เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 10 ก.พ. ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) เปิดเผยว่า สวทช. ได้ร่วมมือกับสถานีอวกาศนานาชาติแจกซ่า ประเทศญี่ปุ่น ในโครงการ “Thailand Zero-Gravity Experiment” ตั้งแต่ปี 2549 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้นักวิจัย นักเรียน และนักศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนางานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอวกาศ ของไทย โดยเปิดโอกาสให้ร่วมส่งงานวิจัยขึ้นไปทดลองบนสถานีอวกาศนานาชาติ และขึ้นทำการ ทดลองในสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำบนเที่ยวบินพาราโบลิก

           ทั้งนี้ในปี 52 สวทช.ได้คัดเลือกโครงการเบื้องต้นจำนวน 3 โครงการส่งไปยังแจกซ่า ซึ่งผลปรากฏว่าโครงการที่ได้รับคัดเลือก เพื่อไปร่วมทดลองบนเที่ยวบินพาราโบลิกเป็นโครงการเรื่อง “A Study of Water Drops Spreading in Textiles Under Microgravity Condition” ซึ่งเป็นทีมจากการรวมสองระดับชั้นการศึกษา คือ นายวเรศ จันทร์เจริญ นายพงศกร พลจันทร์ขจร และนายจักรภพ วงศ์วิวัฒน์ นักศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และนายวศิน ตู้จินดา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนดรุณสิกขาลัย โดยทีมเยาวชนดังกล่าวจะได้รับการสนับสนุนทุนในการพัฒนาชุดการทดลอง และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำการทดลองที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะออกเดินทางประมาณวันที่ 22-28 มี.ค. 53.
ขอขอบคุณข้อมูลจาก


เดลินิวส์