จะให้นักศึกษาอาชีวศึกษาได้มีโอกาสเป็นผู้ออกแบบและส่งเข้าประกวด โดยแบบที่ชนะการประกวดจะนำมาใช้เป็นเครื่องแบบจริง…..

           น. ส.นริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยคามคืบหน้าการปรับเปลี่ยนเครื่องแบบนักศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะ กรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ว่า ขณะนี้ได้มอบหมายให้ ผอ.สถาบันอาชีวศึกษาไปสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับเครื่องแบบนักศึกษา รวมทั้งสำรวจว่าแบบฟอร์มที่ใช้อยู่แต่ละสาขาวิชามีอยู่กี่แบบ เพื่อนำรายละเอียดพร้อมข้อสรุปทั้งหมดมาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา ในวันที่ 14 ก.ค.นี้ ซึ่งเบื้องต้นเครื่องแบบนักศึกษาที่ปรับเปลี่ยนใหม่ จะให้นักศึกษาอาชีวศึกษาได้มีโอกาสเป็นผู้ออกแบบและส่งเข้าประกวด โดยแบบที่ชนะการประกวดจะนำมาใช้เป็นเครื่องแบบจริง

           รมช.ศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ ได้ศึกษาระเบียบเครื่องแบบนักศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) แล้วเห็นว่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่อาจต้องแก้ไขระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเรื่องเครื่องแบบนัก เรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ทันเพื่อจะเริ่มใช้เครื่องแบบอาชีวศึกษาใหม่ได้ พร้อมกันทั่วประเทศในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ทั้งนี้การปรับเปลี่ยนเครื่องแบบนักศึกษาอาชีวะ เป็นเพียงการปรับเปลี่ยนชุดนักศึกษาและชุดปฏิบัติการ หรือชุดช็อป ที่ปัจจุบันมีใช้กันหลายแบบและหลายสี มาเป็นแบบเดียวกันทั่วประเทศ    ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยแก้ปัญหาการร้องเรียนของผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อชุด นักเรียน ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพได้ เนื่องจากสามารถจัดสรรเงินให้กับผู้ปกครองหรือนักศึกษาไปจัดซื้อได้เองตาม ความสมัครใจ.

ขอขอบคุณข้อมูลจาก


ไทยรัฐ