ห้องหลัก : ทั่วไปโดยอ่านตอบ
ลบกระทู้ด้วยตัวเองPelony24840
ตรรกศาสตร์ไปไงต่อPelony28290