ห้องหลัก : ทั่วไปโดยอ่านตอบ
ช่วยทำโจทย์พวกนี้ให้ผมหน่อยครับTTArthur Pachara11380