ห้องหลัก : ทั่วไปโดยอ่านตอบ
ช่วยถอดความ กลอนนี้หน่อยครับพงศ์ณวิชญ์13420
ช่วยถอดความ กลอนนี้หน่อยครับพงศ์ณวิชญ์3170
ช่วยถอดความ กลอนนี้หน่อยครับพงศ์ณวิชญ์19990