เทคนิควิธีการสอน ห้องครูอาจารย์

ค้นหากระทู้
จำนวน 186 กระทู้, หน้า: [1] 2 ตั้งกระทู้ใหม่  กระทู้แนะนำ  กระทู้ของฉัน
กระทู้ โดย ตอบ อ่าน ความคิดเห็นล่าสุด
เผยแพร่ผลงานวิชาการ 23 พ.ย. 2554, 00:30:56
kerck_123@hotmail.com
15 37,870 17 ส.ค. 2557, 17:13:44
bussakon
เนินมหัศจรรย์ 11 มิ.ย. 2548, 18:03:58
เจนเอเอสสี่
18 7,861 07 ส.ค. 2557, 00:53:26
anantpowerful@gmail.com
เผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย เรื่องผลการพัฒนาทักษะการอ่านสะกดคำโดยใช้ชุดฝึกทักษะและวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ 29 ต.ค. 2553, 23:45:38
peed2010
2 6,422 30 พ.ค. 2557, 15:44:39
suntipetch
การพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้นิทานบ๊อบอัพสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 07 พ.ค. 2557, 13:08:58
acat2556@hotmail.com
0 2,220 07 พ.ค. 2557, 13:08:58
โครงงาน กลุ่มสาระภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง My Healthy Dish. (อาหารเพื่อสุขภาพของฉัน) 13 ธ.ค. 2556, 21:59:28
ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
0 3,384 13 ธ.ค. 2556, 21:59:28
Hydrochloric acid 37 % ถ้าต้องการความเข้มข้น 1.0 N และ 0.1 N 22 มิ.ย. 2548, 17:46:43
เด็กใหม่
33 85,481 16 พ.ย. 2556, 00:48:05
jey_jam@hotmail.com
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้(5E) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 26 ก.ค. 2556, 22:49:59
rudee
3 2,826 29 ก.ค. 2556, 21:59:41
ari.308@hotmail.com
เอาเพลงบัญชีมี 5 หมวดมาฝากครูผู้สอนวิชาบัญชี 28 ก.ค. 2556, 21:54:13
accbeo
0 2,428 28 ก.ค. 2556, 21:54:13
เผยแพร่ผลงานวิชาการ การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 25 ก.ค. 2556, 09:16:54
warit79
0 2,719 25 ก.ค. 2556, 09:16:54
เรียนภาษาอาหรับ ภาษาอินโดนีเซียฉบับง่ายๆ กัน 22 ธ.ค. 2554, 07:53:30
roseptutor
1 8,326 26 มิ.ย. 2556, 11:19:34
roseptutor
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ป.3 25 มิ.ย. 2556, 10:04:05
dang.4.6@hotmail.com
0 2,751 25 มิ.ย. 2556, 10:04:05
ข้อสอบครู ข้อสอบครูผู้ช่วย ฟรีเข้ามาทำข้อสอบออนไลน์ ข้อสอบมากกว่า 100,000 ข้อ 10 ส.ค. 2553, 16:28:38
ข้อสอบครู
8 53,845 07 มิ.ย. 2556, 14:32:28
dakeme56
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบกิจกรรมกลุ่ม 06 ม.ค. 2556, 23:36:47
warunyar@gmail.com
2 19,771 27 เม.ย. 2556, 16:30:56
prapai2711@gmail.com
ผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ย้อนรอยอดีตเมืองสงขลา ฉบับภาษาญี่ปุ่น ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคเพื่อนคู่คิด ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 18 มี.ค. 2556, 17:33:05
Rungnipapat
0 3,329 18 มี.ค. 2556, 17:33:05
รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สารรอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 17 ก.พ. 2556, 01:11:00
นางผโลทัย ทองย้อย
0 4,004 17 ก.พ. 2556, 01:11:00
การพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร และโจทย์ปัญหาระคน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านเกาะสุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 18 ม.ค. 2556, 18:40:08
bjeim@hotmail.com
0 8,539 18 ม.ค. 2556, 18:40:08
ม.ราชภัฏสวนดุสิต จัด มสด.Training พัฒนาการศึกษาปฐมวัย เลือกสมัครได้เลยค่ะ 16 ม.ค. 2556, 14:40:51
doung_l@hotmail.com
0 11,210 16 ม.ค. 2556, 14:40:51
โครงงาน : กลุ่มสาระภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 6เรื่อง: Together For ASEAN. (อาเซียนยึดเหนี่ยวสัมพันธ์) 09 ม.ค. 2556, 00:57:45
ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
0 18,049 09 ม.ค. 2556, 00:57:45
รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 06 ม.ค. 2556, 23:35:16
warunyar@gmail.com
0 19,646 06 ม.ค. 2556, 23:35:16
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 18 ธ.ค. 2555, 09:55:31
natchanin975
1 24,618 18 ธ.ค. 2555, 19:39:22
Np
ขอความอนุเคราะห์ผู้รู้ช่วยด้วย 22 ต.ค. 2555, 06:22:25
nayoksin@hotmail.co.th
6 10,505 23 ต.ค. 2555, 12:49:16
NpEd
6 ขั้นตอน การจัดการเรียนรู้แบบ Project-based Learning ให้ประสบความสำเร็จ 18 ก.ย. 2555, 02:13:44
ploysai.ka
0 19,344 18 ก.ย. 2555, 02:13:44
ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมเกมและสถานการณ์จำลองบนโลกเสมือนจริง 3 มิติ เพื่อการจัดการสอนแบบออนไลน์ 14 ส.ค. 2555, 11:53:15
edteachram@gmail.com
0 10,499 14 ส.ค. 2555, 11:53:15
การศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ด้วยวิธีสอนแบบ ร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 25 มี.ค. 2555, 10:37:49
Supabunya
1 20,697 17 ก.ค. 2555, 16:42:05
วิภา ศุกรินทร์/wipa_sukarin@hotmail.com
ถ้าโจทย์แบบนี้จะเขียนภาษาจาวาอย่างไร เขียน Flowchart อย่างไร 13 มิ.ย. 2555, 08:51:49
joke_joom@hotmail.com
0 10,919 13 มิ.ย. 2555, 08:51:49
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การสร้างสื่อการสอนอย่างง่ายด้วย Adobe Captivate CS5.5 และเทคนิคการจัดการเรียนการสอน e-Learning" 11 มิ.ย. 2555, 01:18:05
punch_nong@hotmail.com
0 10,531 11 มิ.ย. 2555, 01:18:05
การอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "สัทศาสตร์ ทักษะ และเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษาและครูมัธยมศึกษา" 24 เม.ย. 2555, 13:44:32
westerncmru@gmail.com
1 12,672 24 เม.ย. 2555, 13:46:30
westerncmru@gmail.com
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนเรียงความ ของนักเรียน 25 มี.ค. 2555, 12:32:51
narin_117@hotmail.com
0 11,992 25 มี.ค. 2555, 12:32:51
การพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) จังหวัดยะลา 23 มี.ค. 2555, 05:11:56
kurkin09
0 12,446 23 มี.ค. 2555, 05:11:56
รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่าน เพื่อพัฒนานิสัยรักการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รหัส ท๓๓๑๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 19 มี.ค. 2555, 11:13:18
นางเลขา ภูริภูมิ
0 11,001 19 มี.ค. 2555, 11:13:18
การจัดการเรียนรู้ที่เป็นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ โดยใช้สื่อประสม 19 มี.ค. 2555, 10:52:06
นางเลขา ภูริภูมิ
0 10,719 19 มี.ค. 2555, 10:52:06
นวัตกรรมและแผนจัดดารเรียนรู้ หลักสูตรวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ วิชานักดาราศาสตร์เบื้องต้น 18 มี.ค. 2555, 10:08:31
aek735
2 11,282 18 มี.ค. 2555, 10:14:29
aek735
เผยแพร่ผลงานวิชาการ การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องชนิดของคำในภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยนางทับทิม อติอนุวรรตน์ 17 มี.ค. 2555, 10:59:45
pledoxza@gmail.com
0 10,807 17 มี.ค. 2555, 10:59:45
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดและเขียน โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมแก้ปัญหาโลกร้อน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 15 มี.ค. 2555, 20:09:26
kamonchanok--@hotmail.com
0 11,287 15 มี.ค. 2555, 20:09:26
แบบทดสอบเรื่องเศษส่วน 19 ม.ค. 2553, 09:23:30
wiboonphon
2 21,149 13 มี.ค. 2555, 21:05:20
kaop0on@hotmail.com
รายงานการศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 10 มี.ค. 2555, 01:00:20
นางนิรมิตร มีไชโย
0 10,791 10 มี.ค. 2555, 01:00:20
สื่อส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาการด้านสติปัญญาสำหรับเด็กปฐมวัย 13 ม.ค. 2555, 12:01:37
wichan1
0 8,929 13 ม.ค. 2555, 12:01:37
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการ เชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของนักเรียนโรงเรียนระโนด 26 ธ.ค. 2554, 22:42:40
บุญตา คะหะวงศ์
1 13,383 09 ม.ค. 2555, 20:02:25
spchu2000@yahoo.com
เทคนิคการสอน ที่ฟังแล้วได้มุมมองใหม่ๆ 01 ม.ค. 2555, 01:20:41
nyeb
1 9,231 01 ม.ค. 2555, 01:24:13
nyeb
รายงานผลการใช้เกมประกอบเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคำมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 23 ธ.ค. 2554, 15:29:59
kruewan6@hotmail.com
3 8,509 23 ธ.ค. 2554, 21:59:54
tkesmala@yahoo.com
การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง My Family 29 พ.ย. 2554, 02:23:54
msng3111@hotmail.com
0 7,910 29 พ.ย. 2554, 02:23:54
สนุก : สอนอย่างไรให้สนุก 18 เม.ย. 2553, 06:30:47
myschool
118 206,819 22 พ.ย. 2554, 21:48:10
NpEd
การพัฒนาจริยธรรมด้านความใฝ่รู้ของนักเรียน โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 22 พ.ย. 2554, 14:56:34
sudthinan@hotmail.com
0 8,043 22 พ.ย. 2554, 14:56:34
รายงานการประเมินโครงการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 22 พ.ย. 2554, 14:54:18
sudthinan@hotmail.com
0 7,496 22 พ.ย. 2554, 14:54:18
รายงานการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้นิทานพื้นบ้านอีสาน 22 พ.ย. 2554, 14:51:57
sudthinan@hotmail.com
0 8,210 22 พ.ย. 2554, 14:51:57
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา เรื่อง ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ จำนวนที่มีผลบวกและตัวตั้งไม่เกิน 1,000 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 22 พ.ย. 2554, 14:50:06
onthongrai@hotmail.com
0 7,874 22 พ.ย. 2554, 14:50:06
รายงานการประเมินโครงการต้นแบบโรงเรียนในฝัน (รุ่นที่ 3) โรงเรียนดีประจำอำเภอ 22 พ.ย. 2554, 14:47:24
sudthinan@hotmail.com
0 7,859 22 พ.ย. 2554, 14:47:24
การประเมินสัมฤทธิผลทางการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้แฟ้มสะสมงาน 22 พ.ย. 2554, 14:45:18
sudthinan@hotmail.com
0 6,875 22 พ.ย. 2554, 14:45:18
การใช้ยุทธวิธีการเดาความหมายคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากบริบท 22 พ.ย. 2554, 14:43:17
sudthinan@hotmail.com
0 6,973 22 พ.ย. 2554, 14:43:17
การใช้แบบฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 22 พ.ย. 2554, 14:41:31
หีกะ้รืฟื๑้นะทฟรส.แนท
0 7,406 22 พ.ย. 2554, 14:41:31
รายงานการพัฒนาความพร้อมด้านร่างกาย ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมเคลื่อนไหวเชิงโยคะ 12 พ.ย. 2554, 20:32:14
สุพิชญา ทองคำ
0 8,083 12 พ.ย. 2554, 20:32:14
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรมการนำเสนองานเบื้องต้น (Microsoft Powerpoint) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 24 ส.ค. 2552, 22:08:38
cadirek
32 113,408 04 พ.ย. 2554, 21:09:41
saiy_07@hotmail.com
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทยแบบร่วมมือ เรื่องการเขียนสะกดมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 02 พ.ย. 2554, 21:09:05
nurai@hotmai.co.th
0 8,039 02 พ.ย. 2554, 21:09:05
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน และคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 12 ต.ค. 2554, 20:08:01
pikul-u
0 7,883 12 ต.ค. 2554, 20:08:01
โครงการอบรมจัดทำ Flash Player และ Animation เพื่อใช้เป็นการสอนสำหรับอาจาีรย์แนะแนว 07 ต.ค. 2554, 10:44:56
MUT master
0 7,438 07 ต.ค. 2554, 10:44:56
อบรมครู การเขียนโปรแกรมภาษาซีและ Flash CS3 20 ก.ย. 2554, 11:27:56
mediamit@yahoo.com
0 7,836 20 ก.ย. 2554, 11:27:56
การศึกษาและพัฒนาชุดสื่อประสมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคำมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 18 ก.ย. 2554, 21:13:12
koogun
0 9,281 18 ก.ย. 2554, 21:13:12
รายงานผลการใช้แผนการจัดประสบการณ์โดยใช้นิทานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้านระเบียบวินัย สำหรับเด็กปฐมวัย 02 ก.ย. 2554, 13:15:15
เสาวภา วิสัย
0 10,813 02 ก.ย. 2554, 13:15:15
aspen solid พอช่วยได้บ้างมั้ยคะ อยากทราบแค่ว่าใช้ unit อะไรบ้างค่ะ ขอบคุณค่ะ 30 ส.ค. 2554, 19:06:19
eyeII
0 8,688 30 ส.ค. 2554, 19:06:19
หนังสือ เศรษฐกิจพอเพียงที่น่าอ่าน 17 ส.ค. 2554, 11:02:53
pp
0 8,511 17 ส.ค. 2554, 11:02:53
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 08 ส.ค. 2554, 20:05:34
rachanee
0 10,071 08 ส.ค. 2554, 20:05:34
อาจารย์ท่านได้สอนคณิตเชิญเข้ากระทู้นี้หน่อยครับ 24 ก.ค. 2554, 16:09:12
kornkung55
2 14,875 03 ส.ค. 2554, 14:37:29
NpEd
รายงานการใช้ชุดการเรียนนาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 02 ส.ค. 2554, 21:24:11
p_nook_p@hotmail.com
0 9,648 02 ส.ค. 2554, 21:24:11
>>>>แจกฟรี ข้อสอบแพทย์ ทันตะ กสพท.+รังสิต....ตรงจุดสุดยอด!! 24 ก.ค. 2554, 11:03:44
ของดีบอกต่อ
0 10,518 24 ก.ค. 2554, 11:03:44
สื่อการเรียนการสอนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ค่ะ 13 ก.ค. 2554, 15:58:22
yel_jipata@hotmail.com
0 9,614 13 ก.ค. 2554, 15:58:22
วิธี starndardization 11 ก.ค. 2554, 16:12:05
น้องใหม่
0 9,032 11 ก.ค. 2554, 16:12:05
การพัฒนาบทเรียนโปรแกรม ชุด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยดีบำรุงดิน 04 ก.ค. 2554, 16:00:03
Amnuai2514@gmail.com
0 7,729 04 ก.ค. 2554, 16:00:03
รายงานผลการใช้ชุดการสอนการอ่านและเขียนสะกดคำที่ประสมด้วยสระลดรูปกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 03 ก.ค. 2554, 13:17:39
panawong_1
0 7,452 03 ก.ค. 2554, 13:17:39
การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง การจัดการกับอารมณ์และความเครียดในชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 01 ก.ค. 2554, 06:26:10
zuyuzung@hotmail.com
0 8,523 01 ก.ค. 2554, 06:26:10
การพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดยการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การร้อยมาลัยจากวัสดุในท้องถิ่น 12 ธ.ค. 2553, 11:19:38
นางพัชรี กันทะวงค์
1 15,064 19 มิ.ย. 2554, 11:04:47
phranonkhet
ชุดการสอน เรื่อง สมบัติและการจำแนกสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ม.1 23 มี.ค. 2552, 20:58:32
sutida.im
2 17,568 23 พ.ค. 2554, 11:55:50
siriorn_2524@hotmail.com
แนะนำหนังสือ คู่มือและแผน แกนกลาง 51 หลายสาระวิชา 16 พ.ค. 2554, 11:17:09
teacherguide51@gmail.com
0 6,420 16 พ.ค. 2554, 11:17:09
อบรมครูวิทยาศาสตร์ : การเรียนรู้วิทยาศาสตร์จาก ของเล่น เครื่องเล่น และสิ่งของในชีวิตประจำวัน 08 พ.ค. 2554, 05:59:42
แขชนะ
9 15,085 14 พ.ค. 2554, 00:21:32
แขชนะ
เผยแพร่ผลงานวิชาการเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียกลุ่มสาระภาษาอังกฤษเรื่อง Let’s Cook For You. สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 11 พ.ค. 2554, 21:05:15
ครูภาษาอังกฤษ
0 5,114 11 พ.ค. 2554, 21:05:15
การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาโดยการสอนซ่อมเสริม ป.2 11 พ.ค. 2554, 17:21:04
koogun.net@hotmail.com
0 8,973 11 พ.ค. 2554, 17:21:04
ใครก็ได้ครับที่เรียนภาษาเยอรมัน ช่วยตอบคำถามผมหน่อย 29 เม.ย. 2554, 14:49:33
marky2j@windowslive.com
1 4,997 29 เม.ย. 2554, 14:50:58
marky2j@windowslive.com
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ประกอบการเรียนรู้แบบเรียนรู้ร่วมกัน (LT) 26 เม.ย. 2554, 15:52:38
parisasb@yahoo.com
0 5,304 26 เม.ย. 2554, 15:52:38
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ประกอบการเรียนรู้แบบเรียนร่วมกัน (LT) 22 เม.ย. 2554, 13:01:33
parisasb@yahoo.com
0 5,012 22 เม.ย. 2554, 13:01:33
ตัวอย่าง 18 เม.ย. 2554, 11:47:25
natnapa
1 4,917 18 เม.ย. 2554, 13:12:01
Ouroboros
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง การประดิษฐ์ 11 เม.ย. 2554, 15:44:27
prasit_kunkam@hotmail.com
0 6,826 11 เม.ย. 2554, 15:44:27
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกด 10 เม.ย. 2554, 16:57:03
mayuree@sanook.com
0 5,787 10 เม.ย. 2554, 16:57:03
ช่วยอธิบายกฏพหุคูณ 09 เม.ย. 2554, 08:39:20
อยากรู้ค่ะ
1 6,009 09 เม.ย. 2554, 17:12:19
เฉลยคำตอบ
การพัฒนาชุดการเรียนการสอน เรื่องการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์ 07 เม.ย. 2554, 18:19:16
krurong09@gmail.com
0 5,164 07 เม.ย. 2554, 18:19:16
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง การประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ จากวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 05 เม.ย. 2554, 09:16:28
prasit_kunkam@hotmail.com
0 5,516 05 เม.ย. 2554, 09:16:28
สื่อการเรียนการสอนกล้องไร้สาย ขยายตรวจสอบลายวงจรความคมชัดสูง 29 มี.ค. 2554, 12:45:47
youryim
0 5,571 29 มี.ค. 2554, 12:45:47
ชุดฝึกอ่านค่าความต้านทานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F628A 29 มี.ค. 2554, 12:29:16
youryim
0 5,578 29 มี.ค. 2554, 12:29:16
สอบถามเรื่องการใช้ WebQuest 26 มี.ค. 2554, 16:24:47
salyapong
0 5,424 26 มี.ค. 2554, 16:24:47
อยากรู้ เีรือง เซต สามารถเอาไปใช้อะไรได้บ้าง 22 มี.ค. 2554, 01:10:40
linpay09@gmail.com
0 5,881 22 มี.ค. 2554, 01:10:40
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ Five Steps ป.4 19 ก.ย. 2553, 21:20:41
Bangorn888
2 12,017 19 มี.ค. 2554, 11:23:32
gung43@yahoo.com
ขอเชิญครู - อาจารย์ ผู้สอนภาษาอังกฤษ ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ EOL English Online 17 มี.ค. 2554, 13:33:50
Engtest.net@hotmail.com
0 5,772 17 มี.ค. 2554, 13:33:50
ใครพอมีวิธีเทคนิคการสอบสอนบัญชีบ้างค่ะ 22 ก.พ. 2554, 21:35:40
ยัยตัวร้าย
1 7,176 24 ก.พ. 2554, 11:13:51
payaratee
ม. 4 / 8 special class ภาค 1 โดย อ.ปิยะลักษณ์ เอื้อกมลสุโข 11 ก.พ. 2554, 16:47:35
srivikorn
0 7,706 11 ก.พ. 2554, 16:47:35
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวเคราะห์ โดยใช้ภุมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา 08 ก.พ. 2554, 13:31:33
saitapl@hotmail.com
1 9,713 08 ก.พ. 2554, 15:29:44
saitapl@hotmail.com
งานวิชาการ 28 ม.ค. 2554, 09:38:13
sd.sammor@gmail.com
0 6,880 28 ม.ค. 2554, 09:38:13
ชื่อผลงานทางวิชาการ รายงานการพัฒนาความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร ระคน โดยใช้ชุดกิจกรรมแบบศูนย์การเรียน ในการแก้โจทย์ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา 15 ม.ค. 2554, 20:03:14
Tipapa_09
0 6,805 15 ม.ค. 2554, 20:03:14
รายงานการพัฒนาชุดการสอน เรื่อง การถักนิตติ้งด้วยมือ เพื่อเสริมทักษะรายวิชา ง 30232 ถักนิตติ้งด้วยมือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 15 ม.ค. 2554, 18:59:05
pisnatta@gmail.com
0 6,105 15 ม.ค. 2554, 18:59:05
ช่วยคิดเลขหน่อย 12 ม.ค. 2554, 18:43:51
เจน
1 4,676 12 ม.ค. 2554, 19:50:00
เสร็จแล้ว
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาวิชาการ 08 ม.ค. 2554, 00:10:17
9Muii
0 5,521 08 ม.ค. 2554, 00:10:17
เผยแพร่ผลงานวิชาการระดับปฐมวัย นางนิจภารัตน์ ธนัตวรานนท์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน 06 ม.ค. 2554, 19:54:08
boonjaidee
0 6,106 06 ม.ค. 2554, 19:54:08
ขอเชิญร่วมสัมมนาทางวิชาการ ฟรี ! เรื่อง Social Networking และ Social Media สื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ใหม่ที่ไม่ควรมองข้าม! 22 ธ.ค. 2553, 16:18:58
yayaeq
1 4,608 22 ธ.ค. 2553, 16:56:32
yayaeq
การพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 15 ธ.ค. 2553, 23:48:31
somjit1703@gmail.com
0 5,989 15 ธ.ค. 2553, 23:48:31
การพัฒนาความสามารถในการอ่านคำภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ 15 ธ.ค. 2553, 10:36:33
srinual53
0 4,686 15 ธ.ค. 2553, 10:36:33
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเคลื่อนไหวร่างกาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ 05 ธ.ค. 2553, 14:57:13
windstruck_69@hotmail.com
0 5,288 05 ธ.ค. 2553, 14:57:13
ทำไมการศึกษาไทยจึงเป็นอย่างนี้ 03 ธ.ค. 2553, 14:44:07
คนรักเรียน
1 4,415 03 ธ.ค. 2553, 20:46:49
แขชนะ
นางวัฒนา สงวนวงศ์ : รายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 01 ธ.ค. 2553, 14:37:51
noonui40
1 5,083 01 ธ.ค. 2553, 15:44:52
แขชนะ
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง รูปเรขาคณิต 09 ก.ย. 2553, 14:07:46
pjinun@gmail.com
5 9,253 24 พ.ย. 2553, 21:17:02
jrpee
เผยแพร่ผลงานวิชาการ 20 พ.ย. 2553, 18:37:27
saysavad599@hotmail.com
1 4,470 20 พ.ย. 2553, 20:18:51
NpEdu
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนางภิรมย์ แจ้งสว่าง 17 พ.ย. 2553, 17:21:54
นางภิรมย์ แจ้งสว่าง
1 4,718 18 พ.ย. 2553, 09:58:06
Ouroboros
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนางลมัย บุญเถื่อน 17 พ.ย. 2553, 17:25:59
นางลมัย บุญเถื่อน
1 4,806 18 พ.ย. 2553, 09:48:42
Ouroboros
การจัดกิจกรรมศิลปะการประดิษฐ์จากวัสดุหลากหลาย เพื่อส่งเสริมความคิดคล่องแคล่วของเด็กปฐมวัย 17 พ.ย. 2553, 17:18:51
นางผ่องทิพย์ อยู่พุก
0 4,138 17 พ.ย. 2553, 17:18:51
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 17 พ.ย. 2553, 17:15:38
nonts1@hotmail.com
0 4,116 17 พ.ย. 2553, 17:15:38
เผยแพร่ผลงานการพัฒนาชุดการสอนวิทยาศาสตร์ ม.2 13 พ.ย. 2553, 10:09:20
rattanamalai
0 5,830 13 พ.ย. 2553, 10:09:20
การศึกษาผลการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้หนังสือนิทานประกอบภาพ สำหรับเด็กปฐมวัย 14 ต.ค. 2553, 18:33:34
นางเฉลย บำรุงจิตต์
22 12,895 12 พ.ย. 2553, 09:49:56
airhoop
ม.เกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ ครูยุคใหม่ก้าวไปกับนวัตกรรมการศึกษา ฟรี! ณ ห้องประชุมและสัมมนา อาคารสารนิเทศ 50 ปี ระหว่างวันที่ 9 - 10 ธันาคม 2553 09 พ.ย. 2553, 01:59:40
fedutss
0 4,385 09 พ.ย. 2553, 01:59:40
ม.เกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วม ครูยุคใหม่ก้าวไปกับนวัตกรรมการศึกษา 06 พ.ย. 2553, 23:56:53
fedutss
0 4,413 06 พ.ย. 2553, 23:56:53
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หนังสืออ่านเพิ่มเติมสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 14 ต.ค. 2553, 18:30:18
นายวสุ สุวรรณกล่อม
3 7,599 05 พ.ย. 2553, 18:58:36
kongkang_max@hotmail.com
รับเป็นวิทยากรสัมนาภาษาอังกฤษฟรี 01 ก.ค. 2553, 20:27:12
อ.ทรงฤทธิ์
1 6,470 04 พ.ย. 2553, 18:34:05
ppkk_pk@yahoo.com
เผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย เรื่องการพัฒนาสื่อตัวเลขดิจิตอลเรื่องการประมาณค่าที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 01 พ.ย. 2553, 21:14:16
bunchai2010
0 4,874 01 พ.ย. 2553, 21:14:16
เผยแพร่งานวิจัย บทคัดย่อเรื่องการพัฒนาสื่อตัวเลขดิจิตอลเรื่องการประมาณค่าที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 23 ต.ค. 2553, 18:47:14
bunchai2010
2 5,106 25 ต.ค. 2553, 12:17:16
พัชรี
การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง การประดิษฐ์ของเล่นพื้นบ้าน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดย นางเบญจวรรณ จิตคงสง 23 ก.ย. 2552, 17:45:37
ครูบี
3 11,131 18 ต.ค. 2553, 18:09:22
wilaikasem@hotmail.com
การพัฒนาทักษะการอ่านคำภาษาไทยฯ 29 ก.ย. 2553, 20:47:12
krooben
0 4,948 29 ก.ย. 2553, 20:47:12
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยฯ 29 ก.ย. 2553, 20:43:36
krooben
0 3,467 29 ก.ย. 2553, 20:43:36
การบริหารจัดการสถานศึกษามุ่งสู่คุณภาพ...ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (2552 – 2561) 24 ก.ย. 2553, 16:09:29
นักข่าวอาสา
0 7,213 24 ก.ย. 2553, 16:09:29
สัมมนาทัศนศึกษาดูงานเกาหลีใต้ ความร่วมมือสู่ความเป็นเลิศด้านวิทย์-คณิต 20 ก.ย. 2553, 16:13:47
rajapols@gmail.com
0 4,141 20 ก.ย. 2553, 16:13:47
ขอเชิญร่วมทัศนศึกษาและดูงานด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ณ พูซาน-โซล 20 ก.ย. 2553, 09:13:25
suvitkita@hotmail.com
0 3,672 20 ก.ย. 2553, 09:13:25
การพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ Five Steps ป.4 19 ก.ย. 2553, 08:12:35
Bangorn888
0 4,473 19 ก.ย. 2553, 08:12:35
ขอ แผนการจัดการเรียน ประวัติศาสตร์ป.1 หลักสูตร2551 15 ก.ย. 2553, 01:17:50
flag-white@hotmail.com
0 4,215 15 ก.ย. 2553, 01:17:50
การสร้างและการใช้หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี 09 ก.ย. 2553, 10:01:04
sanan malasai
0 3,818 09 ก.ย. 2553, 10:01:04
ขอแสดงความยินดีกับครูไผ่ ... พร้อมสาระน่ารู้ 24 ก.ย. 2551, 06:14:55
พิทยา
135 57,421 08 ก.ย. 2553, 11:40:53
ครูไผ่
การสร้างชุดฝึกทักษะ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.5 03 เม.ย. 2552, 15:38:32
sutida.im
5 22,017 31 ส.ค. 2553, 19:11:57
แอน
เครื่องมือช่วยสอน ฟรีเว็บสร้าง E-learning สำหรับคุณครู นักเรียน และผู้ปกครอง 19 ส.ค. 2553, 07:32:47
nuiii044
2 5,711 22 ส.ค. 2553, 16:49:53
nuiii044
ตัวอย่างการทำแบบทดสอบ บทเรียนสำเร็จรูป เบื้องต้นโดยใช้โปรแกรม powerpoint 15 ส.ค. 2553, 00:16:27
think
4 5,583 15 ส.ค. 2553, 09:02:02
Ploy
ภาษาซีค่ะ 12 ส.ค. 2553, 07:47:53
oporjung
2 4,399 14 ส.ค. 2553, 02:32:50
ิbig_teerapong
เผยแพร่ผลงานวิชาการ คณิตศาสตร์ปฐมวัย 05 ส.ค. 2553, 08:52:29
kroonoy yala
0 5,371 05 ส.ค. 2553, 08:52:29
รายงานการพัฒนาชุดการสอน เรื่อง การอ่านจับใจความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 25 มี.ค. 2553, 17:47:49
Kosol-UdonTani
1 6,744 01 ส.ค. 2553, 21:13:57
เรณุกา วุฒิสาร
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะเรื่องการอ่านและการเขียนคำในมาตราแม่ ก กา กลุ่มสาระภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณธีรวิทยาคาร” อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31 ก.ค. 2553, 17:07:31
surt
0 6,044 31 ก.ค. 2553, 17:07:31
CD-Rom คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลาง 51 New Aha English ป.1-6 15 ก.ค. 2553, 11:23:56
bookpointshop
0 5,145 15 ก.ค. 2553, 11:23:56
รายงานการใช้สื่อมัลติมีเดียชุดนิทานเพลงในการสอนทักษะการฟังเพื่อจับใจความกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 04 เม.ย. 2553, 20:24:36
b_sk001
3 6,717 13 ก.ค. 2553, 15:29:40
kan.jong@hotmail.com
[ความน่าจะเป็น] ต้องเปิดถุงขนมกี่ถุง จึงจะได้ของเล่นครบ? 25 พ.ย. 2550, 12:18:36
เนยสด
45 94,836 07 ก.ค. 2553, 02:29:24
dew_cup@hotmail.com
สื่อการเรียนเรื่อง สมการเชิงเส้นตัวปแรเดียว 29 มิ.ย. 2553, 22:20:09
NpEd
1 6,275 29 มิ.ย. 2553, 22:29:21
NpEd
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 12 มิ.ย. 2553, 21:35:45
krurong
0 4,540 12 มิ.ย. 2553, 21:35:45
การพัฒนาบทเรียนบนเว็บ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์(ง 31201) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 12 มิ.ย. 2553, 21:26:00
krurong
0 4,706 12 มิ.ย. 2553, 21:26:00
การสอนวิชาบัญชี (ต่อ) 07 มิ.ย. 2553, 17:12:22
somboon2547
0 4,505 07 มิ.ย. 2553, 17:12:22
รายงานการศึกษา การพัฒนาผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระสุขศึกษา/พลศึกษา ชั้น ป.5 โดยใช้รูปแบบบูรณาการ 05 มิ.ย. 2553, 09:22:44
ครูมักน้อย
0 4,581 05 มิ.ย. 2553, 09:22:44
การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง “พุทธประวัติและชาดก” 26 พ.ค. 2553, 13:06:33
นางปราณี เดือนแจ้ง
0 4,412 26 พ.ค. 2553, 13:06:33
การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง “พุทธประวัติและชาดก” 25 พ.ค. 2553, 16:48:11
ohMybaby
0 4,880 25 พ.ค. 2553, 16:48:11
การพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยวิธีสอนแบบโครงงาน 23 ส.ค. 2552, 09:02:43
zulael
6 19,645 09 พ.ค. 2553, 22:58:58
อรปรียา(นิ้ง) nu_ning166@hotmail.com
รายงานการพัฒนานวัตกรรมแบบฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาเซปักตะกร้อสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ช่วงชั้นที่ 4) โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม 04 พ.ค. 2553, 18:00:57
kru_jas
0 4,346 04 พ.ค. 2553, 18:00:57
บทคัดย่อรายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชุดเศรษฐศาสตร์ 01 พ.ค. 2553, 16:55:38
ครูอุดมศิลป์ สักลอ
0 3,935 01 พ.ค. 2553, 16:55:38
การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ชุดท้องถิ่นของเรา สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 29 เม.ย. 2553, 19:32:58
bkotapan
0 4,727 29 เม.ย. 2553, 19:32:58
จำนวน 186 กระทู้, หน้า: [1] 2 ตั้งกระทู้ใหม่  กระทู้แนะนำ  กระทู้ของฉัน