กระทู้ใหม่ล่าสุด

กระทู้แนะนำ
 กระทู้ล่าสุดอ่านตอบตอบล่าสุด
ขอเผยแพร่ผลงานวิชาการขอเผยแพร่ผลงานวิชาการ
โดย suntharee sanghong
230
​บริการให้เช่า รถเครนนครพนม รถเฮี๊ยบนครพนม​บริการให้เช่า รถเครนนครพนม รถเฮี๊ยบนครพนม
โดย zoneta
240
รีบอ่านด่วน++หนังสืออ่านสอบ แนวข้อสอบกรมป่าไม้ ชัดเจนออกตรงทุกข้อ ครบถ้วนทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุดรีบอ่านด่วน++หนังสืออ่านสอบ แนวข้อสอบกรมป่าไม้ ชัดเจนออกตรงทุกข้อ ครบถ้วนทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด
โดย Watayakorn Lawpetsawat
240
หนังสืออ่านสอบ แนวข้อสอบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อัพเดทใหม่ล่าสุด เนื้อหาครบถ้วนทุกตำแหน่งหนังสืออ่านสอบ แนวข้อสอบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อัพเดทใหม่ล่าสุด เนื้อหาครบถ้วนทุกตำแหน่ง
โดย Watayakorn Lawpetsawat
230
สำนักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร อัพเดทใหม่ทุกตำแหน่ง ครบทุกหัวข้อ ++หนังสืออ่านสอบ แนวข้อสอบครู กศน.ตำบล++สำนักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร อัพเดทใหม่ทุกตำแหน่ง ครบทุกหัวข้อ ++หนังสืออ่านสอบ แนวข้อสอบครู กศน.ตำบล++
โดย Watayakorn Lawpetsawat
240
แนวข้อสอบตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ใหม่ล่าสุดแนวข้อสอบตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ใหม่ล่าสุด
โดย Watayakorn Lawpetsawat
260
แนวข้อสอบตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ใหม่ล่าสุดแนวข้อสอบตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ใหม่ล่าสุด
โดย Watayakorn Lawpetsawat
220
หนังสืออ่านสอบ แนวข้อสอบการท่าเรือแห่งประเทศไทย อัพเดทใหม่ล่าสุดหนังสืออ่านสอบ แนวข้อสอบการท่าเรือแห่งประเทศไทย อัพเดทใหม่ล่าสุด
โดย Watayakorn Lawpetsawat
230
SPU :   ม.ศรีปทุม จิตอาสา บริการวิชาการสู่สังคม “สอนภาษาอังกฤษ” ชุมชนการเคหะบางบัว ขานรับอาเซียนSPU : ม.ศรีปทุม จิตอาสา บริการวิชาการสู่สังคม “สอนภาษาอังกฤษ” ชุมชนการเคหะบางบัว ขานรับอาเซียน
โดย dod
250
รายงานการพัฒนาทักษะการคูณ โดยใช้แบบฝึกทักษะการคำนวณพื้นฐาน (การคูณ)  สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3รายงานการพัฒนาทักษะการคูณ โดยใช้แบบฝึกทักษะการคำนวณพื้นฐาน (การคูณ) สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย Mayuri Yamchanchai
260
ประติมากรรมแห่งกาลเวลาประติมากรรมแห่งกาลเวลา
โดย นกแสก
270
กิ้งก่าบินคืนชีพกิ้งก่าบินคืนชีพ
โดย นกแสก
310
SPU :  HRM. SPU ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการสัมมนา “แนวโน้มการจัดการทรัพยากรมนุษย์อาเซียน ของ Central Group” โดย ดร.ชาติชาย นรเศรษญาภรณ์SPU : HRM. SPU ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการสัมมนา “แนวโน้มการจัดการทรัพยากรมนุษย์อาเซียน ของ Central Group” โดย ดร.ชาติชาย นรเศรษญาภรณ์
โดย dod
260
ช่วยแปลชื่อ นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษให้หน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะช่วยแปลชื่อ นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษให้หน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ
โดย bovy2534
1189213ศานติ
30 เม.ย. 2559 09:15
ข้อสอบคิดวิเคราะห์ ช่วยผมทีคับข้อสอบคิดวิเคราะห์ ช่วยผมทีคับ
โดย Noom Noom Phongchat
1491ศานติ
30 เม.ย. 2559 08:57
การศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนสถาน (ราษฎร์ดรุณวิทย์)การศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนสถาน (ราษฎร์ดรุณวิทย์)
โดย ภาณุพงศ์ อัครเสถียรพงศ์
580
โคลงสี่สุภาพแอบซ่อนโคลงสี่สุภาพแอบซ่อน
โดย ไข่มุกราณี
1766922318ไข่มุกราณี
29 เม.ย. 2559 21:41
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  	ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โดย ลัดดาวัลย์ คำสอน
610
ผลงานวิจัย การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน หนาทีพลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมผลงานวิจัย การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน หนาทีพลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
โดย ลัดดาวัลย์ คำสอน
1140
Maxwell EquationMaxwell Equation
โดย toshare
1448Narin Pornwatcharakul
29 เม.ย. 2559 20:33
โจทย์อนุกรมเศษส่วนข้อนี้ทำยังไงครับ ช่วยทีนะโจทย์อนุกรมเศษส่วนข้อนี้ทำยังไงครับ ช่วยทีนะ
โดย nuttykab
78282สวรส สินพรม
29 เม.ย. 2559 20:02
โครงการใหม่ โครงการใหม่
โดย toshare
770
"เพื่อน" ทุกเรือน "เพื่อน" ทุกเรือน
โดย toshare
750
อธิบาย Maxwell Equation ให้ฟังหน่อยอธิบาย Maxwell Equation ให้ฟังหน่อย
โดย Narin Pornwatcharakul
2466toshare
29 เม.ย. 2559 16:44
การร่วมลงนามจัดตั้ง "บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จำกัด"การร่วมลงนามจัดตั้ง "บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จำกัด"
โดย Candy Stunt
46011toshare
29 เม.ย. 2559 13:36

Webboard

ห้องหลัก ทั้งหมด ล่าสุด สมาชิก

ทั่วไป

เรื่องทั่วๆ ไป อื่นๆ หรือ คิดไม่ออก บอกไม่ถูก ว่าจะไปอยู่ห้องใด มาห้องนี้สิจ๊ะ

127988 2016-04-30 12:00:06 zoneta

วิทยาศาสตร์

คณิศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ดาราศาสตร์ ธรณีวิทยา สถาปัตย์ วิศวกรรม ฯลฯ อะไรที่เกี่ยวกับข้องกับเรื่องของวิทยาศาสตร์ เชิญที่นี้เลยจ๊ะ

8434 2016-04-30 10:07:46 นกแสก

เทคโนโลยี

เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ก้าวล้ำนำโลก ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีพลังงาน เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีไฟฟ้า หรือทุกสิ่งอย่างบนโลกที่ต้อง อาศัยเทคโนโลยี มาอยู่ห้องนี้ได้เลย

2559 2016-04-27 09:44:53 Sine Sandy

สังคม - ศิลปะ - วัฒนธรรม

สังคม ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ มนุษศาสตร์ กฎหมาย บุคคลสำคัญ ปรัชญา ทั้งไทยและต่างประเทศ เชิญเลยค่ะ

4214 2016-04-29 17:52:21 toshare

ภาษาต่างประเทศ

ภาษาไทย กาพย์โครงกลอน ภาษาต่างประเทศ อังกฤษ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ฝรั่งเศษ ฯลฯ

594 2016-04-23 16:41:09 Eakgapon Poyprakon

เรียนต่อ

ทุกเรื่องราวของเรียนต่อในประเทศ ต่างประเทศ หรือโครงการพิเศษต่างๆ เช่น โครงการของ สสวท. พสวท. เป็นต้น ไม่ว่าจะเป็นทุนการศึกษา รายละเอียดของโครงการ ฯลฯ

5376 2016-04-29 13:52:43 Iep Study

คอมพิวเตอร์

การเขียนโปรแกรม algorithm ต่างๆ ตลอดจนเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ คอมพิวเตอร์ ประกอบคอม ปัญหาต่างๆ ที่นี่เลยค่ะ

1104 2016-04-27 11:18:06

เศรษฐศาสตร์-บัญชี

เศรษฐศาสตร์ทั่วไป มหภาค จุลภาค เศรษฐกิจ การเงิน บัญชี ฯลฯ

68 2016-04-12 19:15:14

ครูอาจารย์

สำหรับครูอาจารย์ ที่ต้องการพูดคุยแลกเปลี่ยนเทคนิค วิธีการสอน เรื่องของการเรียนการสอน หรือร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างเพื่อนครูด้วยกัน

5700 2016-04-30 12:38:29

การบ้าน-แบบฝึกหัด-บทเรียน

การบ้าน แบบฝึกหัด บทเรียนเสริม ทุกๆ วิชาไม่ว่าจะเป็นฟิสิกส์ เคมี ชีวะ คณิต ภาษาไทย สังคม อื่นๆ สำหรับเด็กๆ ที่ต้องการสอบถามหรือคุณครูที่ต้องการให้การบ้านบทเรียน

7412 2016-04-27 14:26:34

พักผ่อนหย่อนใจ-กีฬา

บันเทิง ท่องเที่ยว กีฬา สาระขัน ลับสมองประลองปัญหา เกม ปัญหาเชาว์ หรือมาร่วมกันแต่งโครงกลอน ก็มาคลายเครียดไปกับห้องนี้นะคะ

3862 2016-04-29 15:11:39 Somporn Makmee

สุขภาพ

สุขภาพ โรคภัยไข้เจ็บ อาหารการกิน แม่และเด็ก โภชนาการ

2145 2016-04-29 12:36:40 Zalapao Khumsa-ard

กิจกรรมพิเศษ

จรวดขวดน้ำ กิจกรรมการประกวด กิจกรรมค่ายต่างๆ กิจกรรมสำหรับเยาวชน กิจกรรมพิเศษดีๆ ถ้ามีแนะนำหรืออยากบอกต่อมาที่เลยค่ะ

1827 2016-04-25 17:45:55 ธุรกิจเพื่อสังคม a-chieve

ติดต่อทีมงาน

หากต้องการแจ้งข้อผิดพลาด error ต่างๆ ภายในเว็บไซต์ สามารถแจ้งทีมงานได้ที่ห้องนี้ค่ะ เพื่อความรวดเร็วในการแก้ไขข้อพิดพลาดและปรับปรุงระบบต่างๆ

498 2016-04-24 13:30:45 Tee Jongrak

STEM

STEM

2 2016-04-21 12:18:03