หลังจากการค้นหาและถกเถียงกันมาอย่างยาวนานเรื่องขนาดที่แท้จริงของแมลงที่มีขนาดเล็กที่สุดมีชีวิตอยู่บนโลกซึ่งไม่ใช่แมลงตัวเบียน (แมลงปรสิตที่อาศัยในร่างกายของสัตว์อื่น) ตอนนี้ก็ได้ข้อยุติแล้ว และสถิติดังกล่าวยังคงเป็นของเจ้าแมลงในสกุลของด้วงปีกขนนก (feather winged beetle)

ย้อนกลับไปในปี 1999 ได้มีการค้นพบแมลงสายพันธุ์ใหม่กว่า 85 สายพันธุ์ในประเทศโคลัมเบีย จากการค้นพบของ ดร. Alexey Polilov แห่งมหาวิทยาลัยในรัฐมอสโคว์ และมีการบันทึกว่ามีการค้นพบแมลงที่เล็กที่สุดในโลก อาศัยอยู่บนเห็ด คือแมลงในสปีชีส์ของด้วงปีกขนนก ซึ่งมีขนาดเพียง 0.325 มิลลิเมตรเท่านั้น โดยลงในนิตยสาร Zookeys

แมลงที่เล็กที่สุดในโลกซึ่งไม่ใช่ตัวเบียนหรือแมลงปรสิต คือแมลงที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า “Scydosella musawasensis” เป็นแมลงในสกุลด้วงปีกขนนก ร่างกายของมันมีสัณฐานรูปไข่ ลำตัวยาวสีเหลืองน้ำตาล ทว่าด้วยขนาดเล็กมากของมัน ทำให้ไม่สามารถวัดขนาดที่แน่นอนของมันได้ และเมื่อมีการค้นพบแมลงสายพันธุ์ใหม่อีกสองชนิดที่ขนาดเล็กพอกัน จึงทำให้เป็นที่ถกเถียงกันว่ามันยังคงเป็นแมลงที่เล็กที่สุดในโลกอยู่หรือไม่

            

            รูปร่างหน้าตาของเจ้า Scydosella musawasensis  (Photo by : listdose.com)

ในปี 2015 ดร. Polilov ได้ทำการวัดขนาดของพวกมันอีกครั้งด้วยกล้องจุลทรรศน์ที่ใช้โปรแกรมพิเศษคือซอฟต์แวร์ไมโครดิจิตอลมาช่วย และตอนนี้ทำให้ได้ข้อสรุปที่แน่นอนแล้วว่า เจ้าแมลงที่เล็กที่สุดในโลกยังคงเป็น “Scydosella musawasensis” ซึ่งมีความยาวร่างกายเพียง 0.325 มิลลิเมตรเท่านั้น ครองตำแหน่งแมลงที่ไม่ใช่แมลงเบียนซึ่งตัวเล็กที่สุดไป

                

                รูปร่างของมันเมื่อดูผ่านกล้องจุลทัศน์ที่ขยายขนาดพิเศษ

ส่วนแมลงที่เล็กที่สุดในโลกนั้น ยังคงครองตำแหน่งโดยแมลงเบียนในประเภทแตน ซึ่งชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Dicopomorpha echmepterygis เพศผู้โตเต็มวัยของพวกมันนอกจากจะตาบอดและไร้ปีกแล้ว ยังมีความยาวร่างกายเพียง 0.139 มิลลิเมตรเท่านั้น ส่วนเพศเมียจะขนาดใหญ่กว่าเพศผู้ประมาณ 40%  

                

                Dicopomorpha echmepterygis เพศเมีย (Photo by : www.postiar.com)

อ้างอิง :

www.sciencedaily.com/releases/2015/10/151008142412.htm

www.sci-news.com/biology/science-scydosella-musawasensis-smallest-beetle-03324.html