การรับสมัครนักเรียนปี54 อาจจะนำคะแนนโอเน็ตมาใช้เลื่อนชั้นทุกโรงเรียน เตรียมประกาศเป็นนโยบายชัดเจน...

          ตามที่คณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  มอบหมายให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) หารือกับกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการนำผลคะแนนสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่ง ชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ตไปใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง และนำไปใช้เพื่อการสอบคัดเลือกเข้า ม.1 และ ม.4 นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการ และตน มีแนวคิดตรงกันที่ต้องการใช้คะแนนโอเน็ตในการคัดเลือกเข้า ม.1 และ ม.4 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 แต่เนื่องจากใช้ไม่ทันจริงๆ เพราะไม่ สามารถปรับเปลี่ยนปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ซึ่งประกาศไว้ล่วงหน้านานแล้ว กับการประกาศผลสอบโอเน็ตให้สอดคล้องกัน สำหรับการรับสมัครนักเรียนในปีการศึกษา 2554 นั้น รมว.ศึกษาธิการเห็นด้วยที่จะให้มีการนำคะแนนโอเน็ตมาใช้ประโยชน์ และมีแนวโน้มว่าจะมีการนำคะแนนโอเน็ตไปใช้ในการเลื่อนชั้น ซึ่งหากจะให้มีการนำคะแนนโอเน็ตใช้จริงก็จะต้องใช้หมดทุกโรงเรียน จึงอาจจะต้องมีการประกาศเป็นนโยบายที่ชัดเจน ซึ่งขณะนี้ก็กำลังหารือกันอยู่ว่าจะปรับตารางสอบโอเน็ตและตารางการรับนัก เรียนอย่างไรให้มีความสอดคล้องกัน

          ผู้สื่อข่าวถามว่า หากมีการเปลี่ยนรัฐบาลหรือ รมว.ศึกษาธิการในปีต่อไป  นโยบายการใช้คะแนนโอเน็ตเพื่อสอบคัดเลือก จะเปลี่ยนอีกหรือไม่ นายชัยวุฒิกล่าวว่า  ตนยังไม่สามารถคาดการณ์ได้  แต่เบื้องต้นก็ได้มีการหารือกับ รมว.ศธ.ว่าจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องออกเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อให้ทุกโรงเรียนปฏิบัติตาม ไม่ใช่ปล่อยเป็นไปตามความสมัครใจของโรงเรียน

          ด้าน ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน ผอ.สทศ. กล่าวว่า ในการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2553 สทศ.ได้รับการติดต่อจากโรงเรียนมัธยมในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด ขอผลสอบโอเน็ตเพื่อใช้ในการสอบคัดเลือกนักเรียน แต่โรงเรียนติดต่อมาช้าเกินไป สทศ. ไม่สามารถประกาศผลสอบได้ทัน ส่วนแนวคิดการปรับเปลี่ยนการสอบโอเน็ตของเด็ก ป.6 และ ม.3 โดยใช้ วิธีการสุ่มสอบคนละ 10% ของข้อสอบ และสอบ 8 กลุ่มวิชานั้น ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการประสานกับ สพฐ.ว่าจะจัดสอบในรูปแบบใด
ขอขอบคุณข้อมูลจาก


ไทยรัฐ