การพัฒนาแหล่งผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์

Written by piglet_samurai on . Posted in เทคโนโลยี, เทคโนโลยีพลังงาน

 

 

บริษัท SolarReserve ในรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้เปิดเผยถึงการพัฒนาระบบผลิตพลังงานจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่สามารถเก็บกักพลังงานได้กว่า 7 ชั่วโมง ซึ่งจะส่งผลให้โรงงานผลิตไฟฟ้าสามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ระบบนี้จะประกอบได้ด้วยกระจกสะท้อนแสงอาทิตย์จำนวน 17,500 แผ่น แต่ละแผ่นมีขนาด 24-28 ฟุต พร้อมด้วยขาตั้งของกระจกสูง 12 ฟุต โดยกระจกจะถูกวางเป็นวงกลมดังรูป ล้อมรอบหอคอยที่สูงกว่า 538 ฟุตที่ประกอบไปด้วยถังเก็บสารละลายเกลือกว่า 4.4 ล้านแกลลอน บนหอคอยยังมีตัวรับพลังงานแสงอาทิตย์ที่ถูกสะท้อนส่งมาจากแผ่นกระจกข้างล่าง

 


เมื่อกระจกกว่า
17,500 แผ่นสะท้อนแสงอาทิตย์มารวมกันที่แผ่นรับพลังงานบนหอคอยที่มีลักษณะเป็นแท่งสูงบนจุดสูงสุดของหอคอย ความร้อนที่ได้จะทำให้สารละลายเกลือในถังมีความร้อนกว่า 1,000 ฟาเรนไฮต์

 

จากนั้นระบบจะมีการแปลงพลังงานความร้อนที่ได้ส่งผ่านไปตามกระบวนการไปยังตัวสร้างไอน้ำจากนั้นก็จะส่งผลให้มีการขับเคลื่อนของกังหัน และพลังงานที่ได้จะเชื่อมต่อไปยังการผลิตพลังงานไฟฟ้าดังภาพ และระบบก็จะมีการทำงานหมุนเวียนกลับไปยังจุดเริ่มต้นเรื่อยๆ ทำให้เกิดเป็นวัฏจักรการผลิตกระแสฟ้าที่ใช้ประโยชน์จากพลังงานธรรมชาติได้ดี 

สารละลายเกลือมีส่วมผสมของสารโซเดียม และโพแทสเซียมไนเตรต ซึ่งราคาต้นทุนไม่สูง และก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นในส่วนอื่นของระบบจะมีส่วนอุปกรณ์ที่พาความร้อนมายังสารละลาย ในส่วนอื่นๆก็ใช้ระบบที่มีการใช้ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นกังหัน และตัวผลิตไอน้ำ

 

ระบบนี้ถือว่าคุ้มค่ากว่าการสร้างพลังงานไฟฟ้าจากการนำเอาพลังงานปิโตรเลียมมาเป็นตัวช่วยในการผลิตพลังงาน โดยโครงการนี้ใช้เวลาในการพัฒนามาหลายปี และคาดว่าจะพร้อมใช้งานจริงในอุตสาหกรรมปี 2013

 

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูที่

http://www.solar-reserve.com/
http://www.energy.ca.gov/sitingcases/ricesolar/index.html

 

ที่มา

http://www.physorg.com/news176632405.html

 

 

โดย

ธนัชแสดงความคิดเห็น