ห้องหลัก : ทั่วไปโดยอ่านตอบ
ช่วยคิดข้อนี้หน่อยparinya jampangam10750