ห้องหลัก : ทั่วไปโดยอ่านตอบ
งงกับเรื่องการชดเชยแรงเสียดทานครับJesada Thaworn2910