ต้องการเหตุผลอื่นๆ อีกไหมที่จะเลิกงานตามเวลา

จากการศึกษาใหม่ค้นพบว่า การทำงานกว่า 55 ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นสามารถก่อให้เกิดความเสี่ยงของการเป็นโรคเส้นเลือดในสมองแตกได้

การศึกษาได้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ The Lancet ซึ่งทำการวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษา 25 การศึกษาโดยทำการติดตามสุขภาพของคนกว่า 600,000 คนทั้งผู้หญิงและผู้ชายจากยุโรป สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย มากกว่า 8 ปีครึ่ง

“ด้วยข้อมูลการศึกษาที่มีนั้นสามารถทำให้พวกเราทำการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างชั่วโมงการทำงานและความเสี่ยงของโรคทางหัวใจได้ซึ่งมีความแม่นยำเพิ่มขึ้นมากกว่าแต่ก่อน” ผู้นำการศึกษาได้กล่าวไว้ซึ่งก็คือ ศาสตราจารย์ Mika Kivimäki จาก Department of Epidemiology and Public Health ใน University College London

ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า คนที่ทำงานกว่า 55 ชั่วโมงต่อสัปดาห์มีความเสี่ยงถึง 33 เปอร์เซ็นต์ของการเป็นโรคหลอดเลือดในสมองแตกมากกว่าคนที่ทำงานในช่วงเวลามาตราฐานคือ 35-40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ยิ่งคนเราทำงานมากเกินกว่าเวลาปกติเท่าไหร่ ก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคเส้นเลือดในสมองแตกได้มากเท่านั้น ซึ่งรวมไปถึงปัจจัยอื่นๆด้วย เช่น การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กิจกรรมต่างๆ ความดันเลือดและปริมาณคลอเรสเตอรอล

การทำงานที่มากกว่า 55 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ยังมีความเชื่อมโยงกับความเสี่ยงต่อโรคหัวใจอีกด้วยถึง 13 เปอร์เซ็นต์

“การค้นพบของเราแนะว่า ควรจะให้ความสนใจเกี่ยวกับการจัดการเรื่องความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวข้องกับหลอดเลือดสำหรับคนที่มีชั่วโมงการทำงานที่ยาวนาน” นักวิจัยกล่าว

นักวิจัยกล่าวว่า “จำนวนของปัจจัยอื่นๆ เช่น ความเครียด การดื่มแอลกอฮอล์ ความเฉื่อยชาของร่างกาย อาจจะนำไปสู่ความเสี่ยงที่สูงขึ้นต่อการเป็นโรคหลอดเลือดในสมองแตกสำหรับกลุ่มคนที่มีชั่วโมงทำงานเป็นเวลายาวนาน”

ศาสตราจารย์ Dino Pisaniello จาก University of Adelaide กล่าวว่า “ความเฉื่อยชาในช่วงเวลาทำงานที่ยืดออกไปนั้นเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญมากทั้งโรคหลอดเลือดในสมองแตกและโรคหัวใจ”

“การทำงานเป็นเวลายาวนานเป็นทางผ่านสำหรับปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ด้วย ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดปัญญหาทางด้านสังคม” Pisanello กล่าว

“การศึกษาควรจะมีแรงกระตุ้นจากสถานที่ทำงานและกฎระเบียบของที่ทำงานเข้าไปด้วย และทำการตรวจสอบใหม่อีกครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของผู้ที่มีความเฉื่อยชาเป็นเวลานานๆ ที่ได้รับเงินค่าแรงต่ำ”

Tony LaMontagne ศาสตราจารย์ที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านสุขภาพให้กับ Deakin University กล่าวว่า “การศึกษาเน้นให้เห็นถึงการเติบโตของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชั่วโมงการทำงานและผลที่ได้รับของสุขภาพที่หลากหลาย”

งานวิจัยก่อนหน้านี้ของ LaMontagne ค้นพบว่า การทำงานที่มากเกินกว่า 49 ชั่วโมงนั้นมีความสัมพันธ์กับสุขภาพจิตที่เสื่อมถอยลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้หญิงที่ทำงานในอาชีพที่ต้องใช้ทักษะสูง”

ที่มา: http://www.abc.net.au/science/articles/2015/08/20/4296956.htm