อาจฟังดูเหลือเชื่อสักหน่อย หากกัญชาจะกลายเป็นยาวิเศษ


นักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาลีและอังกฤษตีพิมพ์งานวิจัยในวารสาร  The Journal of Natural Products ว่าค้นพบสารสำคัญในกัญชา ชื่อว่า tetrahydrocannabinol หรือ THC และสารชนิดอื่น ซึ่งมีบทบาทในการต้านแบคทีเรียโดยเฉพาะพวกที่ดื้อยาหลายชนิด


 


ภาพ: Cannabis sativa หรือกัญชา


ที่มา: http://en.wikipedia.org/wiki/Cannabis_sativa


 


เป็นที่ทราบกันมาหลายสิบปีแล้วว่ากัญชามีคุณสมบัติต้านแบคทีเรีย ในคศ. 1950 มีการทดลองถึงฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของกัญชาโดยการเตรียมกัญชาด้วยวิธีต่าง ๆ แล้วนำมาทดสอบกับผิวหนังหรือส่วนของร่างกายที่ติดเชื้อ อย่างไรก็ตามสมัยนั้นนักวิทยาศาสตร์ยังไม่รู้ที่มาที่ไปว่าเกิดจากสารตัวใด


Giovanni Appendino และคณะจากมหาวิทยาลัย Eastern Piedmont จึงได้ทำการศึกษาเพื่อตรวจหาฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย จากกัญชา 5 สายพันธุ์ พบว่ากัญชาทั้ง 5 ชนิด สามารถต้านแบคทีเรียสายพันธุ์ดื้อยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามมีแนวโน้มว่ากัญชาชนิดที่ไม่มีผลต่อจิตใจและระบบประสาทมากที่สุดจะเป็นความหวังในการทดลองต่อไป


ขณะนี้ยังไม่ทราบว่ากัญชาช่วยต้านแบคทีเรียได้อย่างไร และจะมีประสิทธิภาพในการรักษาการติดเชื้อทั่วร่างกายได้ดีเพียงใด ทั้งนี้คงต้องมีการวิจัยและทดลองอีกเป็นจำนวนมาก แต่คาดว่าเร็ว ๆ นี้จะนำกัญชามาใช้รักษาโรคที่เกิดจากสแตฟีโลค็อคคัส ออรีอัส สายพันธุ์ดื้อยาเมธิซิลลิน ( methicillin-resistant Staphylococcus aureus หรือ MRSA) เพื่อช่วยยับยั้งการเจริญเติบโต


สแตฟีโลค็อคคัส ออรีอัส (หรือ สแตฟ) เป็นแบคทีเรียที่พบบนผิวหนังและในจมูกของคน โดยปกติ สแตฟไม่เป็นอันตราย แต่บางครั้งอาจก่อให้เกิดการติดเชื้อและการเจ็บป่วยร้ายแรงได้ ส่วนสแตฟ ที่กล่าวถึงนี้เป็นสายพันธุ์ดื้อยาปฏิชีวนะเมธิซิลลินและยาปฏิชีวนะอื่นๆที่ใช้บำบัดการติดเชื้อในอดีต การติดเชื้อสแตฟิโลค็อคคัส ออรีอัส สายพันธุ์ดื้อยาเมธิซิลลิน (MRSA) ยากแก่การรักษา เพราะยาปฏิชีวนะส่วนใหญ่ไม่สามารถฆ่าแบคทีเรียนี้ได้ครับ 


ที่มา: http://www.nytimes.com/2008/09/09/science/09obdrug.html?_r=1&ref=science&oref=slogin


 


อ้างอิง:  http://www.biotec.or.th/biotechnology-th/newsdetail.asp?id=2115


http://en.wikipedia.org/wiki/Cannabis_sativa