นักจิตวิทยาสหรัฐฯ ศึกษาพบว่า ทารกที่ฉายแววด้านจำความได้เร็วมาตั้งแต่อายุระหว่าง 6-12 เดือน จะกลายเป็นผู้ใหญ่มีสติปัญญาดี เมื่อเข้าสู่วัย 20 ปี....
        ทารก ผู้ ซึ่งฉายแววให้เห็นตั้งแต่จำความได้เร็วมาตั้งแต่อายุระหว่าง 6-12 เดือน จะกลายเป็นผู้ใหญ่มีสติปัญญาดี และได้รับความสำเร็จทางด้าน การศึกษาตั้งแต่ตอนต้นๆ วัย 20 ปี

        นัก จิตวิทยาโจเซพ ฟากัน มหาวิทยาลัยเคส เวสเติร์น รีเสิร์ฟของสหรัฐฯ ได้ศึกษาเพื่อตรวจสอบดูว่า ทารกที่ฉายแววฉลาดจะเติบโตขึ้นกลายเป็นผู้ใหญ่ที่เฉลียวฉลาดและบรรลุความ สำเร็จขั้นสูงหรือไม่ ก็ได้ผลว่าเป็นเช่นนั้นจริง

       
ารสารวิชาการ "สติปัญญา" ของสหรัฐฯ เปิดเผยผลการศึกษาได้ชี้ว่า สติปัญญาเกี่ยวข้องกับการจัดการกับข้อมูลใหม่ แล้วนำไปรวบรวมผสมกับข้อมูลอื่นๆที่บุคคลนั้นได้ประสบมาตลอดชีวิต.
ขอขอบคุณข้อมูลจาก


ไทยรัฐ