กระทู้ใหม่ล่าสุด

กระทู้แนะนำ
 กระทู้ล่าสุดอ่านตอบตอบล่าสุด
ไอเดียสำหรับทำ โครงานวิทยาศาสตร์ไอเดียสำหรับทำ โครงานวิทยาศาสตร์
โดย อ๊อฟ vcharkarn vmaster
14117862NortonP
25 เม.ย. 2561 01:25
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง ดวงดาว  รายวิชาโลกและดาราศาสตร์พื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง ดวงดาว รายวิชาโลกและดาราศาสตร์พื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โดย อภิญญา จาดศรี
120
รับสอนภาษาจีนกลางโดยเจ้าของภาษารับสอนภาษาจีนกลางโดยเจ้าของภาษา
โดย Wang laoshi
260
วิธีพับเครื่องบินเจ็ท EP. 5 บินเร็วทะลุผนังห้องเลย55 | How paper is a jet aircraft. Fighter EP.5วิธีพับเครื่องบินเจ็ท EP. 5 บินเร็วทะลุผนังห้องเลย55 | How paper is a jet aircraft. Fighter EP.5
โดย cafe123
180
เตรียมทหารเตรียมทหาร
โดย zn
83187200SorosO
24 เม.ย. 2561 23:06
แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านจุลชีววิทยา) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านจุลชีววิทยา) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โดย วินท์นิศา รักภักดี
170
​แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปริญญาโท กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์​แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปริญญาโท กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โดย วินท์นิศา รักภักดี
190
​แนวข้อสอบ นักเทคนิคการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์​แนวข้อสอบ นักเทคนิคการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โดย วินท์นิศา รักภักดี
200
​แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์​แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดย วินท์นิศา รักภักดี
200
​แนวข้อสอบ สัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์​แนวข้อสอบ สัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดย วินท์นิศา รักภักดี
190
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โดย bjeim
280
รายงานการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้วิธีสอนแบบกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้ (5E) ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5รายงานการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้วิธีสอนแบบกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้ (5E) ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โดย Narubet
390
[WORK] หนังสือสอบนักวิชาการคลัง กรมบัญชีกลาง [WORK] หนังสือสอบนักวิชาการคลัง กรมบัญชีกลาง
โดย สอบงาน ราชการไทย
270
[WORK] หนังสือสอบนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน การพัฒนาชุมชน [WORK] หนังสือสอบนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน การพัฒนาชุมชน
โดย สอบงาน ราชการไทย
310
[WORK] หนังสือสอบนักทรัพยากรบุคคล การพัฒนาชุมชน  [WORK] หนังสือสอบนักทรัพยากรบุคคล การพัฒนาชุมชน
โดย สอบงาน ราชการไทย
300
[WORK] หนังสือสอบนายทหารประทวน กรมการเงินทหารบก[WORK] หนังสือสอบนายทหารประทวน กรมการเงินทหารบก
โดย สอบงาน ราชการไทย
290
[WORK] หนังสือสอบศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี นักเรียนเดินเรือพาณิชย์[WORK] หนังสือสอบศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี นักเรียนเดินเรือพาณิชย์
โดย สอบงาน ราชการไทย
280
[WORK] หนังสือสอบสาขาโทรคมาคมและอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ[WORK] หนังสือสอบสาขาโทรคมาคมและอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ
โดย สอบงาน ราชการไทย
280
[WORK] หนังสือสอบสาขาวิศวกรเครื่องกล โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ[WORK] หนังสือสอบสาขาวิศวกรเครื่องกล โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ
โดย สอบงาน ราชการไทย
260
[WORK] หนังสือสอบสาขาช่างโยธา  โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ[WORK] หนังสือสอบสาขาช่างโยธา โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ
โดย สอบงาน ราชการไทย
280
[WORK] หนังสือสอบสาขาช่างเครื่องกล  โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ[WORK] หนังสือสอบสาขาช่างเครื่องกล โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ
โดย สอบงาน ราชการไทย
280
[WORK] หนังสือสอบสาขาช่างอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม  โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ [WORK] หนังสือสอบสาขาช่างอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ
โดย สอบงาน ราชการไทย
300
[WORK] หนังสือสอบสาขาช่างยนต์  โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ[WORK] หนังสือสอบสาขาช่างยนต์ โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ
โดย สอบงาน ราชการไทย
320
[WORK] หนังสือสอบสาขาการจัดการเดินรถ โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ [WORK] หนังสือสอบสาขาการจัดการเดินรถ โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ
โดย สอบงาน ราชการไทย
290
[WORK] หนังสือสอบช่างเทคนิคไฟฟ้ารถจักรและล้อเลื่อน โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ[WORK] หนังสือสอบช่างเทคนิคไฟฟ้ารถจักรและล้อเลื่อน โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ
โดย สอบงาน ราชการไทย
280

Webboard

ห้องหลัก ทั้งหมด ล่าสุด สมาชิก

ทั่วไป

เรื่องทั่วๆ ไป อื่นๆ หรือ คิดไม่ออก บอกไม่ถูก ว่าจะไปอยู่ห้องใด มาห้องนี้สิจ๊ะ

125187 2018-04-24 23:31:36 cafe123

วิทยาศาสตร์

คณิศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ดาราศาสตร์ ธรณีวิทยา สถาปัตย์ วิศวกรรม ฯลฯ อะไรที่เกี่ยวกับข้องกับเรื่องของวิทยาศาสตร์ เชิญที่นี้เลยจ๊ะ

8623 2018-04-25 01:24:43 อภิญญา จาดศรี

เทคโนโลยี

เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ก้าวล้ำนำโลก ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีพลังงาน เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีไฟฟ้า หรือทุกสิ่งอย่างบนโลกที่ต้อง อาศัยเทคโนโลยี มาอยู่ห้องนี้ได้เลย

2632 2018-04-10 16:29:38

สังคม - ศิลปะ - วัฒนธรรม

สังคม ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ มนุษศาสตร์ กฎหมาย บุคคลสำคัญ ปรัชญา ทั้งไทยและต่างประเทศ เชิญเลยค่ะ

4250 2018-04-24 19:54:53 bjeim

ภาษาต่างประเทศ

ภาษาไทย กาพย์โครงกลอน ภาษาต่างประเทศ อังกฤษ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ฝรั่งเศษ ฯลฯ

737 2018-04-24 11:07:36 Giffou Chalyn

เรียนต่อ

ทุกเรื่องราวของเรียนต่อในประเทศ ต่างประเทศ หรือโครงการพิเศษต่างๆ เช่น โครงการของ สสวท. พสวท. เป็นต้น ไม่ว่าจะเป็นทุนการศึกษา รายละเอียดของโครงการ ฯลฯ

5260 2018-04-24 17:34:13

คอมพิวเตอร์

การเขียนโปรแกรม algorithm ต่างๆ ตลอดจนเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ คอมพิวเตอร์ ประกอบคอม ปัญหาต่างๆ ที่นี่เลยค่ะ

1224 2018-04-07 15:06:21 June Keelawong

เศรษฐศาสตร์-บัญชี

เศรษฐศาสตร์ทั่วไป มหภาค จุลภาค เศรษฐกิจ การเงิน บัญชี ฯลฯ

71 2018-04-18 11:00:07 วีระพงษ์ สม่ำเสมอ

ครูอาจารย์

สำหรับครูอาจารย์ ที่ต้องการพูดคุยแลกเปลี่ยนเทคนิค วิธีการสอน เรื่องของการเรียนการสอน หรือร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างเพื่อนครูด้วยกัน

5246 2018-04-25 00:30:52

การบ้าน-แบบฝึกหัด-บทเรียน

การบ้าน แบบฝึกหัด บทเรียนเสริม ทุกๆ วิชาไม่ว่าจะเป็นฟิสิกส์ เคมี ชีวะ คณิต ภาษาไทย สังคม อื่นๆ สำหรับเด็กๆ ที่ต้องการสอบถามหรือคุณครูที่ต้องการให้การบ้านบทเรียน

7626 2018-04-16 09:23:46 งานราชการวันนี้ ดอท คอม

พักผ่อนหย่อนใจ-กีฬา

บันเทิง ท่องเที่ยว กีฬา สาระขัน ลับสมองประลองปัญหา เกม ปัญหาเชาว์ หรือมาร่วมกันแต่งโครงกลอน ก็มาคลายเครียดไปกับห้องนี้นะคะ

3913 2018-04-20 01:58:14

สุขภาพ

สุขภาพ โรคภัยไข้เจ็บ อาหารการกิน แม่และเด็ก โภชนาการ

2213 2018-04-24 12:06:05 หนอน หนังสือ

กิจกรรมพิเศษ

จรวดขวดน้ำ กิจกรรมการประกวด กิจกรรมค่ายต่างๆ กิจกรรมสำหรับเยาวชน กิจกรรมพิเศษดีๆ ถ้ามีแนะนำหรืออยากบอกต่อมาที่เลยค่ะ

1836 2018-04-20 19:27:04 Flash Dp

ติดต่อทีมงาน

หากต้องการแจ้งข้อผิดพลาด error ต่างๆ ภายในเว็บไซต์ สามารถแจ้งทีมงานได้ที่ห้องนี้ค่ะ เพื่อความรวดเร็วในการแก้ไขข้อพิดพลาดและปรับปรุงระบบต่างๆ

503 2017-11-20 21:04:16

STEM

STEM

2 2016-07-19 12:36:55