ห้องหลัก : ทั่วไปโดยอ่านตอบ
ช่วยคิดข้อสอบข้อนี้หน่อยครับ <คณิต>Siriphol Kamsap12060