ห้องหลัก : ทั่วไปโดยอ่านตอบ
หนังสือสอบศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ เข้าใจง่ายสอบงาน ราชการไทย500
หนังสือสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมท่าอากาศยาน เข้าใจง่าย สอบงาน ราชการไทย410
หนังสือสอบนักวิชาการพัสดุ กรมท่าอากาศยาน เข้าใจง่ายสอบงาน ราชการไทย510
หนังสือสอบนักวิชาการขนส่ง กรมท่าอากาศยาน เข้าใจง่าย สอบงาน ราชการไทย440
หนังสือสอบช่างซ่อมบริภัณฑ์ กรมท่าอากาศยาน เข้าใจง่าย สอบงาน ราชการไทย380
หนังสือสอบเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย กรมท่าอากาศยาน เข้าใจง่ายสอบงาน ราชการไทย410
หนังสือสอบเจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านประชาสัมพันธ์) กรมท่าอากาศยาน เข้าใจง่าย สอบงาน ราชการไทย380
หนังสือสอบเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง กรมท่าอากาศยาน เข้าใจง่าย สอบงาน ราชการไทย380
หนังสือสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กรมท่าอากาศยาน เข้าใจง่ายสอบงาน ราชการไทย380
หนังสือสอบพนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน กรมท่าอากาศยาน เข้าใจง่าย สอบงาน ราชการไทย360
หนังสือสอบนายช่างโยธา กรมท่าอากาศยาน เข้าใจง่ายสอบงาน ราชการไทย360
หนังสือสอบนายช่างเครื่องกล กรมท่าอากาศยาน เข้าใจง่าย สอบงาน ราชการไทย370