หากมีใครมาว่าคุณว่า คุณฟังดูไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่เพราะว่าคุณพูดคำหยาบมากเกินไปล่ะก็  ไม่ต้องเป็นห่วงไปเพราะวิทยาศาสตร์นั้นมาช่วยคุณแล้ว มีงานวิจัยใหม่ชิ้นหนึ่งได้พบว่า คนที่มีคำหยาบให้เลือกใช้เป็นจำนวนมากนั้นมีแนวโน้มที่จะมีจำนวนคำศัพท์มากกว่าคนที่ไม่มีเสียอีก

นี่เป็นการท้าทายความเชื่อที่มีกันมานานว่า คนที่พูดคำหยาบนั้นเป็นเพราะว่าพวกเขาไม่สามารถหาคำศัพท์ที่แสดงถึงสติปัญญากว่านี้เพื่อที่จะให้ตัวเองแสดงออกทางความคิดได้

นักจิตวิทยา Kristin Jay และ Timothy Jay จาก Marist College และ Massachusetts College of Liberal Arts นั้นได้ตั้งสมมติฐานว่า คนที่มีความรอบรู้ในเรื่องคำด่านั้นน่ามีแนวโน้มที่จะมีความคล่องตัวทางภาษาโดยรวมสูงกว่าด้วย

ในการทดลองแรกนั้นพวกเขาได้รวบรวมผู้เข้าร่วมการทดลอง 43 คน (ผู้หญิง 30 คน) ที่มีอายุระหว่าง 18 ถึง 22 ปี และได้ขอให้พวกเขาพูดคำหยาบให้ได้มากที่สุดที่พวกเขาจะทำได้ภายใน 60 วินาที หลังจากนั้น พวกเขาจะต้องพูดชื่อสัตว์ให้ได้มากที่สุดภายในเวลา 60 วินาที ซึ่งทางนักวิจัยได้ใช้ชื่อของสัตว์ต่าง ๆ เป็นตัวบ่งชี้ของระดับคำศัพท์และความสนใจในภาษาที่คน ๆ หนึ่งจะพึงมี

ผู้เข้าร่วมทั้งหมดสร้างคำหยาบรวมกันได้ถึง 533 คำ นอกจากนั้นพวกเขาจะต้องทำแบบทดสอบอย่างหนึ่งที่เรียกว่า FAS ซึ่งเป็นแบบทดสอบมาตรฐานของความคล่องในการพูดด้วยเช่นกัน

ในการทดลองครั้งที่สอง ผู้เข้าร่วมการทดลองอีกชุดหนึ่งจำนวน 49 คน (ผู้หญิง 34 คน) ที่มีอายุระหว่าง 18 ถึง 22 ปีนั้นได้ถูกขอให้ทำสิ่งที่คล้าย ๆ กัน โดยในครั้งนี้พวกเขาจะต้องถูกขอให้เขียนคำหยาบและชื่อสัตว์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร a ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ นอกจากนั้นพวกเขาก็ต้องทำแบบทดสอบ FAS เช่นเดียวกัน

จากงานที่ได้ถูกตีพิมพ์ลงในวารสาร Language Sciences นั้น ทางกลุ่มนักวิจัยยังได้พบอีกด้วยว่า คำหยาบที่แสดงออกถึงความหมายชัดเจนนั้นถูกสร้างขึ้นในอัตราที่บ่อยกว่าคำหยาบแบบดูถูกถากถาง และความแตกต่างระหว่างคำที่เพศหญิงและเพศชายคิดได้นั้นก็น้อยมาก 

“เราไม่พบความแตกต่างระหว่างเพศในการสร้างคำหยาบเลย ซึ่งสอดคล้องกับการค้นพบอื่น ๆ ที่กล่าวว่า  ไม่มีความแตกต่างระหว่างเพศในจำนวนคำหยาบที่มีในแต่ละคน”

พวกเขาพบว่า  ความสามารถในการคิดคำหยาบนั้นไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ถึงความด้อยความสามารถทางภาษาโดยรวม แต่กลับกลายเป็นว่าพวกเขาพบว่า  ความคล่องแคล่วในการใช้คำหยาบนั้นมีความสอดคล้องในเชิงบวกกับตัวชี้วัดความคล่องตัวทางการพูดอื่น ๆ ด้วยซ้ำ

“นั่นหมายถึงว่า การมีคำหยาบเป็นจำนวนมากนั้นควรจะถูกมองว่าเป็นตัวบ่งชี้ถึงความสามารถในการพูดที่ดีแทนที่จะถูกมองว่าเป็นความบกพร่องทางการพูด” นักวิจัยกล่าวสรุป 

“ผู้พูดที่ใช้คำหยาบจะมีความเข้าใจดีถึงเนื้อหาความหมายแบบปกติและความแตกต่างกับความหมายแฝงที่จะต้องนำมาใช้เพื่อจะที่จะพูดจาถากถางได้อย่างเหมาะสม ความสามารถในการใช้คำพูดที่มีความหมายแฝงนั้นชี้ให้เห็นถึงความสามารถทางภาษาที่สูงกว่า ไม่ใช่น้อยกว่าอย่างที่เข้าใจกัน”

ที่มา: www.sciencealert.com/people-who-curse-a-lot-have-better-vocabularies-than-those-who-don-t-study-finds