ทุกวันนี้ อะไรทำให้เราเข้ามาเล่นเฟซบุ๊ก โลกโซเชียลออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดของโลก อาจจะเป็นข่าว เกม เข้ามาดูคอมเมนต์ของเพื่อน หรือหาโอกาสเจอเพื่อนใหม่? นักวิจัยที่สหรัฐอเมริกาชี้ว่า ถ้ารู้ตัวว่ามีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งในนี้แปลว่า กำลังติดเฟซบุ๊กเสียแล้วล่ะ แต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่แย่เสมอไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แอมเบอร์ เฟอร์ริส นักวิจัยที่มหาวิทยาลัยอาครอน เวยล์ คอลเลจ มลรัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา ทำการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กของคน และได้ชี้ว่า เฟซบุ๊กกลายเป็นเครื่องมือในการเติมเต็มเป้าหมายที่ต้องการของผู้คนในสังคมไปแล้ว และยิ่งเฟซบุ๊กทำให้เข้าใกล้เป้าหมายมากเท่าไหร่ คนก็จะยิ่งติดเฟซบุ๊กมากขึ้นเท่านั้น

เฟอร์ริส อธิบายว่า อาการติดนี้ไม่ได้หมายถึงอาการเสพติดเสมอไป แต่เป็นลักษณะของการที่พึ่งพาเฟซบุ๊กเสียเป็นส่วนใหญ่ การศึกษาครั้งนี้ได้ค้นพบว่า ผู้คนจะใช้เฟซบุ๊กในการพบปะหาผู้คนใหม่ ๆ มากเป็นอันดับหนึ่งของอาการติดเฟซบุ๊กทั้งหมด

ในการศึกษาการใช้และการติดเฟซบุ๊กนี้ นักวิจัยได้ทำการศึกษาผู้ใช้เฟซบุ๊ก 301 คน อายุระหว่าง 18 ถึง 68 ปีที่จะเข้ามาโพสต์ข้อความอย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน นักวิจัยพบว่า  คนกลุ่มนี้จะมองว่าเฟซบุ๊กเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากในการหาคนที่มาเข้าใจตนเอง ออกไปหาคนใหม่ ๆ และได้รับความสนใจจากผู้อื่น นอกจากนี้ คนที่ใช้เฟซบุ๊กเพื่อให้มีคนมาเข้าใจตนเองมากขึ้นมักจะมีความเป็นมิตรมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็จะมีความเคารพตนเองน้อยลง

"คนบางกลุ่มอาจจะโพสต์ว่า  พวกเขาไปโรงยิมมา บางทีพวกเขาอาจจะแชร์โพสต์ที่แสดงออกถึงจุดยืนทางการเมืองบางอย่าง หรือเรื่องไม่ดีที่กำลังเผชิญอยู่ คนเหล่านี้ติดเฟซบุ๊กเพียงแค่ต้องการให้เพื่อนในเฟซบุ๊กมาเข้าใจพวกเขา" เฟอร์ริสอธิบาย

เฟอร์ริส อธิบายว่า "ผู้ใช้เฟซบุ๊กบางคนจะทำการสังเกตว่าคนอื่น ๆ จะแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างไรถ้าสถานการณ์เหล่านั้นเป็นอย่างที่ตนเคยเจอมา และหลังจากนั้นก็จะได้เรียนรู้ว่าจะเข้าหาคนเหล่านั้นได้อย่างไรเมื่อยามที่คนเหล่านั้นประสบความยากลำบาก"

นอกจากนี้ การใช้เฟซบุ๊กยังทำให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความบันเทิงต่าง ๆ ได้ เช่น รู้ถึงเทศกาลในท้องถิ่นในช่วงวันหยุดนี้ และนักวิจัยยังพบว่า คนใช้เฟซบุ๊กด้วยพฤติกรรมที่คล้าย ๆ กันบางแบบ ก็มักจะมีบุคลิกภาพที่คล้าย ๆ กันด้วย

เช่น คนที่ใช้เฟซบุ๊กเพื่อหาเพื่อนใหม่ ๆ ก็มักจะเป็นคนที่เปิดเผย เอาใจใส่ผู้อื่น เปิดกว้างในการแชร์ข้อมูลข่าวสารออนไลน์ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนเหล่านี้จะมีความซื่อสัตย์เสมอไป

ส่วนคนที่ชอบโพสต์อะไรในแง่บวก มักจะเป็นคนที่มีความเคารพตัวเองสูง

"คนที่โพสต์บ่อยและมักจะเป็นเรื่องบวกนั้น ทำไปเพราะต้องการจะติดต่อกับผู้อื่นที่รู้จักอยู่แล้วตลอดเวลา และชอบที่จะได้รับความสนใจ ซึ่งก็ถือว่าสมเหตุสมผล เพราะถ้าคุณมีความสุขในชีวิต คุณก็อยากจะแบ่งปันความสุขในคนอื่นในโซเชียลมีเดียอยู่เสมอ"

อ้างอิง: University of Akron. (2015, December 22). Are you Facebook dependent? New study findings reveal user trends. ScienceDaily. Retrieved December 24, 2015 from www.sciencedaily.com/releases/2015/12/151222163425.htm

ภาพประกอบ: bro4u.com