สนับสนุนการศึกษาทั้งระบบ พร้อมกันนี้ได้ติดตามการใช้จ่ายงบ SP2 โดยมอบนโยบายให้ทุกองค์กรใช้จ่ายงบไทยเข้มแข็ง.... 

         นาย ชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการว่า ได้ติดตามโครงการพัฒนาเครือข่ายยูนิเน็ต ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง หรือ SP2 ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยที่ประชุมเห็นว่าควรจะยกระดับยูนิเน็ตเป็นโครงการระดับชาติ  หรือเนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่น เน็ตเวิร์ค เพื่อสนับสนุนการศึกษาทั้งระบบ พร้อมกันนี้ได้ติดตามการใช้จ่ายงบ SP2 โดยมอบนโยบายให้ทุกองค์กรใช้จ่ายงบไทยเข้มแข็ง ซึ่งถือเป็นงบลงทุนเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องไม่ดำเนินการให้กระทบต่อเป้าหมายและนโยบายที่วางไว้ โดยตนจะติดตามผลการดำเนินการอย่างใกล้ชิด 

        ส่วนของสำนักงานคณะ กรรมการการอาชีวศึกษาที่มีปัญหานั้น ขอยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่พบว่ามีกระบวนการที่ทุจริตคอรัปชัน แต่ยอมรับว่าอาจมีข้อบกพร่องที่เป็นปัญหา จึงขอให้ตรวจสอบและรายงานมายังตนเป็นระยะ และให้องค์กรหลักเตรียมโครงการที่จะรองรับงบ SP3 โดยกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าเหมือนงบ SP2 นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบการจัดประชุมคณะกรรมการนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษ ที่ 2 วันที่ 15 ก.พ.นี้ โดยมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และการประชุมสมัชชาปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ 2 วันที่ 6-7 มี.ค. ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์.
ขอขอบคุณข้อมูลจาก


ไทยรัฐ