ห้องหลัก : ทั่วไปโดยอ่านตอบ
ดาบโบราณ(ดาบม้วนอายุเก่าแก่)gigago2865310