นักวิจัยค้นพบว่า ประชากรของประเทศที่จัดว่าตัวเองมีความสุขมักจะมีพันธุกรรมที่แตกต่างกับประชากรประเทศอื่น นั่นคือ ดีเอ็นเอจะมีคู่ยีนที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจและการลดความเจ็บปวด

ไมเคิล มินคอฟ แห่งมหาวิทยาลัยวาร์นา ในบัลแกเรีย และไมเคิล บอนด์ แห่งมหาวิทยาลัยโปลีเทคนิคฮ่องกง เผยแพร่การค้นพบวารสารวิชาการ Journal of Happiness Studies แล้ว โดยชี้ว่าปัจจัยทางยีนและอนุพันธ์นั้นมีผลกระทบต่อความแตกต่างกันของความสุขของประชากรในแต่ละเชื้อชาติ

มินคอฟและบอนด์ใช้ข้อมูลจากการสำรวจ World Values Survey ในช่วงปี 2000 ถึง 2014 จากนั้นได้คำนวณค่าเฉลี่ยของคนในแต่ละเชื้อชาติที่ตอบคำถามว่า"มีความสุขมาก" นอกจากนี้ยังได้มีการนำเอาข้อมูลทางพันธุกรรมของประชากรที่ เคนเนธ เค. คิดด์ นักวิจัยที่มหาวิทยาลัยเยลได้เก็บเอาไว้ และใช้ข้อมูลของสภาพอากาศ ประวัติของโรคติดต่อ และข้อมูลทางเศรษฐกิจจากธนาคารโลกมาร่วมวิเคราะห์ด้วยเนื่องจากความแตกต่างของปัจจัยเหล่านี้อาจจะมีผลต่อความสุขของคนแต่ละประเทศได้

นักวิจัยได้พบว่า อัลลีลหนึ่งใน fatty acid amide hydrolase (FAAH) ที่พบในอนุพันธ์ของยีน rs324420 นั้นทำให้ความสุขของประชากรแต่ละประเทศนั้นแตกต่างกัน เพราะอัลลีลนี้จะช่วยป้องกันการเสื่อมของปฏิกิริยาเคมีของ anandamide อันเป็นสารที่จะเพิ่มความพึงพอใจจากประสาทสัมผัสและยังช่วยลดความเจ็บปวดได้ด้วย กล่าวคือ ชาติที่มีความชุกของอัลลีลนี้มาก ก็มักจะมีความสุขมาก

ในการศึกษาครั้งนี้มีการใช้ข้อมูลจากกลุ่มประเทศแอฟริกาตะวันตกอย่างประเทศกานา ไนจีเรีย กลุ่มละตินอเมริกาเหนือเช่นเม็กซิโกและโคลัมเบีย กลุ่มประเทศอาหรับอย่างอิรักและจอร์แดน และกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกอย่างฮ่องกง จีน ไทย และไต้หวัน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความชุกของอัลลีลนี้น้อยที่สุดและประเมินตัวเองว่า"มีความสุขมาก"น้อยที่สุด

ข้อมูลทางพันธุกรรมสามารถอธิบายได้ว่า เหตุใดความสุขของคนในชาติยุโรปด้วยกันเองจึงได้แตกต่างกัน โดยคนยุโรปเหนืออย่างสวีเดนนั้นจะมีความชุกของอัลลีนนี้มากกว่า จึงมักจะประเมินตนเองว่า "มีความสุขมาก" มากกว่าชาวยุโรปกลางและยุโรปใต้

นักวิจัยยังชี้ด้วยว่า ลักษณะทางพันธุกรรมไม่ได้เป็นเพียงปัจจัยเดียวต่อความสุข แต่สภาพเศรษฐกิจและการเมืองก็มีผลมากเช่นกัน เช่น ชาติยุโรปตะวันออกมักจะมีความสุขที่น้อยกว่ามาก เช่นในรัสเซียและเอสโตเนีย แม้ว่าความชุกของอัลลีนของชาติยุโรปตะวันออกเฉียงเหนือจะมากกว่า นอกจากนี้ สภาพทางภูมิอากาศก็มีผลกับความสุขของแต่ละชาติด้วย

"ประชากรของชาติตามแถบศูนย์สูตรและเขตร้อนก็มีอัลลีลนี้มาก โดยเฉพาะในทวีปอเมริกาและแอฟริกา ส่วนประเทศแถบเมดิเตอเรเนียก็มีอัลลีลนี้มากกว่ายุโรปตะวันออกเฉียงเหนือ เหมือนกับว่าสิ่งแวดล้อมตามเขตศูนย์สูตรและเขตร้อนจะส่งผลให้เกิดอัลลีลนี้เยอะเพื่อจะได้นำไปปรับสมดุลกับความเครียดเนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวน"

อ้างอิง: Springer. (2016, January 14). Genes may contribute to making some nations happier than others: First study to show link between genetic make-up and perceived national happiness. ScienceDaily. Retrieved January 17, 2016 from www.sciencedaily.com/releases/2016/01/160114113520.htm

งานวิจัย: Michael Minkov, Michael Harris Bond. A Genetic Component to National Differences in Happiness. Journal of Happiness Studies, 2016; DOI:10.1007/s10902-015-9712-y