กระทรวงวิทย์ฯ-เนคเทค-อินเทล จัดงานเลี้ยงยิ่งใหญ่ ต้อนรับคณะเด็กเก่งจากเวที Intel ISEF 2010 เฉือนชนะเยาวชนทั่วโลกอีกพันกว่าคน จาก 50 กว่าประเทศ...

            เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะประธานงานเลี้ยงแสดงความยินดีต่อเยาวชนไทยที่ได้รับรางวัล จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF 2010) กล่าวว่า การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 8-14 พ.ค. มีนักเรียนกว่า 1,611 คน จาก 54 ประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน ถือเป็นความภาคภูมิใจต่อผลงานของเยาวชนทุกคนที่มีโอกาสเป็นตัวแทนประเทศ และได้รับมาถึง 4 รางวัล สิ่งสำคัญคือโอกาสในการแสดงศักยภาพ การพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเยาวชนไทยซึ่งไม่แพ้ประเทศอื่น ทั้งยังเป็นจุดเปลี่ยนในการก้าวสู่การเรียนรู้ แลกเปลี่ยนทัศนะจากนานาชาติ เพื่อพัฒนาแนวทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ต่อไป

            ทั้งนี้ ประเทศไทยส่งโครงงานเข้าร่วมประกวด รวม 8 โครงงาน โดยได้รับรางวัล 4 โครงงาน ได้แก่ 1.โครงงาน Innovative Use of Anaerobic Effective Microorganisms for Natural Rubber Latex Coagulation (ผลตอบแทนและคุณภาพของยางก้อนถ้วยระหว่างการใช้น้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพกับ กรดฟอร์มิก) โดย นายศุภชัย นิลดำ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ จ.ศรีสะเกษ ได้รับรางวัลที่ 4 Grand Awards สาขาวิศวกรรม-วัสดุศาสตร์ 2.โครงงาน Modification of Breeding Rice Grains through Artificial Colors, Flavor and Smell Used in Prevention of Grain-Consuming Birds (ผลของการดัดแปลงสี รสชาติ และกลิ่นของเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยสารสกัดธรรมชาติต่อการป้องกันนกกินข้าวในนา หว่าน) โดย น.ส.สายฝน นภนิภา และ น.ส.อภิชญา นพเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" จ.ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลที่ 4 Grand Awards ประเภททีม 3.โครงงาน Leaf Extracts of Euphorbiaceae Can Eradicate the Field Crab, Somanniathelphusa sexpucntata (ผลของสารสกัดจากพืชวงศ์ Euphorbiaceae กำจัดปูนา) โดย น.ส.มาลินี มีทา โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" จ.ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลที่ 3 สาขาพฤกษศาสตร์ และ 4.โครงงาน Paleontological Study of Permian Gastropoda at Khoa Noi, Amphoe Takhli, Changwat Nakhonsawan, Central of Thailand (การศึกษาโบราณชีววิทยาของหอยฝาเดียวยุคเพอร์เมียน บริเวณเขาน้อย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์) โดย นายฉัตรเฉลิม เกษเวชสุริยา โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ จ.นครสวรรค์ ได้รับรางวัลที่ 3 Special Awards จากสถาบันภูมิศาสตร์อเมริกัน

            ดร.กว้าน สีตะธนี รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค เปิดเผยว่า เนคเทคพยายามผลักดันโครงการต่างๆ และ สร้างนวัตกรรมมากกว่า 10 ปี พบว่าในอดีตเยาวชนไทยยังไม่ค่อยสนใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่ขณะนี้ มีเยาวชนจำนวนมากที่ตั้งใจและสนใจเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจัง และแม้จะเสียเปรียบต่างประเทศในเรื่องข้อมูลภาษาอังกฤษและวิธีการนำเสนอ แต่เยาวชนไทยก็มีศักยภาพไม่เป็นรองประเทศอื่น เนคเทคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายองค์กร รวมถึงสถาบันการศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการ จึงร่วมมือกันผลักดัน ช่วยเหลือ และให้คำแนะนำแก่เยาวชนที่ได้รับรางวัลจากมหกรรม Thailand ICT Contest Festival 2010 โดยใช้ระยะเวลาภายหลังเสร็จสิ้นการประกวดเมื่อเดือนก.พ.ที่ผ่านมา จัดค่ายอบรมการนำเสนอโครงงานภาษาอังกฤษและปรับปรุงโครงงานให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น

            "ภารกิจสำคัญของเนคเทคคือการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดงาน วิจัยตลอดจนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับคุณภาพ จากจำนวนโครงงานส่งประกวดที่เพิ่มขึ้นทุกปี แสดงถึงระดับความสนใจวิทยาศาสตร์และพัฒนาการที่เพิ่มขึ้น เรื่องน่ายินดีที่เยาวชนไทยได้รับรางวัลระดับโลกครั้งนี้ คือ การรู้จักประยุกต์ใช้วัสดุที่อยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ ถือเป็นการต่อยอดจากปัญหาและสิ่งรอบตัว โดยโครงงานที่ได้รับรางวัลก็จะได้รับการต่อยอดและสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ อย่างไรก็ตาม เนคเทคเตรียมนำเสนอข้อมูลโครงงานที่เป็นประโยชน์ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กยอดนิ ยมอย่างเฟซบุ๊ก ด้วยความร่วมมือจากเยาวชนรุ่นพี่ที่เคยประกวดโครงงานหรือนักวิจัยด้านต่างๆ ในการกระจายความรู้แก่เยาวชนและเกษตรกรที่สนใจ เพื่อใช้พัฒนาประเทศต่อไป" ดร.กว้าน กล่าว

            นายเอกรัศมิ์ อวยสินประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ในฐานะผู้สนับสนุนหลักกว่า 11 ปี อินเทลมีวัตถุประสงค์ในการสร้างแรงกระตุ้นเพื่อผลักดันให้เยาวชนสนใจวิทยา ศาสตร์ และเปิดโอกาสให้เยาวชนที่สนใจวิทยาศาสตร์ได้มีเวทีแสดงความสามารถ จากการสนับสนุนและร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ขณะเดียวกัน ยังช่วยลดปัญหาและความไม่สนใจคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นกับเด็ก ทั่วโลก ซึ่งอาจเป็นปัญหาระยะยาวระดับประเทศ ส่วนการได้รางวัลของเยาวชนไทยนั้น ถือเป็นเรื่องน่ายินดีและช่วยเพิ่มบุคลากรคุณภาพให้ประเทศ ทั้งยังก่อให้เกิดการเรียนรู้และความตื่นตัวด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งอินเทลจะสนับสนุนและจัดงานอย่างต่อเนื่องต่อไป

            ด้านน.ส.สายฝน นภนิภา นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" จ.ฉะเชิงเทรา หนึ่งในตัวแทนประเทศไทยที่ได้รับรางวัลที่ 4 Grand Awards ประเภททีม กล่าวว่า โครงงานผลของการดัดแปลงสี รสชาติ และกลิ่นของเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยสารสกัดธรรมชาติต่อการป้องกันนกกินข้าวในนา หว่าน เคยได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประกวด Thailand ICT Contest Festival 2010 เกิดจากความต้องการแก้ปัญหานกกินข้าวในนาหว่านซึ่งส่งผลกระทบต่อชาวนาในท้อง ถิ่นเป็นอย่างมาก ตนจึงนำความรู้เชิงวิทยาศาตร์ที่ได้จากในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ โดยศึกษาจากงานวิจัยและพฤติกรรมการกินของนก พบว่าเกิดจากพฤติกรรมเคยชินต่อหุ่นไล่กาและนกมีพฤติกรรมจดจำสี จึงทำการทดสอบโดยใช้สี รส และกลิ่น โดยย้อมเมล็ดพันธุ์ข้าวจากสีธรรมชาติ 5 สี พบว่าสีส้มแดงให้ผลดีที่สุดทำให้นกกินเมล็ดพันธุ์ข้าวลดลง การนำเมล็ดพันธุ์ข้าวชุบสารสกัดจากพืช 4 ชนิด พบว่ารสขมจากบอระเพ็ดให้ผลดีที่สุด ส่วนการใช้กลิ่นน้ำมันหอมระเหยจากพืชวงศ์ Rutaceae จำนวน 3 ชนิด พบว่าน้ำมันหอมระเหยจากมะกรูดให้ผลดีที่สุด

            อย่างไรก็ตามเชื่อว่าโครงงานดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อชาวบ้าน และ เกษตรกรที่ต้องการเพิ่มผลผลิต โดยเลือกใช้วัตถุดิบที่หาได้ง่ายและมีจำนวนมากในท้องถิ่น เพื่อสร้างความคุ้มค่าแก่เงินที่ลงทุน ทั้งยังไม่เกิดมลพิษหรือสารเคมีตกค้างเช่นเดียวกับการใช้สารเคมี ซึ่งส่งผลเสียต่อผู้ใช้และผู้บริโภค
ขอขอบคุณข้อมูลจาก


ไทยรัฐ