ทีมวิจัยจากสถาบันตรวจและค้นหาไวรัส UCSF รายงานผลการศึกษาในวารสาร PLoS Pathogens ฉบับวันที่ 14 กค. โดยระบุว่า พบไวรัสสายพันธุ์ใหม่ เป็นไวรัสประเภทเดียวกับที่เคยพบในลิงแคลิฟอร์เนียตั้งแต่ปี 2009 สามารถติดต่อจากลิงสู่คนได้

ภาพ: ลิงติติ (titi) โตเต็มวัยและลูกน้อยในศูนย์วิจัย California National Primate Research Center in Davis, California พบว่าเชื้อไวรัส TMAdV (titi monkey adenovirus) เป็นสาเหตุของอาการเสียชีวิตจากปอดบวม คร่าชีวิตประชากรลิงกว่าหนึ่งในสาม อีกทั้งยังติดต่อไปยังนักวิจัยในศูนย์วิจัย

(Credit: Photograph courtesy of Kathy West)

จากการศึกษาพบว่าไวรัสประเภทนี้เป็นประเภทเดียวกับที่พบในลิงโลกใหม่ติติ (titi) และในบรรพบุรุษมนุษย์อีกสองสายพันธุ์ อีกทั้งลักษณะไวรัสในสองกลุ่มประชากรที่กล่าวถึงยังแตกต่างกันอีกด้วย นักวิทยาศาสตร์จึงคาดว่าสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นอาจเป็นต้นตอของไวรัสสายพันธุ์นี้

อะดีโนไวรัส (adenovirus) เป็นไวรัสที่สามารถติดต่อใน คน ลิงและสัตว์ฟันแทะ ก่อให้เกิดโรคหลายชนิดในคน ตั้งแต่กลุ่มอาการคล้ายหวัดจนถึงท้องร่วง หรือปอดบวม อย่างไรก็ตามอะดีโนไวรัสแตกต่างจากไวรัสไข้หวัดใหญ่ (influenza virus) หรือไวรัสก่อหวัด (corona virus) ตรงที่สามารถติดต่อข้ามสปีชีส์ได้

 


ภาพ: adenovirus

นพ.ดร. Charles Chiu ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านแพทยศาสตร์และโรคติดต่อ สถาบัน UCSF และผู้อำนวยการศูนย์วินิจฉัยไวรัส กล่าวว่า ขณะนี้อะดีโนไวรัสเป็นไวรัสที่จัดอยู่ในกลุ่มก่อโรค และสามารถติดต่อข้ามสปีชีส์ได้ ก่อนหน้านี้มีงานวิจัยอ้างถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามการศึกษานี้เป็นงานวิจัยชิ้นแรกที่ตรวจสอบการติดต่อข้ามสายพันธุ์ของอะดีไวรัสในเวลาสำรวจจริง

ในปี 2009 พบว่าอะดีโนไวรัส TMAdV ก่อโรคติดเชื้อในลิงติติที่ศูนย์วิจัยด้านไพรเมตแห่งชาติแคลิฟอร์เนีย (California National Primate Research Center ; CNPRC) มากกว่าหนึ่งในสามของประชากรลิง โดยก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจส่วนต้นจนกระทั่งพัฒนาไปเป็นปอดบวมและคร่าชีวิตประชากรลิงไปทั้งสิ้น 19 ตัวจากจำนวนลิงป่วย 23 ตัว (83%)โดยในจำนวนนี้มีลิงรุ่นและลิงโตเต็มวัยที่แข็งแรงรวมอยู่ด้วย

นอกจากนั้นยังพบว่านักวิจัยที่ทำการดูแลลิงป่วยเหล่านั้นเกิดอาการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจร่วมด้วย อาการที่พบประกอบด้วย มีไข้ และไอ ต่อเนื่องยาวนาน 4 สัปดาห์ อีกทั้งยังพบว่าสมาชิกในครอบครัวของนักวิจัยจำนวนสองรายเกิดอาการป่วยด้วยเช่นเดียวกัน ทั้ง ๆ ที่สมาชิกเหล่านั้นไม่เคยสัมผัสกับลิงเลย อย่างไรก็ตามพบว่าผู้ป่วยทั้งหมดมีการดีขึ้นโดยไม่ต้องเข้ารับการรักษา

อย่างไรก็ตามยังไม่ทราบแน่ชัดว่าอาการป่วยของนักวิจัยและสมาชิกในครอบครัวเกิดจากเชื้อไวรัสตัวนี้หรือไม่ เนื่องจากไม่มีการรายงานอาการป่วยเป็นเวลาหลายเดือน Chiu จึงร่วมกับ California Department of Public Health ตรวจหาเชื้อในผู้ป่วยด้วยวิธีตรวจแอนติบอดีในลิงป่วย นักวิจัยและสมาชิกในครอบครัวอีกสองคน

แอนติบอดี เป็นสารชนิดหนึ่งในระบบภูมิคุ้มกันร่างกาย มีหน้าที่ต่อสู้กับเชื้อโรคและอาจอยู่นานในกระแสเลือดหลังได้รับเชื้อเป็นเวลานานหลายเดือน ดังนั้น แอนติบอดี จึงเป็นเครื่องหมายบ่งบอกว่าเราติดเชื้อชนิดใด ทีมวิจัยจึงใช้วิธีนี้ตรวจเลือดของลิงและผู้ป่วย ผลพบว่าทั้งลิงและนักวิจัยต่างได้รับเชื้อไวรัส TMAdV ส่วนสมาชิกในครอบครัวมีเพียงหนึ่งคนเท่านั้นที่ได้รับเชื้อ

ทีมวิจัยจาก UCSF พบว่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้อยู่ในตระกูลอะดีโนไวรัส ซึ่งมีลักษณะไม่เหมือนไวรัสทั่วไปตรงที่ผลการตรวจดีเอนเอของไวรัสชนิดนี้เหมือนกับของไวรัสในตระกูลใกล้เคียงเพียง 56%เท่านั้น

อย่างไรก็ตามการตายของลิงสามารถบอกได้ว่า ลิงอาจไม่ใช่ผู้ให้อาศัยที่ดีสำหรับไวรัสชนิดนี้ เพราะหากลิงตาย ไวรัสก็ไม่มีที่อยู่...ต้นตอของไวรัสจึงอาจเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่ยังตรวจไม่พบ

ที่มา: University of California - San Francisco (2011, July 14). First adenovirus to jump between monkeys and humans confirmed. ScienceDaily.

อ้างอิง: http://www.rcsb.org/pdb/101/motm.do?momID=132