ห้องหลัก : ทั่วไปโดยอ่านตอบ
ช่วยถอดความ กลอนนี้หน่อยครับพงศ์ณวิชญ์18920
ช่วยถอดความ กลอนนี้หน่อยครับพงศ์ณวิชญ์3520
ช่วยถอดความ กลอนนี้หน่อยครับพงศ์ณวิชญ์22030