นักชีววิทยาสามารถที่จะหาต้นกำเนิดของสารพิษในน้ำได้

 

โดยใช้หอยกาบเป็นเหมือนเครื่องดักจับมลพิษ โดยธรรมชาติแล้วหอยกาบจะทำความสะอาดน้ำด้วยการกินหรือดูดซับสารพิษไว้ที่ผิวเนื้อของพวกมันขณะที่พวกมันเคลื่อนที่อยู่ในน้ำ นักชีววิทยาได้ใช้ประโยชน์หอยกาบเหล่านี้ โดยการปล่อยลงแหล่งน้ำบริเวณใกล้ๆ กับโรงงานอุตสาหกรรม พวกเขาสามารถที่จะวิเคราะห์จากสารพิษได้ โดยการเปิดฝาของหอยกาบและนำตัวพวกมันออกมาจากฝา แล้วนำไปตรวจสอบในห้องแล็ป เพื่อหาสิ่งปนเปื้อนแหล่งน้ำ

แม่น้ำที่ปนเปื้อนด้วยสารพิษเช่น ยาฆ่าแมลง สารตะกั่วและสารหนู ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างมากในการบำบัด

นักวิทยาศาสตร์สามารถที่จะประยุกต์และนำวิธีการนี้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาได้

ดร

. Harriette Phelps นักชีววิทยาจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียในเมืองวอชิงตัน กล่าวว่า อันตรายจากสิ่งปนเปื้อนทั้งหลายที่อยู่ในแม่น้ำนั้นมีอยู่มากมาย บางอย่างอาจสามารถที่จะสังเกตได้ แต่บางอย่างไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ อย่างเช่น สารเคมี ทีมนักชีววิทยาพร้อมทั้งนักเรียนได้ใช้หอยกาบนี้เป็นเครื่องตรวจขนาดเล็ก

พวกมันสามารถที่จะช่วยหาแหล่งกำเนิดของสารพิษที่รั่วไหลออกมาได้

หอยกาบนี้จะทำความบำบัดน้ำด้วยการดูดซับสารพิษที่ปนเปื้อนมากับกระแสน้ำไว้ที่บริเวณผิวหนัง

 

หอยกาบเหล่านี้จะถูกเก็บขึ้นมาบริเวณปลายๆ ของลำน้ำ จากนั้นจึงทำการเปิดฝาของหอยกาบและทำการวิเคราะห์ในห้องแล็ป ผลจากการวิเคราะห์จะทำให้เราทราบชนิดของสารพิษ

รวมถึงปริมาณของสารพิษที่มีในน้ำ

ดร

. Phelps กล่าวเพิ่มเติมว่าพวกเราได้ใช้ผลจากการวิเคราะห์ครั้งนี้

ตามรอยกลับไปเพื่อที่จะหาแหล่งกำเนิดของสารพิษและสามารถกำจัดแหล่งกำเนิดที่ก่อให้เกิดสารพิษนี้ได้สำเร็จ

ที่มา

 

www.sciencedaily.com/video/2009/0110-clam_cleanup.htm

โดย

ธนัช