ห้องหลัก : ทั่วไปโดยอ่านตอบ
ช่วยหาค่า x (ลอการิทึม)Sirintra Khetsamduang6200