ห้องหลัก : ทั่วไปโดยอ่านตอบ
เอไอเอส ลงพื้นที่สอนการใช้งานแอปพลิเคชันอสม.ออนไลน์ ที่จ.นครราชสีมาnongtip640
รพ.สต.เขารูปช้าง ต.ปาดังเบซาร์ จ.สงขลา สนับสนุนให้ อสม.ในพื้นที่ ใช้แอปฯอสม.ออนไลน์nongtip1060
แอดวานซ์ ติด ESG 100 3 ปีซ้อน โดดเด่น 3 ด้าน สิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาลnongtip980
รายการตามหลักกิโล ช่อง 9 Family 14 ถ่ายทอดกระบวนการทำงานของแอปฯอสม.ออนไลน์nongtip1350
ทีมงานเอไอเอสร่วมออกบูธ อสม.ออนไลน์ เพื่อประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ และโครงการประกวดการใช้งานแอปฯ nongtip2260
โครงการประกวดการใช้งานแอปฯ อสม.ออนไลน์ nongtip1640
โครงการประกวดการใช้งานแอปฯ อสม.ออนไลน์ nongtip120