โปรตีน STAT3 มีบทบาทสำคัญกับการเกิดมะเร็ง

Written by on . Posted in ชีววิทยา, วิทยาศาสตร์

มีรายงานจาก Dr. David E. Levy ศจ.ด้านพยาธิวิทยาและจุลชีววิทยาจาก NYU Langone Medical center ว่าโปรตีน STAT3 ถูกพบว่ามีบทบาทในพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงให้เซลล์ปกติกลายเป็นเซลล์มะเร็ง

ในงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ในวารสาร Science เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. ที่ผ่านมา พบว่าโปรตีน STAT3 นั้น นอกจากหน้าที่ปกติของมันในการควบคุมการแสดงออกของยีน ยังพบอีกว่ามันยังมีในไมโทคอนเดรียและยังควบคุมการส่งผ่านอิเล็กตรอนใน Electron transport chain ของเซลล์มะเร็งอีกด้วย ซึ่งไมโทคอนเดรียเป็นออร์แกแนลล์ที่ใช้สร้างพลังงานในเซลล์ ซึ่งเป็นส่วนที่จำเป็นสำหรับการเมแทบอลิซึมของเซลล์มะเร็งเอง

“ผลการวิจัยนี้นำไปสู่ความเป็นไปได้ในการยับยั้งการทำงานของโปรตีน STAT3 ในเซลล์ เพื่อเป็นแนวทางในการรักษามะเร็งในอนาคต”

“จากการที่เราทราบว่าหน้าที่ของไมโทคอนเดรียนั้นสำคัญมากในเซลล์มะเร็ง มันเป็นไปได้ที่จะคิดวิธีการรักษาโดยการตัดการทำงานนี้ออกไป โดยให้เหลือแต่การทำงานอื่นของโปรตีนนี้ไว้ เช่น การใส่สวิชต์ปิด-เปิดให้กับโปรตีนนี้ โดยตัวยับยั้งยีนนี้ทำงานเฉพาะในเซลล์มะเร็ง”

STAT3 ย่อมาจาก signal transducer and activators of transcription ซึ่งเป็นโปรตีนที่ถูกค้นพบว่าเป็นตัวควบคุมการแสดงออกของยีน ซึ่งเคยถูกคิดว่ามีหน้าที่เดียวในการเปิดการทำงานของยีนในนิวเคลียส โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เซลล์ต้องการการตอบสนองของภูมิคุ้มกันจะพบโปรตีน STAT3 ด้วย และยังเป็นตัวจัดการขั้นตอนที่สำคัญของการติดเชื้อหลายขั้นตอน

Dr. Levy และผู้ร่วมงานได้ศึกษาโปรตีน STAT3 ตั้งแต่ช่วงปี 1995 เมื่อพวกเขาโคลนยีนนี้ขึ้นมาเป็นครั้งแรก โดยผลการทดลองขณะนี้คือได้ข้อมูลว่ามะเร็งเกิดขึ้นจาก Ras oncogene (ยีนก่อมะเร็ง) ซึ่งเป็นตัวการสำคัญของมะเร็งหลายอย่างของมนุษย์

“การทดลองในอนาคตของเราคือการทำงานของโปรตีน STAT3 ในไมโทคอนเดรียจะเป็นจุดสำคัญในเซลล์มะเร็งชนิดอื่นๆ ด้วยเหมือนกัน”

Dr. Levy เสริมอีกว่า “เรายังต้องทำความเข้าใจมากขึ้นถึงพื้นฐานทางชีวเคมีของการทำงานของโปรตีน STAT3 เช่น ต้องศึกษาว่า STAT3 ทำอะไรกันแน่ในไมโทคอนเดรีย เอนไซม์และกระบวนการที่ใช้ในการควบคุม และการทำงานในเซลล์ปกติจะแตกต่างจากในเซลล์มะเร็งอย่างไร”

 

 

รูปร่างโปรตีน STAT3 (ที่มา http://en.wikipedia.org/wiki/File:Stat3_structure.png )

 

ที่มา

http://www.sciencedaily.com/releases/2009/06/090625141500.htm

เพิ่มเติม

http://en.wikipedia.org/wiki/STAT3

 แสดงความคิดเห็น