: ยาปฏิชีวนะ ทำลายแบคทีเรียประจำถิ่น เปิดโอกาสให้แบคทีเรียก่อโรคเข้ามาในร่างกาย

(ciprofloxaxin) โดยพบว่าการให้ยาปฏิชีวนะชนิดนี้ส่งผลทำลายประชากรแบคทีเรียชั้นดีในลำไส้ทั้งหมด และหญิงหนึ่งรายในนั้นต้องใช้เวลาเกือบเดือนกว่าร่างกายจะกลับเป็นปกติ

Proceedings of the National Academy of Sciences)

ทีมวิจัยจึงออกแบบการทดลองโดยการให้ยาไซโปรฟลอกซาซินแก่อาสาสมัครจำนวน 3 ราย ติดต่อกันเป็นเวลา 5 วัน

Lactobacillus reuteri ที่พบในนมแม่ มีส่วนช่วยในการป้องกันการติดเชื้อไวรัส นอกจากนั้นยังมีรายงานว่าแบคทีเรียบางชนิดก่อให้เกิดการอักเสบของลำไส้ส่งผลต่อความอยากอาหารและทำให้เกิดโรค ภาวะทางเดินอาหารอักเสบ (Crohn's disease) และมีแผลอักเสบในลำใส้

การกำจัดแบคทีเรียชั้นดีในลำไส้อย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดการติดเชื้อได้ง่ายขึ้นและหากโชคร้ายติดเชื้อที่ดื้อยาจะยิ่งทำให้ยากแก่การรักษา อีกทั้งยังทำให้เกิดพัฒนาของยีนดื้อยาปฎิชีวนะหรือแอนตีไบโอติกในร่างกายอีกด้วย และทุกครั้งที่เราใช้ยาปฎิชีวนะจะทำให้เกิดประชากรจุลินทรีย์กลุ่มใหม่ที่เป็นสายพันธุ์ก่อโรคมาแทนที่สายพันธุ์ที่มีประโยชน์กับร่างกาย

 

ที่มา: http://www.abc.net.au/science/articles/2010/09/14/3011167.htm

: http://www.actionbioscience.org/biodiversity/wassenaar.html

http://www.buzzle.com/articles/beneficial-bacteria-to-humans.html