อุปกรณ์ต่างๆที่สามารถทำหน้าที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่เก็บกักได้จากท้องถนน โดยพลังงานไฟฟ้าที่ได้นั้นจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ในการใช้ไฟส่องสว่างบนท้องถนน
 


Portland General Electric (PGE), US Bank ธนาคารสหรัฐ และ แผนกที่ดูแลทางด้านคมนาคมของรัฐโอรากอนอย่าง Oregon Department of Transportation (ODOT) นอกจากนี้ในส่วนของอุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นอื่นๆในการพัฒนาระบบโซลาเซล์บนถนนก็ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเอกชนหลายบริษัทในรัฐโอรากอน


 


โครงการนี้ได้เริ่มพัฒนามาเป็นปี โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะมีการนำเอาพลังงานธรรมชาติอย่าง พลังงานแสงอาทิตย์มาใช้งานให้เกิดประโยชน์ ซึ่งการนำมาใช้งานนั้นมีเป้าหมายที่จะช่วยลดมลภาวะของโลก ใช้แหล่งพลังงานตามธรรมชาติให้ได้ประโยชน์สูงสุด และถือเป็นแนวทางที่ช่วยประหยัดการใช้พลังงานที่เราสร้างขึ้นมาได้อย่างดีเยี่ยม


 


ซึ่งในขณะนี้ทางรัฐได้นำเอาพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากพลังงานแสงอาทิตย์ที่เก็บกักได้จากบนท้องถนนมาใช้กับไฟที่อยู่บนถนนสายหลักเพื่อส่องสว่างให้กับผู้ขับรถในยามค่ำคืน โดยถนนสายที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าจากระบบโซลาเซลล์นั้นคือ ถนนสาย 5 และ 25 ที่เชื่อมระหว่างTualatin โดยใต้ท้องถนนนั้นจะมีการติดตั้งแผงโซลาเซลล์เพื่อเก็บกักพลังานแสงอาทิตย์ที่ส่องมายังท้องถนนในเวลากลางวันไว้ จากนั้นก็จะส่งไปยังบริษัทผลิตไฟฟ้าของรัฐอย่าง PGE เพื่อทำการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อนำไปใช้งานต่อ โดยระบบที่ใช้งานอยู่ในตอนนี้ครอบคลุมพื้นที่กว่า 8,000 ตารางฟุต สามารถสร้างพลังงานไฟฟ้าได้ถึง 112,000 กิโลวัตต์ต่อปี ซึ่งคิดเป็น 28% ของพลังงานการใช้ไฟสำหรับบนท้องถนน ก็ถือว่าช่วยประหยัดพลังงานไปได้มาก โดยโครงการนี้มีการลงทุนไปประมาณ 1.3 ล้านดอลล่าร์สหรัฐและคาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในสิ้นปีนี้ โดยวางแผนที่จะติดตั้งระบบโซลาเซลล์บนท้องถนนให้ครอบคลุมพื้นที่ที่กว้างขึ้น


 


หากสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการนี้สามารถเข้าไปได้ที่ www.oregonsolarhighway.com


 


ที่มา


 


http://www.sustainablebusiness.com/index.cfm/go/news.display/id/16563


 


โดย


ธนัช