ทีมนักวิทยาศาสตร์จากประเทศสหรัฐอเมริกาได้ทำงานวิจัยและทดลองการได้ยินของปลาหมึกว่าปลาหมึกมีประสาทรับรู้ด้วยเสียงหรือไม่ ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับการได้ยินของปลาหมึกถือเป็นข้อมูลที่ยังไม่เคยมีข้อมูล หลักฐานชัดเจน

 

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสัตว์และสิ่งมีชีวิตทางทะเล T.Aran Mooney หัวหน้าทีมนักวิจัยจากสถาบันวิจัย Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) ในรัฐแมตซาชูเซตได้ทำการทดลองและวิจัยเกี่ยวกับประสาทการได้ยินของปลาหมึก ซึ่งอวัยวะที่ทำหน้าที่รับรู้เสียงและการได้ยินจะมีลักษณะเป็นถุงเล็กสองถุงอยู่ใกล้ส่วนล่างของสมอง

 

ปลาหมึกพันธุ์ที่นำมาทดลองเป็นสายพันธุ์ Loligo pealeii ดังภาพ ถูกนำมาอยู่ไว้ในถังน้ำ นักวิทยาศาสตร์ได้ใช้แมกนีเซียมคลอไรด์มารมยาให้ปลาหมึกมีอาการมึนและง่วง จากนั้นก็นำเอาลำโพงที่สามารถเปิดเสียงใต้น้ำได้ไปทดสอบดูปฏิกิริยาของปลาหมึก

 

จากการทดลองพบว่า ปลาหมึกสามารถได้ยินเสียงระดับความถี่ต่ำประมาณ 30 ถึง 500 Hz แต่จะไม่สามารถรับรู้หรือมีปฏิกิริยาตอบกลับถ้าหากอุณหภูมิของน้ำต่ำกว่า 8 องศาเซลเซียส นักวิทยาศาสตร์ระบุอีกว่าปลาหมึกอาจจะมีความสามารถในการได้ยินเสียงคลื่นที่กระทบแนวปะการัง และเสียงลมเหนือทะเล แต่จะไม่สามารถได้ยินเสียงที่มีความถี่สูง เช่นเสียงที่เกิดจากการสะท้อนเนื่องจากการส่งสัญญาณของปลาโลมา หรือปลาวาฬ ซึ่งถือเป็นนักล่าที่มีปลาหมึกเป็นอาหารเช่นกัน

 

มากไปกว่านั้น ปลาหมึกจะไม่สามารถรับรู้แรงดันของน้ำที่เปลี่ยนอันเกิดมาจากคลื่นเสียง แต่จะสามารถรับรู้ถึงการเคลื่อนไหวของสิ่งรอบข้างจากเสียงของน้ำที่พัดหรือไหลรอบตัว

 

ข้อมูล รายละเอียดงานวิจัยของประสาทการได้ยินของปลาหมึกได้ถูกตีพิมพ์เผยแพร่ที่วารสารวิชาการ The Journal of Experimental Biology

 

ที่มา

Sound detection by the longfin squid (Loligo pealeii) studied with auditory evoked potentials: sensitivity to low-frequency particle motion and not pressure, by T. Aran Mooney et al., Journal of Experimental Biology 213, 3748-3759 (2010). doi:10.1242/jeb.048348

http://www.physorg.com/news/2011-02-squid-shown.html

 

โดย

ธนัช