ฤๅเราจะมีแมลงวันไม่เพียงพอให้โลกนี้ นักวิทยาศาสตร์ถึงได้เลือกโคลนแมลงวัน

เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗ วารสาร Nature ได้นำเสนอข่าวออนไลน์เกี่ยวกับความสำเร็จในการโคลนแมลงวันของกลุ่มนักวิจัยชาวแคนาดา

หลายคนคงเกิดคำถามขึ้นว่า แมลงมีมากมายหลายชนิดในโลกนี้ แล้วทำไมนักวิทยาศาสตร์ถึงได้เลือกโคลนแมลงวัน

Vett Lloyd หัวหน้ากลุ่มวิจัยจาก Dalhousie University ใน Nova Scotia ให้เหตุผลว่า เนื่องจากแมลงเป็นสัตว์ที่ง่ายต่อการวิจัย เธอจึงหวังว่า ความสำเร็จจากการโคลนแมลง จะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถนำกระบวนการที่ได้ไปปรับใช้กับการโคลนสัตว์ประเภทอื่นๆ รวมถึงมนุษย์ และเพื่อที่จะใช้เทคนิคมาช่วยในการผลิตสเต็มเซลล์ทางการแพทย์

โดยขั้นตอนของการโคลนทั่วไปนั้น ขั้นแรกนักวิจัยจะย้ายนิวเคลียสออกจากไข่ของสัตว์ที่เราต้องการโคลนก่อน หลังจากนั้นนิวเคลียสจากเซลล์ของตัวเต็มวัยในสัตว์ประเภทเดียวกันจะถูกฉีดเข้าไปแทนที่นิวเคลียสที่ถูกนำออกไป ต่อจากนี้หากดีเอ็นเอที่อยู่ในนิวเคลียสจากเซลล์ของตัวเต็มวัย สามารถทำงานในสภาพแวดล้อมใหม่ได้ตามปกติเหมือนที่เป็นมา ตัวอ่อนก็จะถือกำเนิดขึ้น แต่ถ้าไ่ม่ สัตว์เหล่านี้ก็จะตายก่อนที่มันจะเกิด ปัญหาตรงจุดนี้พบมากในหนู แกะ และสัตว์อื่นๆ

เนื่องจากแมลงวันเป็นสัตว์ที่ง่ายต่อการถอดรหัสการทำงานของยีนแต่ละตัว เราจึงเลือกโคลนแมลงวัน เพื่อที่จะทดสอบว่ามียีนที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของดีเอ็นเอในสภาพแวดล้อมใหม่อยู่หรือไม่ และถ้าหากนักวิจัยสามารถระบุยีนสำคัญกลุ่มนี้ได้ ผลจากการค้นพบจะูถูกนำไปใช้กับสัตว์ประเภทอื่น เพื่อดัดแปลงหน้าที่การทำงานของยีนเหล่านั้น ทำให้ความสำเร็จในการโคลนตัวอ่อนของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีมากขึ้น

Lloyd ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า แม้ว่าจะมีกลุ่มวิจัยหลายกลุ่มที่พยายามโคลนแมลง แต่นี่เป็นครั้งแรกของความสำเร็จ อย่างไรก็ตามในการวิจัยครั้งนี้ กลุ่มวิจัยของเธอได้เปลี่ยนวิธีการโคลนไปจากมาตรฐานเล็กน้อย กล่าวคือ พวกเขาใช้นิวเคลียสจากตัวอ่อนแทนที่จะใช้จากเซลล์ของตัวเต็มวัย

จากความพยายามในการฉีดนิวเคลียสที่ได้จากตัวอ่อนของแมลงวันที่กำลังพัฒนา เ้ข้าไปในไข่ที่ได้รับการผสมแล้วของแมลงวันกว่า ๘๐๐ ครั้ง พวกเขาประสบความสำเร็จในการโคลนแมลงวัน ๕ ตัว รายละเอียดของงานวิจัยสามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้จาก Haigh A. J., Macdonald W. A. & Lloyd V. K. Genetics, published online 10.1534/genetics. 104.035113 (2004).

อย่างไรก็ตาม Keith Latham จาก Temple University School of Medicine ใน Pennsylvania ผู้ซึ่งกำลังศึกษาเกี่ยวกับการโคลนหนู ชี้แจงว่า การทำงานของดีเอ็นเอในสภาพแวดล้อมใหม่สามารถเกิดขึ้นในเซลล์ของตัวอ่อนได้ง่ายกว่าเซลล์ของตัวเต็มวัยมาก เขาจึงไม่มั่นใจว่าเราจะสามารถนำวิธีการนี้ไปปรับใช้กับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมได้

อย่างไรก็ตาม Lloyd กล่าวยอมรับในความคิดเห็นนี้ ก่อนทิ้งท้ายว่า ขณะนี้ทางกลุ่มวิจัยของเธอกำลังดำเนินงานวิจัยต่อไป โดยใช้เซลล์จากตัวเต็มวัยของแมลงวัน

แปลและเรียบเรียงจาก
http://www.nature.com/news/2004/041101/full/041101-1.html

ภาพจาก http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/3981635.stm