สพฐ.ยัน แบบเรียนทุกกลุ่มสาระจัดพิมพ์เสร็จแล้ว 31 พ.ค. จัดส่งได้ทั้งหมด ส่วนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 เสนอตั้งคณะกรรมการเพิ่มคุณภาพผู้เรียนและประชุมโต๊ะกลม 10 มิ.ย.นี้...

           ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยหลังประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า ได้หารือการเตรียมความพร้อมในช่วงเปิดภาคเรียน ทั้งในเรื่องของโครงการเรียนดีเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะในส่วนของหนังสือและแบบเรียน ซึ่งได้รับรายงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.) ว่าภาพรวมของโรงเรียนที่ดำเนินการจัดซื้อหนังสือและแบบเรียนซึ่งอยู่ระหว่างการ จัดส่งการส่งมอบหนังสือและที่ส่งมอบไปแล้วมี 21,101 โรง จากโรงเรียนทั้งหมดกว่า 30,000 โรง ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 20 ได้มอบให้ สพท.ไปตรวจสอบดูว่าการจัดซื้อหนังสือและแบบเรียนอยู่ในขั้นตอนใด โดยให้รายงานมาทุกวันจันทร์เพื่อให้นักเรียนได้มีหนังสือทันใช้ ซึ่งจากการประสานกับองค์การค้าของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.) ได้รับการยืนยันว่าขณะนี้แบบเรียนทุกกลุ่มสาระจัดพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ 31 พ.ค.น่าจะจัดส่งได้ทั้งหมด

           เลขาธิการกพฐ. กล่าวอีกว่า ที่ประชุมยังได้พิจารณาการดำเนินงานตามนโยบาย รมว.ศึกษาธิการที่มอบให้ สพฐ.เป็นหลักในการเพิ่มคุณภาพผู้เรียน โดยการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ซึ่งจะมีการเสนอตั้งคณะกรรมการเพิ่มคุณภาพผู้เรียนและประชุมโต๊ะกลมในวันที่ 10 มิ.ย.นี้
ขอขอบคุณข้อมูลจาก


ไทยรัฐ