ห้องหลัก : ทั่วไปโดยอ่านตอบ
ช่วยอธิบายเรื่องโมลหน่อยค่ะยูรีนา เจ๊ะเมาะ8090