่ยมก็จะเป็นรูทเศษ 3ส่วนสี่ คูนด้านยกกำลังสองคูน 6 แต่ทั้งสองรูปนั้นต้องเป็น 5หรือ 6เหลี่ยมด้านเท่าเท่านั้น สามเหลี่ยม =1/2*ฐาน*สูง พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า = กว้าง*ยาว พื้นที่สี่เหลี่ยมจตุรัส = ด้าน*ด้าน พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน = ฐาน*สูง พื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน = 0.5*ผลคูนของเส้นทแยงมุม พื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู = 0.5*ผลบวกของด้านคู่ขนาน*สูง พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า หรือ ใดๆ = 0.5*เส้นทแยงมุม*ผลบวกของเส้นกิ่ง พื้นที่สี่เหลี่ยมรูปว่าว = 0.5*ผลคูณของเส้นทแยงมุม พื้นที่วงกลม = 3.14* รัศมีกำลังสอง ปริมาตรทรงกรวย = 1/3*พื้นที่ฐาน*สูง ปริมาตรทรงกลม = 4/3 พาย R^3 พื้นที่วงแหวน = (R-r) ^2พาย สี่เหลี่ยมใดๆ = 1/2*ผลคูณเส้นทแยงมุม สามเหลี่ยมใดๆ = 1/2*ฐาน*สูง ปริมาตรทรงปริซึม = พื้นที่ฐาน*สูง พีระมิด = (1/3) * พื้นที่ฐาน * สูง * ด้านกำลัง2 พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า = เส้นทแยงมุม/2*ผลคูณเส้นกิ่ง พื้นที่วงกลม = พายr พื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู = 1/2*ผลบวกด้านคู่ขนานคูณสูง 3 เหลี่ยมด้านเท่า = รูท 3/4*ด้านกำลัง 2 3 เหลี่ยมหน้าจั่ว = ฐาน/4*รูท4*ด้านประกอบมุมยอดกำลัง 2 - ฐานกำลัง2 3 เหลี่ยมมุมฉาก = 1/2*ผลคุณของด้านประกอบมุมฉาก วงกลม = พายrกำลัง2 หรือ 1/4 พายdกำลัง2 เมื่อ r คือรัศมี d คือเส้นผ่านศูนย์กลาง

ความคิดเห็นที่ 136

20 ส.ค. 2554 11:51
 1. ขอบคุณค่ะสำหรับข้อมูล เรียนเรื่องนี้ยากมากกกก ปวดหัวจริงจริง ยิ่งเด็กที่เรียน ช่างสำรวจต้องใช้เรื่องนี้

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น