การเพิ่มเพิ่มการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ให้น้ำทะเล (ภาพจากไซน์เดลี)


               แนวคิดการใหม่นี้ มีจุดประสงค์ลดระดับคาร์บอนไดออกไซด์ ในชั้นบรรยากาศ  โดยการ  ” เติมปูนขาว)  ลงทะเล  เหล่านักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าจะเปลี่ยนระดับคาร์บอนไดออกไซด์ ใหเหลือเท่าก่อนยุคอุตสาหกรรมได้               โดยไซน์เดลี  อ้างรายงานการศึกษา  จาก  วารสารเคมิสทรีแอนด์อินดัสทรี (Chemistry & Industry)   ที่ระบุว่า การเติมปูนขาว ช่วยเพิ่มความเป็นด่างให้กับน้ำทะเล ซึ่งช่วยเสริมความสามารถ ในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ของน้ำ ทะเลจากอากาศได้ และลดแนวโน้มในการปลดปล่อยสู่อากาศได้อีกด้วย


               แต่ก็มีฝ่ายทีคัดค้าว่า วิธีนี้ไม่น่าจะได้ผล   เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูงมาก  เมื่อ “เชลล์” (Shell) ได้ยินแนวคิดดังกล่าว ก็พึงพอใจ และให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยชิ้นนี้ เพื่อศึกษาถึงความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจ โดย กิลเลส เบอร์เธอริน (Gilles Bertherin) ผู้ประสานงานจากเชลล์ ให้ความเห็นว่า เป็นแนวคิดที่มีความหวัง และมีคุณประโยชน์ใหญ่หลวงต่อสิ่งแวดล้อม จากการเผชิญปัญหาภาวะโลกร้อน               อย่างไรก็ดี ศ.เคลาส์ แลคเนอร์ (Prof. Klaus Lackner) นักวิจัยภาคสนามจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย (Columbia University) สหรัฐฯ ได้กล่าวว่า ความสมดุลของคาร์บอนไดออกไซด์ในทางทฤษฎีนั้น มีความถูกต้องอย่างคร่าวๆ ดังนั้นการคำนวณความคุ้มค่าต้องทำอย่างรอบคอบ


       
               ไซน์เดลีระบุด้วยว่า สถานภาพของมหาสมุทรในปัจจุบันนี้ กลายเป็นอ่างดูดซับคาร์บอนที่ใหญ่ที่สุดในโลกไปแล้ว โดยแต่ละปีมหาสมุทรดูดซับคาร์บอนราวๆ 2 พันล้านตัน การเพิ่มความสามารถในการดูดซับของมหาสมุทรเพียงไม่กี่เปอร์เซนต์ ช่วยเพิ่มปริมาณการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์จากชั้นบรรยากาศได้อย่างเหลือเชื่อ.